ERMENİCE KIZ İSİMLERİ

ERMENİCE KIZ İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Ermenistan Ulusal İstatistik Servisine göre en yaygın kız ismi Nare (945), Milena(868), Mari (773), Mane(751), Ani (610), Anahit (591),Elen (577), Anna(434), Mariamdır (405)dır.

En çok konulan erkek bebek isimleri ise Davit (1283), Narek(1129), Gor (813), Hayk(671), Erik (619), Aleks (613), Tigran (544), Arman(528), Samvel (490) ve Alendirler (448)dir.

Ermenistan Cumhuriyeti, Avrasya’nın Güney Kafkasya bölgesinde bulunan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Batı Asya’daki Ermeni Yaylaları üzerinde yer alan ülke, batısında Türkiye, kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan ve Rus barış gücünün yer aldığı Laçın Koridoru, güneyinde ise İran ve Azerbaycan’ın bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Ermenistan üniter, çok partili, demokratik bir ulus devlettir.

Ermenice, Ermeniler tarafından kullanılan Hint-Avrupa dil ailesinden bir dildir. Kendi alfabesi ile Doğu Ermenicesi ve Batı Ermenicesi olarak iki lehçesi vardır. Doğu Ermenicesi Ermenistan’ın ve uluslararası arenada tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin resmî dilidir. Türkiye’de ve Ermeni diasporasında çoğunlukla Batı Ermenicesi kullanılır. Hint-Avrupa dil ailesi’nin bağımsız bir alt grubudur.

Türkiye’deki Ermeni toplumunun yüzde 18’i Ermenice konuşmaktadır. Bu oran gençler arasında yüzde 8’dir. Batı Ermeni lehçesi, UNESCO’nun Dünya yıllık Tehlikede olan Dünya Dilleri Atlası’nda “kesinlikle tehlikede bir dil” olarak yer alır.

ERMENİ KADIN İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Yranig: Ermeni kökenli bu eşsiz isim ‘kutsanmış’ anlamına gelir.
Ohanna: İbranice veya Ermeni kökenli bu isim, ‘Tanrı’nın lütuf hediyesi’ anlamına gelir.
Ani: Ani’nin ‘güzel melek kız’, ‘zarafet’, ‘iyilik’ ve ‘savaşçı’ gibi çeşitli anlamları vardır. Bu isim Slav kökenlidir.
Dikranuhi: Bu popüler isim ‘kraliçe’ anlamına gelir.
Ağavni : Güvercin (Ermenice)
Alis : Kızılırmak (Batı dillerinde Halys) (Yunanca)
Anahid : Temiz (Ermenice)
Anuş : Tatlı (Pehlevice Orta çag Farscası)
Araksi : Aras Nehri (Ermenice)
Ardzvi/Ardzvig : Küçük Kartal (Ermenice)
Areknazan : Sevimli Güneş (Ermenice)
Arevig :Küçük Güneş (Ermenice)
Arusyag : Venüs veya Sabah Yıldızı (Ermenice)
Arşaluys : Şafak (Ermenice)
Arsine : Küçük Bayan (Yunanca)
Astğig : Küçük Yıldız (Eski Ermeni aşk tanrıçası)
Aşkhen/Aşxen : Gök Mavisi (Ermenice)
Azniv : Soylu (Ermenice)
Paydzar/Bayzdzar : Pırlanta (Ermenice)
Berjuhi :En Saf olan (Ermenice)
Diruhi : Prenses (Ermenice)
Dzovig : Küçük Deniz (Ermenice)
Dzovinar : Doğan Deniz (Ermenice)
Akabe: Akabe, kızlar için geleneksel bir Ermeni adıdır ve ‘denizin mücevheri’ anlamına gelir.
Elmas: Türkçe “Elmas ve Arapça Almas adından türetilen bu şık isim Türkçe kökenlidir ve ‘kesilmemiş elmas’ veya ‘parlak’ anlamına gelir.
Gayane: Kızlar için kullanılan bu eski Ermeni ismi, şimdiki Eçmiadzin şehrinde şehit olan Gayane adlı bir azize atıfta bulunur.
Vartanuş: Ermenicede Vart ‘gül’, anuş ise ‘tatlı’ anlamına gelir.
Gayane : Neşeli (Latince)
Gohar : Mücevher (Persce-Arapca)
Garin : Erzurum’un Ermenice İsmi (Ermenice)
Garine : Arkadaş (Ermenice)
Hayganuş : Tatlı Ermeni kızı (Ermenice)
Hayguhi : Ermeni kızı (Ermenice)
Hasmig : Yasemin (Ermenice)
Heğinar : Karaca (Ermenice)
Heğine : Pırlanta (Ermenice)
Kinevart: Bu Ermenice kız ismi, bir hanımın güzelliğine atıfta bulunan ‘şarap rengi gül’ anlamına gelir.
Maral: Bu isim ‘dişi geyik’, ‘doe’ veya ‘Hazar kızıl geyiği’ anlamına gelir.
Hranuş : Tatlı Alev (Ermenice)
İsguhi : Sözünün eri Kraliçe (Ermenice)
Jbid : Gülen (Ermenice)
Keğani : Güzel (Ermenice)
Keğanuş : Tatlı Güzel (Ermenice)
Keğetsig : Tatlı Kız (Ermenice)
Kinevart : Gül Şarabı (Ermenice)
Lilipar: Lale Taşıycısı (Farsca)
Lori:Ermenistan’da bir bölge (Ermenice)
Lorig: Bir küçük güzel (Ermenice)
Luiza : Savaşçı kız (Germen)
Lusadzin:Işıkta doğan (Ermenice)
Lusarpi: Parıldayan güneş (Ermenice)
Lusuntak: Jüpiter (Ermenice)
Mayranuş : Tatlı Anne (Ermenice)
Mayreni : Anne (Ermenice)
Makruhi : Temiz el değmemiş (Ermenice)
Bercuhi: Ermeni kökenli bu alışılmadık isim, ‘zarif derecede tatlı’ veya ‘zarif bayan’ anlamına gelir.
Cohar: Bu Ermeni adı ‘mücevher’ veya ‘mücevher’ anlamına gelir.
Dalita: Kızların bu Ermenice adı ‘bakire’ veya ‘saf’ anlamına gelir.
Franziska: Latince kökenli bu Ermeni adı ‘özgür’ anlamına gelir.
Nar: Nar, Ermeni kökenli bir Hristiyan ismidir. Savaş kelimesinden türemiştir, ‘ateş’ veya ‘nar’ anlamına gelir.
Manuşag : Menekşe (Ermenice)
Maral : Şirin Güzel Karaca (Ermenice)
Markarit : Papatya (Ermenice)
Meğag :Karanfil (Ermenice)
Meğedi : Melodi (Ermenice)
Meğrig : Küçük Bal (Ermenice)
Mehruhi : Saf Güneş (Ermenice)
Melanuş : Güzel bir kız (Ermenice)
Oğer : Küpe (Ermenice)
Nairi /Naira : Ermenistan’da bir ırmak (Urartu Ermenicesi)
Nazani : Bir büyüleyici (Ermenice)
Nora: Tanrı benim ışığımdır (Yunanca)
Nune : Temiz Pak ( Asurice)
Nuritsa : Işıldayan Parlayan (Arapça)
Noyemi : Benim Sevimlim ( İbranice)
Nvart : Yeni Gül (Ermenice)
Payladzu : Merkür (Ermenice)
Payline : Işıldayan ışık (Ermenice)
Şuşanik: Ermeni mitolojisinde ve şiirinde yaygın olarak kullanılan bu isim Şuşan’ın bir çeşididir ve ‘bir çiçeğin adı’ anlamına gelir.
Paylun : Işıldayan (Ermenice)
Peprone : Yunanca kökenli isim
Pehez : Bir tür kumaş (Ermenice)
Pergruhi : Hoşnut eden ,Sevindiren
Peri : Peri (Ermenice)
Peruz : Mücevher ( Farsca kökenli)
Puzantuhi : Bizanslı Kız
Razmuhi : Savaşçı Kız (Ermenice)
Rehan : Tatlı Reyhan (Fesleğen)
Salpi : Selvi (Ermenice)
Sara : Prenses (İbranice kökenli)
Sarin : Dağ kızı (Ermenice)
Satenig : Küçük Kehribar (Ermenice)
Seda :Ormanın ruhu (Ermenice)
Seta : Küçük Hanım ( Arapca)
Sevaçya : Siyah Gözlü (Ermenice)
Siranuş : Tatlıca Seven (Ermenice)
Sirarpi : Güneş sevgisi (Ermenice)
Sireli : Tatlı Kalp (Ermenice)
Sirun: Sevimli, Şirin (Ermenice)
Sirvart : Sevgi Gülü (Ermenice)
Sona : Heykel gibi (Ermenice)
Srpuhi : Mutlu Neşeli Kadın (Ermenice)
Şamiram : Zirve ,Doruk (Ermenice)
Şnorhig :Nadir Zarif İnce (Ermenice)
Şuşan : Zambak (İbranice)
Şuşanig : Küçük Zambak (Ermenice-İbranice)
Takuhi : Kraliçe (Ermenice)
Talin : Ermenistan da bir Bölge (Ermenice)
Tamar/ Tamara : Hurma Meyvesi ( İbranice kokenli)
Turvanda : Taze Meyve (Ermenice)
Vana : Vanlı Kız (Ermenice)
Vane/Vaneni: Kristal (Ermenice)
Vanuhi : Vanlı Kız (Ermenice)
Varsenig : Güzel saçlı (Ermenice)
Vart : Gül (Ermenice)
Vartanuş : Tatlı Gül (Ermenice)
Varteni/Vartine : Gül Ağacı (Ermenice)
Varter : Güller (Ermenice)
Varteres : Gül yanaklı (Ermenice)
Varti/ Vartig : Küçük Gül (Ermenice)
Vartuhi : Gül Kız (Ermenice)
Vehanuş : Krallığa Hükümdarlığa ait Sevimli tatlı (Ermenice)
Verçaluys : Akşam karanlığı (Ermenice)
Vergin/Verjine : İffetli (Fransizca-Latince)
Viktoria : Zafer (Latince)
Vosgebar : Altın Dans (Ermenice)
Vosgi : Altın (Ermenice)
Yeva : Havva (İbranice kokenli)
Yeğisabet/Yeğsa/ Tanrı Tatafından kutsanmış (İbranice)
Yeğnar : Karaca Ceylan (Ermenice)
Yeprakse : İyi yürekli Yardım Sever (Yunanca)
Yepruhi : Bol Meyveli (Ermenice)
Yeranuhi : Şanşlı , Uğurlu, Mutlu (Ermenice)
Yerçanig : Uğurlu,Mutlu (Ermenice)
Yester : Yıldız (Persce-Farsca)
Yeraz : Rüya (Ermenice)
Yerevag : Satürn (Ermenice)
Yevkine : Aristokrat (Yunanca)
Zarmine : Altınlar (Farca kokenli)
Zare : Altın (Farsca kökenli)
Zaruhi : Altın Kız
Zepur : Esinti, (Batı Rüzgarı Ermenice)

ALFABETİK SIRAYA GÖRE ERMENİCE İSİMLER

A
Adran
Adrine
Agata
Aghavni
Agnes
Ahli
Aida
Akabi
Akac
Aldz
Alice
Alidz
Alik
Aline
Almasd
Altun
Alvart
Ana
Anahid
Anais
Anel
Angel
Angelig
Angig
Ani
Anig
Ankhosig
Ankine
Anna
Annakhatun
Annman
Anuş
Antaram
Apina
Araks
Araksi
Araksia
Aramuhi
Araz
Arda
Ardanuş
Ardasg
Ardemis
Ardzvig
Areki
Areknag
Areknaz
Areknazan
Arev
Arevaluys
Arevhad
Arevig
Argine
Arin
Arkina
Armanuş
Armenuhi
Armen
Armig
Armine
Arus
Arusyag
Arpa
Arpenig
Arpi
Arpig
Arpine
Arşaguhi
Arşaluys
Arsine
Artsuig
Asbram
Asdghig
Aşkhen
Avids
Azad
Azaduhi
Azkanuş
Azniv

B
Baidzig
Barzig
Baydzar
Beatrice
Bela
Bercanuş
Bercuhi

D & Dz
Dalita
Datevig
Dırtaduhi
Dikranuhi
Diro
Dirugh
Diruhi
Dirun
Dudu
Dzaghganuş
Dzaghig
Dziadzan
Dzovag
Dzovig
Dzovinar
Dzovo

E
Elise
Eliz
Emma
Endza
Endzanuş
Eojen
Erato
Eufemia
Eufrosina

F
Femi
Fimi
Flora

G
Gadar
Gadarine
Gaiane
Garine
Gakavig
Gayane
Ghadam
Gorandukht
Gulizar
Gulnaz
Gumaç

H
Hagint
Hamas
Hamasia
Hamasig
Hamasiye
Hamaspuyr
Hamesd
Hamesduhi
Hasmig
Haverj
Hayarpi
Hayganuş
Hayguhi
Heghine
Heghnar
Hera
Heranuş
Hereknaz
Hermine
Hnazant
Horsi
Hurher
Huri
Hurig
Huşig
Hranuş
Hrantuhi
Hranuş
Hrarpi
Hraçuhi
Hreghen
Hripsig
Hripsime
Hrut
Huliane

I
Ightsanuş
Imasduhi
Isabel
Isabella
Isguhi

J
Jbduhi
Jbid
Juliana

K
Kaghtsrig
Kanni
Karni
Katarine
Kayane
Keghanuş
Keghetsig
Keghuhi
Keran
Kinevart
Klkhatir
Knarig
Knkuş
Kohar
Koharig
Kuyrikhatun

Kh
Khantut
Khaçuhi
Khatun
Khngeni
Khonarh
Khorodig
Khosrovanuş
Khosrovitughd
Khumar
Khoyan

L
Lala
Lara
Lelag
Lena
Leniya
Lili
Lilit
Liza
Lori
Lorig
Lusadzin
Lusaper
Lusarev
Luseres
Lusig
Lusin
Lusine
Lusntak
Lusvart
Lucy
Luso

M
Madlen
Mairan
Makruhi
Mane
Manişag
Mannig
Maral
Maran
Marem
Mari
Maria
Marine
Maritsa
Mariyam
Markrid
Marmar
Maro
Maruş
Marta
Mayda
Mayranuş
Medakse
Medstikin
Meghranuş
Meline
Melisend
Mina
Mlke
Morfia
Muş

N
Nairi
Nanar
Nane
Nanor
Nare
Nargiz
Narine
Narod
Nartig
Nartuhi
Naşkhun
Natel
Nayat
Nayiruhi
Nayra
Naz
Nazani
Nazeli
Nazenig
Nazig
Negdar
Nemzar
Nemzur
Nora
Nune
Nuritsa
Nuşig
Noyemi
Noyemzar
Nunufar
Nvart
Nver

O
Ojenig
Olympias
Osan
Osig
Oskihat
Ovsan
Ovsanna

P
Pailun
Pakraduhi
Palasan
Parantsem
Pareli
Parkuhi
Paruhi
Patil
Pavagan
Payl
Pepron
Pergruhi
Peruz
Persape
Punig
Puragn
Purasdan
Puregh
Prapion
Purlanti

R
Ramela
Raqel
Razmuhi
Rehan
Repega
Rhiphsime
Rime
Rita
Ruzan
Rozin
Rubina

S
Sahaganuş
Salpi
Sanan
Santukhd
Sara
Sarig
Sarine
Saten
Satenig
Satig
Sato
Selma
Seta
Sevan
Sevug
Seza
Sibilla
Sibil
Sima
Silva
Siran
Siranuş
Sirarpi
Sirun
Siruş
Sirvart
Soffi
Soffiya
Soghome
Sona
Sosi
Srpuhi
Stepanie
Surpun
Sussan
Suzan

Ş
Şaghig
Şahanig
Şahantukht
Şake
Şamam
Şamiram
Şarmagh
Şnorhig
Şoghagat
Şogher
Şoghig
Şuşan
Şuşanig

T&Ts
T’aguhi
Taku
Takug
Takuhi
Talar
Talin
Tamar
Tangakin
Taruhi
Tatuş
Tefanaw
Teghtsanig
Teghtsun
Teter
Theodora
Tsangali
Tsdrig
Tsoler
Tsoline
Tsuig
Tşkhoh
Tşkhuhi
Tşoghig
Tukhtsam
Turvand
Turvanda
Tuxtani

V
Vane
Vaneni
Vanuhi
Vanuş
Varsenig
Varsig
Varso
Vart
Vartakhatun
Vartanuş
Varteni
Varteres
Varteşah
Vartigkhatun
Vartiter
Vartuhi
Vartuş
Varvar
Varvara
Vazkanuş
Vehanuş
Vehantsnuhi
Verjin
Verjuhi
Verkine
Vertchalus
Vosgedzam
Vosgehad
Vosgemad
Vosgetel
Vosgi
Vşduhi

Y
Yeghisapet
Yeghnig
Yeghuhi
Yeghsan
Yeprosine
Yepruhi
Yeran
Yeraniag
Yeranuhi
Yeraz
Yerazig
Yerchanig
Yester
Yeter
Yeva
Yevgine
Yevkeneh
Yhsa
Yranig
Yugaper
Yughig

Z
Zabel
Zanazan
Zarine
Zarmantukht
Zarmine
Zarmuhi
Zaro
Zarug
Zaruhi
Zartar
Zarvart
Zepür
Zevart
Zmrukhd
Zulal
Zvart

ERMENİCE OKUNUŞLARIYLA KIZ İSİMLERİ

Ermenice Kadın İsimleri 

Ա
Ագապի
Ագնէս
Ազատուհի
Ազգանոյշ
Ազնիւ
Ալենոյշ
Ալիծ
Ալին
Ալիս(իա)
Ակաթ
Աղաւնի
Աղբիւրակ
Աղեքսանդրա
Այծեմնիկ
Այտա
Անահիտ
Անայիս
Անգինէ
Անէթա
Անելկա
Անիթա
Անթառամ
Անժել
Անի
Աննա
Աննիկ
Անոյշ
Աշխէն
Աստղիկ
Աստինէ
Ատա
Ատրինէ
Արաքս(ի)
Արեգդէմ
Արեգնազ
Արեգնազան
Արեւալոյս
Արլէթ
Արծուիկ
Արմաւենի
Արմաւիր
Արմենուհի
Արմենոյշ
Արմիկ
Արմինէ
Արշալոյս
Արշակուհի
Արուս
Արուսեակ
Արսինէ
Արտա
Արտեմիս
Արփենիկ
Արփի(կ)
Արփինէ

Բ
Բագրատուհի
Բադրիսիա
Բեկա
Բերենիկէ
Բերկրուհի
Բերսափէ
Բերուզ
Բերուզիկ
Բիննա
Բիւզանդուհի
Բրաբիոն
Բրլանդի
Բօլէթ
Բօլին

Գ
Գայիանէ
Գանձուհի
Գարմէն
Գեղանոյշ
Գեղեցկուհի
Գեղծին
Գեղոյշ
Գեղուհի
Գեղանդուխտ
Գլխադիր
Գոհար(իկ)
Գենովաբէ

Դ
Դաբիթա
Դալիլա
Դանոյշ
Դարուհի
Դեղցանիկ
Դենեզարդ
Դերենկուհի
Դշխոյ
Դշխուհի
Դպրուհի
Դրասանգ

Ե
Ելենա
Եղիս
Եղիսաբէթ
Եղսանիկ
Եղսանոյշ
Եսթեր
Երան(եակ)
Երանիկ
Երանուհի
Երատօ
Երմոնէ
Երջանիկ
Եւա
Եւանկիւլ
Եւանոյշ
Եւգինէ
Եւդոքսիա
Եւնիկէ
Եւպրաքսիա
Եւփիմէ
Եփրատուհի
Եփրուհի
Ելոա
Եոլանտ

Զ
Զապէլ
Զարա
Զարդար
Զարիկ
Զարմանդուխտ
Զարմանուհի
Զարմինէ
Զարմուհի
Զարուհի
Զեդա
Զենոբիա
Զենուհի
Զեփիւռ
Զէլա
Զիլդա
Զմրուխտ
Զուարթ

Է
Էլզա
Էլիզ
Էլմաս
Էլմաստ
Էլմոն
Էլպիս
Էլվիրա
Էլօ
Էմիլիա
Էմմա
Էպրոս
Էտմա
Էւա
Էօժենի

Ը
Ըղձանոյշ
Ընծայ

Թ
Թագուհի
Թաթիանա
Թալին
Թամար
Թանիա
Թերեզ
Թէոպիստէ
Թէֆարիկ

ժ
ժագլին
ժանէթ
ժիզէլ
ժիլպերթ
ժիւլիա
ժիւլիանա

Ի
Իզապէլ
Իզի
Իմաստուհի
Ինկրիտ
Իսկուհի
Իտա
Իտինէ
Իտմա
Իրմա
Իւղաբեր

Լ
Լալա
Լալիկ
Լարա
Լենա
Լետա
Լիզա
Լիլա
Լիլի(ան)
Լիլիթ
Լինտա
Լիւսի
Լուիզա
Լուսաբեր
Լուսածին
Լուսանոյշ
Լուսարփի
Լուսիա
Լուսիկ
Լուսին
Լուսինէ
Լուսնթագ
Լօլա

Խ
Խաթուն
Խնկաբեր
Խնկենի
Խոսրովիդուհտ
Խումար

Ծ
Ծաղիկ
Ծաղկանոյշ
Ծառանոյշ
Ծիա(ծան)
Ծիլա
Ծովիկ
Ծովինար

Կ
Կալիա
Կասիա
Կատար
Կատարինէ
Կարինէ
Կիւլա
Կիւլէնիա
Կիւլեանէ
Կիւլիզար
Կիւլիկ
Կիւլնազ
Կիւլվարդ
Կրացիէլլա
Կրէյս
Կուսինէ

Հ
Համեստուհի
Հայկուհի
Հայկանոյշ
Հանրիէթ
Հելէն
Հեղինէ
Հերա
Հերանոյշ
Հերմանս
Հերմինէ
Հիլտա
Հնազանդ
Հոմելուհի
Հուրի
Հուրիկ
Հուրհեր
Հռիփսիմէ
Հռութ
Հրանոյշ
Հրաչուհի

Ձ
Ձայնիկ
Ձուիկ

Ճեմմա

Մ
Մագթաղինէ
Մաթիլտ
Մալվինէ
Մակի
Մայա
Մայտա
Մայրանոյշ
Մանիա
Մաննիկ
Մանըթակ
Մառի
Մատլէն
Մարալ
Մարգ(ա)րիտ
Մարթա
Մարլէն
Մարի(ա)
Մարիամ
Մարիանէ
Մարիէթ
Մարիլին
Մարինա
Մարիցա
Մարկարէթ
Մարկրիթ
Մարկօ
Մաքրինէ
Մաքրուհի
Մելանիա
Մելէք
Մելին(է)
Մեհրինէ
Մեհրուպէ
Մերսետէս
Մէյ
Մէնտուհի
Մէրի
Միռնա
Միրէյ
Միրթօ
Միրալտա
Միւռոպէ
Մլքէ
Մոնիք

Յ
Յակինթ
Յասմիկ
Յարզուարթ
Յեզաբէլ
Հովհաննա
Յուդիթ
Յուլիանէ
Յուսինէ
Յուստիանէ

Ն
Նազելի
Նազենիկ
Նազիկ
Նաթալի
Նայիրի
Նայտա
Նանա
Նանէ
Նատալիա
Նատիա
Նարգէս
Նարկիզ
Նարդուհի
Նելլի
Նեկտար(ինէ)
Նէվրուզ
Նինա
Նիրվա
Նոյեմի
Նոյեմզար
Նորա
Նուարդ
Նուէր(իկ)
Նունէ
Նունիկ
Նունուֆար
Նուշիկ
Նուրիկ
Նուրիցա
Նուրհան

Շ
Շահանդուխտ
Շահասպրամ
Շահարիկ
Շահընծայ
Շահպրակ
Շաղիկ
Շամիրամ
Շամունէ
Շայիկ
Շարուհեա
Շաքէ
Շէյլա
Շնորհիկ
Շողակաթ
Շողեր
Շուղան(իկ)
Շուշիկ

Ո
Ոգոհէ
Ոսկեհատ
Ոսկի
Ովսաննա

Պ
Պայծառ
Պերթա
Պերճանոյշ
Պերճուհի
Պէաթրիս
Պէթի
Պրիժիթ

Ռ
Ռամելա
Ռաքել
Ռեբեկա
Ռեհան
Ռէն
Ռիթա
Ռիմա
Ռոզա
Ռոզալի
Ռոզին
Ռուպինա

Ս
Սաթենիկ
Սալբի
Սանդուխտ
Սանտրա
Սապին
Սառա
Սեդա
Սեզա
Սելին
Սեսիլ
Սէլմա
Սթէլլա
Սիլվ(ի)ա
Սիմա
Սինթիա
Սիրա
Սիրազարդ
Սիրայգ
Սիրան(ոյշ)
Սիրարփի
Սիրոյշ
Սիրուհի
Սիրուն
Սիրվարդ
Սիւզան
Սիւզի
Սմբատուհի
Սողոմէ
Սոն(ի)ա
Սուրինա
Սոֆի
Ստեփանիա
Սրբուհի
Սրմա
Սուսամ
Սօսէ
Սօսի

Վ
Վազգանոյշ
Վալանթին
Վահնուհի
Վանոյշ
Վանուհի
Վանտա
Վառվառէ
Վարդահեր
Վարդայտ
Վարդանոյշ
Վարդենի
Վարդեր
Վարդի
Վարդիթեռ
Վարդինէ
Վարդոյշ
Վարդուկ
Վարդուհի
Վարսենիկ
Վեհանոյշ
Վերա
Վերգին(է)
Վերժին
Վերոնիքա
Վիքթորիա
Վիքի
Վլէտիկ
Վրամուհի
Վրէժուհի
Տ
Տալիթա
Տալիտա
Տենջալի
Տիանա
Տիգրանուհի
Տիրուհի
Տորա
Տրդատուհի
Ցոլեր
Ցոլինէ
Փ
Փայլածու
Փայլիկ
Փառանձեմ
Փեբրոնէ
Փերուզ
Փիբէ
Փիննա
Փոփոնա
Փուփուլ
Ք
Քաթիա
Քաթրին
Քաղցրուհի
Քարեն
Քարոլին
Քլարա
Քնար(իկ)
Քրիսթին
Քրիստինէ
Քրմանոյշ
Քրմէնէ
Օգոստինէ
Օլկա
Օֆելիա
Ֆ
Ֆաննի
Ֆիլօմէն
Ֆիմի
Ֆլորա
Ֆրանսուհի
Ֆրիտա
Ֆօրթինէ

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Adıyaman

Adıyamanlı Ses Sanatçıları

Adıyaman, (Kürtçe: Semsûr) Adıyaman ilinin merkezi olan şehirdir. Kuzeyden Çelikhan, doğudan Kahta, güneydoğudan Samsat ve …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!