DARA ANTİK KENTİNİN GİZEMİ NEDİR?

Kent içinde kilise, çarşı, zindan, tophane, mahsen ve su bendi kalıntıları halen görülebilmektedir.

Ayrıca köyün etrafında tarihleri Geç Roma Dönemi’ne kadar görülen ve mezar olarak bir dönem kullanılan günümüzde ise mağara görünümünü alan alanlardan oluşmaktadır.


Dara (antik kent) Mardin’in 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü’nde yer almaktadır.

Dara Antik Kentinin Tarihi

Antik adı Anastasiopolis olan kentin İlk kuruluşunun tarihi net bilgiler içermemektedir.

Antik Dara, yüzyıllar boyunca Mezopotamya’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak kayıtlarda yer alırken, kentin Pers İmparatoru Darius ile Büyük İskender’in savaşına tanıklık ettiğini arkeolojik kalıntılar ve arşivlerde geçmekte.

Persler, 363 yılında Nusaybin’i alınca Doğu’nun Efesi olarak bilinen Dara Antik kenti Roma İmparatorluğu’nun sınırı haline gelmiş.

Şehir 5. yüzyılda İmparator Anastasius tarafından ileri sınır kapısı olarak tahkim edilmiş; 100 yıl sonra da Perslerin eline geçmiş.

Kent, 7. yüzyılın sonlarına doğru Emeviler, daha sonra Abbasîler, 15. yüzyılda da Osmanlıların hakimiyetine girmiştir.

Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Dara, İmparator Anastasius’un (491-518) girişimleriyle 505 yılında, Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak inşa ettirdiği sanılmaktadır.

4 kilometrelik alana yayılmış sur yapıları İç kale, kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştur.

Mezopotamya ovası ile Tur-Abdin Dağlarının birleştiği yerde kireçtaşı ana kaya üzerinde kurulan kent Kaya içine oyulan yapılardan oluşmuş ve geniş bir alana yayılmıştır.

Dara Antik Kenti Kazıları

Dara Antik Kentinde arkeolojik kazılarında keşfedilen 1400 yıllık galeri mezarlık geçen yıllarda ziyarete açılmıştı.

Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, “Yapılan çalışmalarda zeytin kırma işleyeni bulundu. Yeni bulunan silindir şeklindeki zeytin ezme taşının 6’ncı yüzyılda buranın bir zeytin üretim yeri ile bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor” dedi.

Dara’da elde edilen yeni bulgular, Roma İmparatoru 1’inci Anastasios’un antik kente itina gösterdiği ve inşaat yapımında çalıştırılmak üzere ciddi paralar ödeyerek Suriye’den özel taş ustaları getirttiği ortaya çıktı.

Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, “Ulaştığımız verilerden, imparatorun Dara’nın kuruluşunda hiçbir masraftan kaçınmadığını, özel olarak Suriye’den taş ustası getirttiğini anlıyoruz” dedi.

Bu sezon da birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı bölgede son olarak iki yüzünde Aziz Menas’ın figürü, iki yanında deve figürü, üst kısmında da hac motifleri bulunan 1400 yıllık ampulla bulundu.

Bu gösteriyor ki; 6. yüzyıl itibarıyla Dara’dan Ebu Mena’ya hac yolculuğu söz konusu.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, gazetecilere, kazı çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü 2021 yılı kazı sezonunun sona erdiğini söyledi.

Birçok eserin ortaya çıkarıldığı kazılarda en dikkat çeken eserin ise üzerinde 1400 yıl önce Mısır’da doğan ve Hristiyan katliamları sonucu öldürülen Aziz Menas’ın figürü bulunan ampulla olduğunu aktaran Metin, ampullanın Dara Antik Kenti’nin 2019 yılında kazı çalışmalarına başlanan agora bölümünde ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Metin, “Çalışmalarla askeri garnizon kentinde sivillerle ilgili de geniş bilgilere sahip olduk. Bu açıdan 2021 buluntusu olan ‘Menas Ampullası’ oldukça önemli. İskenderiye yakınlarındaki Ebu Mena’da üretilen bir malzemenin Dara Antik Kentinde bulunması önemli. Ampulla, antik dönemde kutsal merkezlerde hac vazifesini gören hacıların gittiği yerlerden memleketlerine götürdüğü bir nevi günümüzün koku kaplarına benziyor. Bu da gösteriyor ki; 6. yüzyıl itibarıyla Dara’dan Ebu Mena’ya bir hac yolculuğu söz konusu.” dedi.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

İnsan evriminin süreçleri

İnsan evrimi, milyonlarca yıl süren bir süreçte gerçekleşmiştir ve çeşitli hominid türlerinin gelişim ve adaptasyonunu …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!