aydınlanma çağı

Aydınlanma Çağı Düşünürleri ve Bilim Adamları

Aydınlanma Çağı, 17. ve 18. yüzyıllarda özellikle Avrupa’da gerçekleşen bir düşünsel harekettir. Bu dönemdeki düşünürler, bilim, akıl, özgürlük ve eğitim gibi konularda önemli fikirler geliştirdiler.

Aydınlanma düşünürleri arasında şu önemli isimleri bulabiliriz:

1. **John Locke (1632-1704):** Bireyin doğuştan gelen haklarına vurgu yapan ve hükümetin bu hakları korumakla yükümlü olduğunu savunan bir düşünürdü. Onun düşünceleri, özgürlük ve demokrasi kavramlarına etki etmiştir.

2. **Voltaire (1694-1778):** İnsan hakları, özgürlük ve adalet konularında etkili olan bir Fransız düşünürüdür. Hükümetin yetkilerini sınırlamak ve birey özgürlüklerini savunmak önemli prensiplerindendi.

3. **Montesquieu (1689-1755):** “Yasaların Ruhu” adlı eseri ile tanınan Montesquieu, güçler ayrılığı ilkesini ortaya koyarak yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmasını savunmuştur.

4. **Jean-Jacques Rousseau (1712-1778):** “Toplum Sözleşmesi” adlı eseriyle ünlüdür. Doğal durumda insanların özgür ve eşit olduklarını savunmuş ve toplumsal sözleşme ile kurulan devletin temelini bireyin iradesine dayandırmıştır.

5. **Immanuel Kant (1724-1804):** “Aydınlanma Nedir?” adlı makalesiyle aydınlanmanın özünü açıklamıştır. Ayrıca etik ve epistemoloji alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bir filozoftur.

6. **Denis Diderot (1713-1784):** Fransız Aydınlanma düşüncesini yaymaya çalışan ve “Encyclopédie” adlı ansiklopedinin editörlüğünü yapan bir düşünürdür. Bu ansiklopedi, o dönemdeki bilgiyi bir araya getirerek yaygınlaştırmayı amaçlamıştır.

Bu düşünürler, Aydınlanma Çağı’nda bilimsel düşünce, özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi konularda önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu düşünceler, daha sonraki dönemlerde modern demokrasi, insan hakları ve bilimsel gelişmelerin temelini atmıştır.

Aydınlanma Çağı, bilim ve akıl konularında büyük ilerlemelerin yaşandığı bir dönemdi.

İşte Aydınlanma Çağı’ndaki bazı önemli bilim adamları ve buluşları:

1. **Isaac Newton (1643-1727):** Aydınlanma Çağı’nın öncü bilim adamlarından biridir. “Principia Mathematica” adlı eseri ile evrensel çekim yasasını formüle etmiş ve klasik mekanik üzerinde önemli katkılarda bulunmuştur.

2. **Carl Linnaeus (1707-1778):** Modern biyolojinin kurucularından biri olarak kabul edilen Linnaeus, biyolojik organizmaları sınıflandırma sistemini geliştirmiş ve bu alandaki temel kavramları belirlemiştir.

3. **Antoine Lavoisier (1743-1794):** Kimyanın babası olarak kabul edilen Lavoisier, elementlerin tanımlanması ve kimyasal reaksiyonların incelenmesi konusunda önemli katkılarda bulunmuştur. O, ayrıca modern kimyanın temel prensiplerini geliştirmiştir.

4. **Anders Celsius (1701-1744):** Sıcaklık ölçümünde Celsius ölçeğini geliştirmiş ve bugün hala geniş bir şekilde kullanılan bir sıcaklık ölçeği olan Celsius ölçeğini tanıtmıştır.

5. **Benjamin Franklin (1706-1790):** Elektrik konusundaki çalışmalarıyla tanınan Franklin, elektrik yüklerinin doğası ve yıldırımın elektriksel doğası üzerindeki deneyleriyle bilim dünyasına katkıda bulunmuştur.

6. **Edward Jenner (1749-1823):** Jenner, ilk aşının mucidi olarak kabul edilir. 1796’da inek çiçeği virüsüyle enfekte olan bir kişinin bu hastalığa karşı bağışıklığı geliştirdiğini fark ederek, ilk aşılama çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

7. **James Cook (1728-1779):** Cook, denizcilik ve coğrafi keşiflerde önemli bir figürdür. Güney Yarımküre’de bir dizi keşif yapmış ve Pasifik Okyanusu’nu haritalamıştır.

Bu bilim adamları, Aydınlanma Çağı’nda bilimde önemli ilerlemeler sağlamış ve modern dünyanın bilimsel temellerini atmışlardır.

AYRICA BAKIN

Henry James Kimdir Hayatı

Amerikalı yazar Henry James, 15 Nisan 1843 tarihinde ABD’de dünyaya geldi. 19. yüzyılın sonlarında ve …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!