Faik Sabri Duran Kimdir

Coğrafyacı, yazar ve eğitimci Faik Sabri Duran, 1882 senesinde İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi.

İlkokulu “Ravzaj Terakki” okulunda, orta öğrenimini de “Üsküdar İdadisi”nde yaptı.

Daha sonra 1908 yılında Fransa’ya gönderildi.

O sıralar morfolojide tanınmış Amerikalı coğrafyacı William Morris Davis’in Avrupa’da konferans şeklinde verdiği derslere de katıldı.

1912 senesinde Sorbon Üniversitesi’ndeki öğrenimini tamamladı ve yurda döndü ve burada İstanbul Darülfünun’da kendi öncülüğünde açılan Edebiyat Şubesinde Coğrafya Öğretmenliğine başladı.

Henüz öğrenciyken öğrenim görmek üzere gittiği Avrupa’da Güney İngiltere’ye seyahatler yaptı, orası hakkında İstanbul’da çıkan günlük gazete ve dergilerde ‘’Avrupa Mektupları’’ ismi altında yazılar yayınlanmasını sağladı.

Başarılarından ötürü II. Abdülhamit tarafından 10 madalyayla ödüllendirildi.

Üniversite şubesinin açılmasına yardımından başka I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’dan davet edilen Prof. Erich Obst ile birlikte İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsünün kurulmasına öncülük etmiştir.

1920 yılından sonra öğretmenlik ve idari görevlerde de bulunmuştur.

Bunların arasında Mülkiyet Mektebi, Yüksek Muallim Mektebi ve Maliye Mektebide bulunmaktadır.

Faik Sabri Duran, 1941 senesinde toplanan “Birinci Coğrafya Kongresi”nin çalışmalarına katıldı, ayrıca “Türk Coğrafya Kurumu”nun kurucuları arasında yer aldı.

Faik Sabri’nin ilköğretim dönemlerinde bile coğrafyaya karşı olan ilgisi vardı.

Japon filosunun İstanbul’u ziyareti sırasında birkaç Japon subay okulunu ziyaret etmiştir.

Küçük Faik Sabri’nin tahtaya çizmiş olduğu düzgün Japonya Haritası ve Japonya hakkında verdiği bilgiler Japonların dikkatini çekmiştir ve onu gemilerine davet etmişlerdir.

Japonlar küçük Faik Sabri’ye ipekli kâğıtlara basılmış Japonya resimleri hediye etmişlerdir.

Türkiye’de ismi coğrafyayla özdeşleşmiş olan Faik Sabri Duran’ın başta coğrafya atlasları ve haritaları olmak üzere çok sayıda coğrafya, doğa ve gezi kitabı bulunmaktadır.

Onun hazırladığı renkli coğrafya atlasları çok uzun seneler ilk ve ortaöğretim okullarında ders kitabı olarak okutulmuştur ve halâ okutulmaya da devam etmektedir.

Faik Sabri, Übeydullah Esat ile birlikte ‘’Musavver Muhit’’ ve ‘’Resimli Kitap’’ dergilerini çıkarmıştır.

1932 senesinde de Zekeriya Sertel ile birlikte ’’Hayat Ansiklopedisi’’ni çıkarmıştır.

İstanbul Darülfünunu’ndayken “müderris” unvanını kullanan Faik Sabri Duran, Darülfünun’un 1 Ağustos 1933 tarihinde bir kanunla İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmesiyle profesör unvanını almıştır.

Faik Sabri Avrupa isimli eserinin önsözünde coğrafyanın yalnızca ülke ve şehir isimlerini öğreten bir bilim olmaktan çıkıp, çağına ayak uydurabilen daha analitik bir bilim olması gerektiğini belirtmiştir.

1918-1919 öğretim yıllarında Darülfünun’da erkek öğrenciler kadar kız öğrencilerinde aynı eğitimi alması ve bu eğitimin aynı sınıflarda uygulanması ilk kez Faik Sabri’nin coğrafya dersinde olmuştur.

Bu uygulama diğer şubelere örnek teşkil etmiştir.

Faik Sabri Duran 1913 senesinde Darülfünun Salonunda ‘’Almanya ve Almanlar’’ başlıklı bir konfreans vermiştir.

Verilen konferansta Almanya’nın siyaseti, demografik yapısı, ekonomisi ve disiplini üzerinde durmuştur.

AYRICA BAKIN

Tahir Sarıkaya

Tahir Sarıkaya Kimdir, Hayatı

Sunucu Tahir Sarıkaya, 1977 senesinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya geldi. Tahir Sarıkaya 2003 ve 2011 …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!