AZERİ NİNNİLERİ

AZERİCE NİNNİLER

Murat Akkuş

Ninni Nedir?

Ninni bir annenin veya herhangi bir yetişkinin bebeğini ya da çocuğunu uyutmak, ağlamasını önlemek için söylediği yöresel ezgilerle içeren şiirler, şarkılar ve manilerdir. Belirli bir kafiyeye veya ölçüye uyması gerekmez.

Genel olarak dörtlükler ve nakaratlar halindedir. Ancak hepsi bu şekilde değildir, hiçbir düzene sahip olmayan çeşitleri de vardır. Sade bir dille söylenen ninnilerin birçoğu anonimdir.

Kim tarafından yazıldığı ve ilk ne zaman söylendiğiyle ilgili kesin bilgiler yoktur. 

Sizlere bu yazımda uzun zamandır derleme çalışması yaptığım Iğdır ve Kars’ta yaşayan Azeri Türklerinin kültüründen olan Azeri anaların söylediği ninnileri aktarıyorum:

Laylay dedim ucadan

Sesim çıhdı bacadan

Allah seni sahlasın

Çiçekten, gızılcadan

Layla balam a layla

Layla gülüm a layla

Layla dileğim layla

Guzum çöreyim layla

 

Layla dedim bilesen

Düşmeyesen dile sen

Boya başa çatasan

Oynayasan, gülesen

 

Layla balam a layla

Layla gülüm a layla

Layla dileğim layla

Guzum çöreyim layla

 

Atım tutum men seni

Şekere gatım men seni

Atan eve gelende

Abağa tutum men seni

 

Layla balam a layla

Layla gülüm a layla

Layla dileğim layla

Guzum çöreyim layla

 

Evim eşiyim layla

Gızıl beşiyim layla

Sen yahşı şirin yuhuda

Çekim keşiyin layla

Layla balama layla

Layla gülüme layla

 

Layla dedim yatasan

Gızıl güle batasan

Gızıl gülün içinde

Şirin yuhu tapasah

Layla balama layla

Layla gülüme layla

 

Balam bal işler görsün

Damağı dişler görsün

Balam tezce böyüsün

Xeyirli işler görsün

Ay üzlü balam

Ay duzlu balam

Dilim dileyim

Evim bezeyim

 

Allah kömeyin

Canına qurban

Dayına qurban

A nazlı balam

 

Laylası şeker balam

Evine nöker balam

Balam layla alayla

Gülüm layla alayla

 

Layla dedim soyuna

Qurban kesim boyuna

Sen tez boya başaçat

Eller gelsin toyuna

 

Bağların barı

Dağların qarı

A nazlı balam

Yuxusu şirin balam

 

Beşiyi serin balam

Dayına qurban

Tayına qurban

Payına qurban

Yayına qurban

Yazına qurban

Özüne qurban

Sözüne qurban

Gözüne qurban

Nazına qurban

Adına qurban

Dadına qurban

 

Ayüzlü balam

Ayduzlu balam

Canım laylaalayla

Balam laylaalayla

Laylası şeker balam

Nenesine nöker balam

Balam laylaalayla

Gülüm laylaalayla

Laylamınadı balam

Ağzımındadı balam

Senin adını qoyum

Atamın adın balam

 

Evim bezeyim 

Allah kömeyi 

Ay üzlü balam 

Ay duzlu balam

Ay şelesi şekerim 

Obasına nökerim 

Balam layla a layla 

Gülüm layla a layla

 

Laylan bal şirin olsun 

Beşiyin serin olsun 

Keşiyinde men durum 

Qoy yııxun derinolsun 

 

A gözümmenim

A sözümmenim 

A nazlı balam 

A sazlı balam  

 

Bexdim çiçeyim 

Ömür göyçeyim 

A dilim bala

A gülüm bala 

Laylası şirin balam 

Yuxusu derin balam 

Layla beşiyim layla 

Evim eşiyim layla

 

Balam gelir hazardan 

Qırmızı donu qızardan 

Allah balamı saxla 

Yaman gözden nezerden 

A gözüm balam

Sırr sözüm balam 

Layla balam a laylay 

Evim eşiyim laylay

 

Layla dedim yat dedim

Muradına çat dedim 

Erenlerin içinde 

Metlebine çat dedim 

Ömrümün yan balam 

Mülkümün varı balam 

Bağların barı balam 

Dağların qarı balam 

 

Dilleremeyim

Dinim direyim

Hoşdu özü balamın 

Toxdu gözü balamın 

Üreyimde arzun var 

Keçsin sözü balamın 

A sözlü balam

A duzlu balam 

Layla balam a laylay

Cahım celalım laylay

 

Balam geder gül dermeye 

Nergizden tac örmeye 

Deste deste gül bağlar 

Nenesine göndermeye 

Menim balam ay balam 

Göyçek balam ay balam 

Laylay imanım laylay 

Laylay güm.anım laylay

 

Laylay dedim diline 

Ezap çektim ilinen 

Mışıl mışıl gülinen 

A nazlı balam

A duzlu balam 

Yuxusu derin balam 

Beşiyi serin balam 

Balam laylay a laylay 

Gülüm laylay alaylay

 

Saçının qarasından 

Cığır aç arasından 

Neneler heç doyar mı?

Bu cür gül balasından 

A ganım balam

A canım balam 

Laylay imanım laylay

Laylay güm.anım laylay

 

Balama qurban quzular 

Balam ne vaxt qız alar 

Balama qurban xalçalar 

Balam ne vaxt saz çalar 

Balama qurban sonalar 

Balam ne vaxt ad alar 

Balama qurban qocalar 

Balam ne vaxt bac alar

 

Dağda danlar 

Sümbülü sarılar 

Yaşlı qarılar 

Balama qurban

 

Deli inekler 

Ağlı sefikler 

Xayın ürekler 

Balama qurban

Quyu qazanlar 

Yalan yozanlar 

Na haq yazanlar 

Balama qurban

Göyde uldµzlar 

Qarımış qızlar 

Ağıldan azlar

. Balama qurban

 

Balama qurban dayçalar 

Balam ne vaxt hay salar

Balama qurban analar 

Balam ne vaxt elm alar

Balama qurban oğlaqlar 

Balam ne vaxt oynaqlar

Keher atlılar 

Yel qanadlılar

 Ersiz arvadlar 

Balama qurban

Dünyanın malı 

Cahı, calalı 

Dağlar maralı 

Balama qurban

 

Ter benövşelik 

Xınalı keklik 

Balama qurban

Dağların qarı 

Bağların barı 

Ömrümün varı 

Balama qurban

 

Südü halalım 

Cahım celalım 

Qolum qanadım 

Balama qurban

Oğlum ürekdi 

Qızım kürekdi 

Mene gerekdi 

Balama qurban

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

“HAYATA DAİR” KENAR NOTLARI

TEMEL DEMİRER   “Hayatını gerçeğe ada.”[1]   Toprağın üzerinde yaşadığını sanan ölülerin giderek arttığı bir …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!