Faşizm nedir, faşizim nasıl ortaya çıktı?

Faşizm, genellikle otoriter bir liderin etrafında toplanan, milliyetçilik, otoriterizm, totaliterizm ve sıkı toplumsal kontrol gibi ideolojik unsurları içeren siyasi bir ideolojidir.

Faşist hareketler genellikle güçlü bir lider kültüne ve baskıcı bir devlete dayanır. Faşizm, düşmanca bir tutum benimser ve sıklıkla bir etnik veya ulusal kimlik üzerine dayanan bir üstünlük duygusu taşır.

Faşizm, tarih boyunca farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır, ancak genellikle şu özellikleri içerir:

1. **Otoriter liderlik:** Bir faşist rejim genellikle güçlü bir liderin etrafında toplanır ve liderin otoritesine sorgusuz bir biçimde bağlılık beklenir.

2. **Milliyetçilik:** Faşizmde sıkça görülen bir özellik, ulusal veya etnik kimliğin vurgulanması ve bu kimliğin diğerlerine üstünlüğüne inanılmasıdır.

3. **Totaliterizm:** Faşist rejimler genellikle devletin toplum üzerinde geniş bir kontrol ve etki alanına sahip olduğu totaliter yapılar oluştururlar. Bu, bireylerin özgürlüklerinin kısıtlandığı ve devletin tüm alanlarda etkin olduğu anlamına gelir.

4. **Saldırganlık ve militarizm:** Faşist rejimler sıklıkla saldırgan bir dış politika izler ve militarizmi teşvik ederler. Bu, genellikle toprak genişletme veya diğer milletlere karşı savaş içeren politikaları içerebilir.

5. **Propaganda ve sansür:** Faşist rejimler, hükümetlerinin ideolojik mesajlarını yaymak için propaganda kullanır ve genellikle sansür uygularlar. Bu, halkın bilgiye sınırlı erişimine ve hükümetin kontrolü altındaki bir medyanın oluşmasına yol açabilir.

Faşizm, 20. yüzyılın ilk yarısında özellikle İtalya’da Benito Mussolini ve Almanya’da Adolf Hitler’in liderlik ettiği hareketlerle belirginleşti. Bu rejimler, totaliter yapıları, militarizmi ve aşırı milliyetçilikleriyle tanınıyorlardı.

Ancak faşizm, tarih boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde farklı biçimlerde ortaya çıkmış ve çeşitli ideolojik ve toplumsal faktörlerle etkileşime girmiştir.

Faşizmin ortaya çıkışı, birçok farklı toplumsal, ekonomik ve politik faktörün etkileşimiyle açıklanabilir. İşte faşizmin ortaya çıkışında etkili olan bazı ana faktörler:

1. **Savaş Sonrası Belirsizlik ve Hoşnutsuzluk:** Birinci Dünya Savaşı’nın ardından birçok Avrupa ülkesinde büyük bir belirsizlik ve hoşnutsuzluk ortamı oluştu. Bu dönemde ekonomik krizler, işsizlik, enflasyon gibi sorunlar yaygındı ve halkın yaşam koşulları kötüleşti.

2. **Ekonomik Krizler:** Özellikle 1929’da Wall Street Borsası’nın çökmesiyle başlayan Büyük Buhran, dünya çapında ekonomik çöküşe neden oldu. Bu durum, birçok ülkede ekonomik sıkıntıları derinleştirdi ve halkın öfkesini artırdı.

3. **Siyasi Karışıklıklar:** Savaş sonrası dönemde birçok ülkede siyasi karışıklıklar yaşandı. Devrimler, darbeler, hükümet değişiklikleri gibi olaylar toplumda istikrarsızlık ve güvensizlik duygularını artırdı.

4. **Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik:** Birçok Avrupa ülkesinde ulusal kimlik ve milliyetçilik duyguları güçleniyordu. Savaş sonrası dönemde kaybedilen topraklar, ekonomik sıkıntılar ve savaş yorgunluğu, bazılarının ulusal gururunu incitti ve toplumda milliyetçilik akımlarını güçlendirdi.

5. **Sol ve Sağ Siyasi Hareketler:** Bu belirsizlik ve hoşnutsuzluk ortamında sol ve sağ siyasi hareketler yükseldi. Komünistler, sosyalistler ve diğer sol gruplar, işçi sınıfının haklarını savunurken, sağcı gruplar da milliyetçilik, otoriterlik ve geleneksel değerleri vurgulayan bir tavır sergiledi.

6. **Lider Kültü:** Bu dönemde güçlü liderlere duyulan özlem arttı. Halk, karizmatik ve otoriter liderlerin çözüm getireceğine inanmaya başladı.

Bu faktörlerin etkileşimi sonucunda, özellikle İtalya ve Almanya gibi ülkelerde faşist hareketler yükseldi. Benito Mussolini’nin liderliğindeki İtalyan Faşist Partisi ve Adolf Hitler’in liderliğindeki Nazi Partisi, bu belirsizlik ve hoşnutsuzluk ortamında güç kazanarak iktidara geldiler.

Ancak faşizmin yükselişinde etkili olan faktörler, her ülkede farklılık gösterebilir ve tarihsel bağlamı dikkate almak önemlidir.

AYRICA BAKIN

Amber Dawn Frank Kimdir Hayatı

Amerikalı oyuncu Amber Dawn Frank,  2 Aralık 1998 tarihinde Tampa Florida’da dünyaya  geldi. Şu anda Santa …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!