ADIYAMAN AŞİRETLERİ

ADIYAMAN AŞİRETLERİ HANGİLERİDİR – Adıyaman Aşiret İsimleri

Adıyaman, aynı isimli ilin merkez ilçesidir. Kuzeyden Çelikhan, doğudan Kahta, güneydoğudan Samsat ve Atatürk Baraj Gölü ile, güneyden Fırat nehri ve batıdan Besni ve Tut ilçeleri ile çevrilidir.

Bizans İmparatorluğu döneminde şehir Pordoniom olarak isimlendirilmiş, Süryaniler ise şehri Klevdiye olarak isimlendirmiştir.

Müslümanların eline geçişinden sonra şehir Hısnımansur ismiyle bilinir olmuştur.

Şehir için bugün kullanılan Adıyaman isminin kökeni ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmışsa da bu ismin kökeni tam olarak bilinmemektedir.

Bazı araştırmacılar Adıyaman isminin Anadolu’da yaşamış eski bir halk olan Luviler’in dili olan Luvice’de “Ana Tanrıça Ülkesi” anlamına gelen Adaumana veya Ada-uma-(wa)na kelimelerinden geldiğini iddia etmiştir.

Bölge halkı arasında ise Adıyaman isminin Kommagene Krallığı devrinde putperest babalarına isyan eden ve sonrasında öldürülen yedi kardeşin ardından söylenen Yedi Yaman tabirinin zaman içerisinde bozulmasıyla oluştuğu şeklindeki bir efsane anlatılmaktadır.

Samsat-Şehremuz Tepe’deki tarihi bulgulardan M.Ö. 7000 yılına kadar Paleolitik, M.Ö. 5.000 yıllarına kadar Neolitik, M.Ö. 3000 yıllarına kadar Kalkolitik ve M.Ö. 3000-1200 yılları arasında da Tunç Çağı dönemlerinin yaşandığı anlaşılmıştır.

Bu dönemde bölge Hititlerle Mitannilar arasında el değiştirmiş ve Hitit Devletinin yıkılmasıyla (M.Ö. 1200) karanlık bir dönem başlamıştır.

M.Ö. 1200’den Frig Devletinin kuruluşu olan M.Ö. 750 yıllan arası dönemle ilgili olarak yazılı kaynağa rastlanmamıştır.

Bölgede tarih boyunca Hitit, Hurri, Mitanni, Kummuh, Asur, Pers, Seleukos, Kommagene Krallığı ile Roma ve Bizans hakimiyeti görülmüştür.

7. yüzyıldan itibaren İslâm akınları bölgede görülmeye başlamış ve 670 yılında yerleşiminde içerisinde olduğu bölge Emevî hakimiyetine geçmiştir.

Emevî kumandanlarından Mansûr bin Ca’vene tarafından bugünkü kale inşa ettirildi. 758’de Abbâsî egemenliğine geçen Hısnımansûr, 926-958 yılları arasındaki Hamdaniler döneminden sonra yeniden Bizans hakimiyetine geçti.

11. yüzyılda Türk akınlarına uğrayan yerleşim, ilk defa 1066’da Selçuklu kumandanı Gümüştekin tarafından alındı.

Artuklu, Eyyûbî ve Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu, Dulkadiroğulları ve Memlüklü hakimiyetinden sonra 1515 yılında Osmanlı egemenliğine geçti.

Osmanlı idaresinde 1519’da Maraş eyaletine bağlı sancak olan yerleşim, 1531 yılında Elbistan sancağına bağlı bir kaza haline getirildi.

1519 yılında yerleşimin ilk tahririnde 1000 civarında Müslüman nüfusun yanında yerleşimde 400 civarında da Gayrimüslim nüfus bulunmaktaydı.

Hısnımansûr, 1563’te yeniden Maraş’a bağlandı ve uzunca yıllar bu konumda kaldı. Tanzimattan sonraki düzenlemede 1841’de kaza olan yerleşim, 1849’da Diyarbekir vilayetine bağlı bir sancak durumuna getirildi.

1859’da Malatya sancağına, 1883’te de Harput Vilayeti’ne bağlandı. Cumhuriyet döneminde Hısnımansûr, 1923’ten 1954 yılına kadar Malatya’nın ilçesi olarak kaldı.

22 Haziran 1954’te Adıyaman ilinin kurulmasıyla merkez ilçe oldu.

Atatürk Barajı’nın büyük bir kısmı Adıyaman ili sınırları içerisinde yer alır.

22.06.1954 tarih ve 6414 sayılı Yasa ile Kahta, Besni, Gerger ve Çelikhan ilçeleri ile birlikte 16 bucak da Adıyaman’a bağlanmıştır.

Daha sonra 7035 sayılı kanunla 01.04.1958 tarihinde Gölbaşı, 01.04.1960 tarihinde Samsat, 09.05,1990 tarihinde 09.05.1990 tarihinde 1664 sayılı yasayla Tut ve 1991 yılında ise Sincik ilçe merkezine dönüştürülmüştür.

Bugün Adıyaman’a bağlı 8 ilçe merkezi bulunmaktadır.

2020 verilerine göre ilin nüfusu 310.644 kişi olarak kayıtlara geçmiştir.

Değerli okurlarımız eksik yada yanlış bilgileri bize bu email’den bildirebilirsiniz: bernamegeh@gmail.com

ADIYAMAN AŞİRETLERİ LİSTESİ

-Adamanlı

-Atmalı

-Balyan

-Bereketli

-Beydili

-Çakallı

-Hevidi

-İzollu

-Karalar

-Kavi

-Kayalar

-Merdisi

-Sinemilli

-Şambayat

-Tilkiler

-Bakuki (Bozuklu)

-Binkanlı

-Biziki Geylan

-Boykanlı

-Böy

-Cuybanlı

-Çevganlı

-Dirikanlı

-Fıskılı

-Günganlı

-Gürgenli

-Hacıhalanlı

-Halikanlı

-Horanlı

-Kabalar

-Kartal Uşakları

-Kavadzi

-Kazırlı

-Kerişan

-Kerker

-Malikani

-Mihmadlı

-Musaoğulları

-Nohutlu

-Partibaşı

-Payamlı

-Puskilan

-Reşi

-Rutan

-Sakallı

-Seçen

-Sinanlı

-Tirebeğli

-Türkoğlu

-Zağfiranlı

-Zukan

-Rişvan Aşireti ve Cemaatleri

-Celikan Cemaati
-Dalyanlı Cemaati
-Gelerli Cemaati
-Hıdırsor Cemaati
-Köseyanlı Cemaati
-Mülükanlı Cemaati
-Rumyanlı Cemaati
-Zerukanlı Cemaati

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

Kübizm karşıtları neyi savunurlar?

Kübizme karşı çıkanlar genellikle şu argümanları ve savunuları öne sürerler: Geleneksel Sanat Anlayışı Gerçekçilik ve …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!