Cermen Mitolojisi

Cermen Mitolojisinin Tanrıları

Cermenler, bugünkü Almanya, Avusturya, Bohemya ve Polonya’nın batı bölümünü kapsayan Cermanya’da MÖ 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar yaşayan halk veya bu halktan olan kimselerdir.

Avrupa Hun İmparatorluğu’nun Kavimler Göçü ile Cermen halkı da Avrupa’ya yol almıştır. Bugün Hollandalılar, Almanlar ve Avusturyalılar başta olmak üzere; İngilizler, Flamanlar, İskandinav halkları (Danimarkalılar – Danlar, Norveçliler, İsveçliler, İzlandalılar, Faroeliler), Almanca konuşan İsviçreliler ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Afrikans halkı Cermen halklardandır.

Cermen kabileleri önceleri hayvancılık daha sonra tarımla geçindiler. Toprakta özel mülkiyet yoktu, toprak parçaları, özellikle sulak topraklar topluluk üyeleri arasında dönerli işlendirdi. Madencilik ve çömlekçilik de Cermen kabilelerinde gelişmişti. Demir, özelikle silah yapımında kullanılan değerli bir maden olarak kalmıştır.

Cermenlerde barış zamanlarında bir merkezi otorite yoktu. Cermen kabileleri iç işlerinde ve hatta dış ilişkilerinde bağımsızdı. Cermen kabilelerinde şefliğe MS 4. yüzyılda rastlanır. Askersel önderler ise seçimle işbaşına gelirdi ve önderlik hiçbir biçimde babadan oğula geçmezdi.

Bu önderlik, seçilen kimseye herhangi bir otokratik hak tanımadığı gibi, her an görevden alınabilirdi. Askersel önderlerin, savaş zamanı bile, herhangi bir zor kullanma gücü yoktu, yalnızca örnek davranışları ve öğütleriyle yönlendiricilik rolünü oynayabilirlerdi.

Cermen kabileleri doğa tanrıları Wodan, Tiwaz, Donar ve Frigg’e taparlardı. Bu tanrılar Cermen paganizminin en önemli tanrılarıdır fakat bu mitolojiyi ve tanrıları dünyaya çoğunlukla Kuzey Cermenleri yani İskandinavlar tanıtmıştır. Anglosakson ve Kıta Cermen mitolojilerindeki bilgiler (Cermen tanrıları hakkındaki) İskandinav mitolojisinden edinilen bilgiler yanında pek kayda değer değildir.

Ayrıca Cermen kabilelerinde din adamı bulunmazdı. Ölümle yok olunacağına inanmaz, savaşçılarını silah ve diğer gereçleriyle birlikte gömerlerdi. Cermen kabileleri MS 5. yüzyıldan başlayarak Hristiyanlığı benimsediler.

Ülkeleri birçok istilaya uğradığı için kültürlerinden günümüze pek fazla maddi buluntu kalmadı. Yalnız içkili şölenlerde okudukları destanların bir bölümü, çağlar boyu ağızdan ağza aktarılarak günümüze dek ulaşmış Beowulf ve Nibelungenlied’de yazılı edebiyata girmiştir.

Cermen Mitoloji Tanrıları

Balder – Aydınlık, barış, yeniden doğum ve adalet tanrısı. Eşi: Nanna.
Bor – Odin, Vili ve Ve’nin babası. Eşi: Bestla.
Bragi – Şiir tanrısı. Eşi: Idunn.
Buri – İlk tanrı ve Borr’un babası.
Dagr – Gündüz tanrısı, Delling ve Nott’un oğlu.
Delling – Şafak tanrısı ve Dagr’ın Nott’dan olan oğlu.
Eir – İyileştirme tanrısı.
Forseti – Adalet, barış ve doğruluk tanrısı. Balder’in ve Nanna’ın oğlu.
Freyja – Bereket, sağlık, aşk, güzellik, sihir, kehanet, savaş, çarpışma ve ölüm tanrıçası. Eşi: Odin
Freyr – Erkeklik gücü tanrısı. Eşi: Gerd.
Frigg – Evlilik ve annelik tanrıçası. Eşi: Odin.
Fulla – Frigg’in hizmetçisi.
Gefjun – Bereket ve saban tanrıçası.
Hel – İskandinav mitolojisindeki yer altı diyarı Hel’in kraliçesi.
Heimdall – Asgard’ın koruyucusu.
Hermod – Odin’in oğlu.
Hlin – Teselli tanrıçası.
Hod – Kış tanrısı.
Hoenir – Sessiz tanrı.
Idunn – Gençlik tanrıçası. Eşi: Bragi.
Jord – Yeryüzü tanrıçası. Thor’un annesi.Odin’in kızı.
Kvasir – İlham tanrısı.
Mani – Ay tanrısı.
Mimir – Odin´in amcası.
Nanna – Balder’in karısı ve Forseti’nin annesi.
Nerthus – Tacitus tarafından bahsedilen tanrıça.
Njord – Deniz, rüzgâr, balık ve bolluk tanrısı.
Norn – Kaderin üç tanrıçası: Urd (Yazgı), Skuld (varlık, ya da gelecek), Verdandi (ihtiyaç, ya da hediye).
Nótt – Gece tanrıçası, Narvi’in kızı ve Aud, Jord ve Dagr’in annesi.
Odin – Aesir’in efendisi. Bilgelik ve savaş tanrısı. Eşi: Frigg.
Rynkar- Zaman tanrısı.
Saga – Tam olarak bilinmeyen bir tanrıça, Frigg’in başka bir ismi olduğu tahmin edilimekte.
Sif – Thor’un karısı.
Sjofn – Aşk tanrıçası.
Skadi – Kış tanrıçası Njord’ün eski karısı.
Skirnir- Frey’in habercisi ve hizmetçisi.
Skuld – (varlık, ya da gelecek) Üç norn tanrıçadan biri.
Snotra – İhtiyat tanrıçası.
Sol – Güneş tanrıçası.
Thor – Gök gürültüsü, fırtınalar ve savaş tanrısı. Eşi: Sif.
Tyr – Savaş ve savaşçı tanrısı.
Lofn – Aşk tanrıçası.
Loki – Düzenbaz, yaramazlık, sorun ve ateş tanrısı. Eşi: Sigyn.
Ull – Beceri, av ve duello tanrısı. Sif’in oğlu.
Urd – (Yazgı) Üç norn tanrıçadan biri.
Vali – İntikam tanrısı. Odin’in oğlu.
Var – Sözleşme tanrıçası.
Ve – Üç yaratılış tanrısından biri. Odin ve Vili’nin kardeşi.
Verdandi – (ihtiyaç, ya da hediye) Üç norn tanrıçadan biri.
Vidar- Dev Grid ve Odin’in oğlu.
Vili – Üç yaratılış tanrısından biri. Odin ve Ve’nin kardeşi.
Vor – Bilgelik tanrıçası.
Kratos – Güç ve savaş tanrısı

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

BARIŞ (MI DEDİNİZ?!)

TEMEL DEMİRER “Bizim tercihimiz savaş ve barış arasında değil, haysiyetli veya haksız bir yaşam arasında.”[1] …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!