Deizmin Ana İlkeleri ve Özellikleri

**Deizm**, Tanrı’nın varlığına inanmasına rağmen, vahiy, peygamber veya kutsal metinler gibi aracılar olmadan **akıl, gözlem ve sezgi** yoluyla Tanrı’yı anlamaya çalışan bir felsefi görüştür.

**Deizmin ana ilkeleri şunlardır:**

* **Tanrı’nın varlığı:** Deistler, evrenin ve içindeki her şeyin bir yaratıcısı olduğuna inanırlar. Bu yaratıcıya “Tanrı” derler.

* **Tanrı’nın kusursuzluğu:** Deistler, Tanrı’nın her şeye kadir, her şeyi bilen ve iyiliksever olduğuna inanırlar.

* **Tanrı’nın evrenin işleyişine müdahalesi:** Deistler, Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra onun işleyişine doğrudan müdahale etmediğine inanırlar. Tanrı, evreni doğal yasalar aracılığıyla yönetir.

* **Vahiy ve kutsal metinlerin reddi:** Deistler, vahiy ve kutsal metinlerin Tanrı’nın sözleri olduğuna inanmazlar. Bu metinlerin insan ürünü olduğuna ve zamanla bozulmuş olabileceğine inanırlar.

* **Mucizelerin reddi:** Deistler, mucizelerin Tanrı’nın varlığını kanıtlamadığına inanırlar. Mucizelerin, doğal yasaların tam olarak anlaşılmadığından kaynaklandığını savunurlar.

* **Akla ve mantığa önem verme:** Deistler, dini inançların vahiy ve otoriteye değil, akla ve mantığa dayanması gerektiğine inanırlar. Bu nedenle, dini dogmaları ve hurafeleri reddederler.

* **Bilim ve dinin uyumluluğu:** Deistler, Tanrı’nın yarattığı evrenin anlaşılmasının bilimin görevi olduğuna inanırlar. Bu nedenle, bilimsel bulgularla dini inançlar arasında bir çelişki olmadığını savunurlar.

* **Ahlaki bir toplum inşa etme:** Deistler, Tanrı’nın evrensel bir ahlak yasası koyduğuna inanırlar. Bu nedenle, tüm insanların bu ahlak yasasına göre yaşaması gerektiğini savunurlar.

**Deizmin temel özellikleri şunlardır:**

* **Tektanrıcılık:** Deizm, tek bir Tanrı’ya inanç üzerine kuruludur.
* **Rasyonalizm:** Deizm, akla ve mantığa büyük önem verir.
* **Bilimsellik:** Deizm, bilimsel bulgularla uyumlu bir din anlayışıdır.
* **Ahlakçılık:** Deizm, ahlaki değerlere büyük önem verir.
* **Hoşgörü:** Deizm, farklı inançlara ve fikirlere saygılı bir yaklaşımdır.

**Deizm**, 17. ve 18. yüzyıllarda **Aydınlanma Çağı**’nda önemli bir felsefi akım olmuştur. Bu dönemde **John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau** gibi birçok önemli düşünür deizmden etkilenmiştir. Deizm, günümüzde de hala varlığını sürdürmektedir ve birçok insan tarafından benimsenmektedir.

AYRICA BAKIN

Phyllis Allen Kimdir Hayatı

Amerikalı sinema ve vodvil oyuncusu Phyllis Allen, 25 Kasım 1861 tarihinde dünyaya geldi. Sessiz sinema …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!