Ermeni İsimleri ve Anlamları

Ermeni İsimleri ve Anlamları – Ermeni Erkek ve Kadın İsimleri

Ermenistan Cumhuriyeti, Avrasya’nın Güney Kafkasya bölgesinde bulunan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir.

Batı Asya’daki Ermeni Yaylaları üzerinde yer alan ülke, batısında Türkiye, kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan ve Rus barış gücünün yer aldığı Laçın Koridoru, güneyinde ise İran ve Azerbaycan’ın bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır komşusudur.

Ermenistan üniter, çok partili, demokratik bir ulus devlettir.

Ermenice, Ermeniler tarafından kullanılan Hint-Avrupa dil ailesinden bir dildir. Kendi alfabesi ile Doğu Ermenicesi ve Batı Ermenicesi olarak iki lehçesi vardır.

Doğu Ermenicesi Ermenistan’ın ve uluslararası arenada tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin resmî dilidir. Türkiye’de ve Ermeni diasporasında çoğunlukla Batı Ermenicesi kullanılır. Hint-Avrupa dil ailesi’nin bağımsız bir alt grubudur.

Türkiye’deki Ermeni toplumunun yüzde 18’i Ermenice konuşmaktadır. Bu oran gençler arasında yüzde 8’dir. Batı Ermeni lehçesi, UNESCO’nun Dünya yıllık Tehlikede olan Dünya Dilleri Atlası’nda “kesinlikle tehlikede bir dil” olarak yer alır.

Ermeni Erkek isimleri ve Anlamları

Ermenistan’da en çok konulan erkek bebek isimleri Davit (1283), Narek (1129), Gor (813), Hayk (671), Erik (619), Aleks (613), Tigran (544), Arman (528),Samvel (490) ve Alendirler (448)dir.

Arpiar: Arpiar ‘güneşli’ demektir.
Barkev: ‘hediye’ anlamına gelir.
Carnig: İskoç kökenli ve ‘küçük kuzu’ anlamına gelir.
Takvor: ‘Tacı takması kaderinde olan kişi’ anlamına gelir.
Vah: ‘güçlü’, ‘en iyi’ veya ‘kalkan’ anlamına gelir.
Yervant: Vahan kelimesinden gelir ve Farsça kökenlidir. ‘Kral’ veya ‘hükümdar’ anlamına gelir.
Faruk: İran kökenli olan bu isim ‘Mutlu’ veya ‘şanslı’ anlamına gelir.
Garen: Ermeni ve Fransız kökenlidir. ‘Koruyucu’ anlamına gelir.
Hovan: ‘Tanrı’nın armağanı’ veya ‘Yuhanna’nın Şekli’ anlamına gelir.
Kaloş: Hıristiyanlar arasında popüler olan Kaloosh, ‘Pentecost’ veya ‘kutsanmış bir olay’ anlamına gelir.
Mihr: Eski Ermeni mitolojisine göre Mihr, Güneş tanrısının da adıdır.
Razmik: ‘savunucu’ veya ‘savaşçı’ anlamına gelir.
Alex: ‘insanlığın koruyucusu’ anlamına gelir.
Daron: ‘büyük’ anlamına gelir. Farsça veya Kürtçe anlamı ‘kalbin hisleri’dir.
Emin: Arapça’da bu isim ‘güvenilir’, Türkçe’de ‘dürüst’ anlamına gelir.
Nayiri: Kanyonlar ve nehirler ülkesi anlamına gelir. Aynı zamanda antik Urartu krallığının alternatif adıydı.
Lernig: Ermeni dilinde ‘küçük dağ’ anlamına gelir.
Sevag: ‘kara göz’ anlamına gelir. “Siyah” anlamına gelen sev ve “göz” anlamına gelen ag olmak üzere iki kelimeden meydana gelir.
Abah : ‘Çalışkan’ (Ermenice)
Adis : ‘Güzel haber getiren’ (Ermenice)
Ağaton : ‘İyi’ ( Yunanca )
Ağazar : ‘Tanrı bana yardım edecek’ ( İbranice )
Ağeg : ‘İyi kalpli Merhamet sahibi’ (Ermenice)
Ağeksandr : ‘Koruyucu Erkek’ (İskender Yunanca )
Aharon : ‘Dağlı’ ( İbranice )
Alemşah : ‘Alemin Kralı’ (Persçe )
Arpiar : ‘Kahraman’ (Ermenice)
Amir : ‘Prens’ (Arapca )
Andon : ‘Eşsiz’ (Latin )
Anuşavan : ‘Ölümsüz Ruh’ (Ermenice )
Andranik :’İlk Doğan’ (Ermenice)
Andzrev : ‘Yağmur’ (Ermenice)
Apkar : ‘ Yaşca büyük ,Kıdemli’ (Ermenice)
Ara : ‘Eski Ermeni Bahar Tanrısı ‘
Arakadz : ‘Ermenistan da bir Dağ’ (Ermenice)
Arakel : ‘Havari’ (Ermenice)
Aram : ‘Yüce Krallık’ (Ermenice)
Aramayis : ‘Bahar çocuğu’ ( Ermenice)
Aramazt : ‘Yüce bilge’ (Ermenice)
Ararat : ‘Ağrı Dağı’ (Ermenice)
Araz : ‘Aras Nehri’ (Ermenice)
Artak : ‘Çevik hızlı’ (Pehlevice Orta çağ Farscası)
Ardaşir : ‘Kızgın Sinirli Aslan’ (Persçe)
Ardaşes : ‘Sevinçli neşeli’ (Persçe)
Artavazd : ‘Adaleti uzun süren’ (Persçe)
Artem : ‘Hayatın Atası’ (Yunanca)
Ardzat : ‘Gümüş’ (Ermenice)
Ardziv :’Kartal’ (Ermenice)
Ardzrun : ‘Eski Ermeni hanedanlığı’
Arek : ‘Güneş Tanrısı’ (Ermenice)
Aren : Batı Ermenistan da bir göl
Arev : ‘Güneş’ (Ermenice)
Arevhad : ‘Güneşin gücü’ (Ermenice)
Ari : ‘Cesur Cesaretli’ (İbranice)
Arin : ‘Kan’ (Ermenice)
Aristages : ‘Prens’ (Yunanca)
Aryutz : ‘Aslan’ (Ermenice)
Arman : ‘Ermeni’
Armenag : Ermenilerin ilk babası Hayk’ın oğlu
Arno : ‘Kartal’ (Ermenice)
Arpag : Eski Farsca isim ne anlama geldigi bilinmiyor
Arpiyar : ‘Kahraman’ (Ermenice)
Arsen : ‘Erkekçe’ (Yunanca)
Arşag : ‘Savaşan ayı’ (Ermenice)
Arşaluys : ‘Şafak’ (Ermenice)
Arşavir : ‘Erkekçe’ (Persce )
Artar : ‘Adaletli’ (Ermenice)
Artin : ‘Doğuş’ (Ermenice)
Artsan : ‘Abide’ (Ermenice)
Arzuman : ‘Arzu’ , Dilek (Persce)
Asbed : ‘Şövalye’ (Ermenice)
Aşnag : Aragadz dağlarından doğan bir Nehir (Ermenice)
Aşod : Anlamı belli olmayan Ermenice isim (Ermenice)
Askanaz :Ermenistan ve Ermeniler’in eski ismi (Ermenice)
Asoğik : ‘Konuşmacı’ (Ermenice)
Atam : ‘Yeryüzünün kurucusu yaratıcısı’ ( İbranice)
Atig : ‘Küçük Aslan’ (Ermenice)
Avak : ‘Büyük’ (Ermenice)
Avedis : ‘Müjdeci’ (Ermenice)
Azad : ‘Özgür’ (Farsca)
Azgaser : ‘Vatansever’ (Ermenice)
Aznavur : ‘Tek soylu’ (Ermenice)
Bağdasar : ‘Tanrı Kralı korusun’ (Asurice)
Baikar : ‘Çabalayan uğraşı veren asil’ (Ermenice)
Barkev : ‘Hediye Armağan’ (Ermenice)
Barsam : ‘İçki içmeyen kişinin oğlu’ (Asurice)
Bartev : ‘Hediye Armağan’ (Ermenice)
Bedros : ‘Kaya’ (Yunanca)
Benon : Kökeni eski bir isim (Ermenice)
Berj : ‘Hepsinden en iyisi’ (Ermenice)
Boğos : ‘Bir küçük tatlı’ (Latince)
Daniel : ‘Tanır beni yargılar’ ( İbranice)
Daron : Muş bölgesi genel ismi (Ermenice)
Datev : Ermenistan da bir Manastır (Ermenice)
David : ‘Tek inanan’ (İbranice)
Davros : Toros dağları Ermenicesi (Ermenice)
Derun : ‘Tanrı için özel’ (Ermenice)
Dikran : ‘Okçu atıcı’ (Persçe)
Dikris : ‘Dicle Nehrinin Ermenice ismi (Ermenice)
Diradur : ‘Tanrı verecek’ (Ermenice)
Dirair : ‘Tanrı’nın adamı’ (Ermenice)
Diran : ‘Tüm Tanrıların Babası’ (Ermenice)
Diro : ‘Tanrıya ver’ (Ermenice)
Donabed : ‘Festival, Bayram yöneticisi’ (Ermenice)
Dzeron : ‘Yaşlı adam’ (Ermenice)
Dzovag : Mavi gözlü (Ermenice)
Emil : ‘İstek, Arzu’ (Latince)
Emin : ‘Güvenilir’ (Arapca)
Gabriel/Kapriel : ‘Tanrı güçlüdür’ (İbranice)
Gagig : Asurice kökenli eski bir isim
Garabed : ‘Rehber’ (Ermenice)
Garen : Eski Persce isim
Garin : Erzurum’un Ermenice ismi
Ğazar/Ğazaros : Tanrı yardımcıdır (Ibranice)
Ğevond : ‘Aslan’ (Yunanca)
Ğukas : ‘Diriliş’ (Ermenice)
Giragos : ‘Mal sahibi olan yönetici’ (Ermenice)
Gomidas : ‘Uzun akıcı saçlı’ (Yunanca)
Goms : ‘Prens’ (Fransizca’dan Ermenice’ye geçmiş isim Kont anlamında)
Gosdantin :’Sadık’ (Latince)
Hagop/ Agop :’Tanrı taraftarı’ (İbranice)
Haypet : ‘Ermeni Kalesi’ (Ermenice)
Haig :Kocaman Dev gibi (Hayk Nuh Peygamber’in torunu Ermeniler’in Babası Ermenice)
Haygaram : Hayk isminin uzun telafuzu (Ermenice)
Haigasar : ‘Dağlı Haig’ (Ermenice)
Haigaser/Haigaz/Haigazun : ‘Haig’den gelen’ (Ermenice)
Hayrabed : ‘Saygıdeğer büyük insan’ (Ermenice)
Hairazad : ‘Sadık Vefakar’ (Ermenice)
Hayrug : ‘Savaşçı’ (Ermenice)
Hamaz/Hamazasp : ‘Çok fazla at sahibi olan’ (Persce)
Hampartsum : ‘Yükseliş’ (Ermenice)
Hapet : ‘İyi Tüccar’ (Ermenice)
Harazad : ‘İçten samimi’ (Ermenice)
Harutyun : ‘Doguş’ (Ermenice)
Hayaser : ‘Haig’in çocukları’ (Ermenice)
Hayaşen : ‘Ermeniliğin kurucusu’ (Ermenice)
Hayots : Ermeni (Ermenice)
Hetum : ‘Arif , İrfan Sahibi’ (Arapça)
Hmayag : ‘Tılsım’ (Ermenice)
Hunan : Güvercin (İbranice)
Hovakim : ‘Tanrıların gücü’ (İbranice)
Hovhannes : ‘Tanrıya ver’ (İbranice)
Hovig :’Esinti’ (Ermenice)
Hovnan : ‘Güvercin’ (İbranice)
Hovsep : ‘Tanrı çocuklarımı korusun’ (Ermenice)
Hrad : ‘Mars’ (Ermenice)
Hrag : ‘Ateş gözlü’ (Ermenice)
Hrahad :’Ateş kıvılcımı’ (Ermenice)
Hrair : ‘Ateş gibi adam’ (Ermenice)
Hrant : ‘Alev’ (Ermenice)
Hraç: ‘Kıvılcım gözlü’ (Ermenice)
Hrayr : ‘Ateş gibi adam’ (Ermenice)
İsahag : ‘Tanrı seni güldürsün’ (İbranice)
İşxan/Işhan : ‘Prens’ (Ermenice)
Jirair : ‘Çevik’ (Ermenice)
Jivan : ‘Tanrıya Ver’ (Ermenice)
Kaçer : ‘Yiğit olan’
Kagig : Eski bir Asuri ismi
Kalust : “Şavuot” Hıristiyanların paskalyadan elli gün sonraki Hamsin yortusu (Ermenice)
Kapriel/Gabriel : ‘Tanrı güçlüdür’ (İbranice)
Karekin: Kökeni belli olmayan isim
Karnig : ‘Kuzucuk’
Kasbar : ‘Hazinelerin efendisi’
Keğam : ‘Yakışıklı’ (Ermenice)
Keğon : ‘Şanlı’ (Ermenice)
Kerovpe : ‘Melek’ (Ermenice)
Kersam : ‘Göçmen’ (Ermenice)
Kevon : ‘Şanlı’ (Ermenice)
Kevork : ‘Çiftçi’ (Yunanca -Yorgo-Giorgos)
Khaçer : ‘Haç’a karşı’ (Ermenice)
Khachig : ‘Küçük haç’ (Ermenice)
Khajag : ‘Turkuaz gözlü’ (Ermenice)
Khoren : ‘ Küçük güneş’ (Persçe)
Khosdig : ‘Küçük yemin’ ((Ermenice)
Khosrov : ‘Ünlü’ (Pehlevice)
Kor : ‘Gururlu’ (Ermenice)
Koçar : ‘Göçmen’ (Ermenice)
Kurken : ‘Kurt’ (Persçe)
Kusan : ‘Gezen ozan’ (Ermenice)
Krikor : ‘Tetikte’ (Yunanca Gregoris)
Lernig : ‘Küçük dağ’ (Ermenice)
Levon : ‘Aslan’ (Yunanca)
Lorents: “Taçlandırılmış’ (Latince)
Loris : Ermenistan ‘da bir bölge (Ermenice)
Luseres : ‘Parlayan’ (Ermenice)
Madeos : ‘Tanrı hediyesi’ (İbranice)
Magar: ‘Şanslı’ (Yunanca Makarios )
Mağakya : ‘Melek’ (İbranice)
Malkhas : ‘Favori’ (Persçe)
Mamigon : Ermeni ailesi Mamigonyan’dan gelen (Ermenice)
Mampre : ‘Verimli’ (İbranice)
Manas : ‘Unutkan’ (İbranice)
Mangasar : ‘Öğretmen’ (Ermenice)
Manug : ‘Çocuk’ (Ermenice)
Manuel : ‘Tanrı bizimle’ (İbranice)
Mardig : ‘Savaşçı’ (Ermenice)
Mardiros : ‘Şehit’ (Latince)
Margos : ‘Savaşçı’ (Latince)
Markar : ‘Kâhin ‘ (Ermenice)
Marzbed : ‘Vali’ (Ermenice)
Masis : ‘ Ararat Dağı ‘ (Ermenice)
Mazhag : Doğu kökenli eski isim
Medzadur : ‘Cömert ‘ Ermenice
Medzig : ‘Küçük ama büyük biri’ (Ermenice)
Melik : ‘Kral’ (Arapça)
Melkon : ‘Işığın kralı’ (İbranice)
Merujan : ‘Güneşin gücü’ (Pehlevice )
Mesrob : Kökenli bilinmesen eski isim
Mher : ‘Dostluk’ (Eski Persçe)
Mihran : ‘Güneşin hazinesi’ (Eski Persçe)
Mihrtad : ‘Güneşin yarattığı’ (Eski Persçe)
Minas : ‘Müthiş ‘ (Eski Mısır ismi)
Mirak : ‘Küçük Prens ‘ (Eski Persçe)
Mirijan : ‘Ruhun efendisi’ (Eski Persçe)
Misak : Eski İbranice isim veya kökeni bilinmiyor
Müron : ‘Kutsal yağ’ (Yunanca)
Mkhitar : ‘Teselli ‘ (Ermenice)
Murad : ‘İstenilen, arzu edilen ‘ (Arapça)
Muşeğ : Hatti kökenli isim
Movses : ‘Su tarafından kurtulmuş’ ( (İbranice ‘Musa’)
Nahabed : ‘Ata’ Ermenice
Narbey : ‘Ateş Bey’i ‘ (‘Nar’ Arapça ‘Ateş’ , ‘Bey’ Farca)
Nareg : Van’da tarihi Ermeni Manastırı
Nartos : ‘Hint sümbülü’ Aromatik yağlar için kullanılan bir çiçek (Ermenice)
Navasart : ‘Yeni yıl’ Ermeni takviminde bir ay ( Persçe)
Nayiri : ‘Nehir’ Urartu Ermenilerinden gelen isim
Nazar : ‘Vizyon’ (Arapça)
Nazaret : İsa Peygamber’in vaftiz olduğu yer
Nerses : ‘Mesaj ‘ (Pehlevice Orta çağ Farscası)
Nigoğyos : ‘Halkın zaferi’ (Yunanca)
Nıjdeh : ‘Yabancı’ (Ermenice)
Norayr : ‘Yeni adam ‘ (Ermenice)
Nubar : ‘İlk meyve’ (Persçe)
Nışan : ‘İyiye alâmet’ (Ermenice)
Onnig : ‘Küçük Hovannes’
Oşin : ‘Kekik’ (Persçe)
Pailag : ‘Yıldırım’ (Ermenice)
Panos : ‘Parlak’ (Yunanca)
Pap : ‘Baba’ (Persçe)
Papel : Babil’de bir kavim (İbranice)
Paramaz : ‘Vali’ (Persçe)
Paren : ‘Şan’ (Persçe)
Parnag : ‘Muhteşem’ (Persçe)
Parunag : ‘Üzüm asması’ (Ermenice)
Peniamin : ‘Şanslı’ ((İbranice)
Petros : ‘Kaya’ (Yunanca)
Pilibos : (Atları seven ‘ (Yunanca)
Puzant : ‘Bizanslı’ (Ermenice)
Rafael : ‘Tanrı ile iyileşmiş’ (İbranice)
Raffi : ‘Muhteşem adam ‘ (Arapça)
Razmig : ‘Savaşçı (Ermenice)
Romanos : ‘Büyük bir güç ‘ (Yunanca)
Rosdom : ‘Sel’ (Eski Persçe Rüstem)
Rupen : ‘Bir oğlun’ (İbranice)
Rşduni : Eski Ermeni Prensliği
Sahag : ‘Tanrı’nın gülümsettiği (İbranice)
Sam : ‘Ateşli gökkuşağı ‘ (Eski Persçe)
Samson : ‘Oğlunun adamı’ (İbranice)
Samvel : ‘Tanrı tarafından duyulan’ (İbranice)
Sarkis : ‘Gökkuşağı’ (Persçe veya Asurice )
Saro : ‘Selvi ağacı ‘ (Ermenice)
Sasun : Ermeni şehirlerinden Sasun/Sason (Ermenice)
Sayat : ‘Avcı’ (Arapça)
Sdepan : (Taç giyimiş) (Yunanca)
Sebuh : ‘Şövalye’ (Ermenice)
Serop : ‘Melek’ (Ermenice)
Setrag : Eski Babil isimlerinden biri
Sevag : Kara gözlü
Sevan : Ermenistan’da göl
Simeon : ‘Tanrı verdi’ (İbranice)
Simon : ‘o dilekleri duymuştur’ (İbranice)
Sempad : Kökeni belli olmayan isim
Sinan : ‘Mızrak’ Arapça
Sipan : Süphan dağı (Ermenice)
Siragan : ‘Gözleri yakışıklı’ (Ermenice)
Sisag : ‘Prens sarayı’ (Ermenice)
Soğomon : ‘Huzurlu ‘ (İbranice)
Sukias : ‘Sakin’ ‘Yunanca’
Suren : ‘Güçlü’ (Ermenice)
Şabuh : ‘Kralın oğlu’ (Pehlevice)
Şahan : ‘Kralların kralı’ (Persçe)
Şahe : ‘Kral’ (Pehlevice)
Şahen : ‘Şahin’ (Pehlevice)
Şahnur : ‘Nurlu Kral’ (Persçe)
Şant : ‘Yıldırım’ (Ermenice)
Şara : ‘Şevk dolu’ (Persçe)
Şavarş : ‘Etkileyici siyah at ‘ (Persçe)
Şeram : ‘İpekböcekçisi’ (Ermenice)
Şirag : Ermenistan’da bir bölge
Şmavon : ‘Sadık’ (İbranice)
Şnork : ‘Yetenekli ve zarif’ (Ermenice)
Takavor : ‘Kral’ (Ermenice)
Tateos : ‘Geniş’ (Asurice)
Tatul : ‘Küçük pençe’ (Ermenice)
Tavit : ‘Sevgilim, bir tanem’ (İbranice)
Terenig : ‘Küçük hacı’ Ermenice
Tigran/Dikran : Büyük Tigran İmparatorluğu kralı
Torkom : ‘Sadık biri’ (İbranice)
Tovmas : ‘Şüpheci’ (Yunanca)
Tsolag : ‘Parlak gözlü’ (Ermenice )
Unan : ‘Güvercin’ (İbranice)
Vağarş : ‘Valakhslar’ (Pehlevice)
Vağinag : Kökeni belli olmayan bir isim
Vahak : Ermeni mitolojisinde savaş tanrısı
Vahan : ‘Kalkan’ (Ermenice)
Vahe : ‘En iyi’ (Ermenice)
Vahram : ‘Bahar’ (Pehlevice mitolojide Mars gezegeni kralı)
Vahrij : ‘Cömert’ (Pehlevice)
Van : Van Ermeni şehri
Vanadur : ‘Manastır Hediyesi’ (Ermenice)
Vanagan : Manastıra ait (Ermenice)
Varak :Van’daki Varak Manastırı (Ermenice)
Varant : Ermeni Varant prensliği
Varaz : (Persçe)
Varujan : ‘Güvercin’ (Ermenice)
Varsag/Varsig : ‘Kıllı’ (Ermenice)
Varşam : ‘Efendi’ (Babilce)
Vartan : ‘Gülveren ‘ (Ermenice )
Vartavar : ‘Vartavar bayramı’ (Ermenice)
Vartazad : ‘Gül gibi hür’ (Ermenice)
Varter : ‘Güller’ (Ermenice)
Varteres : ‘Pembe yanaklı’ (Ermenice)
Vartkes : ‘Kızıl saçlı ‘ (Ermenice)
Vasag : ‘Bağımsız’ (Ermenice)
Vaşdag : ‘Alay ‘ (Ermenice)
Vaçag : ‘Erkek’ (Persçe)
Vazken : Eski ve orta Persçe
Vosdan : ‘İç kale’ (Ermenice)
Vosgan : ‘Altın ‘ (Ermenice)
Vram : ‘Ateşli’ (Persçe Behram)
Vran: ‘Çadırlı’ (Ermenice)
Vrej : ‘İntikam’ (Ermenice)
Vrtanes :Kökeni belli olmayan bir isim
Yeğia : ‘Yehova benim tanrımdır’ (İbranice)
Yeğiazar : ‘Tanrı benim yardımcımdır’ (İbranice)
Yeğişe : ‘Tanrı kurtuluşumdur ‘ (İbranice)
Yeğvart : ‘Gül yağı’ (Ermenice)
Yenok : ‘Sadık’ (İbranice)
Yeprad : ‘Fırat ‘ (Ermenice)
Yeprem : ‘Verimli ‘ (İbranice)
Yeram : ‘ Sürü halinde uçan kuşlar ‘ (İbranice)
Yeraz: ‘Rüya’ ice)
Yerçanig : ‘Mutlu’ (Ermenice)
Yeremya : ‘Terkedilmiş ‘ (İbranice)
Yergat : ‘Çelik’ (Ermenice)
Yervant : ‘Enerjik’ (Ermenice)
Yessai : ‘Tanrıyla Kurtulmuş’ (İbranice)
Yertvart : ‘Hazine koruyucusu’ (Ermenice)
Yeznig : ‘Küçük boğa’ (Ermenice)
Zadig : ‘Diriliş ,Paskalya bayramı’ (Ermenice)
Zakar : ‘Tanrının hatırası’ (Ermenice)
Zarmayr : ‘Kahraman’ (Ermenice)
Zaven : ‘Yardımcı’ (Persçe)
Zoravar : ‘General ‘ (Ermenice)

Alfabetik Sıraya Göre Ermeni Erkek İsimleri

A
Abaven
Abirad
Adam
Adde
Adis
Adom
Adruşan
Adur
Agatan
Agaton
Aghacan
Aghan
Aghasi
Aghaton
Agheksanter
Agrippas
Aharon
Akim
Alek
Alen
Alex
Alexan
Alexander
Altun
Anag
Anania
Anastas
Anton
Antranig
Antreas
Anuşavan
Apel
Apetnakov
Apisoghom
Apkar
Apraham
Ara
Arakel
Aram
Aramanyag
Aramayis
Aramazt
Aran
Arantsar
Ararat
Ardag
Ardakses
Ardaksiad
Ardaksias
Ardaş
Ardaşes
Ardavan
Ardavazt
Ardem
Arden
Ardo
Ardziv
Ared
Arek
Aren
Arev
Arevşad
Ari
Aris
Arist
Aristak
Aristakes
Arka
Arkam
Arman
Armavis
Armayis
Armen
Armenag
Arnak
Arno
Arpag
Arpiar
Arpun
Arsen
Arşag
Arşam
Arşavir
Arşen
Artaki
Artin
Arto
Artsan
Artun
Arut
Arutin
Asadur
Asbed
Asburag
Asdvadzadur
Askanaz
Aşod
Atanas
Atapeg
Avak
Avakim
Avarayr
Avedig
Avedis
Ayk
Azad
Azaria

B
Bab
Babeg
Baben
Badrig
Badvagan
Baghdasar
Bared
Barkev
Barsam
Bartev
Bartoghimeos
Baruyr
Bedros
Berc
Berkin
Boghos
Bsag
Burag

D
Dacad
Dadur
Daniel
Daron
Datev
David
Davros
Diknis
Dikran
Diradur
Diran
Diratsu
Dirayr
Donabed
Donig
Drastamad
Drtad
Dzadur
Dzaghig
Dzerun
Dzovag

E
Elias
Elihu
Elijah
Eliot
Ellis
Emin
Emmanuel
Esayi

F
Farhad
Firuz
Franciscos

G
Gabi
Gabriel
Gagig
Gagik
Gagos
Gaidzig
Gamsar
Gamo
Garabed
Garbis
Garen
Garo
Gasbar
Gaydzag
Gazar
Gdridg
Gerasim
Geuregh
Gharib
Ghazaros
Ghazi
Ghazig
Ghazo
Ghevont
Ghugas
Giragos
Gomidas
Goriun
Gosdan
Gosdant
Gosdantin
Gostig
Grbe
Grbo

H
Hago
Hagop
Hagopcan
Hamazasp
Hamlig
Hampartsum
Hapet
Haro
Harut
Harutyun
Hatam
Hayastan
Hayg
Haygaram
Haygaser
Haygaz
Haygazun
Hayrabed
Hayranton
Hayrig
Hetum
Hetun
Hmayag
Hortanan
Hovag
Hovagim
Hoven
Hovhannes
Hovig
Hovnan
Hovnatan
Hovsep
Hraç
Hraçya
Hrag
Hrahad
Hrant
Hravart
Hrayr
Hraztan
Hunan
Husig

I
Ignadios
Isahak
Iskhanig
Israel
Israyel
Işag
Işkhan
Işkhanag

J
Jannig
Jirayr
Jivan

K
Kalust
Kamar
Kamer
Kapriel
Karapet
Karekin
Karnig
Kaspar
Kazavon
Kegham
Keghart
Keghon
Kerasim
Kerovpe
Kersam
Kesag
Kevork
Khaçadur
Khaçeres
Khaçi
Khaçig
Khaço
Khaçug
Khajag
Khat
Kheço
Khigar
Khoren
Khosrov
Klag
Knel
Komitas
Krikor
Krisdosadur
Krisdosaser
Kristapor
Kurken
Kusan
Küd

L
Lazar
Lernig
Levon
Libarid
Loris

M
Madat
Mado
Madte
Madteos
Magar
Maghakya
Majag
Makayel
Malkhas
Mamas
Mamigon
Mampre
Manajihr
Manase
Mangasar
Manuel
Manugh
Mardi
Mardig
Mardiros
Mardun
Margos
Markar
Martin
Masis
Maşdots
Matsag
Matus
Meghrig
Mekhag
Melek
Melkon
Merujan
Mesrob
Mgo
Mgrdiç
Mher
Migiç
Mihran
Mihrtad
Mikael
Minas
Mirican
Misak
Mjej
Mkhitar
Mleh
Mnatsagan
Momig
Moses
Movses
Mrg
Muguç
Murad
Muron
Muşegh
Müron

N
Nahabed
Nairi
Nar
Nareg
Narek
Navasart
Nazar
Nazaret
Nbad
Nerseh
Nerses
Nigoghayos
Nigol
Njteh
Norayr
Norhad
Norvan
Nşan
Nubar
Nurhan

O
Ogosdinos
Ohan
Ohannes
Ohannik
Oksen
Onnig
Oşagan
Oşin

P
Pagur
Pakrad
Palasan
Panig
Panops
Panos
Papken
Paramaz
Paren
Parkhutar
Parsegh
Partogh
Parunag
Paşa
Paylag
Peglar
Penyamin
Pertag
Pilobos
Pirum
Purad
Puzant

R
Rupen
Raffi
Rafig
Rafayel
Rapig
Razmig
Reteos
Rosdom

S&Ş
Sahag
Sahrad
Samson
Samuel
Sanasar
Sanatrug
Sarkis
Saro
Sasun
Sebuh
Seghpesdros
Semag
Sero
Serop
Serovpe
Set
Setrak
Sevag
Sevan
Simon
Sinan
Sion
Sipan
Siragan
Sis
Sisag
Smpad
Soghomon
Sograd
Srabion
Stepan
Stepannos
Sukias
Suren
Surmag
Şabuh
Şahan
Şahe
Şahen
Şahnazar
Şahnur
Şant
Şara
Şavarş
Şavasb
Şirak
Şiraz
Şmavon
Şnork

T
Takes
Takvor
Taniel
Tate
Tateos
Tato
Tatos
Tatul
Tavit
Tavtag
Teotig
Teotos
Terenig
Tevan
Tevos
Tigris
Toma
Torkom
Tornig
Toros
Tovma
Tovmacan
Tovmas
Trasdamard
Tro
Tsolag
Tuma
Tumas
Tumayan

V
Vaçakan
Vaçe
Vagharş
Vagharşag
Vaghinag
Vahag
Vahaken
Vahakn
Vahan
Vahe
Vahram
Vahrej
Vahriç
Vahrig
Vakhtang
Van
Vanadur
Vanagan
Vanant
Vanig
Vanuş
Varak
Varant
Varaz
Varaztad
Varos
Vart
Vartan
Vartavar
Vartkes
Varujan
Vasag
Vasburag
Vasil
Vazken
Vazrig
Vem
Vervant
Viken
Virab
Vişab
Vosdanig
Vosgan
Vram
Vramşabuh
Vrej
Vrtanes
Vruyr

Y
Yeghia
Yeghiazar
Yeghişe
Yeghivart
Yenovk
Yeprem
Yeranos
Yerem
Yeremia
Yerenias
Yermi
Yervant
Yesayi
Yetvart
Yezegiel
Yezik
Yeznig
Yezras

Z
Zadig
Zakar
Zakaria
Zakarig
Zaki
Zako
Zareh
Zarmayr
Zarmig
Zarzant
Zaven
Zehon
Zekele
Zenob
Zko
Zkon
Zohrab
Zohrag
Zorava

 

Ermenistan Ulusal İstatistik Servisine göre en yaygın kız ismi Nare (945), Milena(868), Mari (773), Mane(751), Ani (610), Anahit (591),Elen (577), Anna(434), Mariamdır (405)dır.

Türkiye’deki Ermeni toplumunun yüzde 18’i Ermenice konuşmaktadır. Bu oran gençler arasında yüzde 8’dir. Batı Ermeni lehçesi, UNESCO’nun Dünya yıllık Tehlikede olan Dünya Dilleri Atlası’nda “kesinlikle tehlikede bir dil” olarak yer alır.

ERMENİ KADIN İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Yranig: Ermeni kökenli bu eşsiz isim ‘kutsanmış’ anlamına gelir.
Ohanna: İbranice veya Ermeni kökenli bu isim, ‘Tanrı’nın lütuf hediyesi’ anlamına gelir.
Ani: Ani’nin ‘güzel melek kız’, ‘zarafet’, ‘iyilik’ ve ‘savaşçı’ gibi çeşitli anlamları vardır. Bu isim Slav kökenlidir.
Dikranuhi: Bu popüler isim ‘kraliçe’ anlamına gelir.
Ağavni : Güvercin (Ermenice)
Alis : Kızılırmak (Batı dillerinde Halys) (Yunanca)
Anahid : Temiz (Ermenice)
Anuş : Tatlı (Pehlevice Orta çag Farscası)
Araksi : Aras Nehri (Ermenice)
Ardzvi/Ardzvig : Küçük Kartal (Ermenice)
Areknazan : Sevimli Güneş (Ermenice)
Arevig :Küçük Güneş (Ermenice)
Arusyag : Venüs veya Sabah Yıldızı (Ermenice)
Arşaluys : Şafak (Ermenice)
Arsine : Küçük Bayan (Yunanca)
Astğig : Küçük Yıldız (Eski Ermeni aşk tanrıçası)
Aşkhen/Aşxen : Gök Mavisi (Ermenice)
Azniv : Soylu (Ermenice)
Paydzar/Bayzdzar : Pırlanta (Ermenice)
Berjuhi :En Saf olan (Ermenice)
Diruhi : Prenses (Ermenice)
Dzovig : Küçük Deniz (Ermenice)
Dzovinar : Doğan Deniz (Ermenice)
Akabe: Akabe, kızlar için geleneksel bir Ermeni adıdır ve ‘denizin mücevheri’ anlamına gelir.
Elmas: Türkçe “Elmas ve Arapça Almas adından türetilen bu şık isim Türkçe kökenlidir ve ‘kesilmemiş elmas’ veya ‘parlak’ anlamına gelir.
Gayane: Kızlar için kullanılan bu eski Ermeni ismi, şimdiki Eçmiadzin şehrinde şehit olan Gayane adlı bir azize atıfta bulunur.
Vartanuş: Ermenicede Vart ‘gül’, anuş ise ‘tatlı’ anlamına gelir.
Gayane : Neşeli (Latince)
Gohar : Mücevher (Persce-Arapca)
Garin : Erzurum’un Ermenice İsmi (Ermenice)
Garine : Arkadaş (Ermenice)
Hayganuş : Tatlı Ermeni kızı (Ermenice)
Hayguhi : Ermeni kızı (Ermenice)
Hasmig : Yasemin (Ermenice)
Heğinar : Karaca (Ermenice)
Heğine : Pırlanta (Ermenice)
Kinevart: Bu Ermenice kız ismi, bir hanımın güzelliğine atıfta bulunan ‘şarap rengi gül’ anlamına gelir.
Maral: Bu isim ‘dişi geyik’, ‘doe’ veya ‘Hazar kızıl geyiği’ anlamına gelir.
Hranuş : Tatlı Alev (Ermenice)
İsguhi : Sözünün eri Kraliçe (Ermenice)
Jbid : Gülen (Ermenice)
Keğani : Güzel (Ermenice)
Keğanuş : Tatlı Güzel (Ermenice)
Keğetsig : Tatlı Kız (Ermenice)
Kinevart : Gül Şarabı (Ermenice)
Lilipar: Lale Taşıycısı (Farsca)
Lori:Ermenistan’da bir bölge (Ermenice)
Lorig: Bir küçük güzel (Ermenice)
Luiza : Savaşçı kız (Germen)
Lusadzin:Işıkta doğan (Ermenice)
Lusarpi: Parıldayan güneş (Ermenice)
Lusuntak: Jüpiter (Ermenice)
Mayranuş : Tatlı Anne (Ermenice)
Mayreni : Anne (Ermenice)
Makruhi : Temiz el değmemiş (Ermenice)
Bercuhi: Ermeni kökenli bu alışılmadık isim, ‘zarif derecede tatlı’ veya ‘zarif bayan’ anlamına gelir.
Cohar: Bu Ermeni adı ‘mücevher’ veya ‘mücevher’ anlamına gelir.
Dalita: Kızların bu Ermenice adı ‘bakire’ veya ‘saf’ anlamına gelir.
Franziska: Latince kökenli bu Ermeni adı ‘özgür’ anlamına gelir.
Nar: Nar, Ermeni kökenli bir Hristiyan ismidir. Savaş kelimesinden türemiştir, ‘ateş’ veya ‘nar’ anlamına gelir.
Manuşag : Menekşe (Ermenice)
Maral : Şirin Güzel Karaca (Ermenice)
Markarit : Papatya (Ermenice)
Meğag :Karanfil (Ermenice)
Meğedi : Melodi (Ermenice)
Meğrig : Küçük Bal (Ermenice)
Mehruhi : Saf Güneş (Ermenice)
Melanuş : Güzel bir kız (Ermenice)
Oğer : Küpe (Ermenice)
Nairi /Naira : Ermenistan’da bir ırmak (Urartu Ermenicesi)
Nazani : Bir büyüleyici (Ermenice)
Nora: Tanrı benim ışığımdır (Yunanca)
Nune : Temiz Pak ( Asurice)
Nuritsa : Işıldayan Parlayan (Arapça)
Noyemi : Benim Sevimlim ( İbranice)
Nvart : Yeni Gül (Ermenice)
Payladzu : Merkür (Ermenice)
Payline : Işıldayan ışık (Ermenice)
Şuşanik: Ermeni mitolojisinde ve şiirinde yaygın olarak kullanılan bu isim Şuşan’ın bir çeşididir ve ‘bir çiçeğin adı’ anlamına gelir.
Paylun : Işıldayan (Ermenice)
Peprone : Yunanca kökenli isim
Pehez : Bir tür kumaş (Ermenice)
Pergruhi : Hoşnut eden ,Sevindiren
Peri : Peri (Ermenice)
Peruz : Mücevher ( Farsca kökenli)
Puzantuhi : Bizanslı Kız
Razmuhi : Savaşçı Kız (Ermenice)
Rehan : Tatlı Reyhan (Fesleğen)
Salpi : Selvi (Ermenice)
Sara : Prenses (İbranice kökenli)
Sarin : Dağ kızı (Ermenice)
Satenig : Küçük Kehribar (Ermenice)
Seda :Ormanın ruhu (Ermenice)
Seta : Küçük Hanım ( Arapca)
Sevaçya : Siyah Gözlü (Ermenice)
Siranuş : Tatlıca Seven (Ermenice)
Sirarpi : Güneş sevgisi (Ermenice)
Sireli : Tatlı Kalp (Ermenice)
Sirun: Sevimli, Şirin (Ermenice)
Sirvart : Sevgi Gülü (Ermenice)
Sona : Heykel gibi (Ermenice)
Srpuhi : Mutlu Neşeli Kadın (Ermenice)
Şamiram : Zirve ,Doruk (Ermenice)
Şnorhig :Nadir Zarif İnce (Ermenice)
Şuşan : Zambak (İbranice)
Şuşanig : Küçük Zambak (Ermenice-İbranice)
Takuhi : Kraliçe (Ermenice)
Talin : Ermenistan da bir Bölge (Ermenice)
Tamar/ Tamara : Hurma Meyvesi ( İbranice kokenli)
Turvanda : Taze Meyve (Ermenice)
Vana : Vanlı Kız (Ermenice)
Vane/Vaneni: Kristal (Ermenice)
Vanuhi : Vanlı Kız (Ermenice)
Varsenig : Güzel saçlı (Ermenice)
Vart : Gül (Ermenice)
Vartanuş : Tatlı Gül (Ermenice)
Varteni/Vartine : Gül Ağacı (Ermenice)
Varter : Güller (Ermenice)
Varteres : Gül yanaklı (Ermenice)
Varti/ Vartig : Küçük Gül (Ermenice)
Vartuhi : Gül Kız (Ermenice)
Vehanuş : Krallığa Hükümdarlığa ait Sevimli tatlı (Ermenice)
Verçaluys : Akşam karanlığı (Ermenice)
Vergin/Verjine : İffetli (Fransizca-Latince)
Viktoria : Zafer (Latince)
Vosgebar : Altın Dans (Ermenice)
Vosgi : Altın (Ermenice)
Yeva : Havva (İbranice kokenli)
Yeğisabet/Yeğsa/ Tanrı Tatafından kutsanmış (İbranice)
Yeğnar : Karaca Ceylan (Ermenice)
Yeprakse : İyi yürekli Yardım Sever (Yunanca)
Yepruhi : Bol Meyveli (Ermenice)
Yeranuhi : Şanşlı , Uğurlu, Mutlu (Ermenice)
Yerçanig : Uğurlu,Mutlu (Ermenice)
Yester : Yıldız (Persce-Farsca)
Yeraz : Rüya (Ermenice)
Yerevag : Satürn (Ermenice)
Yevkine : Aristokrat (Yunanca)
Zarmine : Altınlar (Farca kokenli)
Zare : Altın (Farsca kökenli)
Zaruhi : Altın Kız
Zepur : Esinti, (Batı Rüzgarı Ermenice)

ALFABETİK SIRAYA GÖRE ERMENİCE İSİMLER

A
Adran
Adrine
Agata
Aghavni
Agnes
Ahli
Aida
Akabi
Akac
Aldz
Alice
Alidz
Alik
Aline
Almasd
Altun
Alvart
Ana
Anahid
Anais
Anel
Angel
Angelig
Angig
Ani
Anig
Ankhosig
Ankine
Anna
Annakhatun
Annman
Anuş
Antaram
Apina
Araks
Araksi
Araksia
Aramuhi
Araz
Arda
Ardanuş
Ardasg
Ardemis
Ardzvig
Areki
Areknag
Areknaz
Areknazan
Arev
Arevaluys
Arevhad
Arevig
Argine
Arin
Arkina
Armanuş
Armenuhi
Armen
Armig
Armine
Arus
Arusyag
Arpa
Arpenig
Arpi
Arpig
Arpine
Arşaguhi
Arşaluys
Arsine
Artsuig
Asbram
Asdghig
Aşkhen
Avids
Azad
Azaduhi
Azkanuş
Azniv

B
Baidzig
Barzig
Baydzar
Beatrice
Bela
Bercanuş
Bercuhi

D & Dz
Dalita
Datevig
Dırtaduhi
Dikranuhi
Diro
Dirugh
Diruhi
Dirun
Dudu
Dzaghganuş
Dzaghig
Dziadzan
Dzovag
Dzovig
Dzovinar
Dzovo

E
Elise
Eliz
Emma
Endza
Endzanuş
Eojen
Erato
Eufemia
Eufrosina

F
Femi
Fimi
Flora

G
Gadar
Gadarine
Gaiane
Garine
Gakavig
Gayane
Ghadam
Gorandukht
Gulizar
Gulnaz
Gumaç

H
Hagint
Hamas
Hamasia
Hamasig
Hamasiye
Hamaspuyr
Hamesd
Hamesduhi
Hasmig
Haverj
Hayarpi
Hayganuş
Hayguhi
Heghine
Heghnar
Hera
Heranuş
Hereknaz
Hermine
Hnazant
Horsi
Hurher
Huri
Hurig
Huşig
Hranuş
Hrantuhi
Hranuş
Hrarpi
Hraçuhi
Hreghen
Hripsig
Hripsime
Hrut
Huliane

I
Ightsanuş
Imasduhi
Isabel
Isabella
Isguhi

J
Jbduhi
Jbid
Juliana

K
Kaghtsrig
Kanni
Karni
Katarine
Kayane
Keghanuş
Keghetsig
Keghuhi
Keran
Kinevart
Klkhatir
Knarig
Knkuş
Kohar
Koharig
Kuyrikhatun

Kh
Khantut
Khaçuhi
Khatun
Khngeni
Khonarh
Khorodig
Khosrovanuş
Khosrovitughd
Khumar
Khoyan

L
Lala
Lara
Lelag
Lena
Leniya
Lili
Lilit
Liza
Lori
Lorig
Lusadzin
Lusaper
Lusarev
Luseres
Lusig
Lusin
Lusine
Lusntak
Lusvart
Lucy
Luso

M
Madlen
Mairan
Makruhi
Mane
Manişag
Mannig
Maral
Maran
Marem
Mari
Maria
Marine
Maritsa
Mariyam
Markrid
Marmar
Maro
Maruş
Marta
Mayda
Mayranuş
Medakse
Medstikin
Meghranuş
Meline
Melisend
Mina
Mlke
Morfia
Muş

N
Nairi
Nanar
Nane
Nanor
Nare
Nargiz
Narine
Narod
Nartig
Nartuhi
Naşkhun
Natel
Nayat
Nayiruhi
Nayra
Naz
Nazani
Nazeli
Nazenig
Nazig
Negdar
Nemzar
Nemzur
Nora
Nune
Nuritsa
Nuşig
Noyemi
Noyemzar
Nunufar
Nvart
Nver

O
Ojenig
Olympias
Osan
Osig
Oskihat
Ovsan
Ovsanna

P
Pailun
Pakraduhi
Palasan
Parantsem
Pareli
Parkuhi
Paruhi
Patil
Pavagan
Payl
Pepron
Pergruhi
Peruz
Persape
Punig
Puragn
Purasdan
Puregh
Prapion
Purlanti

R
Ramela
Raqel
Razmuhi
Rehan
Repega
Rhiphsime
Rime
Rita
Ruzan
Rozin
Rubina

S
Sahaganuş
Salpi
Sanan
Santukhd
Sara
Sarig
Sarine
Saten
Satenig
Satig
Sato
Selma
Seta
Sevan
Sevug
Seza
Sibilla
Sibil
Sima
Silva
Siran
Siranuş
Sirarpi
Sirun
Siruş
Sirvart
Soffi
Soffiya
Soghome
Sona
Sosi
Srpuhi
Stepanie
Surpun
Sussan
Suzan

Ş
Şaghig
Şahanig
Şahantukht
Şake
Şamam
Şamiram
Şarmagh
Şnorhig
Şoghagat
Şogher
Şoghig
Şuşan
Şuşanig

T&Ts
T’aguhi
Taku
Takug
Takuhi
Talar
Talin
Tamar
Tangakin
Taruhi
Tatuş
Tefanaw
Teghtsanig
Teghtsun
Teter
Theodora
Tsangali
Tsdrig
Tsoler
Tsoline
Tsuig
Tşkhoh
Tşkhuhi
Tşoghig
Tukhtsam
Turvand
Turvanda
Tuxtani

V
Vane
Vaneni
Vanuhi
Vanuş
Varsenig
Varsig
Varso
Vart
Vartakhatun
Vartanuş
Varteni
Varteres
Varteşah
Vartigkhatun
Vartiter
Vartuhi
Vartuş
Varvar
Varvara
Vazkanuş
Vehanuş
Vehantsnuhi
Verjin
Verjuhi
Verkine
Vertchalus
Vosgedzam
Vosgehad
Vosgemad
Vosgetel
Vosgi
Vşduhi

Y
Yeghisapet
Yeghnig
Yeghuhi
Yeghsan
Yeprosine
Yepruhi
Yeran
Yeraniag
Yeranuhi
Yeraz
Yerazig
Yerchanig
Yester
Yeter
Yeva
Yevgine
Yevkeneh
Yhsa
Yranig
Yugaper
Yughig

Z
Zabel
Zanazan
Zarine
Zarmantukht
Zarmine
Zarmuhi
Zaro
Zarug
Zaruhi
Zartar
Zarvart
Zepür
Zevart
Zmrukhd
Zulal
Zvart

ERMENİCE OKUNUŞLARIYLA KIZ İSİMLERİ

Ermenice Kadın İsimleri 

Ա
Ագապի
Ագնէս
Ազատուհի
Ազգանոյշ
Ազնիւ
Ալենոյշ
Ալիծ
Ալին
Ալիս(իա)
Ակաթ
Աղաւնի
Աղբիւրակ
Աղեքսանդրա
Այծեմնիկ
Այտա
Անահիտ
Անայիս
Անգինէ
Անէթա
Անելկա
Անիթա
Անթառամ
Անժել
Անի
Աննա
Աննիկ
Անոյշ
Աշխէն
Աստղիկ
Աստինէ
Ատա
Ատրինէ
Արաքս(ի)
Արեգդէմ
Արեգնազ
Արեգնազան
Արեւալոյս
Արլէթ
Արծուիկ
Արմաւենի
Արմաւիր
Արմենուհի
Արմենոյշ
Արմիկ
Արմինէ
Արշալոյս
Արշակուհի
Արուս
Արուսեակ
Արսինէ
Արտա
Արտեմիս
Արփենիկ
Արփի(կ)
Արփինէ

Բ
Բագրատուհի
Բադրիսիա
Բեկա
Բերենիկէ
Բերկրուհի
Բերսափէ
Բերուզ
Բերուզիկ
Բիննա
Բիւզանդուհի
Բրաբիոն
Բրլանդի
Բօլէթ
Բօլին

Գ
Գայիանէ
Գանձուհի
Գարմէն
Գեղանոյշ
Գեղեցկուհի
Գեղծին
Գեղոյշ
Գեղուհի
Գեղանդուխտ
Գլխադիր
Գոհար(իկ)
Գենովաբէ

Դ
Դաբիթա
Դալիլա
Դանոյշ
Դարուհի
Դեղցանիկ
Դենեզարդ
Դերենկուհի
Դշխոյ
Դշխուհի
Դպրուհի
Դրասանգ

Ե
Ելենա
Եղիս
Եղիսաբէթ
Եղսանիկ
Եղսանոյշ
Եսթեր
Երան(եակ)
Երանիկ
Երանուհի
Երատօ
Երմոնէ
Երջանիկ
Եւա
Եւանկիւլ
Եւանոյշ
Եւգինէ
Եւդոքսիա
Եւնիկէ
Եւպրաքսիա
Եւփիմէ
Եփրատուհի
Եփրուհի
Ելոա
Եոլանտ

Զ
Զապէլ
Զարա
Զարդար
Զարիկ
Զարմանդուխտ
Զարմանուհի
Զարմինէ
Զարմուհի
Զարուհի
Զեդա
Զենոբիա
Զենուհի
Զեփիւռ
Զէլա
Զիլդա
Զմրուխտ
Զուարթ

Է
Էլզա
Էլիզ
Էլմաս
Էլմաստ
Էլմոն
Էլպիս
Էլվիրա
Էլօ
Էմիլիա
Էմմա
Էպրոս
Էտմա
Էւա
Էօժենի

Ը
Ըղձանոյշ
Ընծայ

Թ
Թագուհի
Թաթիանա
Թալին
Թամար
Թանիա
Թերեզ
Թէոպիստէ
Թէֆարիկ

ժ
ժագլին
ժանէթ
ժիզէլ
ժիլպերթ
ժիւլիա
ժիւլիանա

Ի
Իզապէլ
Իզի
Իմաստուհի
Ինկրիտ
Իսկուհի
Իտա
Իտինէ
Իտմա
Իրմա
Իւղաբեր

Լ
Լալա
Լալիկ
Լարա
Լենա
Լետա
Լիզա
Լիլա
Լիլի(ան)
Լիլիթ
Լինտա
Լիւսի
Լուիզա
Լուսաբեր
Լուսածին
Լուսանոյշ
Լուսարփի
Լուսիա
Լուսիկ
Լուսին
Լուսինէ
Լուսնթագ
Լօլա

Խ
Խաթուն
Խնկաբեր
Խնկենի
Խոսրովիդուհտ
Խումար

Ծ
Ծաղիկ
Ծաղկանոյշ
Ծառանոյշ
Ծիա(ծան)
Ծիլա
Ծովիկ
Ծովինար

Կ
Կալիա
Կասիա
Կատար
Կատարինէ
Կարինէ
Կիւլա
Կիւլէնիա
Կիւլեանէ
Կիւլիզար
Կիւլիկ
Կիւլնազ
Կիւլվարդ
Կրացիէլլա
Կրէյս
Կուսինէ

Հ
Համեստուհի
Հայկուհի
Հայկանոյշ
Հանրիէթ
Հելէն
Հեղինէ
Հերա
Հերանոյշ
Հերմանս
Հերմինէ
Հիլտա
Հնազանդ
Հոմելուհի
Հուրի
Հուրիկ
Հուրհեր
Հռիփսիմէ
Հռութ
Հրանոյշ
Հրաչուհի

Ձ
Ձայնիկ
Ձուիկ

Ճեմմա

Մ
Մագթաղինէ
Մաթիլտ
Մալվինէ
Մակի
Մայա
Մայտա
Մայրանոյշ
Մանիա
Մաննիկ
Մանըթակ
Մառի
Մատլէն
Մարալ
Մարգ(ա)րիտ
Մարթա
Մարլէն
Մարի(ա)
Մարիամ
Մարիանէ
Մարիէթ
Մարիլին
Մարինա
Մարիցա
Մարկարէթ
Մարկրիթ
Մարկօ
Մաքրինէ
Մաքրուհի
Մելանիա
Մելէք
Մելին(է)
Մեհրինէ
Մեհրուպէ
Մերսետէս
Մէյ
Մէնտուհի
Մէրի
Միռնա
Միրէյ
Միրթօ
Միրալտա
Միւռոպէ
Մլքէ
Մոնիք

Յ
Յակինթ
Յասմիկ
Յարզուարթ
Յեզաբէլ
Հովհաննա
Յուդիթ
Յուլիանէ
Յուսինէ
Յուստիանէ

Ն
Նազելի
Նազենիկ
Նազիկ
Նաթալի
Նայիրի
Նայտա
Նանա
Նանէ
Նատալիա
Նատիա
Նարգէս
Նարկիզ
Նարդուհի
Նելլի
Նեկտար(ինէ)
Նէվրուզ
Նինա
Նիրվա
Նոյեմի
Նոյեմզար
Նորա
Նուարդ
Նուէր(իկ)
Նունէ
Նունիկ
Նունուֆար
Նուշիկ
Նուրիկ
Նուրիցա
Նուրհան

Շ
Շահանդուխտ
Շահասպրամ
Շահարիկ
Շահընծայ
Շահպրակ
Շաղիկ
Շամիրամ
Շամունէ
Շայիկ
Շարուհեա
Շաքէ
Շէյլա
Շնորհիկ
Շողակաթ
Շողեր
Շուղան(իկ)
Շուշիկ

Ո
Ոգոհէ
Ոսկեհատ
Ոսկի
Ովսաննա

Պ
Պայծառ
Պերթա
Պերճանոյշ
Պերճուհի
Պէաթրիս
Պէթի
Պրիժիթ

Ռ
Ռամելա
Ռաքել
Ռեբեկա
Ռեհան
Ռէն
Ռիթա
Ռիմա
Ռոզա
Ռոզալի
Ռոզին
Ռուպինա

Ս
Սաթենիկ
Սալբի
Սանդուխտ
Սանտրա
Սապին
Սառա
Սեդա
Սեզա
Սելին
Սեսիլ
Սէլմա
Սթէլլա
Սիլվ(ի)ա
Սիմա
Սինթիա
Սիրա
Սիրազարդ
Սիրայգ
Սիրան(ոյշ)
Սիրարփի
Սիրոյշ
Սիրուհի
Սիրուն
Սիրվարդ
Սիւզան
Սիւզի
Սմբատուհի
Սողոմէ
Սոն(ի)ա
Սուրինա
Սոֆի
Ստեփանիա
Սրբուհի
Սրմա
Սուսամ
Սօսէ
Սօսի

Վ
Վազգանոյշ
Վալանթին
Վահնուհի
Վանոյշ
Վանուհի
Վանտա
Վառվառէ
Վարդահեր
Վարդայտ
Վարդանոյշ
Վարդենի
Վարդեր
Վարդի
Վարդիթեռ
Վարդինէ
Վարդոյշ
Վարդուկ
Վարդուհի
Վարսենիկ
Վեհանոյշ
Վերա
Վերգին(է)
Վերժին
Վերոնիքա
Վիքթորիա
Վիքի
Վլէտիկ
Վրամուհի
Վրէժուհի
Տ
Տալիթա
Տալիտա
Տենջալի
Տիանա
Տիգրանուհի
Տիրուհի
Տորա
Տրդատուհի
Ցոլեր
Ցոլինէ
Փ
Փայլածու
Փայլիկ
Փառանձեմ
Փեբրոնէ
Փերուզ
Փիբէ
Փիննա
Փոփոնա
Փուփուլ
Ք
Քաթիա
Քաթրին
Քաղցրուհի
Քարեն
Քարոլին
Քլարա
Քնար(իկ)
Քրիսթին
Քրիստինէ
Քրմանոյշ
Քրմէնէ
Օգոստինէ
Օլկա
Օֆելիա
Ֆ
Ֆաննի
Ֆիլօմէն
Ֆիմի
Ֆլորա
Ֆրանսուհի
Ֆրիտա
Ֆօրթինէ

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Odysseia destanının edebi ve tarihi özellikleri

**Odysseia Destanı** hakkında tarihi bilgiler şunlardır: Yazarı ve Yazılışı: – **Yazar**: Odysseia destanı, Antik Yunan’ın …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!