MUTKİ'NİN ETNİK YAPISI

BİTLİS MUTKİ’NİN ETNİK YAPISI

Mutki nüfusu 2021 yılına göre 30.940 kişidir.

Bu nüfus, 16.140 erkek ve 14.800 kadından oluşmaktadır.

Yüzde olarak ise: %52,17 erkek, %47,83 kadındır.

1935 yılında çıkan bir kanunla İl olması ve 4 Ocak 1936 yılında teşkilatlanması ile beraber 1938 senesinde Miritağ köyünde yapımına başlanan Hükümet Konağının tamamlanması ile 1941 yılından bugüne kadar “Mutki” İlçe adı ile anılmaktadır.İlçenin Yüzölçümü 1.234 km2 olup, rakım 1.500 m civarındadır.

Mutki İlçesi, doğusunda Bitlis, güneyinde Siirt-Baykan, batısında Batman-Sason ve Muş ile kuzeyinde Güroymak İlçesi ile çevrili, Bitlis İline 24 km uzaklıkta kırsal özelliği belirgin olan bir ilçedir.

1867’de yapılan bir idari reformla Mutki, Erzurum Vilayeti’ne katıldı. Yönetim merkezi Rabat olup, 1883 yılında yerini Açıkalan köyü almıştır. Merkez birkaç kez daha taşındı, sonunda 1941’den beri Miritağ – bugünkü Mutki köyü oldu.

Mutki terimi, İran’daki Motkan’dan gelir ve “kullanılmayan toprak” anlamına gelir.

Mutki İlçesi, Asurların, Perslerin, İskender Roma, Bizans, Akkoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyetinde kaldı.

1514’te Mutki Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi 1665 yılında bölgeyi ziyaret etmiş ve bölgeye Mutki aşiretinin hakim olduğunu ancak Bitlis şehzadesine tabi olduklarını bildirmiştir.

İlçenin ana geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve ticarettir.

Mutki seçim tercihini geleneksel ve muhafazakar partilerden yana yapan bir ilçe.

Kışın soğukların egemen olduğu ve yazların ise kısa sürdüğü karasal bir iklime sahiptir.

İlin gezilecek yerleri ve tarihi mekanları arasında Gümüşkanat Şelalesi, Beyaz Kilise, Kitap Sokağı ve Beyazsu Mesire Alanı yer almaktadır.

Bölgede altyapı ve sanayileşmenin sağlanabilmesi için devlet yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır.

İlgisizlik yüzünden küçük bir kasaba görünümünden kurtulamamıştır.

Mutkinin Etnik Yapısı

İlçenin büyük çoğunluğunu Kürtler oluşturmaktadır.

Kürtler dışında Araplar ve çok az sayıda Türk nüfus yerleşiktir.

Kürtler genelde Şafi mezhebine bağlıyken Araplar ve Türkler Hanefi mezhebine bağlıdır.

Kürtlerle iç içe yaşayan Arapların bir kısmı iyi derecede Kürtçe bilmektedir.

Bernamegeh Türkçe / bernamegeh@gmail.com

AYRICA BAKIN

AĞRI

AĞRI’NIN ETNİK YAPISI

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerden biride Ağrı ilidir. İlin nüfusu 524.644’tür. Bu nüfusun %60,58’i şehirlerde …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!