hristiyanlık

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Üçgeninde Hristiyanlık

Ortodoksluk, Hristiyanlık içinde bir mezheptir ve Doğu Ortodoks Kilisesi veya Oryantal Ortodoksluk olarak da bilinir. Ortodoksluk, antik Hristiyan Kilisesi’nin inancı, doktrini ve uygulamalarına olan bağlılığı vurgulamak için ortodoks (Yunanca’dan: orthos + doxa, anlamı doğru düşünce) kavramını kullanır. Ortodoksluk, Hristiyanlık içinde Katolik Kilisesi ve Protestanlık ile birlikte üç ana mezhepten biridir.

Hristiyanlık, tek Tanrılı İbrahimî bir dindir ve İsa Mesih’in yaşamına, öğretilerine ve vaazlarına dayanır. Hristiyanlık, dünya nüfusunun yaklaşık 30,1’ini oluşturmakta ve 2,4 milyarı aşkın takipçisi ile dünyanın en kalabalık dinidir. Hristiyanlık, teslis adı verilen inanç üzerine kuruludur. Bu inanca göre Tanrı’nın kendini açıkladığı üç kimliği vardır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

Hristiyanlar, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu, Tanrı’nın enkarnasyonu ve Eski Ahit’te geleceği haber verilen Mesih olduğuna inanırlar. Hristiyanlık, İsa tarafından 1. yüzyılda, Roma İmparatoru Tiberius devrinde, yine Roma’nın hakimiyetinde olan Filistin’de ortaya konulmuş ve havarileri ve diğer takipçileri tarafından öğretilerek yayılmıştır.

Hristiyanlık inancına sahip olup, İsa’ya iman eden kişiler vaftiz olurlar. Hristiyanlık, İsa’nın yaşamı, ölümü ve ölümden sonra yeniden dirilmesi üzerine temellendirilen bir dindir.

Hristiyanlık, Katolik Kilisesi, Ortodoksluk ve Protestanlık olmak üzere üç ana mezhebe ayrılır ¹²³. Kiliselerin farklılıkları tarihi, imani ve amelidir.

Katolik Kilisesi, Hristiyanlık içinde bir mezhep olarak öne çıkar ve dünya genelinde birçok ülkede yaygındır. Katolik inançlarının temelini Roma Katolik Kilisesi oluşturur.

Katolik Kilisesi, ruhani başı Roma Başpiskoposu olan, en fazla cemaate sahip Hristiyan mezhebidir. Dünyada yaklaşık 1,2 milyar mensubu vardır.

Katolik Kilisesi, İsa Mesih’in öğretilerine dayanır ve teslis adı verilen inanç üzerine kuruludur. Bu inanca göre Tanrı’nın kendini açıkladığı üç kimliği vardır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

Katolik Kilisesi, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu, Tanrı’nın enkarnasyonu ve Eski Ahit’te geleceği haber verilen Mesih
olduğuna inanır.

Katolik Kilisesi, İsa tarafından 1. yüzyılda, Roma İmparatoru Tiberius devrinde, yine Roma’nın hakimiyetinde olan Filistin’de ortaya konulmuş ve havarileri ve diğer takipçileri tarafından öğretilerek yayılmıştır. Katolik Kilisesi, İsa’nın yaşamı, ölümü ve ölümden sonra yeniden dirilmesi üzerine temellendirilen bir dindir.

Katolik Kilisesi’nin lideri, Roma Başpiskoposu ve bu nedenle Roma Katolik Kilisesi’nin dünya çapındaki lideri olan Papa’dır.

Ortodoksluk, Hristiyanlık içinde bir mezheptir ve Doğu Ortodoks Kilisesi veya Oryantal Ortodoksluk olarak da bilinir. Ortodoksluk, antik Hristiyan Kilisesi’nin inancı, doktrini ve uygulamalarına olan bağlılığı vurgulamak için ortodoks (Yunanca’dan: orthos + doxa, anlamı doğru düşünce) kavramını kullanır. Ortodoksluk, Hristiyanlık içinde Katolik Kilisesi ve Protestanlık ile birlikte üç ana mezhepten biridir.

Protestanlık, Hristiyanlık içinde bir mezheptir ve 16. yüzyılda Avrupa’da başlayan Reform Hareketi’nin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Protestanlık, Katolik Kilisesi’nin doktrinlerine ve uygulamalarına karşı çıkarak, dini reformları savunan bir perspektife sahiptir.

Protestanlık, Allah’ın İsa Mesih’in daha geniş Kilisesi içinde, Kutsal Yazılara göre İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile kişisel bir ilişkiye yönelik üstün bir endişeyle beslenen bir harekettir. Protestanlık, dünya nüfusunun yaklaşık %37’sini oluşturmakta ve 900 milyondan fazla takipçisi ile dünyanın en kalabalık ikinci Hristiyan mezhebidir.

Protestanlık, Hristiyanlık içinde bir mezheptir ve 16. yüzyılda Avrupa’da başlayan Reform Hareketi’nin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Protestanlık, Allah’ın İsa Mesih’in daha geniş Kilisesi içinde, Kutsal Yazılara göre İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile kişisel bir ilişkiye yönelik üstün bir endişeyle beslenen bir harekettir. Protestanlık, dünya nüfusunun yaklaşık %37’sini oluşturmakta ve 900 milyondan fazla takipçisi ile dünyanın en kalabalık ikinci Hristiyan mezhebidir.

Protestanlık, birçok mezhebe ayrılır. Bunlar arasında Lutheran, Anglican, Reformed ve Free Church gibi mezhepler yer alır.

AYRICA BAKIN

Matthew Ryan Dunn Kimdir Hayatı

Jackass şov ekibinden Matthew Ryan Dunn, 11 Haziran 1977 tarihinde ABD’nin Ohio eyaletinde dünyaya geldi. …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!