Deizm Nedir? Neyi amaçlar?

Deizm**, din, peygamber veya vahiy gibi aracılar olmadan, bireyin **akıl, gözlem ve sezgi** yoluyla Tanrı’nın varlığına inanmasına dayalı bir felsefi görüştür.

**Deistler**, Tanrı’nın evreni yarattığına ve kusursuz olduğuna inanırlar. Ayrıca, Tanrı’nın doğal yasalar aracılığıyla evreni yönettiğine ve insanlara doğrudan müdahale etmediğine de inanırlar. Bu nedenle deistler, **mucizeleri, kutsal metinleri ve peygamberleri** reddederler.

**Deizmin temel amaçları şunlardır:**

* **Akla ve mantığa dayalı bir din anlayışı oluşturmak:** Deistler, dini inançların vahiy ve otoriteye değil, akla ve mantığa dayanması gerektiğine inanırlar. Bu nedenle, dini dogmaları ve hurafeleri reddederler.

* **Bilim ve din arasındaki çatışmayı ortadan kaldırmak:** Deistler, Tanrı’nın yarattığı evrenin anlaşılmasının bilimin görevi olduğuna inanırlar. Bu nedenle, bilimsel bulgularla dini inançlar arasında bir çelişki olmadığını savunurlar.

* **Ahlaki bir toplum inşa etmek:** Deistler, Tanrı’nın evrensel bir ahlak yasası koyduğuna inanırlar. Bu nedenle, tüm insanların bu ahlak yasasına göre yaşaması gerektiğini savunurlar.

**Deizm**, 17. ve 18. yüzyıllarda **Aydınlanma Çağı**’nda önemli bir felsefi akım olmuştur. Bu dönemde **John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau** gibi birçok önemli düşünür deizmden etkilenmiştir. Deizm, günümüzde de hala varlığını sürdürmektedir ve birçok insan tarafından benimsenmektedir.

**Deizm ile Teizm arasındaki farklar:**

* **Tanrı’nın evrene müdahalesi:** Teistler, Tanrı’nın evrene doğrudan müdahale ettiğine inanırken, deistler Tanrı’nın evreni doğal yasalar aracılığıyla yönettiğine inanırlar.

* **Vahiy ve kutsal metinler:** Teistler, vahiy ve kutsal metinlerin Tanrı’nın sözleri olduğuna inanırken, deistler vahiy ve kutsal metinleri reddederler.

* **Mucizeler:** Teistler mucizelere inanırken, deistler mucizeleri reddederler.

**Deizm ile Ateizm arasındaki farklar:**

* **Tanrı’nın varlığı:** Deistler Tanrı’nın varlığına inanırken, ateistler Tanrı’nın varlığına inanmazlar.

* **Ahlak:** Deistler Tanrı’nın evrensel bir ahlak yasası koyduğuna inanırken, ateistler ahlakın kaynağının Tanrı olmadığına inanırlar.

**Deizm hakkında daha fazla bilgi edinmek için:**

AYRICA BAKIN

Phyllis Allen Kimdir Hayatı

Amerikalı sinema ve vodvil oyuncusu Phyllis Allen, 25 Kasım 1861 tarihinde dünyaya geldi. Sessiz sinema …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!