George Edward Moore Kimdir

Çağdaş İngiliz düşünürü George Edward Moore, 4 Kasım 1873 tarihinde dünyaya geldi.

Cambridge Üniversitesi’nde önce okuyup sonra orada ders vermiştir.

İdealizme şiddetle karşı çıkışıyla ün kazanan Moore, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein ve (onlardan önce) Gottlob Frege, ile birlikte analitik felsefe akımının kurucularından biridir.

Ahlak ve bilgi konusundaki fikirleriyle tanınan Moore, ahlakın temel kavramı olan iyinin, daha basit başka bir şey aracılığıyla tanımlanamayan, analiz edilemeyen, fakat belirli şeylerin ya da durumların, ahlaki bir sezgiyle bilinebilecek doğal olmayan bir niteliği olduğunu ileri sürmüştür.

Doğruluk, ödev gibi diğer ahlaki kavramlar da söz konusu iyilik niteliğini yaratabilen ve koruyabilen faaliyetler ya da eylemler yoluyla tanımlanabilir.

Bilgi alanında deneyci bir bakış açısı benimseyen Moore, çoğu zaman empirizmden çıkartılan kuşkucu sonuçlardan sakınmıştır ve idealizme şiddetli eleştiriler yöneltmiştir.

O, duyu-verileriyle maddi nesneler arasındaki ilişkiyi açıklamakta zaman zaman zorlanmakla birlikte, sağduyunun savunuculuğunu yapmıştır ve ortalama insanın dış dünya ile ilgili görüşünün doğru olduğunu öne sürmüştür.

Başka bir deyişle, sağduyunun dünyanın doğasıyla ilgili görüşlerini kuşkucu ya da metafiziksel görüşler karşısında savunmuştur.

Moore, felsefi problem ya da güçlükler söz konusu olduğunda benimsenecek doğru yaklaşımın, problemi çözmeye kalkışmadan önce, güçlüğü doğuran şeyin ne olduğu sorusunu sormaktan meydana gelmesi gerektiğini iddia etmiştir.

Moore, Doğalcı Yanılgı anlatımıyla örneğin iyinin mutluluk gibi tanımlanabilir bir ifadeye bürüneceğine inanmış olanların Doğalcı Yanılgıya saptıklarını belirtmektedir.

Moore böylece bu yanılgıya düşenlerin yalnızca iyiyi tanımlayabildiklerini zannettiklerini, ancak bununla birlikte istenilen bir tanıma ulaşamayışlarından bahsetmektedir.

AYRICA BAKIN

Dünya Destanları

Dünya tarihinin çeşitli dönemlerinde ve farklı coğrafyalarda, milletler tarafından yaratılmış ve nesilden nesile aktarılmış destanlar, …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!