FLAMANLAR

FLAMANLAR KİMDİR – FLAMANLARIN KÖKENİ

Flamanlar, Belçika’da Felemenkçe’nin lehçesi olan Flamanca’yı konuşan Flandre’ye has bir Cermen etnik grubu olarak bilinmektedirler.

Bunlar Belçika’da yer alan iki ana etnik gruptan biridir, diğer ana etnik grup ise Fransızca konuşan Valonlar’dır.

Flamanlar Belçika nüfusunun yaklaşık olarak %60’nı oluşturmaktadırlar.

Tarihsel olarak, Orta Çağ’da hüküm süren Flandra Kontluğu’nun tüm sakinleri, bölgede konuşulan dilden ayrı olarak “Flamanlar” diye adlandırılmışlardır.

FELEMENKÇE DİLİ VE ÖZELLİKLERİ

Felemenkçe, Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen dilleri grubundan olan bir dildir.

Hollandaca ve Flamanca gibi alt lehçeleri bulunmaktadır. Bu lehçeler bilhassa  yazı dilinde birbirine yakındır.

Felemenkçe ve lehçeleri; Hollanda, Belçika ve Surinam’da resmî dil konumunda yer almaktadırlar.

Belçika’da konuşulan lehçesine Flamanca, Hollanda’da konuşulan lehçesine ise Hollandaca denir.

Flamanca, Belçika’da daha çok kuzeyde bulunan Flaman bölgesinde konuşulmaktadır. Felemenkçe Aşağı Almanca ve Friz diline yakın bir dildir.

Felemenkçe, Hollanda sömürgeciliği altında olan Aziz Martin, Surinam, Aruba, Guyana, Hollanda Antilleri, Virgin Adaları gibi ülkelerde de konuşulmaktadır.

Geçmişte en büyük Hollanda sömürgesi olan Endonezya’da yaygınlığını sürdürmekte olup yerel diller üüstünde büyük etkisi olmuştur.

Ayrıca Flamanca, Fransa’nın kuzeybatısında yer alan Nord ilinde, özellikle  de Dunkerque komününde konuşulmaktadır.

Belçika’da Flaman bölgesindeki okullarda çocuklara İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri zorunlu olarak öğretilmektedir.

Aynı şekilde Fransız bölgesindeki Valonya’daki okullarda İngilizce, Almanca ve Felemenkçe; Alman bölgesinde  İngilizce, Fransızca ve Felemenkçe zorunlu diller  arasında varlığını korumaktadır.

Belçika’da 14 yaşına kadar resmi eğitim gören herkes 4 dil biliyor demektir.

Cermen ve Latin dünyası arasında bir sınır  hattı oluşturan Belçika’da Felemenkler tarafından Felemenkçe, Valonlar tarafından Fransızca ve küçük bir Alman grup tarafından ise Almanca konuşulmaktadır.

Belçika federal bir devlet yapısına sahip olup Felemenkçe’nin resmi dil olduğu Flaman Bölges’nde, Fransızcanın resmi dil olduğu Valon Bölgesi ve her iki dilin de resmi dil sıfatını taşıdıkları Brüksel Başkent Bölgesi’nden meydana gelmektedir.

Son olarak, tamamı Valon Bölgesi’nin sınırları içerisinde  kalan ve Almanya’ya komşu Almanca konuşan küçük bir topluluk, Valon bölgesine bağlı olmakla beraber bazı alanlarda özerkliğe sahiptir ve yaşadıkları bölgede Almanca resmi dil olarak kullanılmaktadır.

FLEMENK TARİHİ

Belçika’da kullanılan dil çeşitliliği ve bununla bağlantılı politik ve kültürel anlaşmazlık, Belçika tarihine ve yönetim sistemine damgasını vurmuştur.

Belçika adı, Kelt ve Cermen bileşimi bir ulus olan Belgae’lerin yaşadığı, Roma eyaleti Gaul’ün en kuzeyinde yer alan Gallia Belgica’dan kaynaklanmaktadır.

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarihsel olarak Benelüks’ten daha büyük bir coğrafi  alanı kaplayan Alçak Ülkeler olarak anılır.

Orta Çağ’dan sonra 17. yüzyılın başlarına kadar ticari ve kültürel açıdan bir refah merkezi olan Belçika, 16. yüzyıldan 1830’daki Belçika Devrimi’ne kadar Avrupa güçleri tarafından birçok savaşa sahne olarak Avrupa’nın savaş arenası olarak ifade edilmiştir. Belçika’nın bu unvanı I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı ile de kuvvetlenmiştir.

Bağımsızlığını kazanan Belçika, hevesle Endüstri Devrimi’ne katılmıştır.

20. yüzyıl boyunca Afrika’da pek çok koloni kurmuştur.

Belçika’da 20. yüzyılın ikinci yarısına ise bir yandan Felemenkler ile Frankofonlar arasındaki çatışma diğer yandan Flaman ile Valon Bölgeleri arasındaki eşit olmayan ekonomik gelişme damgasını vurmuştur.

Süregelen çatışmalar ülkede üniter devlet yapısından federal devlete doğru bir dizi reformun yapılmasına sebep olmuştur.

Belçika, 19. yüzyılda Endüstri Devrimi’ne katılan ilk kıta Avrupası devleti olarak bilinmektedir.

Liège ve Charleroi’deki hızla gelişen ve ilerleyen  demir ve çelik üretimi ve 20. yüzyılın ortalarında Sambre–Mass vadisinde gelişen sanayi sayesinde 1830-1910 arasında Belçika dünyanın en gelişmiş üç ulusundan  biri olmuştur.

Buna karşın 1840’larda Flaman Bölgesi’ndeki tekstil endüstrisinde ciddi bir kriz meydana gelmiş ve bölgede 1846- 1950 yılları  arasında bir kıtlık yaşanmıştır.

FLAMAN HAREKETİ

Flaman Hareketi, Flandre bölgesindeki farklı ayrılıkçı siyasi grupları kapsayıcı olarak kullanılan  genel bir terimdir.

Terim, ideolojik anlamda Flamanların kültürel haklarını savunan grupların yanı sıra Flaman Bölgesi için özerklik ve bağımsızlık isteyen ya da bölgenin Hollanda ile birleşmesini isteyen grupları da kapsamaktadır.

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

Kolektivizm nedir neyi amaçlar?

Kolektivizm, bireysel çıkarlar yerine grup, toplum veya kolektifin çıkarlarını ön planda tutan bir sosyal, ekonomik …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!