Étienne Balibar Kimdir

Étienne Balibar (d. 23 Nisan 1942), Fransız Marksist düşünür.

Avallon, Fransa’da doğdu. École Normale Supérieure’de felsefe okudu ve 1964’te mezun oldu.

Daha sonra Paris Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü olarak çalıştı.

1980’lerin başından itibaren siyaset teorisi, vatandaşlık, milliyetçilik, ırkçılık ve göç gibi konularda yaptığı çalışmalarla tanınmaya başladı.

Balibar’ın çalışmaları, Marksizm, post-Marksizm, post-yapısalcılık ve postmodernizm gibi çeşitli kuramsal yaklaşımları içermektedir.

Çalışmalarında, Marksist teoriyi güncelleştirmeye ve yeni toplumsal ve politik sorunlara uyarlamaya çalışmaktadır.

Balibar’ın en önemli eserleri arasında Spinoza ve Politika (1985), Ulus Devlet ve Ulusötesilik (1990), Siyasi İdeoloji (1993), Vatandaşlık ve Sınır (2001), Spinoza ve Siyaset (2008) ve Spinoza’nın İdeolojisi (2013) yer almaktadır.

Balibar, günümüzün en önemli Marksist düşünürlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Çalışmaları, siyaset teorisi, vatandaşlık, milliyetçilik, ırkçılık ve göç gibi konularda önemli katkılar sağlamıştır.

Étienne Balibar’ın en önemli eserleri şunlardır:

  • Spinoza ve Politika (1985)
  • Ulus Devlet ve Ulusötesilik (1990)
  • Siyasi İdeoloji (1993)
  • Vatandaşlık ve Sınır (2001)
  • Spinoza ve Siyaset (2008)
  • Spinoza’nın İdeolojisi (2013)

Bu eserlerin yanı sıra Balibar, birçok makale ve kitap bölümü de yazmıştır.

Çalışmalarında, Marksizm, post-Marksizm, post-yapısalcılık ve postmodernizm gibi çeşitli kuramsal yaklaşımları kullanmıştır.

Çalışmalarında, Marksist teoriyi güncelleştirmeye ve yeni toplumsal ve politik sorunlara uyarlamaya çalışmıştır.

Balibar’ın çalışmaları, siyaset teorisi, vatandaşlık, milliyetçilik, ırkçılık ve göç gibi konularda önemli katkılar sağlamıştır.

AYRICA BAKIN

“HAYATA DAİR” KENAR NOTLARI

TEMEL DEMİRER   “Hayatını gerçeğe ada.”[1]   Toprağın üzerinde yaşadığını sanan ölülerin giderek arttığı bir …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!