BELÇİKA'DAKİ KÜRTLER

BELÇİKA’DAKİ KÜRTLER KİMDİR

Resmî adıyla Belçika Krallığı, Batı Avrupa’da bulunan bir devlettir. Avrupa Birliği’ne üyedir. Birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındırır.

30,528 km²’lik bir alanı kaplayan ülkenin nüfusu yaklaşık 11,4 milyon kişidir.

Cermen ve Latin dünyası arasında bir sınır oluşturan Belçika’da Felemenkler tarafından Felemenkçe, Valonlar tarafından Fransızca ve küçük bir Alman grup tarafından Almanca konuşulur.

Belçika federal bir devlet yapısına sahip olup Felemenkçe’nin resmî dil olduğu Flaman Bölgesi, Fransızcanın resmi dil olduğu Valon Bölgesi ve her iki dilin de resmî dil sıfatını taşıdıkları Brüksel Başkent Bölgesi’nden oluşur.

Son olarak, tamamı Valon Bölgesi’nin sınırları içinde kalan ve Almanya’ya komşu Almanca konuşan küçük bir topluluk, Valon bölgesine bağlı olmakla birlikte bazı alanlarda özerkliğe sahiptir ve yaşadıkları bölgede Almanca resmi dildir.

Belçika’nın dilsel çeşitliliği ve bununla ilgili politik ve kültürel anlaşmazlığı, Belçika tarihine ve yönetim sistemine yansımıştır.

Belçika adı, Kelt ve Cermen karışımı bir halk olan Belgae’lerin yaşadığı, Roma eyaleti Gaul’ün en kuzeyindeki Gallia Belgica’dan kaynaklanır.

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarihsel olarak Benelüks’ten daha büyük bir alanı kaplayan Alçak Ülkeler diye anılır.

Orta Çağ’ın bitiminden 17. yüzyılın başlarına kadar ticari ve kültürel açıdan bir refah merkezi olan ülke, 16. yüzyıldan 1830’daki Belçika Devrimi’ne kadar Avrupa güçleri tarafından birçok muharebeye sahne olarak Avrupa’nın savaş alanı olarak tanımlanmış ve bu unvanı I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı ile de güçlenmiştir.

Belçika’daki Kürtlerin Tarihi

Bu ülkede, Kürtlerin sayısının 7.100 ile 25.000 arasında olduğu tahmin ediliyor. Belçikalı Kürtlerin çoğu başkent Brüksel’de yaşıyor.

1993 yılında Paris Kürt Enstitüsü (KIP) tarafından Belçika’daki Kürt nüfusu 12.000 olarak tahmin edilmiştir.

Bugün KIP aynı sayıyı 70.000 olarak tahmin ediyor.

Belçika’daki Kürtlerin büyük çoğunluğu Müslümandır.

Belçika’ya Türkiye’den giden hatırı sayılır oranda bir Alevi topluluğuda var.

60’lı ve 70’li yıllarda yoğun olarak gerçekleşen bu Kürt Alevi nüfus, çeşitli dernekler adı altında örgütlenerek varlıklarını korumaya çalışmıştır.

Belçika’daki en güçlü Alevi örgütleri arasında Belçika Alevi Birlikleri Federasyonu bulunmaktadır.

Brüksel Kürt Enstitüsü, Kürt toplumunun Belçika toplumuna entegrasyonu amacıyla 1978 yılında bir grup Belçikalı Kürt tarafından kuruldu.

Belçika’ya yapılan Kürt göçünün iki ana kaynağı vardır.

Bunlardan ilki sosyo-ekonomik sebeplerken bir diğeri siyasal sebeplerden kaynaklanmıştır.

Kürtler, Ortadoğu’daki Türkiye, İran, Irak ve Suriye gibi devletlerin sınırları içerisinden Belçika’ya göç etmek zorunda kalmışlardır.

Belçika’da yaşayan Kürtler entegrasyon adı altında asimile edilmiş durumdadırlar.

Devletin etkin yasal ve idari desteğinin gerçekleşmemesi nedeniyle dilsel ve kültürel haklarını kullanmakta sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti AB Temsilcisi Dr.Dîlawer Ajgeyî’nin katılımıyla Belçika’daki Kürt dernekleri, sivil aktivistler ve kurumlarının katılımıyla Belçika Kürt Dernekler Federasyonu oluşturuldu.

Belçika Kürt Dernekler Federasyonu’nun başkanlığına Ermenistan Kürtlerinden Karîna Raşîdova seçilmişti.

Kürtlerin sayıca bu ülkede çok olmaları, Belçikalı siyasi partileri bu önemli kitleyi kazanmaya itmektedir.

Belçika’nın Flaman bölgesinde kurulan  koalisyon hükümetinde Çevre, Turizm, Enerji ve Adalet Bakanlığı görevine Türkiye kökenli Kürt politikacı Zuhal Demir getirilmişti.

Bernamegeh Türkçe / bernamegeh@gmail.com

AYRICA BAKIN

Militarizmin potansiyel zararları nelerdir?

Militarizmin potansiyel zararları, toplumsal, ekonomik, politik ve uluslararası düzeylerde çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir. İşte …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!