murat akkuş

HAYIRSEVER İŞ İNSANI MASALI VE GERÇEKLER

”Bazı iş insanları da vakıf kurmakta ya da kurulmasına öncülük ederler. Bilindiği gibi vakıflara yapılan yardımlar da vergiden düşülmektedir. Peki, yapılan bağışın vergiye tabi gelirden düşülmesi doğru bir davranış mıdır? diye sorabilirsiniz; ben şahsen etik bulmuyorum. Yapılan bağışta gaye hayır işlemektir. İnsan amacına göre manevi bir haz alır. Kişinin niyetine göre ya hayır olur ya da ticaret olur.”

 

MURAT AKKUŞ

Basında ve sosyal medyada zaman zaman okuyoruz; “Hayırsever iş insanı şuraya okul yaptı.” Buraya sağlık tesisi, hastane yaptı, spor tesisi öğrenci yurdu, Huzurevi yaptı” şeklinde haberlerle karşılaşırız.

Bir de ne iyi adam, ne hayırsever insan, örnek iş insanı şeklinde güzellemeler yapılır.

Ancak gelin görün ki kazın ayağı her zaman öyle değildir.

Doğrudur, bazı “Hayırsever iş insanları” bunları yaparlar fakat harcadıkları paranın tamamını da ödeyecekleri vergilerden düşerler.

Anlayacağınız cebinden tek kuruş çıkmayanlar olduğu gibi bu işten karlı çıkanlar bile oluyor.

“Hayırsever iş insanı” yaptığı okul, hastane, ibadethane, spor tesisi vesaireyi kaça mal ettiğini belirtirse o miktar kadar ödeyeceği vergiden düşmektedir.

Yaptığı masrafı daha fazla göstererek daha çok vergi borcundan kurtulmaya çalışanlar ise tespit edilirse suç işlemiş olurlar.

Gelir Vergisi Kanunu 89 ve Kurumlar Vergisi Kanunu 10. Maddeleri: “Sağlık tesisi, okul, yüz yatak kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile Yeşilay, Kızılay, TSK Güçlendirme Vakfı ve Cumhurbaşkanlığının başlattığı yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrahından düşülür.” demektedir.

Bazı iş insanları da vakıf kurmakta ya da kurulmasına öncülük ederler. Bilindiği gibi vakıflara yapılan yardımlar da vergiden düşülmektedir.

Peki, yapılan bağışın vergiye tabi gelirden düşülmesi doğru bir davranış mıdır? diye sorabilirsiniz; ben şahsen etik bulmuyorum.

Yapılan bağışta gaye hayır işlemektir. İnsan amacına göre manevi bir haz alır.

Kişinin niyetine göre ya hayır olur ya da ticaret olur.

Bağışın vergi matrahından düşürülmesinin amacı insanları bağış yapmaya yönlendirerek teşvik etmektir.

Bağış yapan şahıs bu bağışın bir kısmını vergisel teşvikle geri de almaktadır.

Kanunun ön gördüğü şartlara haiz olan sporcular da bağışlarını vergiden düşürebilmektedirler.

 Altı yüz bin TL ve üzerinde gelir elde eden sporcular beyanname vermek zorunda oldukları için bu gelirlerini beyan ederken yaptıkları bağışları da vergi matrahlarından düşürebiliyorlar.

Yaptığı bağışı vergi matrahından düşürmek kanunun ilgili şartlarını taşıyan herkesin hakkıdır.

Kişi bu hakkı kullanabilir ya da kullanmaz. Kendi takdirine kalmıştır. Şimdiye kadar bu hakkı kullanmayanı duymadık diyebilirsiniz. Ancak böylesi gerçek hayırseverler var. Devletten tek kuruş almadan, bir lira bile vergiden düşürmeden nice yapılar yaparak kamuya bağışlayanları saygıyla selamlıyorum.

Buna Iğdır’dan iki şahsiyeti örnek verebilirim; merhum Hacı Ali Parim ve Hacı Abdulbahri Çağaç, Allah hayırlarını kabul etsin inşallah…

Bernamegeh Türkçe / bernamegeh@gmail.com

AYRICA BAKIN

Kolektivizm nedir neyi amaçlar?

Kolektivizm, bireysel çıkarlar yerine grup, toplum veya kolektifin çıkarlarını ön planda tutan bir sosyal, ekonomik …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!