Fars Erkek İsimleri ve Anlamları

Farsça Erkek İsimleri ve Anlamları

Etimolojik olarak Pars (Pers) sözcüğünden gelmektedir. Pars kelimesi Arapçanın etkisiyle Fars haline gelmiştir; Arapça’da bulunmayan P harfi F ile ikame edilmiştir. Arapça’da bu iki ses ortak kapalı a sesi ile verilmektedir.

Fars devletlerinin tarihi Ahamenişler ve Sasaniler şeklinde 2550 yıl öncesine kadar uzanır. Farsların dili Farsça, Hint-İran koluna bağlı bir Hint-Avrupa dilidir. Tarihi önemi olan çok sayıda Fars şâir ve bilge mevcuttur.

Farslar İranlı bir ulustur. Anzan-Güney Elam civarında yerleşiktiler ve başkentleri Sus şehriydi.

Arapçada “p” sesi olmadığından Araplarca “Pars/Pers” olarak değil, “Fars/Fers” olarak adlandırılmışlar ve sonrasında da genel olarak bu adla anılmışlardır.

Yani anlaşılacağı üzere Farslar Müslüman olmadan önce bu isimle bilinmekteydiler. Günümüz İranlıların ataları olarak kabul edilirler. Antik İran’da kurulan en önemli iki imparatorluk Ahamenişler ve Sasaniler, Persler tarafından kurulmuştur.

Şeh: Tarikat kurucu

Şehsüvar: Usta binici

Şehzat: Saygıdeğer kimse

Timurcan: Demir gibi sağlam güçlü

Sudi: Faydalı,kazançlı

Mirhan: Kadın hükümdar

Mircan: Gerçek dost,değerli

Ferda: Yarın,gelecek

Efruz: Parlatan,tutuşturan

Derman: İlaç,çare

Kâmran: İstediğini alan kişi

Selcen: Hareketli çoşulu kimse

Kuday: Tanrı

Firuz: Mutlu,sevinçli

Cengâver: Savaşçı silahçı demektir.

Karacan: Esmer tipli kişilere denir.

Ercan: Yiğit demektir.

Dodan: Uysal anlamındadır.

Neyzen: Ney çalan kişi anlamındadır.

Dânâ: Bilen, bilgili, zeki kişi demektir.

Ferhun: Güçlü bir aileden gelen kişi anlamına gelir.

Rüstem: İran’ın efsanevi pehlivanın ismidir.

Okyar: Hareketli demektir.

Cavit: Ebedi, sonsuz anlamındadır.

Ferman: Emir ve buyruk anlamındadır.

Yavuzcan: Güçlü kişilikli kişi demektir.

Gürcan: Canlı, kuvvetli demektir.

Cemşir: Arslan gibi yürekli yönetici anlamındadır.

Hüsrev: Hükümdar anlamındadır.

Korcan: Ateşli, canlı kişi anlamındadır.

Feridun: Pişdâdiyan sülâlesinin hükümdarının ismidir.

Civanmert: Cömert kişi anlamına gelir.

Nejat: Yaradılış demektir.

Efkan: Istırap ile haykıran kişi anlamına gelir.

Feray: Ay ışığı anlamındadır.

Oğuzcan: Gerçek dost demektir.

Yiğitcan: Güçlü korkusuz savaşçı demektir.

Miran: Beyler demektir.

Ruşen: Aydınlık, parlak demektir.

Abendam: Su gibi berrak

Abuzer: Altın suyu

Afrin: Şanslı,uğurlu

Agâh: Bilen bilgili

Agil: Göz ucuyla bakış

Ağacan: Yakın dost

Ahter: Yıldız,talih

Yâde: Sevgili aşık demektir.

Serhat: Sınır demektir.

Miranmir: Beyler beyi

Miran: Beyler

Ruşen: Aydınlık, parlak

Hümayun: Padişaha özgü

Mihri: Güneşle ilgili

Cem: İran mitolojisin şarabı bulan kişi

Keremşah: Eli açık cömert şah

Levent: Yiğit denizci

Şah: Hükümdar

Cansun: Kendini göster anlamında

Dervişhan: Alçak gönüllü hükümdar

Server: Başkan,reis

Gökcan: Mavi gözlü kimse

Dündar: Allah’a inanan, bağlanmış kişi anlamındadır.

Nev: Yeni, taze genç anlamındadır

Hüdaverdi: Yiğit, yürekli kişi demektir.

Şahan: Güçlü ve güzel anlamındaki sevgi sözcüğüdür.

Efruz: Parlatan, tutuşturan anlamına gelir.

Derman: İlaç, çare demektir.

Kâmran: İstediğini alan kişi demektir.

Şehzade: Hükümdarın oğlu anlamınsa gelir.

Peyami: Haber, bilgi veren kişi demektir.

Civan: Genç, delikanlı demektir.

Kenter: Şehirli demektir.

Nevzat: Yeni doğmuş çocuklara denir.

Cemşit: Mitolojide İran’ın efsanevi dördüncü şahının ismidir.

Canda: Yürekte olan kişi demektir.

Nihat: Doğa, huy demektir.

Kalender: Gösterişsiz, alçak gönüllü kişi anlamındadır.

Ejder: Korkusuz demektir ve efsanevi bir yaratığın ismidir.

Sezai: Uygun demektir.

Erşat: Mutlu erkek anlamına gelir.

Kahraman: Yiğit, cesur kişi anlamındadır.

Melikşah: Hükümdar demektir.

Yadigâr: Hatıra anlamındadır.

Zülfü: Saça ait, saç ile ilgili demektir.

Akcan: Dürüst kimse

Akçan: Temiz ruhlu kişi

Akser: Namuslu,güvenilir

Alar: Soylu,kahraman

Alamgir: Dünyanın fatihi

Âlemşah: Tüm dünyanın hükümdarı

Alihan: Yüce,ulu hükümdar

Aliyar: Ulu, dost

Ara: Süsleyen,güzelleştiren

Arcan: Özü saf

Ardak: İran’ın Kazvin Eyaleti’nde bir şehir.

Ardaş: Dua, niyaz

Aref: Yetenekli,becerikli

Artaç: Temiz taç takınmış,güvenilir hükümdar

Aryan: (İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse

Aryen: Antik Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Hint-İran dilleri konuşmuş halkların kendilerini ifade ettikleri isim.

Asan: Kolay

Asef: Bağışlayan kimse

Ateş: Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık.

Avesta: Eski İran inancı olan Zerdüştlüğün kutsal kitabının adı.

Aycan: Ey sevgili anlamına gelen kelime

Azer: İran ve Afganistan’ın resmi takvimi olan Güneş Hicri takviminin dokuzuncu ayıdır.

Babür: Kaplan

Babürşah: Kaplan gibi şah.

Baha: Güzellik,zariflik

Bahadır: Savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren kimse.

Bahti: Talih

Bahtiyar: Mutlu

Balâ: Yüksek, üst

Barsbay: Yiğit cesur

Batucem: Üstün gelen

Baver: İnanmak

Baybars: Zengin,varlıklı kişi

Baycan: Zengin, varlıklı

Bayraktar: Bayrağı taşıyan kişi

Bedran: Yeşillik,bahçe

Behmen: Zeki Anlayışlı

Behram: Eski İran dininde yolcuları korumakla görevli olduğuna inanılan melek.

Benam: Meşhur,az bulunan

Benazir: Eşsiz,tek olan

Bende: Kul, köle

Bent: Bağ,zincir

Berdan : Hoş kokulu dağotu

Berfu : Farsça’dan gelen Berfu kelimesi kar tanesi anlamındadır.

Berin: En yüksek,yüce

Berkcan: Sağlam, kuvvetl,

Berşan: Ümmet,cemaat

Agâh: Bilen bilgili kişi anlamındadır.

Alihan: Ulu hükümdar demektir.

Ara: Güzelleştiren kişi anlamındadır.

Aref: Yetenekli kişi anlamına gelir.

Artaç: Güvenilir, temiz taçlı hükümdar demektir.

Azer: Güneş Hicri takviminin dokuzuncu ayına tekabül eden ayın ismidir.

Babür: Kaplan demektir.

Baha: Güzellik anlamındadır.

Bahadır: Savaşlarda gücü ve cesaretiyle yiğitlik gösteren kişilere denir.

Bahtiyar: Mutlu demektir.

Baybars: Zengin kişi demektir.

Berdan: Hoş kokulu dağda bulunan bir otun adıdır.

Bertan: Şafak yemişi

Berter: Üstün,nitelikli

Beybars: Pars gibi güçlü ve çevik olan bey,Memlük sultanı

Beybolat: Çelik gibi güçlü kişi

Beyzade: Beyoğlu, soylu

Beyzat: Doğuştan soylu olan,bey kimse

Boğatır: Savaşçı kimse

Bolat: Güç,kuvvet

Boratav: Fırtına gibi hızlı olan kişi

Bülent: Yüksek,yüce

Cangiray: Dürüst samimi hükümdar

Cankurt: Özü kurt gibi olan kimse.

Cenker: savaşçı,savaş eri

Eldar: Bir ülkenin hakimi

Efgan: Bağırma çağırma

Efsa : Farscada sihirbaz anlamındadır.

Erdil: Yürekli cesur anlamında

Mehran: Sevecen, şefkatli. Nazik, iyiliksever.

Laden : Farsça olan laden kelimesi bir çeşit bitki türüdür.

Nefes : Farsçadan gelen nefes kelimesi, yaşamın kaynağı demektir.

Nüvit: İyi haber

Özdem: Öz varlığı, kişiliği güçlü kimse.

Serdil : Gönül üstünde olan

Simin : Farsça olan kelime Simin parlak anlamındadır.

Şulan: İran’ın Hasanabad Kırsal Bölgesi’nde bir köy adı.

Nilhan: Nil havzası hanlarından

Serbay: Önder, lider, başta gelen.

Hercai: Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren

Keyhan: Dünya

Farzin: Bilgili kimse

Çekdar: Mülk sahibi ile kullanan (ekici, çiftçi) arasında bulunan bir ara kiracı.

Tanzer: Sarı altın renginde tan yeri.

Müjdat: Sevinçli haberler

Ercihan: Dünyanın, cihanın tanığı erkek

Serkut: Talihli insan.

Mâhur: Müzikte bir makam

Farşid: Çok parlayan, ışıltı, görkemli

Tuvana: Gücü yerinde, kuvvetli

Hümay: Hüma kuşu

Şehlevent: Leventlerin şahı, boylu boslu,

Dilâver: Yürekli

Berfu: Kar tanesi demektir.

Berin: En yüksek yer anlamındadır.

Berkcan: Sağlam kişi demektir.

Bertan: Şafak yemişi, sabahın erken meyvesi anlamına gelir.

Beyzade: Soylu kişi demektir.

Bolat: Güç, kuvvet demektir.

Bülent: Yüksek demektir.

Erdil: Yürekli cesur anlamındadır.

Hercai: Kararsız kişi anlamındadır.

Müjdat: Sevinçli haber demektir.

Mâhur: Müzikte bir makamın ismidir.

Dilâver: Yürekli kişi anlamındadır.

Erencan: Deneyimli, akıllı kişi demektir.

Yezdan: Zerdüştlerin iyilik tanrısının ismidir.

Şinasi: Tanımaya özgü demektir.

Cihanmert: Dünyanın en cömert insanı anlamındadır.

Mirkelâm: Güzel ve nazik konuşan kişi demektir.

Hanedan: Soylu, büyük aile demektir.

Hürcan: Özgür kişi anlamındadır.

Darcan: Aceleci kişi anlamındadır.

Niyaz: Yakarma,yalvarma

Teber: Bazı dervişlerin taşıdıkları sapı uzun, keskisi ayça biçiminde, küçük balta

Hanedan: Hükümdar veya devlet büyüğü gibi bir kimseye dayanan soy, büyük aile.

Hürcan: Özgür bağımsız kimse

Sağcan: Sağlıklı kimse

Pakalın: İyi tanınmış kimse,dürüst

Darcan: Aceleci,sıkıntılı kimse

Gökberk: Yeşil yaprak

Paksan: Temiz insan,namuslu kimse

Ocan: Cana yakın

Dizdar: Kale muhafızı

Timurlenk: Bir ayağının aksak olması nedeniyle Aksak Timur anlamındaki bu adla anılan Timurlular Hanedanı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı.

Serhun: Asil bir soydan gelen kimse

Kemter: Daha değersiz

Tezer: Çabuk hızlı kişi

Eşkan: Prens

Suhan: Söz,lakırdı

Şebi: Gece

Erimşah: Amacına ulaşmış hükümdar

Tunacan: Görkemli kişi

Suhrab: Suhrab veya Sohrab; Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde adı geçen efsanevi bir savaşçı. İranlı bir savaşçı olan Rüstem’in oğludur. Rüstem,
bir dülleoda onu öldürdükten sonra oğlu olduğunu öğrenir.

Suhrab’ın kelime anlamı ise sudan gelen kızıllık demektir.

Fars dilinin dünyanın en eski ve en etkili edebiyatlarından birine sahip olduğu bilinmektedir. Eski Farsça yazılı eserler, MÖ 6. ve 4. yüzyıllar arasındaki çeşitli yazıtlarda kanıtlanmıştır ve Orta Pers edebiyatı, Part ve Sasani dönemlerine ait yazıtlarda ve 3. ve 10. yüzyıllar arasındaki Zerdüşt ve Maniheist yazıtlarında onaylanmıştır.Yeni Fars edebiyatı , Arapların İran’ı fethinden sonra 9. yüzyıldaki en eski kayıtları ile gelişti. Fars edebiyatının tamamı Farsça yazılmamıştır, çünkü Persler tarafından Arapça ve Yunanca gibi diğer dillerde yazılmış eserler de dahil edilebilir.

Xenophon’un bildirdiği hesaplara göre, Akhamenid mahkemesinde çok sayıda şarkıcı vardı. Ancak, o dönemin müziğinden çok az bilgi edinilebilir. Sasani İmparatorluğu’nun müzik sahnesi, önceki dönemlerden daha mevcut ve ayrıntılı bir belgeye sahiptir ve özellikle Zerdüşt müzik ritüelleri bağlamında daha belirgindir. Genel olarak, Sasani müziği etkiliydi ve sonraki dönemlerde benimsendi.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

İspanyolca konuşulan ülkeler

İspanyolca resmi veya ana dili olarak konuşulan birçok ülke bulunmaktadır. İşte bazıları: 1. **İspanya**: İspanyolca’nın …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!