Berkeley’in İdealizmi nedir neyi amaçlar?

Berkeley’in idealizmi, George Berkeley’nin 18. yüzyılda geliştirdiği felsefi bir görüş olup, “var olmak, algılanmış olmaktır” (esse est percipi) ilkesine dayanır.

Bu görüş, fiziksel dünyanın bağımsız ve maddi bir varoluşu olmadığını, aksine varlıklarının sadece algılayan zihinlerde bulunduğunu savunur. Berkeley’in idealizmi, birkaç temel amaca hizmet eder:

1. **Madde Kavramının Reddi**: Berkeley, maddenin bağımsız varlığını reddederek, duyusal deneyimlerimizin ötesinde var olan maddi nesnelerin var olmadığını öne sürer. Ona göre, bir nesnenin varlığı, onun algılanmasına bağlıdır.

2. **Zihinsel Gerçeklik**: Berkeley, gerçekliğin temelde zihinsel olduğunu savunur. Yani, var olan her şey ya algılayan bir zihin (ruh) ya da algılanan bir fikirdir. Bu bakımdan, fiziksel nesneler aslında zihindeki duyusal deneyimler ve fikirlerdir.

3. **Epistemolojik ve Ontolojik Basitleştirme**: Berkeley, idealizmiyle bilgi teorisini ve ontolojiyi basitleştirmeyi amaçlar. Eğer her şey sadece algılanan fikirlerden ibaretse, bilginin kaynağı ve varlığın doğası daha doğrudan anlaşılabilir hale gelir. Bu, duyusal deneyimlerin güvenilirliğini artırmayı da hedefler.

4. **Teolojik Argümanlar**: Berkeley, Tanrı’nın varlığına olan inancını da idealizmle temellendirir. Ona göre, sürekli olarak algılanan bir dünya, algılayan bir zihin (insan) olmadığında bile var olabilmesi için, her şeyi sürekli olarak algılayan sonsuz bir zihnin (Tanrı) varlığını gerektirir. Tanrı, tüm nesneleri sürekli olarak algılayarak onların varlığını sürdürür.

5. **Şüpheciliğe Karşı Bir Savunma**: Berkeley’in idealizmi, dış dünya hakkındaki şüpheci argümanlara karşı da bir savunma sunar. Maddi nesnelerin bağımsız bir varlığı olmadığı ve her şeyin zihinlerdeki algılar olduğu fikri, duyusal deneyimlerin doğrudan ve güvenilir olduğunu savunur.

Berkeley’nin idealizmi, fiziksel dünyanın bağımsız varlığını reddedip, tüm varlıkların zihinlerdeki algılar olarak görüldüğü bir perspektif sunar. Bu yaklaşım, hem felsefi hem de teolojik açılardan önemli tartışmalara yol açmıştır.

AYRICA BAKIN

Gideon Sundback Kimdir Hayatı

Gideon Sundback, Elektrik mühendisi ve fermuarı bulan kişidir. Tam ismi Otto Fredrik Gideon Sundback olan …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!