Ahmet Cevdet Oran Kimdir

Yayıncı, yazar ve gazeteci Ahmet Cevdet Oran, 1862 yılında İstanbul’un Aksaray semtinde dünyaya geldi.

Babası, Gerede’nin Çoğullu Köyü’nden İstanbul’a göç etmiş bir tütün tüccarı olan Hacı Ahmet Efendi idi.

Kaptanpaşa Rüştiyesi’nden sonra Mekteb-i Hukuk ve Mekteb-i Mülkiye’yi tamamladı.

Özel öğretmenlerden Arapça, Fransızca, Almanca ve Rumca dillerini öğrendi.

Gazetecilik kariyerine 1883 yılında Tercüman-ı Hakikat’te başladı ve Resmi Gazete niteliğindeki Takvim-i Vakayi’de devam etti.

Bir süre Reji ve Osmanlı Bankası’nda ve Hariciye Nezaretinde çalıştıktan sonra gazeteciliğe döndü.

Sabah, Tarik ve Saadet gazetelerinde başyazarlık yaptı.

Temmuz 1894’te İkdam gazetesini yayınlamaya başladı.

“Osmanlı” adını eksik bulduğundan çıkardığı gazeteyi “Siyasi Türk Gazetesi” olarak niteledi.

Gazetesi aracılığıyla dilde sadeleşme akımını ve Türkçülük fikir akımını savundu.

İkdam Kütüphanesi ismiyle birçok kitap bastı.

1908 senesinde İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra gazetesinin yazar kadrosunu genişletti, teknik olanaklarını geliştirdi.

İttihat ve Terakki yönetimine karşı bir tutum alan gazetenin tirajı 40 bine kadar çıktı.

Ahmet Cevdet, 31 Mart Olayı’ndan sonra ülkeyi terk etmek durumunda kaldı. 1923 yılına kadar Fransa ve İsviçre’de yaşadı.

Bern’deki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace Rumbold, 5 Aralık 1918 tarihinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği kapalı tel yazısında; Ahmet Cevdet’in ismi “…sahibi bulunduğu İkdam gazetesini, Türkiye’de İngiliz çıkarlarından yana seferber etmek niyetinde olan Ahmet Cevdet’e ne denli işlem yapılması konusunda kendisine talimat gönderilmesi…” şeklinde geçiyordu.

İkdam gazetesi mütareke yıllarında Yakup Kadri Bey yönetiminde yayımlandı.

Ahmet Cevdet, 1923 yılında Cumhuriyet’in ilânından sonra Türkiye’ye döndü.

Sağlık sorunlarından dolayı gazetenin yönetimini Mecdi Sadrettin’e bıraktı.

27 Mayıs 1935’te Ankara’da toplanan Matbuat kongresinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Cenazesi İstanbul’da, Eyüp Mezarlığı’na defnedildi.

AYRICA BAKIN

Militarizm nedir neyi amaçlar?

Militarizm, bir toplumda veya devlette askeri değerlerin, düşüncelerin ve kurumların baskın hale gelmesi anlamına gelir. …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!