AĞRI AŞİRETLERİ

AĞRI AŞİRETLERİ LİSTESİ

Karakilise, Ararat, Karaköse ve son olarak Ağrı Dağı’ndan esinlenilerek Ağrı ismi verilmiştir. Bu şehrin rakımı 1.632 m’dir.

Şehir, Ağrı Ovası’nın kuzeyinde kurulmuştur. Çok soğuk bir iklimi olup ormanlık alanı azdır. Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Osmanlı döneminde bu bölgedeki şehirleşme 1860 yılında Pakrevand (Üçkilise) piskoposu Hovhannes önderliğindeki Bitlisli Ermeni ticaret gruplarının Karakilisa (Kara Kilise) adını verilerek başlamıştır.

Ağrı nüfusu 2020 yılı ADNKS’ye göre; şehir merkezinde 119.154, bağlı köylerde 31.109 olmak üzere toplam 150.263 kişiden oluşmaktadır.

AĞRI AŞİRETLERİ İSİMLERİ

AĞRI MERKEZ – GENEL

-Celalî
-Xelesinî
-Redkan
-Çixurî
-Pinaşî
-Xelesinî
-Başimî
-Banoki
-Hemdıki
-Melayî
-Pîrebadî
-Şahkurdî
-Mikaîlî
-Êlî (Êlya)
-Karapapak (Ecem)
-Celalî
-Memanî
-Cemaldînî
-Azîzî
-Setkî
-Gelturi
-Birûkî
-Kosto
-Pîrî
-Manikî
-Şatana
-Nezoyî
-Motî
-Cunkî
-Şêx
-Dimilî
-Tirtopî
-Dilxêrî
-Kedayî
-Şêxkî
-Sorî
-Ecoyî
-Nezoyî
-Lewendî (Hemdikî)
-Etmanekî
-Bêrtî
-Benîştî
-Mîrekî

-Bekirî

-Asî yada Asîyan

AĞRI HAMUR AŞİRETLERİ

Hamur, Ağrı iline bağlı bir bucak iken 1 Nisan 1958’de ilçe olmuştur. İlçe; 46 köy ve 4 mahalleden oluşmaktadır.

Hamur, 20 bine yaklaşan nüfusu ile 2021 yılı verilerine göre Ağrı ilinin en az nüfusa sahip ilçesidir.

-Pîrebadî
-Ecoyî
-Nezoyî
-Lewendî (Hemdikî)
-Etmanekî
-Mikaîlî
-Redkan
-Celalî
-Pîrebadî
-Hemdıki
-Bêrtî
-Benîştî
-Mîrekî
-Sîpkî
-Motî
-Delkî
-Memanî
-Baroyî
-Bekiran

AĞRI DOĞUBEYAZIT AŞİRETLERİ

Doğusunda İran, güneyinde İran ve Van (Muradiye-Çaldıran), batısında Diyadin ve Taşlıçay, kuzeyinde Tuzluca, Iğdır ve Aralık vardır.

İlçe toprakları ovadan ve volkanik kütlelerden meydana gelmiştir. Büyük Ağrı Dağı (5,137 m) Küçükağrı Dağı (3,896 m) Kale tepe (3,196 m) Arı dağı (2,934 m) Tendürek Dağı (3,533 m) ve Göller tepe (2,643 m) Doğubayazıt dağlarının en önemli yükseltileridir. Dağların yüksek kesimleri ve etekleri geniş yayla alanlarıdır.

-Pinaşî
-Qotî
-Hesesorî
-Xelesinî
-Şêx
-Serdarî
-Motî
-Geloyî
-Azîzî
-Redkan
-Keskoyî
-Qaskî
-Heyderî
-Millî
-Şemskî
-Birxkî
-Papoyî
-Sîpkî
-Celalî
-Sakî
-Keçelan
-Sorî
-Omkî
-Qereçolî
-Çavuşî
-Malavalî

AĞRI DİYADİN AŞİRETLERİ

Diyadin eski bir şehirdir. Tarihteki adı Daudyana’dır. İlçe ve yakın yerlerinde antik kentler, tarihî kalıntılar mevcuttur. Diyadin kalesi, Meya köyü harabeleri ve şehri ile Tokluca kalesi, bunların başlıcalarıdır.

İlçe merkezinin 5 kilometre güneyinde bulunan Diyadin kaplıcaları Yılanlı, Davud, Köprü, Tunca, Özdenler kaplıcaları olmak üzere beş bölüme ayrılır.

-Qaskî
-Xidirî
-Pinaşî-Meleyî
-Xelesînî
-Gêloyî
-Romoyî
-Keroyî
-Delkî
-Çomoyî
-Hesoyî
-Sêvoyî
-Qaskî
-Şemskî
-Pinaşî
-Birukî
-Zaroyî
-Qereyî
-Badoyî
-Keloyî
-Evdîemerî
-Zaroyî
-Şemskî
-Zetûyî
-Hesûyî
-Qaskî
-Qazkî
-Dilxêrî
-Banoyî
-Meleêzgarî

AĞRI PATNOS AŞİRETLERİ

Nüfus yoğunluğu açısından Ağrı’nın en büyük ilçesidir. Urartular dönemindeki adı Aladri’dir. İlçe merkezinden Murat nehrinin bir kolu olan Badişan deresi geçer. İlçe 20 km eninde 20 km boyundaki Patnos ovasının Doğu ucuna kurulmuştur.

İlçedeki Anzavur tepe önemli sit alanlarındandır

-Şêx
-Berjêrî
-Remedotkî
-Memanî
-Asî
-Sorî
-Berjêrî
-Ecoyî
-Memanî
-Pinaşî
-Hemdikî
-Redkan
-Sorî
-Celalî
-Heyderî
-Ecoyî
-Etmanekî
-Badillî
-Sîpkî
-Mîrekî
-Şemskî
-Hemîdo
-Mirekî
-Kolozî
-Redkî
-Zîllî
-Seyîtkî
-Temexarî
-Nezoyî
-Merxurî
-Şêxa
-Xelkî-Xelikan

AĞRI TUTAK AŞİRETLERİ

Ağrı’nın güney batısında olup Ağrı-Van yolu güzergahında, Murat nehrinin batı kenarında kurulmuştur. Doğudan Hamur, kuzeyden Eleşkirt, batıdan Erzurum (Karayazı) ve Muş (Malazgirt), Güneyden Patnos ve Malazgirt ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1565 m., alanı 1562 km karedir.

Tutak’ta kara iklimi egemendir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve Kar yağışlı geçer.

-Xelesînî
-Bekiran
-Sîpkî
-Hemdikî
-Karapapak
-Mankî
-Şêx
-Memanî
-Redkan-Tujoyî
-Gelturî
-Benzoya
-Mexsoya
-Sêwidya
-Xello
-Etmanekî
-Recebî
-Bîrîmî
-Pilekî
-Ecoyî
-Berjêrî
-Azîzî
-Hemoyî
-Çixurî
-Mamedka
-Redkan
-Jîrkî
-Cemaldînî
-Celalî
-Cumkî
-Şadî
-Benzoya
-Xweytî
-Dilxêrî
-Bêrtî
-Siwîdî
-Batkî
-Aqubî
-Kurdkî

AĞRI ELEŞKİRT AŞİRETLERİ

Eleşkirt ismi eski Ermenice kaynaklarda Alaşkert olarak geçer. Fakat Ermeni kaynakları bunu genellikle o dönemin ilçe merkezi olan Toprakkale köyü için kullanırlar. Çünkü tarihte Urartu kalesine sahip etrafı surlarla çevrili olan yerleşim yeri burasıdır. Osmanlıca kaynaklarda, örneğin Şemseddin Sami’nin Kamus-ül’ Alam’ında ilçe merkezinden Aleşkerd  olarak bahseder.

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 3 belde, 61 köy ve 8 mahalleden oluşmaktadır.

Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı Amet, Keşiş, Soğan köyleri 1946 yılında, Dedemaksut, Güvendik, Kayabey köyleri 1985 yılında, Badıllı, Yorgunsöğüt, Çobanbeyi köyleri 1988 yılında, Çatalipaşa, Sarıca, Söğütlü köyleri 1989 yılında Ağrı Merkez ilçeye bağlanmıştır.

Halkın çoğunluğunu Kürtler oluşturmaktadır. Eleşkirt’te azınlık olarak yaşayan Türkler 93 harbi ve Dünya savaşı sonrasında bölgeye iskan ettirilmiştir. Bunlar Ahıska Türkleri, Karapapaklar ve Azerilerdir.

-Cemaldînî
-Sîpkî
-Redkan
-Şadî
-Dimilî
-Motî
-Kurdkî
-Kulkî
-Memanî
-Cumkî
-Pirebadî
-Celalî
-Badillî
-Çixurî
-Şatana
-Pinaşî
-Gêloyî
-Gêltûrî
-Mîrekî
-Azo-Az
-Şemskî
-Xelîfan
-Mankî
-Qerbaşî
-Ecem
-Memanî
-Berazî
-Kurdikan
-Karapapak-Ecem
-Motî
-Heyderî
-Mirekî
-Êlî
-Bêskî

AĞRI TAŞLIÇAY AŞİRETLERİ

İran transit yolu üzerinde, Murat nehrinin kuzey kıyısında kurulmuştur. Doğusunda Diyadin ve Doğubeyazıt, batısında Ağrı ve Eleşkirt yer alır. Alanı 798 km2, deniz seviyesinden yüksekliği 1660 metredir.

Yüzölçümü 798 km²’dir. İlçe; 37 köy ve 4 mahalleden oluşmaktadır.

Nüfusu 2020 itibarı ile toplam 22,000, merkezi ise 6,500’dür. İlçenin ekonomi etkinliği ve halkın geçimi başlıça tarım ve hayvancılıktır. Ağrı’ya 30 km., Doğubeyazıt’a 65 km., Ankara’ya 1095 km. ve İstanbul’a 1450 km. uzaklıktadır.

-Celalî
-Pîlekî
-Azerî
-Şêxa
-Mikaîlî
-Memanî
-Çixurî
-Keskoyî
-Çivîkî
-Redkan
-Ecoyî
-Sîpkî
-Melhemdik
-Şekê
-Şair
-Zeydîn
-Qazkî
-Karapapak
-Berazî
-Şêx
-Şemskî
-Sêvoyî
-Badoyî
-Misirkî
-Nezoyî

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin
başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

Henry James Kimdir Hayatı

Amerikalı yazar Henry James, 15 Nisan 1843 tarihinde ABD’de dünyaya geldi. 19. yüzyılın sonlarında ve …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!