ERMENİCE ERKEK İSİMLERİ

ERMENİCE ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Ermenistan’da en çok konulan erkek bebek isimleri Davit (1283), Narek (1129), Gor (813), Hayk (671), Erik (619), Aleks (613), Tigran (544), Arman (528),Samvel (490) ve Alendirler (448)dir.

Ermenistan Cumhuriyeti, Avrasya’nın Güney Kafkasya bölgesinde bulunan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Batı Asya’daki Ermeni Yaylaları üzerinde yer alan ülke, batısında Türkiye, kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan ve Rus barış gücünün yer aldığı Laçın Koridoru, güneyinde ise İran ve Azerbaycan’ın bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır komşusudur.

Ermenistan üniter, çok partili, demokratik bir ulus devlettir.

Ermenice, Ermeniler tarafından kullanılan Hint-Avrupa dil ailesinden bir dildir. Kendi alfabesi ile Doğu Ermenicesi ve Batı Ermenicesi olarak iki lehçesi vardır.

Doğu Ermenicesi Ermenistan’ın ve uluslararası arenada tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin resmî dilidir. Türkiye’de ve Ermeni diasporasında çoğunlukla Batı Ermenicesi kullanılır. Hint-Avrupa dil ailesi’nin bağımsız bir alt grubudur.

Türkiye’deki Ermeni toplumunun yüzde 18’i Ermenice konuşmaktadır. Bu oran gençler arasında yüzde 8’dir. Batı Ermeni lehçesi, UNESCO’nun Dünya yıllık Tehlikede olan Dünya Dilleri Atlası’nda “kesinlikle tehlikede bir dil” olarak yer alır.

Ermeni Erkek isimleri ve Anlamları

Arpiar: Arpiar ‘güneşli’ demektir.
Barkev: ‘hediye’ anlamına gelir.
Carnig: İskoç kökenli ve ‘küçük kuzu’ anlamına gelir.
Takvor: ‘Tacı takması kaderinde olan kişi’ anlamına gelir.
Vah: ‘güçlü’, ‘en iyi’ veya ‘kalkan’ anlamına gelir.
Yervant: Vahan kelimesinden gelir ve Farsça kökenlidir. ‘Kral’ veya ‘hükümdar’ anlamına gelir.
Faruk: İran kökenli olan bu isim ‘Mutlu’ veya ‘şanslı’ anlamına gelir.
Garen: Ermeni ve Fransız kökenlidir. ‘Koruyucu’ anlamına gelir.
Hovan: ‘Tanrı’nın armağanı’ veya ‘Yuhanna’nın Şekli’ anlamına gelir.
Kaloş: Hıristiyanlar arasında popüler olan Kaloosh, ‘Pentecost’ veya ‘kutsanmış bir olay’ anlamına gelir.
Mihr: Eski Ermeni mitolojisine göre Mihr, Güneş tanrısının da adıdır.
Razmik: ‘savunucu’ veya ‘savaşçı’ anlamına gelir.
Alex: ‘insanlığın koruyucusu’ anlamına gelir.
Daron: ‘büyük’ anlamına gelir. Farsça veya Kürtçe anlamı ‘kalbin hisleri’dir.
Emin: Arapça’da bu isim ‘güvenilir’, Türkçe’de ‘dürüst’ anlamına gelir.
Nayiri: Kanyonlar ve nehirler ülkesi anlamına gelir. Aynı zamanda antik Urartu krallığının alternatif adıydı.
Lernig: Ermeni dilinde ‘küçük dağ’ anlamına gelir.
Sevag: ‘kara göz’ anlamına gelir. “Siyah” anlamına gelen sev ve “göz” anlamına gelen ag olmak üzere iki kelimeden meydana gelir.
Abah : ‘Çalışkan’ (Ermenice)
Adis : ‘Güzel haber getiren’ (Ermenice)
Ağaton : ‘İyi’ ( Yunanca )
Ağazar : ‘Tanrı bana yardım edecek’ ( İbranice )
Ağeg : ‘İyi kalpli Merhamet sahibi’ (Ermenice)
Ağeksandr : ‘Koruyucu Erkek’ (İskender Yunanca )
Aharon : ‘Dağlı’ ( İbranice )
Alemşah : ‘Alemin Kralı’ (Persçe )
Arpiar : ‘Kahraman’ (Ermenice)
Amir : ‘Prens’ (Arapca )
Andon : ‘Eşsiz’ (Latin )
Anuşavan : ‘Ölümsüz Ruh’ (Ermenice )
Andranik :’İlk Doğan’ (Ermenice)
Andzrev : ‘Yağmur’ (Ermenice)
Apkar : ‘ Yaşca büyük ,Kıdemli’ (Ermenice)
Ara : ‘Eski Ermeni Bahar Tanrısı ‘
Arakadz : ‘Ermenistan da bir Dağ’ (Ermenice)
Arakel : ‘Havari’ (Ermenice)
Aram : ‘Yüce Krallık’ (Ermenice)
Aramayis : ‘Bahar çocuğu’ ( Ermenice)
Aramazt : ‘Yüce bilge’ (Ermenice)
Ararat : ‘Ağrı Dağı’ (Ermenice)
Araz : ‘Aras Nehri’ (Ermenice)
Artak : ‘Çevik hızlı’ (Pehlevice Orta çağ Farscası)
Ardaşir : ‘Kızgın Sinirli Aslan’ (Persçe)
Ardaşes : ‘Sevinçli neşeli’ (Persçe)
Artavazd : ‘Adaleti uzun süren’ (Persçe)
Artem : ‘Hayatın Atası’ (Yunanca)
Ardzat : ‘Gümüş’ (Ermenice)
Ardziv :’Kartal’ (Ermenice)
Ardzrun : ‘Eski Ermeni hanedanlığı’
Arek : ‘Güneş Tanrısı’ (Ermenice)
Aren : Batı Ermenistan da bir göl
Arev : ‘Güneş’ (Ermenice)
Arevhad : ‘Güneşin gücü’ (Ermenice)
Ari : ‘Cesur Cesaretli’ (İbranice)
Arin : ‘Kan’ (Ermenice)
Aristages : ‘Prens’ (Yunanca)
Aryutz : ‘Aslan’ (Ermenice)
Arman : ‘Ermeni’
Armenag : Ermenilerin ilk babası Hayk’ın oğlu
Arno : ‘Kartal’ (Ermenice)
Arpag : Eski Farsca isim ne anlama geldigi bilinmiyor
Arpiyar : ‘Kahraman’ (Ermenice)
Arsen : ‘Erkekçe’ (Yunanca)
Arşag : ‘Savaşan ayı’ (Ermenice)
Arşaluys : ‘Şafak’ (Ermenice)
Arşavir : ‘Erkekçe’ (Persce )
Artar : ‘Adaletli’ (Ermenice)
Artin : ‘Doğuş’ (Ermenice)
Artsan : ‘Abide’ (Ermenice)
Arzuman : ‘Arzu’ , Dilek (Persce)
Asbed : ‘Şövalye’ (Ermenice)
Aşnag : Aragadz dağlarından doğan bir Nehir (Ermenice)
Aşod : Anlamı belli olmayan Ermenice isim (Ermenice)
Askanaz :Ermenistan ve Ermeniler’in eski ismi (Ermenice)
Asoğik : ‘Konuşmacı’ (Ermenice)
Atam : ‘Yeryüzünün kurucusu yaratıcısı’ ( İbranice)
Atig : ‘Küçük Aslan’ (Ermenice)
Avak : ‘Büyük’ (Ermenice)
Avedis : ‘Müjdeci’ (Ermenice)
Azad : ‘Özgür’ (Farsca)
Azgaser : ‘Vatansever’ (Ermenice)
Aznavur : ‘Tek soylu’ (Ermenice)
Bağdasar : ‘Tanrı Kralı korusun’ (Asurice)
Baikar : ‘Çabalayan uğraşı veren asil’ (Ermenice)
Barkev : ‘Hediye Armağan’ (Ermenice)
Barsam : ‘İçki içmeyen kişinin oğlu’ (Asurice)
Bartev : ‘Hediye Armağan’ (Ermenice)
Bedros : ‘Kaya’ (Yunanca)
Benon : Kökeni eski bir isim (Ermenice)
Berj : ‘Hepsinden en iyisi’ (Ermenice)
Boğos : ‘Bir küçük tatlı’ (Latince)
Daniel : ‘Tanır beni yargılar’ ( İbranice)
Daron : Muş bölgesi genel ismi (Ermenice)
Datev : Ermenistan da bir Manastır (Ermenice)
David : ‘Tek inanan’ (İbranice)
Davros : Toros dağları Ermenicesi (Ermenice)
Derun : ‘Tanrı için özel’ (Ermenice)
Dikran : ‘Okçu atıcı’ (Persçe)
Dikris : ‘Dicle Nehrinin Ermenice ismi (Ermenice)
Diradur : ‘Tanrı verecek’ (Ermenice)
Dirair : ‘Tanrı’nın adamı’ (Ermenice)
Diran : ‘Tüm Tanrıların Babası’ (Ermenice)
Diro : ‘Tanrıya ver’ (Ermenice)
Donabed : ‘Festival, Bayram yöneticisi’ (Ermenice)
Dzeron : ‘Yaşlı adam’ (Ermenice)
Dzovag : Mavi gözlü (Ermenice)
Emil : ‘İstek, Arzu’ (Latince)
Emin : ‘Güvenilir’ (Arapca)
Gabriel/Kapriel : ‘Tanrı güçlüdür’ (İbranice)
Gagig : Asurice kökenli eski bir isim
Garabed : ‘Rehber’ (Ermenice)
Garen : Eski Persce isim
Garin : Erzurum’un Ermenice ismi
Ğazar/Ğazaros : Tanrı yardımcıdır (Ibranice)
Ğevond : ‘Aslan’ (Yunanca)
Ğukas : ‘Diriliş’ (Ermenice)
Giragos : ‘Mal sahibi olan yönetici’ (Ermenice)
Gomidas : ‘Uzun akıcı saçlı’ (Yunanca)
Goms : ‘Prens’ (Fransizca’dan Ermenice’ye geçmiş isim Kont anlamında)
Gosdantin :’Sadık’ (Latince)
Hagop/ Agop :’Tanrı taraftarı’ (İbranice)
Haypet : ‘Ermeni Kalesi’ (Ermenice)
Haig :Kocaman Dev gibi (Hayk Nuh Peygamber’in torunu Ermeniler’in Babası Ermenice)
Haygaram : Hayk isminin uzun telafuzu (Ermenice)
Haigasar : ‘Dağlı Haig’ (Ermenice)
Haigaser/Haigaz/Haigazun : ‘Haig’den gelen’ (Ermenice)
Hayrabed : ‘Saygıdeğer büyük insan’ (Ermenice)
Hairazad : ‘Sadık Vefakar’ (Ermenice)
Hayrug : ‘Savaşçı’ (Ermenice)
Hamaz/Hamazasp : ‘Çok fazla at sahibi olan’ (Persce)
Hampartsum : ‘Yükseliş’ (Ermenice)
Hapet : ‘İyi Tüccar’ (Ermenice)
Harazad : ‘İçten samimi’ (Ermenice)
Harutyun : ‘Doguş’ (Ermenice)
Hayaser : ‘Haig’in çocukları’ (Ermenice)
Hayaşen : ‘Ermeniliğin kurucusu’ (Ermenice)
Hayots : Ermeni (Ermenice)
Hetum : ‘Arif , İrfan Sahibi’ (Arapça)
Hmayag : ‘Tılsım’ (Ermenice)
Hunan : Güvercin (İbranice)
Hovakim : ‘Tanrıların gücü’ (İbranice)
Hovhannes : ‘Tanrıya ver’ (İbranice)
Hovig :’Esinti’ (Ermenice)
Hovnan : ‘Güvercin’ (İbranice)
Hovsep : ‘Tanrı çocuklarımı korusun’ (Ermenice)
Hrad : ‘Mars’ (Ermenice)
Hrag : ‘Ateş gözlü’ (Ermenice)
Hrahad :’Ateş kıvılcımı’ (Ermenice)
Hrair : ‘Ateş gibi adam’ (Ermenice)
Hrant : ‘Alev’ (Ermenice)
Hraç: ‘Kıvılcım gözlü’ (Ermenice)
Hrayr : ‘Ateş gibi adam’ (Ermenice)
İsahag : ‘Tanrı seni güldürsün’ (İbranice)
İşxan/Işhan : ‘Prens’ (Ermenice)
Jirair : ‘Çevik’ (Ermenice)
Jivan : ‘Tanrıya Ver’ (Ermenice)
Kaçer : ‘Yiğit olan’
Kagig : Eski bir Asuri ismi
Kalust : “Şavuot” Hıristiyanların paskalyadan elli gün sonraki Hamsin yortusu (Ermenice)
Kapriel/Gabriel : ‘Tanrı güçlüdür’ (İbranice)
Karekin: Kökeni belli olmayan isim
Karnig : ‘Kuzucuk’
Kasbar : ‘Hazinelerin efendisi’
Keğam : ‘Yakışıklı’ (Ermenice)
Keğon : ‘Şanlı’ (Ermenice)
Kerovpe : ‘Melek’ (Ermenice)
Kersam : ‘Göçmen’ (Ermenice)
Kevon : ‘Şanlı’ (Ermenice)
Kevork : ‘Çiftçi’ (Yunanca -Yorgo-Giorgos)
Khaçer : ‘Haç’a karşı’ (Ermenice)
Khachig : ‘Küçük haç’ (Ermenice)
Khajag : ‘Turkuaz gözlü’ (Ermenice)
Khoren : ‘ Küçük güneş’ (Persçe)
Khosdig : ‘Küçük yemin’ ((Ermenice)
Khosrov : ‘Ünlü’ (Pehlevice)
Kor : ‘Gururlu’ (Ermenice)
Koçar : ‘Göçmen’ (Ermenice)
Kurken : ‘Kurt’ (Persçe)
Kusan : ‘Gezen ozan’ (Ermenice)
Krikor : ‘Tetikte’ (Yunanca Gregoris)
Lernig : ‘Küçük dağ’ (Ermenice)
Levon : ‘Aslan’ (Yunanca)
Lorents: “Taçlandırılmış’ (Latince)
Loris : Ermenistan ‘da bir bölge (Ermenice)
Luseres : ‘Parlayan’ (Ermenice)
Madeos : ‘Tanrı hediyesi’ (İbranice)
Magar: ‘Şanslı’ (Yunanca Makarios )
Mağakya : ‘Melek’ (İbranice)
Malkhas : ‘Favori’ (Persçe)
Mamigon : Ermeni ailesi Mamigonyan’dan gelen (Ermenice)
Mampre : ‘Verimli’ (İbranice)
Manas : ‘Unutkan’ (İbranice)
Mangasar : ‘Öğretmen’ (Ermenice)
Manug : ‘Çocuk’ (Ermenice)
Manuel : ‘Tanrı bizimle’ (İbranice)
Mardig : ‘Savaşçı’ (Ermenice)
Mardiros : ‘Şehit’ (Latince)
Margos : ‘Savaşçı’ (Latince)
Markar : ‘Kâhin ‘ (Ermenice)
Marzbed : ‘Vali’ (Ermenice)
Masis : ‘ Ararat Dağı ‘ (Ermenice)
Mazhag : Doğu kökenli eski isim
Medzadur : ‘Cömert ‘ Ermenice
Medzig : ‘Küçük ama büyük biri’ (Ermenice)
Melik : ‘Kral’ (Arapça)
Melkon : ‘Işığın kralı’ (İbranice)
Merujan : ‘Güneşin gücü’ (Pehlevice )
Mesrob : Kökenli bilinmesen eski isim
Mher : ‘Dostluk’ (Eski Persçe)
Mihran : ‘Güneşin hazinesi’ (Eski Persçe)
Mihrtad : ‘Güneşin yarattığı’ (Eski Persçe)
Minas : ‘Müthiş ‘ (Eski Mısır ismi)
Mirak : ‘Küçük Prens ‘ (Eski Persçe)
Mirijan : ‘Ruhun efendisi’ (Eski Persçe)
Misak : Eski İbranice isim veya kökeni bilinmiyor
Müron : ‘Kutsal yağ’ (Yunanca)
Mkhitar : ‘Teselli ‘ (Ermenice)
Murad : ‘İstenilen, arzu edilen ‘ (Arapça)
Muşeğ : Hatti kökenli isim
Movses : ‘Su tarafından kurtulmuş’ ( (İbranice ‘Musa’)
Nahabed : ‘Ata’ Ermenice
Narbey : ‘Ateş Bey’i ‘ (‘Nar’ Arapça ‘Ateş’ , ‘Bey’ Farca)
Nareg : Van’da tarihi Ermeni Manastırı
Nartos : ‘Hint sümbülü’ Aromatik yağlar için kullanılan bir çiçek (Ermenice)
Navasart : ‘Yeni yıl’ Ermeni takviminde bir ay ( Persçe)
Nayiri : ‘Nehir’ Urartu Ermenilerinden gelen isim
Nazar : ‘Vizyon’ (Arapça)
Nazaret : İsa Peygamber’in vaftiz olduğu yer
Nerses : ‘Mesaj ‘ (Pehlevice Orta çağ Farscası)
Nigoğyos : ‘Halkın zaferi’ (Yunanca)
Nıjdeh : ‘Yabancı’ (Ermenice)
Norayr : ‘Yeni adam ‘ (Ermenice)
Nubar : ‘İlk meyve’ (Persçe)
Nışan : ‘İyiye alâmet’ (Ermenice)
Onnig : ‘Küçük Hovannes’
Oşin : ‘Kekik’ (Persçe)
Pailag : ‘Yıldırım’ (Ermenice)
Panos : ‘Parlak’ (Yunanca)
Pap : ‘Baba’ (Persçe)
Papel : Babil’de bir kavim (İbranice)
Paramaz : ‘Vali’ (Persçe)
Paren : ‘Şan’ (Persçe)
Parnag : ‘Muhteşem’ (Persçe)
Parunag : ‘Üzüm asması’ (Ermenice)
Peniamin : ‘Şanslı’ ((İbranice)
Petros : ‘Kaya’ (Yunanca)
Pilibos : (Atları seven ‘ (Yunanca)
Puzant : ‘Bizanslı’ (Ermenice)
Rafael : ‘Tanrı ile iyileşmiş’ (İbranice)
Raffi : ‘Muhteşem adam ‘ (Arapça)
Razmig : ‘Savaşçı (Ermenice)
Romanos : ‘Büyük bir güç ‘ (Yunanca)
Rosdom : ‘Sel’ (Eski Persçe Rüstem)
Rupen : ‘Bir oğlun’ (İbranice)
Rşduni : Eski Ermeni Prensliği
Sahag : ‘Tanrı’nın gülümsettiği (İbranice)
Sam : ‘Ateşli gökkuşağı ‘ (Eski Persçe)
Samson : ‘Oğlunun adamı’ (İbranice)
Samvel : ‘Tanrı tarafından duyulan’ (İbranice)
Sarkis : ‘Gökkuşağı’ (Persçe veya Asurice )
Saro : ‘Selvi ağacı ‘ (Ermenice)
Sasun : Ermeni şehirlerinden Sasun/Sason (Ermenice)
Sayat : ‘Avcı’ (Arapça)
Sdepan : (Taç giyimiş) (Yunanca)
Sebuh : ‘Şövalye’ (Ermenice)
Serop : ‘Melek’ (Ermenice)
Setrag : Eski Babil isimlerinden biri
Sevag : Kara gözlü
Sevan : Ermenistan’da göl
Simeon : ‘Tanrı verdi’ (İbranice)
Simon : ‘o dilekleri duymuştur’ (İbranice)
Sempad : Kökeni belli olmayan isim
Sinan : ‘Mızrak’ Arapça
Sipan : Süphan dağı (Ermenice)
Siragan : ‘Gözleri yakışıklı’ (Ermenice)
Sisag : ‘Prens sarayı’ (Ermenice)
Soğomon : ‘Huzurlu ‘ (İbranice)
Sukias : ‘Sakin’ ‘Yunanca’
Suren : ‘Güçlü’ (Ermenice)
Şabuh : ‘Kralın oğlu’ (Pehlevice)
Şahan : ‘Kralların kralı’ (Persçe)
Şahe : ‘Kral’ (Pehlevice)
Şahen : ‘Şahin’ (Pehlevice)
Şahnur : ‘Nurlu Kral’ (Persçe)
Şant : ‘Yıldırım’ (Ermenice)
Şara : ‘Şevk dolu’ (Persçe)
Şavarş : ‘Etkileyici siyah at ‘ (Persçe)
Şeram : ‘İpekböcekçisi’ (Ermenice)
Şirag : Ermenistan’da bir bölge
Şmavon : ‘Sadık’ (İbranice)
Şnork : ‘Yetenekli ve zarif’ (Ermenice)
Takavor : ‘Kral’ (Ermenice)
Tateos : ‘Geniş’ (Asurice)
Tatul : ‘Küçük pençe’ (Ermenice)
Tavit : ‘Sevgilim, bir tanem’ (İbranice)
Terenig : ‘Küçük hacı’ Ermenice
Tigran/Dikran : Büyük Tigran İmparatorluğu kralı
Torkom : ‘Sadık biri’ (İbranice)
Tovmas : ‘Şüpheci’ (Yunanca)
Tsolag : ‘Parlak gözlü’ (Ermenice )
Unan : ‘Güvercin’ (İbranice)
Vağarş : ‘Valakhslar’ (Pehlevice)
Vağinag : Kökeni belli olmayan bir isim
Vahak : Ermeni mitolojisinde savaş tanrısı
Vahan : ‘Kalkan’ (Ermenice)
Vahe : ‘En iyi’ (Ermenice)
Vahram : ‘Bahar’ (Pehlevice mitolojide Mars gezegeni kralı)
Vahrij : ‘Cömert’ (Pehlevice)
Van : Van Ermeni şehri
Vanadur : ‘Manastır Hediyesi’ (Ermenice)
Vanagan : Manastıra ait (Ermenice)
Varak :Van’daki Varak Manastırı (Ermenice)
Varant : Ermeni Varant prensliği
Varaz : (Persçe)
Varujan : ‘Güvercin’ (Ermenice)
Varsag/Varsig : ‘Kıllı’ (Ermenice)
Varşam : ‘Efendi’ (Babilce)
Vartan : ‘Gülveren ‘ (Ermenice )
Vartavar : ‘Vartavar bayramı’ (Ermenice)
Vartazad : ‘Gül gibi hür’ (Ermenice)
Varter : ‘Güller’ (Ermenice)
Varteres : ‘Pembe yanaklı’ (Ermenice)
Vartkes : ‘Kızıl saçlı ‘ (Ermenice)
Vasag : ‘Bağımsız’ (Ermenice)
Vaşdag : ‘Alay ‘ (Ermenice)
Vaçag : ‘Erkek’ (Persçe)
Vazken : Eski ve orta Persçe
Vosdan : ‘İç kale’ (Ermenice)
Vosgan : ‘Altın ‘ (Ermenice)
Vram : ‘Ateşli’ (Persçe Behram)
Vran: ‘Çadırlı’ (Ermenice)
Vrej : ‘İntikam’ (Ermenice)
Vrtanes :Kökeni belli olmayan bir isim
Yeğia : ‘Yehova benim tanrımdır’ (İbranice)
Yeğiazar : ‘Tanrı benim yardımcımdır’ (İbranice)
Yeğişe : ‘Tanrı kurtuluşumdur ‘ (İbranice)
Yeğvart : ‘Gül yağı’ (Ermenice)
Yenok : ‘Sadık’ (İbranice)
Yeprad : ‘Fırat ‘ (Ermenice)
Yeprem : ‘Verimli ‘ (İbranice)
Yeram : ‘ Sürü halinde uçan kuşlar ‘ (İbranice)
Yeraz: ‘Rüya’ ice)
Yerçanig : ‘Mutlu’ (Ermenice)
Yeremya : ‘Terkedilmiş ‘ (İbranice)
Yergat : ‘Çelik’ (Ermenice)
Yervant : ‘Enerjik’ (Ermenice)
Yessai : ‘Tanrıyla Kurtulmuş’ (İbranice)
Yertvart : ‘Hazine koruyucusu’ (Ermenice)
Yeznig : ‘Küçük boğa’ (Ermenice)
Zadig : ‘Diriliş ,Paskalya bayramı’ (Ermenice)
Zakar : ‘Tanrının hatırası’ (Ermenice)
Zarmayr : ‘Kahraman’ (Ermenice)
Zaven : ‘Yardımcı’ (Persçe)
Zoravar : ‘General ‘ (Ermenice)

Alfabetik Sıraya Göre Ermeni Erkek İsimleri

A
Abaven
Abirad
Adam
Adde
Adis
Adom
Adruşan
Adur
Agatan
Agaton
Aghacan
Aghan
Aghasi
Aghaton
Agheksanter
Agrippas
Aharon
Akim
Alek
Alen
Alex
Alexan
Alexander
Altun
Anag
Anania
Anastas
Anton
Antranig
Antreas
Anuşavan
Apel
Apetnakov
Apisoghom
Apkar
Apraham
Ara
Arakel
Aram
Aramanyag
Aramayis
Aramazt
Aran
Arantsar
Ararat
Ardag
Ardakses
Ardaksiad
Ardaksias
Ardaş
Ardaşes
Ardavan
Ardavazt
Ardem
Arden
Ardo
Ardziv
Ared
Arek
Aren
Arev
Arevşad
Ari
Aris
Arist
Aristak
Aristakes
Arka
Arkam
Arman
Armavis
Armayis
Armen
Armenag
Arnak
Arno
Arpag
Arpiar
Arpun
Arsen
Arşag
Arşam
Arşavir
Arşen
Artaki
Artin
Arto
Artsan
Artun
Arut
Arutin
Asadur
Asbed
Asburag
Asdvadzadur
Askanaz
Aşod
Atanas
Atapeg
Avak
Avakim
Avarayr
Avedig
Avedis
Ayk
Azad
Azaria

B
Bab
Babeg
Baben
Badrig
Badvagan
Baghdasar
Bared
Barkev
Barsam
Bartev
Bartoghimeos
Baruyr
Bedros
Berc
Berkin
Boghos
Bsag
Burag

D
Dacad
Dadur
Daniel
Daron
Datev
David
Davros
Diknis
Dikran
Diradur
Diran
Diratsu
Dirayr
Donabed
Donig
Drastamad
Drtad
Dzadur
Dzaghig
Dzerun
Dzovag

E
Elias
Elihu
Elijah
Eliot
Ellis
Emin
Emmanuel
Esayi

F
Farhad
Firuz
Franciscos

G
Gabi
Gabriel
Gagig
Gagik
Gagos
Gaidzig
Gamsar
Gamo
Garabed
Garbis
Garen
Garo
Gasbar
Gaydzag
Gazar
Gdridg
Gerasim
Geuregh
Gharib
Ghazaros
Ghazi
Ghazig
Ghazo
Ghevont
Ghugas
Giragos
Gomidas
Goriun
Gosdan
Gosdant
Gosdantin
Gostig
Grbe
Grbo

H
Hago
Hagop
Hagopcan
Hamazasp
Hamlig
Hampartsum
Hapet
Haro
Harut
Harutyun
Hatam
Hayastan
Hayg
Haygaram
Haygaser
Haygaz
Haygazun
Hayrabed
Hayranton
Hayrig
Hetum
Hetun
Hmayag
Hortanan
Hovag
Hovagim
Hoven
Hovhannes
Hovig
Hovnan
Hovnatan
Hovsep
Hraç
Hraçya
Hrag
Hrahad
Hrant
Hravart
Hrayr
Hraztan
Hunan
Husig

I
Ignadios
Isahak
Iskhanig
Israel
Israyel
Işag
Işkhan
Işkhanag

J
Jannig
Jirayr
Jivan

K
Kalust
Kamar
Kamer
Kapriel
Karapet
Karekin
Karnig
Kaspar
Kazavon
Kegham
Keghart
Keghon
Kerasim
Kerovpe
Kersam
Kesag
Kevork
Khaçadur
Khaçeres
Khaçi
Khaçig
Khaço
Khaçug
Khajag
Khat
Kheço
Khigar
Khoren
Khosrov
Klag
Knel
Komitas
Krikor
Krisdosadur
Krisdosaser
Kristapor
Kurken
Kusan
Küd

L
Lazar
Lernig
Levon
Libarid
Loris

M
Madat
Mado
Madte
Madteos
Magar
Maghakya
Majag
Makayel
Malkhas
Mamas
Mamigon
Mampre
Manajihr
Manase
Mangasar
Manuel
Manugh
Mardi
Mardig
Mardiros
Mardun
Margos
Markar
Martin
Masis
Maşdots
Matsag
Matus
Meghrig
Mekhag
Melek
Melkon
Merujan
Mesrob
Mgo
Mgrdiç
Mher
Migiç
Mihran
Mihrtad
Mikael
Minas
Mirican
Misak
Mjej
Mkhitar
Mleh
Mnatsagan
Momig
Moses
Movses
Mrg
Muguç
Murad
Muron
Muşegh
Müron

N
Nahabed
Nairi
Nar
Nareg
Narek
Navasart
Nazar
Nazaret
Nbad
Nerseh
Nerses
Nigoghayos
Nigol
Njteh
Norayr
Norhad
Norvan
Nşan
Nubar
Nurhan

O
Ogosdinos
Ohan
Ohannes
Ohannik
Oksen
Onnig
Oşagan
Oşin

P
Pagur
Pakrad
Palasan
Panig
Panops
Panos
Papken
Paramaz
Paren
Parkhutar
Parsegh
Partogh
Parunag
Paşa
Paylag
Peglar
Penyamin
Pertag
Pilobos
Pirum
Purad
Puzant

R
Rupen
Raffi
Rafig
Rafayel
Rapig
Razmig
Reteos
Rosdom

S&Ş
Sahag
Sahrad
Samson
Samuel
Sanasar
Sanatrug
Sarkis
Saro
Sasun
Sebuh
Seghpesdros
Semag
Sero
Serop
Serovpe
Set
Setrak
Sevag
Sevan
Simon
Sinan
Sion
Sipan
Siragan
Sis
Sisag
Smpad
Soghomon
Sograd
Srabion
Stepan
Stepannos
Sukias
Suren
Surmag
Şabuh
Şahan
Şahe
Şahen
Şahnazar
Şahnur
Şant
Şara
Şavarş
Şavasb
Şirak
Şiraz
Şmavon
Şnork

T
Takes
Takvor
Taniel
Tate
Tateos
Tato
Tatos
Tatul
Tavit
Tavtag
Teotig
Teotos
Terenig
Tevan
Tevos
Tigris
Toma
Torkom
Tornig
Toros
Tovma
Tovmacan
Tovmas
Trasdamard
Tro
Tsolag
Tuma
Tumas
Tumayan

V
Vaçakan
Vaçe
Vagharş
Vagharşag
Vaghinag
Vahag
Vahaken
Vahakn
Vahan
Vahe
Vahram
Vahrej
Vahriç
Vahrig
Vakhtang
Van
Vanadur
Vanagan
Vanant
Vanig
Vanuş
Varak
Varant
Varaz
Varaztad
Varos
Vart
Vartan
Vartavar
Vartkes
Varujan
Vasag
Vasburag
Vasil
Vazken
Vazrig
Vem
Vervant
Viken
Virab
Vişab
Vosdanig
Vosgan
Vram
Vramşabuh
Vrej
Vrtanes
Vruyr

Y
Yeghia
Yeghiazar
Yeghişe
Yeghivart
Yenovk
Yeprem
Yeranos
Yerem
Yeremia
Yerenias
Yermi
Yervant
Yesayi
Yetvart
Yezegiel
Yezik
Yeznig
Yezras

Z
Zadig
Zakar
Zakaria
Zakarig
Zaki
Zako
Zareh
Zarmayr
Zarmig
Zarzant
Zaven
Zehon
Zekele
Zenob
Zko
Zkon
Zohrab
Zohrag
Zorava

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Odysseia destanının edebi ve tarihi özellikleri

**Odysseia Destanı** hakkında tarihi bilgiler şunlardır: Yazarı ve Yazılışı: – **Yazar**: Odysseia destanı, Antik Yunan’ın …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!