GERMANİCİA ANTİK KENTİ

GERMANİCİA ANTİK KENTİ HİKAYESİ VE TARİHİ

Germanicia, günümüzde Türkiye’nin Kahramanmaraş ilinin Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir antik kenttir.

Maraş ismi, Erken Demir Çağ ve Geç Hititler döneminde başkent olarak kullanılmış, Luvilere Kurkuma ve Asurlurlar içinse Markas olarak bilinen bir antik kent’idi.

Germanicia, MÖ 64’te Romalılar tarafından ele geçirilen bölgede kuruldu.

Ağustos 2007’de başlayan kazılar sonucu kentin antik taban mozaikleri ortaya çıkarıldı.

MÖ 12. yüzyılda şehrin adı Maras (Marqas) ve Neo -Hitit krallığı Gurgum’un başkenti.

MÖ 8. yüzyılda Asurlular tarafından fethedildi ve buraya Markasi adını verdiler.

Roma imparatoru Caligula zamanında Germanicia Caesarea adı verildi.

Bizanslılar ona Germanikeia, Haçlılar ise Sebastia adını verdiler.

2018 yılında 2424 ada 2 ve 3 parsel, 2020 yılında ise 461 ada 4 ve 5 parsel ile 374 ada 14 parsel Germanicia Mozaik Alanı Ören Yeri olarak turizme açılmıştır.

Kazı çalışmalarında, daha önce bulunmuş olan mozaiğimizin devamı niteliğinde 50 metrekarelik bir mozaiğe rastlanıldı. Aynı alan içerisinde bazı mimari yapılar ve hamam kalıntılarına rastlanıldı.

Çağın Latince, Grekçe ve Arapça kaynaklarından da anlaşılan Germanicia Mozaiklerinin, Geç Roma & Erken Bizans Dönemine ait olduğudur. (Doç. Dr. İlyas GÖKHAN, Başlangıçtan Günümüze Kadar Maraş Tarihi, s.20, 2011)

Günümüzde ortaya çıkan Mozaikler, bu dönemde şehirde yaşanan siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi durumu da yansıtmaktadır. Mozaik tabakalarındaki tessare çokluğu aynı zamanda motiflere ince detayların verilmesini sağlamıştır.

Mozaiklerdeki tasvirlerde bitkisel ve geometrik motifler, günlük hayattan seçilmiş betimlemeler ve dönemin mimari yapısını gösteren kompozisyonlar yer almaktadır.

Özenli işçilikleri, tasvirlerdeki desenleri, konu ve ikonografi çeşitliliği ile kendine özgü bir karakter ve kalite taşıyan Germanicia Mozaikleri daha ayrıcalıklı konumdadır. (5. Uluslar arası Mozaik Sempozyumu Sonuç Bildirisi, 2011)

Kahramanmaraş Germanicia Antik Kenti taban mozaiklerini dünya litaretürüne dahil eden Uluslararası Türkiye Mozaik Sempozyumunun bildirileri, 2012 Aralık ayında uluslararası hakemli dergi olan “Journal Of Mosaıc Research’de yayınlanmıştır.

Tekir Vadisi ve Döngel Köyündeki mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleşiminin Üst Paleolitik Çağda başladığını; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağlarında da sürdüğünü göstermektedir.

2009 yılında Kahramanmaraş merkezde yapılan kazılar esnasında da M.S. 300-400 yıllarına ait olan Germanicia Antik Kenti’ne dair birtakım mozaikler bulunmuş ve üzerlerinde çalışmalara başlanmıştır.

Asur yazıtlarında adı “Markasi” veya “Markas” olarak geçen şehir, bir Geç Hitit devleti olan Gurgum Krallığı’nın başkenti oldu.

MÖ 711 yılında Asurlular tarafından Gurgum Krallığı ilhak edilince, Markas vilayet merkezi yapıldı.

Daha sonra Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar şehre hakim olmuşlardır.

11. yüzyılın sonlarında Anadolu’yu işgal eden Türklerin egemenliğinde kaldı.

1243’te Moğol İşgaline uğrayan Maraş, II.Anadolu Beylikleri devrinde Dulkadiroğulları’nın oldu.

12 Haziran 1515 tarihinde Turnadağ Muharebesi ile Osmanlı egemenliğine geçen Maraş, 1515-1919 yılları arasında Osmanlı egemenliğinde kaldı.

Ardından İngilizler, sonra Fransızlar tarafından işgal edildi.

Maraş’a 7 Şubat 1973’ten itibaren TBMM tarafından Kahramanlık unvanı verilerek adı Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Cahiz Kimdir

Cahiz’in Hayatı Cahiz veya el-Cahız, 150-160 (767-777) yılları arasında Basra’da doğdu. Babasını küçük yaşlarda kaybeden …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!