ETNİK GRUPLAR

KARAPAPAKLAR KİMDİR – (Terekemeler)

Karapapaklar ya da Terekemeler, Kuzey Kafkasya’da Derbent, Gürcistan’da Kvemo Kartli, Azerbaycan’da Kazah, İran’da Sulduz ve Türkiye’de de genel olarak Kuzeydoğu Anadolu’da yaşayan etnik gruplardan birisidir. Her ne kadar kimileri tarafından Azerbaycan Türklerine bağlı bir etnik grup olarak adlandırılmaya çalışılsada bu pek gerçeği yansıtmaktadır. Azerbaycan’da uzun yıllardır farklı etnik gruplar yok …

DEVAMINI OKU

TUTSİLER KİMDİR- TUTSİLERİN KÖKENİ

TUTSİLER

Tutsiler, bugün Ruanda ve Burundi sınırları içinde yaşayan etnik gruplardan birisidir. Tutsiler, Ruanda, Burundi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kuzeydoğu kesiminde yaşayan bir halktır. Bölgedeki diğer Hutular ve Twa halklarıyla benzer geleneklere sahiptirler. Kültürleri benzerdir ve benzer bir dil konuşurlar. Tarihsel olarak, genellikle Vatutsi, Vatusi, Vahuma , Vahima veya Vahinda olarak …

DEVAMINI OKU

PASİNLER KİMDİR – (Pasin Halkı)

PASİNLER

Pasinler, Pontus’un doğusunda yaşamış Kolhis halklarından biridir. Pasinler’den, değişik bölgelerde değişik şekillerde bahsedilmektedir: Gürcüce Basiani, Yunanca Phasiane, Ermenice Basean, ve Türkçe Pasin olarak lanse edilirler. Pasinler, ön Gürcü halklardan olduğu düşünülen Chalybes ve Taokhlarla komşu bir halktı. Anadolu’dan Karadenizin kıyısına doğru yaptığı yürüyüşte (MÖ 401–400) Pasinler’le karşılaşan Yunan komutan Ksenofon, …

DEVAMINI OKU

Hutular Kimdir – (Hutu Halkı)

Hutu halkı

Hutular, Burundi ve Ruanda’da yaşayamını sürdüren Bantulardan bir halktır. Ruanda nüfusunun %84’ü ve Burundi nüfusunun %85’ini Hutular oluşturmaktadır. Kimi araştırmacılar, Hutuları tam anlamıyla bir etnik grup olarak değerlendirmezken kimileride onların apayrı bir etnik kimliğe sahip olduklarını belirtir. Her ne kadar Hutuların bölgedeki diğer etnik gruplar ile, bilhassa da Tutsiler ile …

DEVAMINI OKU

RUSİNLER KİMDİR – RUSİNLER’İN KÖKENİ

RUSİNLER

Rusinler, Doğu ve Güney Avrupa’da yaşamını sürdüren Doğu Slav kökenli bir halktır. Rusinler, Erken Orta Çağ’dan itibaren Doğu Karpatlar’ın kuzey bölgelerinde yaşayan bir Doğu Slav nüfusundan gelmektedir. Rusinlerin ana dilleri Rusince’dir. Slovakya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Hırvatistan tarafından azınlık olarak kabul görmektedirler. Rusinler, Slav kavimlerindendir. Slavların Doğu kolunda …

DEVAMINI OKU

ALEUTLAR KİMDİR – (Unanganlar)

Unanganlar

Aleutlar ya da Unanganlar, Aleut Adaları’nda ve Alaska’nın bir bölümünde yaşayan Eskimo – Aleut halklarının Eskimolar haricinde kalan grubudur. Dilleri, Eskimo-Aleut dil ailesine aittir ve üç lehçeyi içerir. Irk ve görünüş bakımından Eskimolara benzemelerine rağmen, Aleutların dil ve kültür açısından ayrıdırlar. 18. yüzyılda dış dünya insanlarıyla tanışmadan önce, toprağa gömülü …

DEVAMINI OKU

ARAMİLER KİMDİR – ARAMİLERİN KÖKENİ

ARAMİLER

Aramiler, MÖ 11. yüzyıl ve MÖ 8. yüzyıl arasında Kuzey Suriye, Mezopotamya, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ikamet etmiş, bölgede bazı devletler ve şehirler kurmuş bir halktır. Aramilerin erken dönemine ilişkin bilgiler fazla değildir. Fakat MÖ 3. binyılın sonları ile MÖ 2. binyılın başlarına ait çivi yazısıyla yazılmış …

DEVAMINI OKU
error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!