BÜYÜK İSKENDER’İN HİKAYESİ

İskender’in Grekçe olan adı Aleksandros’tur.

Hükümdarlığı sırasında yaptığı geniş fetih seferleri ve kazandığı savaşlar sayesinde Büyük Aleksandros anlamına gelen Aleksandros ho Mégas (Grekçe: Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας) olarak anılmaya başlamıştır.

Türkçe kaynaklarda çoğunlukla geçtiği şekliyle İskender (Arapça: إسكندر) adı Arapçadan Türkçeye geçmiştir.

Yine kumandanlık başarıları sebebiyle Türkçe yazında da “büyük” sanıyla anılan İskender’den ayrıca İskender Rumî, İskender Yunanî ve Makedonyalı İskender adlarıyla da bahsedilmektedir.

Asıl adıyla III. Aleksandros ya da yaygın adıyla Büyük İskender, Antik Makedonya Krallığı’nın kralıdır. Büyük İskender, Pella’da dünyaya geldi.

20 yaşında babası II. Filip’in yerine tahta geçti.

İskender, Antik Yunan ayı Hekatombaion’un 16. gününde, Makedonya Krallığı’nın başkenti Pella’da dünyaya geldi.

Her ne kadar kesin tarih net olarak bilinmese de bu, muhtemelen MÖ 20 Temmuz 356’ya tekabül etmektedir.

Babası Makedonya Kralı II. Filip, annesi de Epir Kralı I. Neoptolemus’un kızı Olympias idi.

Her ne kadar II. Filip’in yedi ya da sekiz eşi olsa da, Olympias muhtemelen İskender’i doğurduğu için, onun gözdesiydi.

İlk yıllarında İskender, Lanike adında, gelecekteki komutanı Kara Cletius’un kız kardeşi olan bir hemşire tarafından yetiştirilmişti.

İskender, çocukluğunda annesinin bir akrabası olan katı huylu Leonidas ve Akarnanialı Lysimachus tarafından da eğitildi.

İskender okumayı öğrenerek, lir çalarak, ata binerek, dövüşerek ve avlanarak soylu Makedonyalı gençliği usulünde büyütülmüştür.

İskender 13 yaşına girdiğinde babası Filip, onun için özel öğretmen aramaya başladı.

İsokrates ile bu görevi üstlenmek için Akademi’deki görevinden çekilmeyi öneren Speusippos gibi alimleri göz önünde bulundurdu.

En sonunda Filip, Aristo’yu seçti ve ona Mieza’daki Nymphs Tapınağı’nı derslik olarak sağladı.

İskender’i eğitmesi karşılığında Filip, daha önceden yağmaladığı Aristo’nun memleketi Stagira’yı, köleleştirilmiş eski vatandaşları satın aldı ve onları özgürleştirip ve sürgüne gönderilenleri affedip iskan ederek tekrardan inşa etmeyi kabul etti.

İskender, iktidarının uzun yıllarını Güneybatı Asya ve Kuzeydoğu Afrika’da daha önce görülmemiş büyük askerî seferlerle geçirdi.

30 yaşına geldiğinde Yunanistan’dan Kuzeybatı Hindistan’a kadar uzanan antik dünyanın en büyük imparatorluklarından birini oluşturdu.

İskender, gençliğinde 16 yaşına kadar ünlü filozof Aristoteles tarafından eğitildi.

MÖ 336’da, babası II. Filip’in bir suikaste uğrayıp ölümünün ardından , babasının yerine Makedonya tahtına geçti.

İskender, ”Yunanistan’ın Lideri” unvanıyla ödüllendirildi.

Bu yetkiyi, babasının Perslerin fethi için Yunanları bir araya getirmeyi hedefleyen Pan-Helenistik tasarısını hayata geçirmek amacıyla kullandı.

MÖ 334’te Ahameniş İmparatorluğu’nu ele geçiren İskender, bundan sonra 10 sene sürecek olan bir dizi sefere başladı.

Anadolu’nun fethine müteakiben İskender, bir dizi belirleyici savaştan sonra, özellikle İssos ve Gaugamela muharebelerinde Ahameniş hükümdarı III. Darius’u perişan etti.

Ardından Pers Kralı III. Darius’u devirdi ve Ahameniş İmparatorluğu’nu tümüyle fethetti.

Gelinen son noktada İskender’in imparatorluğu, Adriyatik Denizi’nden Beas Nehri’ne kadar uzanmaktaydı.

İskender, hayatı boyunca “Dünyanın sonu”na ve ”Büyük Dış Deniz”e ulaşmak için çok çaba harcadı.

MÖ 326’da, Hydaspes Muharabesi’nde Pauravas’a karşı önemli bir zafer kazanarak Hindistan’ı işgal etti.

Sonrasında, vatan hasreti çeken birliklerinin yoğun istekleri üzerine geri döndü.

MÖ 323’te, başkent olarak ilan etmeyi tasarladığı Babil’de, Arabistan’ın işgalini tasarladığı seferlerini hayata geçiremeden hastalandı ve hayatını kaybetti.

İskender, Akhilleus gibi klasik bir kahraman olarak efsaneleşti.

Hem Yunan hem de Yunan olmayan pek çok kültürün tarihinde ve efsanelerinde öne çıktı.

Girdiği hiçbir savaşta mağlup olmamasından dolayı birçok askerî liderin kendilerini kıyasladıkları bir ölçü oldu.

Dünya çapındaki askerî akademiler hâlâ taktiklerini öğretmektedir.

Tarihteki en nüfuzlu kişilerden birisi haline gelmiştir.

İskender, Yunan efsanelerini öğrenmiş ve kendisinin yenilmez ve hatta ilahi birisi olduğuna inanmıştır.

Seferleri sırasında kendi ismini taşıyan 20 kadar şehir ve bölge kurmuştur.

Birçoğunun adı günümüze kadar ulaşabilen bu yerleşimlerin en ünlüsü, Mısır’da yer alan İskenderiye’dir.

Bununla birlikte Türkiye’nin Hatay ilinin sınırları içerisinde bulunan İskenderun ilçesi de buna örnek olarak gösterilebilir.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Turgay Noyan Kimdir Hayatı

Denizci, gazeteci, köşe yazarı, müzisyen, besteci, yazar, oyun yazarı Turgay Noyan, 1944 senesinde Ankara’da dünyaya …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!