CİBRANLI HALİT BEY VE KÜRDİSTAN İSTİKLAL KOMİTESİ

Miralay Cibranlı Halit Bey (Kürtçe: Xalit Begê Cibirî veya Xalîd Beg Cîbran; 1882; Varto, Muş – 14 Nisan 1925, Bitlis), Osmanlı Devleti ve Türkiye ordusunun subayı. Kürt İstiklal Komitesine başkanlık ettiği ileri sürülmektedir.

Gençlik ve askerlik

1882 yılında Muş’un Varto (Gımgım) ilçesinde doğdu. Babası Cibran aşireti’nin reisi Mahmut Bey’di. İstanbul’da bulunan Aşiret Mektebi’ni bitirdikten sonra Harbiye Mektebi Aşiret Sınıfı’na girdi, ve Erkan-ı Harp Mektebi’ne alınan tek Kürt kökenli Harbiye Mektebi Aşiret Sınıfı öğrencisi oldu.[1] Bu okulu Yaver Yüzbaşı rütbesiyle bitirerek Osmanlı Ordusu’na katıldı ve ilk görev yeri Filistin cephesine gönderildi.

I. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Filistin’den Varto’ya çağrıldı. Cibran aşireti mensuplarından oluşan dört hafif süvari alaylarının başına geçti ve Rus ordusuna karşı, “Cemé Zoro ve Arpa Deresi” arasındaki mıntıkaların da savaştı. Bu savaşta ” Ruslara kök söktüren” kişi diye tanındı.Gösterdiği kahramanlıktan dolayı miralaylık rütbesine terfi edildi. Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle yeniden Varto’ya yerleşti ve Kürtlerin istiklali için faaliyetlere başladı. Kürtler arasındaki faaliyetleri dikkati çekince(özellikle Alevi ve Sünni Kürt aşiretlerini bir araya getirmek için Dersim ve Varto’da toplantılar yaptı), Ankara Hükümeti ile arası açılmaya başladı. 1920 yılında, rütbesi dondurulmak süretiyle Erzurum Garnizonu’na pasif bir göreve atandı.

Paris konferansı

Cibranlı Albay Halit, 1919 yılında Şerif Paşa ile birlikte Paris Konferansında Kürt delegesi olarak çalıştı. 1 Mart 1920 tarihinde konferansa bir Kürdistan haritası sundu. Doğu illerinin paylaşımı konusunda Ermeni Boğos Nubar Paşa ile mutabakata varılmasını sağladı. Sevr Anlaşması maddelerine dayanarak Kürt Teali Cemiyeti başkanı Seyit Abdülkadir ve TBMMmebusu Yusuf Ziya Bey ile temasa geçerek milletler cemiyetine başvurmak istedi. Ermeniler ile doğu illerinin paylaşılması konusu gündeme gelince birçok aşiret ve kişilerden tepkiler aldı. Sözgelimi Said Nursi doğu illerinin İngiliz himayesinde ve Sevr Anlaşması altında paylaşılması fikrini lanetleyen yazılar yayınladı.[2][3]

Kürdistan İstiklâl Komitesi

Cibranlı Halit Bey, gizli Kürdistan İstiklal Komitesi’ni 24 arkadaşı ile beraber 1920’lerin sonunda Erzurum’da kurdu. Gizli faaliyet gösteren cemiyet, 1923 Lozan Anlaşmasının imzalanmasından sonra kitlesel bir faaliyete başladılar. Genel bir Kürt ayaklanması hazırlıklarına devam ederken 20 Aralık 1924’te Erzurum’da tutuklandı ve Bitlis’e götürüldü. Bitlis’te kurulan Bitlis Divan-ı Harbi Umumi’de yargılandı. Yargılanmanın kimler tarafından ve nasıl yapıldığı, mahkeme tutanak ve kararları hala açılmadı. Sadece 1925 Ayaklanmasının planlayanlar olduğu ve devletin zamanın tedbir alarak bunu açığa çıkardığı Şark İstiklal Mahkemesi Savcısı Ahmet Süreyya Örgeevren tarafından ifade edildi. İdama mahkûm edilen Kürdistan İstiklal Komitesi Başkanı Cibranlı Halit Bey, Yusuf Ziya Bey, Yusuf Ziya’nın kardeşi Teğmen Ali Rıza Bey, Yusuf Ziya’nın damadı Faik Bey ile Molla Abdurrahman ile birlikte Bitlis’te [4] asılarak idam edildiler.[5]

Kaynakça

  • Demir Özlü, Öteki Günler Gibi Bir Gün, “Cibranlı Halit Bey’in Ölümü”, ISBN 978-975-304-189-8
  • Tahsin Sever, 1925 Kürt Hareketinin Yapısı ve Hedefleri, Payamaazadi, 2006 PDF dosyası
  • “Kürt Teali cemiyetinden PKK’ya”, Avni Özgürel, 02 Aralık 2007, Radikal Gazetesi
  • Uğur Mumcu, Kürt – İslam Ayaklanması 1919-1925, Tekin Yayınları, İstanbul, 1991, s. 62-68. ISBN 975-478-088-9
  • Mehmet Şerif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, M.E.B Yay., Ankara, 1961.

AYRICA BAKIN

Popülizmin özellikleri nelerdir?

Popülizmin özellikleri genellikle şunları içerir: 1. **Halk Odaklılık**: Popülist liderler, genellikle halkın çıkarlarını ve isteklerini …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!