Çerkes İsimleri

Çerkes İsimleri ve Anlamları – Çerkes Erkek ve Kız İsimleri

İsim, kişinin hangi kültüre, hangi inanç sistemine, hangi kökene mensup olduğunun sonucuyla ilgili bilgi verir. Bu nedenle isim, kimlik gelişiminde aidiyet duygusu açısından önemlidir.

Ancak çoğu ebeveyn farkında olmasa da, çocukları için seçtikleri isim, çocuğun başkaları
tarafından nasıl görüldüğünü de, ileride nasıl bir karakteri olacağını da şekillendirecek kadar önemlidir.

Eğer yakında anne ya da baba olacaksanız, çocuğunuzun ileride daha çok sevilmesini ve daha popüler olmasını hayal ederek bilindik ve popüler isimlere yönelebilirsiniz, ya da daha sıradışı bir isim bulup yaratıcı ve özel hissetmelerini arzu ediyor olabilirsiniz.

Çerkesler, Çerkezler ya da Adigeler, Kuzey Kafkasya’da, tarihi Çerkesya’da (Çerkezistan) bugün ise Rusya’ya bağlı Adıgey, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar cumhuriyetleri ile Krasnodar Krayı ve Stavropol Krayı’nda yaşayan Kafkas halkıdır.

Kuzeybatı Kafkas dillerinin Adige-Abhaz grubundan Çerkesçeyi konuşurlar. Çerkes Sürgünü ardından Kafkasya’dan Osmanlı İmparatorluğu topraklarına sürülmüşlerdir ve bugün Türkiye, Ürdün, Suriye ve İsrail gibi ülkelerde yaşarlar.

Günümüzde; dünyadaki en büyük Çerkes nüfusu Türkiye’de bulunmaktadır. Batı Çerkesleri ve Doğu Çerkesleri olmak üzere iki ana kola ayrılan Çerkesler on iki ana boydan oluşurlar. Günümüzde 3 bin kişilik bir Hristiyan topluluk dışında Çerkeslerin tamamına yakını Müslümandır.

Kız çocuklar için kullanılacak bazı isimler şu şekilde sıralanabilir; Adiyet, Adiyif, Albina, Bilane, Barine, Daheded, Dane, Dehas, Canseri, Denef, Dıjin, Deneps, Dışef, Dinemis, Goşeney, Gune, Guaşemid, Goşemef, Dijan, Dine, Guaşe, Gunda, Gupse, Gupset, Janseri, Janset, Gunef, Guşef, Janserey, Jinef, Jineps, Kurag, Lahe, Labe, Madya, Laşin, Mafe, Maze, Meritse, Meşan, Mazenef, Nebzi, Naşho, Mezağo, Nebziy, Nejan, Neris, Nelit,
Neris, Ridade, Raşa, Sasemef, Sarey, Psınef, Savemaf, Sinef, Sine, Sinemis, Tijin, Vunay, Vusas, Tijin, Tameris, Sinem, Seteney, Zişan, Zevaş, Zane.

Erkek çocuklar için kullanılacak bazı isimler şu şekilde sıralanabilir; Abrek, Aleşav, Akanda, Albeç, Antenuk, Aze, Azemet, Azips, Berduk, Aşemez, Berkan, Berkuk, Betaşe, Buletuk, Çeleşav, Çestav, Cursin, Çelemet, Çelekan, Bital, Bislan, Beslan, Bersis, Cursin, Daryal, Emef, Elbruz, Hatujuk, Jan, Janberd, Janberk, Jabaği, Haymaf, Kafkas, Kambolat, Kambot, Kanbolat, Kanje, Kanşavbiy, Kaytuka, Kuban, Kumefij, Kubasej, Kaytuka, Lampej, Limaf, Maremşav, Masit, Metkan, Narıç, Nart, Lihuzan, Lihuray, Matij, Mesit, Narter, Nartkan, Nartsan, Natsu, Nepef, Nerit, Nesij, Nartan, Narter, Nashi, Natsu, Nesij, Perit, Psefit, Pşıkan, Sasrıko, Savşur, Pseniç, Nesren, Netay, Sipkay, Soslan, Sudin, Sosran, Şamis, Şavardin, Şihan, Şumaf, Şupaş, Şamis, Sufij, Şavuj, Şupaşes, Tambot, Tevçej, Ubin, Unaf, Yetal, Yepseruk, Yinal, Yenal, Yelmis, Yelkan, Themaf.

ÇERKES ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Abrek: Savaşçı, Direnişçi

Akanda: Abazaca’da Bir Erkek İsmi

Albeç: Mitolojik

Aleşav

Alkas

Antenuk

Asfar

Aşemez: Nart İsmi, Mitolojik

Aze: Doktor, usta, Mahir

Azemet: Çok Gözde, Usta Becerikli

Azips

Batır

Berduk

Berkan: Mitolojik

Berkuk: Mısır Çerkes Memlükleri’de Kral Ismi

Bersis:Çerkes Memlüklerinde Kral Ismi

Beslan: Tarihi

Betaşe

Bislan: Tarihi

Bital

Buletuk

Çelekan: Xabze’ye Göre Eğitilmiş Çocuk

Çelemet: Yüce Çocuk

Çeleşav

Çestav

Çurşin

Daryal:Kafkasya’yı Kuzeyden Güneye Bağlayan Geçitin Adı

Elbruz: Kafkasya’da Dağ Adı

Emef: Uğurlu Elli

Guşan: Atak, Çevik Yürekli

Guşav: Kalbin Oğlu, Gönüllerde Yaşayan Erkek

Hatujuk

Haymaf

Jabaği: Tarihi (Çerkes Düşünürün Adı)

Jan: Atak, Çalışkan,

Janberd : Tarihi

Janberk

Janbolet

Janbot

Jankat: Bir Adıge Aile Adı

Janok

Kafkas

Kambolat: Tarihi (Çerkes Adı)

Kambot: Tarihi (Çerkes Adı)

Kanbolat: Tarihi

Kanje

Kanşav: Xabze’ye Göre Yetiştirilmiş Çocuk

Kanşavbiy

Kaytuka

Kuban: Kafkasya’daki Bir Nehrin Adı

Kubasej

Kumefij

Kupsej

Kuşmaf

Lampej

Lihuray

Lihuzan

Limaf

Maremşav

Matij

Mesit

Metkan: Eğitilmiş Yüce Kişi

Mezujok

Narıç

Nart: Mitolojik

Nartan: Mitolojik

Narter: Mitolojik

Nartkan: Nartların Eğittiği

Nartsan

Nartsav

Nashi

Natsu

Neguj

Nepef

Nerit: Gözde Kişi

Nesij: Daha Önce Bulunduğun Yere Yeniden Ulaş, Vatana Dön

Nesren: Mitolojik

Netay

Perit: Önder

Psefit: Özgür, Kendi Başına Buyruk, sağlam Ruhlu

Psemit

Pseniç

Pşıkan

Pşımaf

Sasrıko: Mitolojik

Savsur: Mitolojik

Sejiy

Sipkay

Soslan: Mitolojik

Sosran

Sudin

Sufij

Şabadin

Şamis

Şavardin

Şavuj

Şihan

Şumaf

Şuvpaş

Şupaşes

Tambot

Tevçej

Themaf

Timaf: Aydınlığımız, Uğurumuz

Ubin

Unaf

Yelkan: Mitolojik

Yelmis: Mitolojik

Yenal: Mitolojik

Yinal

Yepseruk

Yetal

Zavur

Zefesıj

Zeguş

ÇERKES KIZ İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Adiyef

Adiyif: Mitolojik

Albina: Kafkasya’da Bir Irmak Ismi

Barine: Kıvırcık Saçlı

Bilane: Ceylan

Canseri

Daheded

Dahevin

Dane: İpek

Dehas

Denef: Ak Ipek, Parlayan İpek

Deneps: İpek Suyu

Dıjın: Gümüş

Dışef: Beyaz Altın

Dijan: Prensesimiz

Dine: Gözüm, Canım

Dinemis: Gözümüzde, Gözde olan

Dişeps: Altın Suyu

Goşemef: Uğurlu Prenses

Goşeney: Tarihi

Guaşe: Prenses, Kayınvalide

Guaşemid

Gune: Gönlün Gözü

Gunda: Abazaca’da Bir Isim

Gunef: Aydınlık

Gupse: Gönlün Ruhu

Gupset: İçten Candan

Guşef: Gönül Alan, Kalp Kazanan

Janserey: Saray Prensesi

Janseri

Janset

Jinef: Iyi Cin

Jineps:Çiğ Damlası, Cin Suyu, Tam Cin

Kurag

Labe: Kuzeybatı Kafkasya’da Bir Irmak, Kuban Nehrinin Kolu

Laşin: Mitolojik

Madya

Mafe: Gün, Uğurlu

Maze: Ay

Merıtse

Meşan

Mezağo: Ay Aydınlığı

Mezguaşe: Orman Prensesi

Mezenef: Aydınlık, Berrak Ay

Mızağo: Dolunay

Naşho

Nebzıf

Nebzi

Nebziy: Huzme

Nefin: Işık, Aydınlık

Nejan: Keskin Gözlü Prenses

Nelit: Parlayan Göz

Neris: Gözde olan

Nesij: Daha Önce Bulunduğun Yere Yeniden Ulaş.

Raşa: Abazaca Kız İsmi

Ridade: Mitolojik

Psınef: Gönlün Işığı

Sarey

Sasemef

Savemaf

Seteney: Mitolojik

Sine: Gözüm

Sinef

Sinem

Sinemis

Sipse: Canım

Tameris: Omuzda Gezen

Tijin: Gümüş

Vunay

Vusas

Zane

Zevaş

Zişan

Çerkes boyları üzerine en eski ve en geniş bilgiyi 1667 yılında Evliya Çelebi vermiştir.Rus İmparatorluğu ile Çerkesler ve Kafkasya İmamlığı arasında Rusların Kafkas Savaşı, Çerkeslerin ise Rus-Kafkas Savaşı (1817–1864) ya da Rus-Çerkes Savaşı (1763–1864) dedikleri savaşlardan sonra Ruslara geçen Çerkes topraklarında yaşayanların büyük bölümü Osmanlı topraklarına tehcir ettirilmiştir.

Çerkes Sürgünü ya da Çerkes Soykırımı adı verilen bu olaylar 20 Mayıs 2011 tarihinde Gürcistan parlamentosu tarafından soykırım olarak tanınmıştır. Türkiye’de yaşayan Çerkesler ve diğer diaspora Çerkesleri Kafkasya’dan sürgün edilmeleri tarihini 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımı Anma Günü olarak kabul etmektedirler.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Antik Roma'da fahişelik

Antik Roma’da fuhuşa ve fahişelere nasıl bakılıyordu?

Antik Roma’da fuhuş yasaldı ve ruhsatlıydı. Herhangi bir sosyal statüdeki erkekler, öz denetimlerini ve seksin …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!