Gürcüce İsimler

Gürcüce İsimler ve Anlamları – Gürcüce Erkek ve Kadın İsimleri

Gürcistan, Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney Kafkasya’da yer alan ülkedir. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan’ın kuzeyinde Rusya, doğusunda Azerbaycan, güneyinde Ermenistan ve güneybatısında Türkiye yer alır. Ülkenin batı sınırını Karadeniz belirler.

1980’li yıllarda bir bağımsızlık hareketi başladı ve büyüdü, Nisan 1991’de Gürcistan’ın Sovyetler Birliği’nden ayrılması ile sonuçlandı. Gürcistan, 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı’ndan sonra kısıtlı uluslararası tanınmışlık kazanmış Abhazya ve Güney Osetya olmak üzere iki de facto bağımsız bölgeyi kapsamaktadır.

Gürcüler, günümüzde büyük bölümü Gürcistan’da yaşamakta olan Kafkasya halkıdır. Gürcüler ayrıca Azerbaycan, İran, Rusya, Türkiye, ABD ve Avrupa’nın bazı ülkelerine de dağılmıştır. Tarihsel antropoloji açısından Gürcüler; Svanlar, Lazlar ve Megreller ile aynı kökenden gelen bir Kartveli halkı olarak kabul edilir. Halkın büyük çoğunluğu bir Kartveli dili olan Gürcüce konuşmaktadır.

Gürcüler kendilerini Kartvelebi, ülkelerini Sakartvelo, dillerini Kartuli olarak adlandırır. Gürcüce, bir Kafkas halkı olan Gürcülerin konuştuğu dildir. Gürcistan’ın resmî ve öğretim dilidir. Modern Gürcüce, Kartli diyalekti (Doğu Gürcücesi) temelinde gelişmiş ve 5. yüzyıldan (Eski Gürcüce) itibaren Gürcü edebiyatının tek dili olmuştur.

Gürcistan’da yaşayan 3,9 milyon kişinin (nüfusun yüzde 83’ü) asıl dilidir. Ayrıca yurt dışında, Türkiye, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD ve Avrupa’da 500.000 kişi Gürcüce konuşur. Gürcüce, Gürcülerin etnografik gruplarının, diğer Kartveli dilleri olan Svanca, Megrelce ve Lazca konuşan halkın da edebiyat dilidir. Öte yandan Gürcistan Yahudilerinin konuştuğu ve Gruzinik veya Kivruli olarak adlandırılan dili de Gürcistan’da 20.000 kişi ve ayrıca başka yerlerde 65.000 kişi (İsrail’de 60.000 kişi) konuşmaktadır.

GÜRCÜCE ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Zurab: Kırmızı değerli bir taş
Tengiz: Büyük, Güçlü
Temur: Demir
Cano: Aşık,parlak kalpli/parlayan kalple
Timur: Demir
Rojden: Şehit
Rustam: Kahraman, Rüstem
Giorgi: Çiftçi
Lukia: Işık
Vepho: Kaplan
Saba: İhtiyar, Mahpus
Zaza: İhtiyar, aksakal
Sergo: Yüksek, âli, saygın
Bitçiya: Evlat, oğul
Luka: Işık
David: Sevimli,sevilen
İago: İzleyen
Dato: Sevgili
Cansug: Aşık,parlak kalpli/parlayan kalple
Cumber: Genç aslan
Vaja: Mert,Cesur; Şövalye
Genatsvale: Dost
Geronti: Aksakal, ihtiyar
Giya: Çiftçi
Gogi: Cesur
Lukian: Işık
Malhaz: Prens
Dursun: Dursun (Türkçedeki ile aynı)
Zviad: Mağrur
İlia: Tanrının kalesi
Tariel: Kahraman kral
Sergi: Yüksek, âli, saygın

POPÜLER GÜRCÜCE ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Tit: Onur, Şeref
İrakli, İrakliy: Kahraman
ivane: Tanrının rahmeti
Kaha: Kahetii bölgesinin
Abo: İsmin kökeni hristiyanlığın azizlerinden Abo Tbileli’ye dayanır
Avto: Vatanın kalbi
Bidjo: Genç
Avtandil: Vatanın kalbi
Şota: Ateş
Şukri: Çiftçi
Yago: Birilerini izleyen
Gogita: Çiftçi
Anton: Savaşçı, lider
Goça: İhtiyar, Küçük
Vahtang: Kurt bedeni, Kurt
Berdo: Allah’ın ihsanı, hediyesi
Sergo: Yüksek, âli, saygın
İlya: Tanrının kalesi
Petia: Kaya
Peta: Kaya
Koba: İzleyici, takip eden, izci
Beso: Sevilen eşin oğlu
Alika: Koruyucu,muhafız
Besarion: Ormanlık dağ geçidi
Vaso: Kral
Amiran: Yüksek,ali
Sergi: Yüksek, âli, saygın
Arçil— Dürüst, samimi; nimet
Rojden: Şehit
Rustam: Kahraman, Rüstem
Saba: İhtiyar, Mahpus
Bitçiya: Evlat, oğul
Guram: isminden; Muzaffer
Biçiko: Evlat
Vano: Allah’ın rahmeti

EN ÇOK KULLANILAN GÜRCÜCE ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Nikandro: Kazanan erkek
Revaz: Harika, Seçkin
Nugzar: Çok genç
Otar: Derman, aromalı
Soso: Ekin
Pavle: Küçük
Tamta: Tanrıya adanmış, Mert, erkekçe
Petre: Kaya
Tamazi: İkiz
Avto: Vatanın kalbi
Pavlia: Küçük
Besarion: Ormanlık dağ geçidi
Amiran: Yüksek,ali
Arçil— Dürüst, samimi; nimet
Reziko: Harika, Seçkin
Alika: Koruyucu,muhafız
Badri: Bedir (dolunay), mükemmel yaratılmış, eksiksiz eser
Rojden: Şehit
Pavliko: Küçük
ivane: Tanrının rahmeti
Kaha: Kahetii bölgesinin
Abo: İsmin kökeni hristiyanlığın azizlerinden Abo Tbileli’ye dayanır
Otia: Derman, aromalı, güzel kokulu
Anton: Savaşçı, lider
Patria: Kaya
Aliko: Koruyucu,muhafız
Berdia: Allah’ın ihsanı, hediyesi
Petua: Kaya
Rezo: Harika, Seçkin
Sergia: Yüksek, âli, saygın
Tamaz: Güçlü süvari
Aleks: Koruyucu,muhafız

EN GÜZEL GÜRCÜCE ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Titia: Onur, Şeref
Mamuka: Gündoğumu, şafak
Mgeliko: Delikanlı
Nikolay: Zaferin halkı
Gogita: Çiftçi
Alika: Koruyucu,muhafız
Nikoloz: Zaferin halkı
Tito: Onur, Şeref
Şalva: Barış
Tornike: Galip, Muzaffer
Hviça: Parlak, Işıltılı
Çiçiko: Adem
Şavela: Barış
Peto: Kaya
Petrua: Kaya
Şota: Ateş
Şukri: Çiftçi
Yago: Birilerini izleyen
Goça: İhtiyar, Küçük
Şaliko: Barış
Guram: isminden; Muzaffer
Koba: İzleyici, takip eden, izci
Lado: Dünyanın sahibi
Sulika: Aşkım
Laşa: Aydın, Işıklı
Arçil— Dürüst, samimi; nimet
Titiko: Onur, Şeref
Lomi: Aslan
Levter: Özgür
Guram: isminden; Muzaffer
Koba: İzleyici, takip eden, izci
Beso: Sevilen eşin oğlu
Şalika: Barış
Şaputa: Barış
Besarion: Ormanlık dağ geçidi
Levan: Aslan
Amiran: Yüksek,ali
Supa: Can

 

 

Gürcüler, günümüzde büyük bölümü Gürcistan’da yaşamakta olan Kafkasya halkıdır. Gürcüler ayrıca Azerbaycan, İran, Rusya, Türkiye, ABD ve Avrupa’nın bazı ülkelerine de dağılmıştır. Tarihsel antropoloji açısından Gürcüler; Svanlar, Lazlar ve Megreller ile aynı kökenden gelen bir Kartveli halkı olarak kabul edilir. Halkın büyük çoğunluğu bir Kartveli dili olan Gürcüce konuşmaktadır.

Gürcüler kendilerini Kartvelebi, ülkelerini Sakartvelo, dillerini Kartuli olarak adlandırır. Gürcüce, bir Kafkas halkı olan Gürcülerin konuştuğu dildir. Gürcistan’ın resmî ve öğretim dilidir. Modern Gürcüce, Kartli diyalekti (Doğu Gürcücesi) temelinde gelişmiş ve 5. yüzyıldan (Eski Gürcüce) itibaren Gürcü edebiyatının tek dili olmuştur.

Gürcü Kadın İsimleri ve Anlamları

Aliko:Herşeyi bilen
Ana:Lütuf, arzu, ümit
Tamina:Huzurlu, sakin, güvende
Tinatin:güneş yansıması, güneş parlaması, titreşen ışık
Tina:güneş yansıması, güneş parlaması, titreşen ışık
Mgela:Kurt
Mgelia:Kurt
İrma:Savaş tanrısı tarafından bağışlanan
İrine:Barış
Mgelika:Kurt
Mgeluka:Kurt
Tiko:güneş yansıması, güneş parlaması, titreşen ışık
Gela:Kurt
Gelia:Kurt
Geluka:Kurt
Daria:Kadın hükümdar, kraliçe
Manana:Cennetin tezahürü, tecellisi
Mariam:Meryem, Kararlı, güçlü, Allah’ın sevgili kulu
Daro:Allah’ın hediyesi, eşi benzeri olmayan
Camaliya:Güzel, Mükemmel
Ekaterina:Temiz,iffetli
İlona:Işık
Kamilla:Güzel, mükemmel, kamile
Kekela:Güzel
Gelika:Kurt

En Popüler Gürcü Kadın İsimleri ve Anlamları

Kristina:Hristiyan kadın
Lamara:Deniz, denizle alakalı
Lali:Yakut, Kırmızı
Marika:Kararlı, güçlü, Allah’ın sevgili kulu
Marusia:Kararlı, güçlü, Allah’ın sevgili kulu
Marina:Deniz, denizle alakalı
Leyla:Kara, Alaca karanlık
Aliko:Herşeyi bilen
Ana:Lütuf, arzu, ümit
Tamina:Huzurlu, sakin, güvende
Lika:Tatlı
Suliko:içten,samimi
Tatiya:Kurucu,inşa eden
Zaglika:Köpek yavrusu
Cemal:Güzel, mükemmel
Maşo:Kararlı, güçlü, Allah’ın sevgili kulu
Maro:Kararlı, güçlü, Allah’ın sevgili kulu
Nana: İyi, nazik, sevecen
Nania:bebek

En Güzel Gürcü Kadın İsimleri ve Anlamları

Keti:Temiz,iffetli
Mariko:Kararlı, güçlü, Allah’ın sevgili kulu
Geluka:Kurt
Daria:Kadın hükümdar, kraliçe
Manana:Cennetin tezahürü, tecellisi
Maiko:Kararlı, güçlü, Allah’ın sevgili kulu
Diana:İlahi, tanrısal
Zaglika:Köpek yavrusu
Cemal:Güzel, mükemmel
Maşo:Kararlı, güçlü, Allah’ın sevgili kulu
Maşiko:Kararlı, güçlü, Allah’ın sevgili kulu
Gogola:Kız
Suliko:içten,samimi
Tatiya:Kurucu,inşa eden
Gika:Gül
Giuli:Gül
Mari:Kararlı, güçlü, Allah’ın sevgili kulu
Sofiko:Bilgelik
Sofio:Bilgelik
Sofiya:Bilgelik
Marine:Deniz, denizle alakalı
Mariannaya:Deniz, denizle alakalı
Mayya:Hemşire, Doğurganlık tanrıçası
Madonna:Benim efendim
Salome:huzurlu, sakin
Nani:bebek

En Çok Kullanılan Gürcü Kadın İsimleri ve Anlamları

Mzevinar:Güneş
Mtsire:Kız
Meri:Kararlı, güçlü
Nanuka:bebek
Natai:doğal,tabii
Natali:Noelde doğmuş
Dariko:Allah’ın hediyesi, eşi benzeri olmayan
Nino:kraliçe, çariçe
Nika:Zafer, galibiyet
Nelli: Aydın, ışık
Nonna:Dokuzuncu
Polina:Küçük
Rusudan:uzun ömürlü
Rusiko:uzun ömürlü
Aliko:Herşeyi bilen
Ana:Lütuf, arzu, ümit
Tamina:Huzurlu, sakin, güvende
Giuli:Gül
Mari:Kararlı, güçlü, Allah’ın sevgili kulu
Sofiko:Bilgelik

En Karizmatik Gürcü Kadın İsimleri ve Anlamları

Sofia:Bilgelik
Tamuna:Huzurlu, sakin, güvende
Eliso:Tanrıya yalvaran, dua eden
Lala:Yakut, Kırmızı
Ekaterina:Temiz,iffetli
İlona:Işık
Kamilla:Güzel, mükemmel, kamile
Kekela:Güzel
Lale:Yakut, Kırmızı
Tsira:Kız
Lola:Yakut, Kırmızı
Tiniko:güneş yansıması, güneş parlaması, titreşen ışık
Tinuka:güneş yansıması, güneş parlaması,titreşen ışık
Natella:ateş böceği
Eka:Temiz,iffetli,tertemiz
Tinano:güneş yansıması, güneş parlaması, titreşen ışık
Teona: ilahi düşünce, zihin
Hatia:Çok güzel, resmedilmiş
Natiya:doğal, tabii
Tsiru:Kız
Elene:Işık
Eteri:Özel
Sakvarela:Sevgili
salome:huzurlu, sakin
Tamta:Allah’a adanmış, güçlü, mert
Salome:huzurlu, sakin
Nani:bebek
Nanuli:bebek
Tamar:Hurma ağacı
Endzela:Kar taneciği

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

İnsan evriminin süreçleri

İnsan evrimi, milyonlarca yıl süren bir süreçte gerçekleşmiştir ve çeşitli hominid türlerinin gelişim ve adaptasyonunu …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!