Hırvatistan İsimleri

Hırvatistan İsimleri ve Anlamları – Hırvat Kız ve Erkek İsimleri

Hırvatlar Balkanlar’da yerleşik ve Slav dillerinden biri olan Hırvatçayı konuşan ve çoğu Katolik Hristiyan dinine mensup olan bir Güney Slav halkıdır.

Hırvatistan veya resmî adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti, Avrupa’da Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz’in kesişme noktasında bulunan üniter demokratik bir parlamenter cumhuriyet. Başkenti aynı zamanda en büyük kenti Zagreb olan devlet, başkentin dışında 20 idari bölgeye bölünmüştür.

Hırvatistan kıtasal alanı ve binden fazla adasıyla 56.594 km²’lik bir yüz ölçümüne sahiptir. Ülkenin 4,29 milyonluk nüfusunun büyük çoğunluğu Hırvat’tır ve en büyük din Hristiyanlığın, Katolik Mezhebidir.

Hırvatça (hrvatski), Slav dillerinin güney grubundan, Hırvatların konuştuğu dildir. Sırpça, Karadağca ve Boşnakça’nın da dahil olduğu Sırp-Hırvat dili’nin standart bir formu (yazı dili) olarak kabul edilmektedir.

Bugün Hırvatistan Cumhuriyeti’nin ve Avrupa Birliği’nin resmî dili olması dışında Bosna-Hersek’in fiiliyatta üç etnik yapılı bölümlenmesi sebebiyle burada da resmîyete sahiptir.

Hırvatistan parlamenter sistem ile yönetilen bağımsız bir devlettir. Hırvatistan bugün oldukça yüksek hayat standartları, ortalama ömür, okur-yazarlık oranları ve homojen gelir dağılımı oranlarıyla Orta Avrupa ülkeleri arasında yüksek eğitim, sağlık, yaşam kalitesi ve ekonomik dinamizm standartlarına sahiptir.

Uluslararası Para Fonu tarafından gelişmekte olan ülke olarak sınıflandırılan ülke, Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli ekonomi olarak tanımlanmaktadır.

Hırvatistan Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, NATO ve Dünya Ticaret Örgütü üyesi olup Akdeniz Birliği’nin kurucu üyelerindendir. 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise Avrupa Birliği üyesi olmuştur.

Hırvat Kadın İsimleri ve Anlamları

Aklina : ‘İbadet’, ‘hayranlık’, ‘tapınma’ demektir; veya “yüksek saygı”.

Antea : ‘rakip’ anlamına gelir ve Antaeus’un dişi şeklidir.

Basia : ‘Yabancı kadın’ demektir.

Bozica : ‘Tanrıça’ anlamına gelen Bozena’nın küçültülmüş hali.

Branka : Hırvatça ‘zaferin korunması’ anlamına gelen kelime.

Capeka : ‘Küçük leylek’ anlamına gelir.

Dijana : Anlamı ‘prenses’.

Dubravka : ‘Bir meşe korusu’ anlamına gelir.

Elizabetha : Anlamı ‘Tanrı doyum sağlayandır’.

Ivana : ‘RAB’bin armağanı’ anlamına gelir.

Jadranka : Adını Adriyatik denizinden alan bir kadın ismidir.

Jaka : ‘çok güçlü bir kadın’ anlamına gelir.

Klimentina : ‘Nazik ve şefkatli’ anlamına gelir.

Ljuba : Ljuba kısaca “aşk” anlamına gelir.

Mirna : ‘Sakin ve hassas kişi’ anlamına gelir.

Mojca : ‘Sevilen’ anlamına gelir.

Radenka : ‘çalışmak’ anlamına gelir.

Rijeka : Anlamı ‘nehir’.

Safranka : ‘safran çiçeği’ anlamına gelir.

Seka : Kız kardeş anlamındadır.

Simunka : ‘işitilmek’ veya ‘duymak’ anlamına gelir.

Slavenka : ‘Slav kadını’ anlamına gelir.

Snjezana : ‘kardan kadın’ anlamına gelir.

Spasenka : Anlamı ‘kurtarmak’.

Stefa : ‘Taçlı kadın’ anlamına gelir.

Suncana : Anlamı ‘güneşli’ veya ‘güneş’.

Tadeja : ‘Tanrı’dan bir hediye’ anlamına gelir.

Tihomira : Tihomir’in dişil formu, ‘sessiz’, ‘barış’ ve ayrıca ‘dünya’ anlamına gelir.

Trpimira : ‘Barışı taşımak’ anlamına gelir.

Urma : Adını hurma meyvesinden alır.

Valpurga : ‘Kulenin kadın efendisi’ anlamına gelir.

Vedrana : ‘Neşeli’ anlamına gelir.

Vesna : Elçi demektir.

Vinea : ‘bağ’ anlamına gelir.

Vita : ‘Yaşam’ anlamına gelen Vitus’un dişil formu.

Vjekoslava : ‘Çağların ihtişamı’ anlamına gelir.

Vladimira : Vladimir’in ‘yönetmek’ anlamına gelen dişil formu.

Vlatka : ‘Yönetmek’ anlamına gelir. Vlatka, Vladimira’nın bir şeklidir.

Zaklina : ‘Tanrı ekleyecek’ anlamına gelir ve Jakov’un dişil bir çeşididir.

Zdenka : ‘yaratmak’ veya ‘inşa etmek’ anlamına gelir.

Zelimirka : Arzu eden anlamına gelir.

Zita : ‘Bakire’ veya ‘kız’ anlamına gelir.

Zlata : ‘altın’.

Zora : “Şafak”

Zvezdana : ‘yıldız’.

Zvonimira : ‘Barışın sesi’ anlamına gelir.

Adrijana : Adriana isminin Hırvatça versiyonu.

Josipa : ‘Tanrı ekleyecek’ anlamına gelen Josephine’in Hırvatça versiyonu.

Lea : ‘yorgun’ anlamına gelen Leah’ın (İbranice kökenli) popüler bir biçimi.

Sarlota : Caroline isminin ‘güçlü’ anlamına gelen Hırvatça biçimi.

Sesila : ‘kör’ anlamına gelen Cecilia’nın Hırvatça versiyonu.

Stjepana : ‘taç’ anlamına gelen Stephan’ın dişil formu.

Terezija : ‘azrail’ anlamına gelen Teresa’nın Hırvatça biçimi.

Veronika : Veronica’nın Hırvatça versiyonu, ‘dürüst’ ve ‘doğru’ anlamına geliyor.

Viktorija : ‘zafer’ anlamına gelen Victoria’nın Hırvatça versiyonu.

Ana: ‘iyilik’ anlamına gelen Anna’nın Hırvatça biçimi.

Elena: Hırvatistan’da ve dünyanın diğer ülkelerinde popüler olan Helen adının bir biçimi. Helen ‘meşale’ anlamına gelir.

Ema: Hırvatistan’da ve dünyanın diğer ülkelerinde popüler olan Emma isminin bir biçimi. Ema ‘bütün’ anlamına gelir.

Eva: ‘Yaşamak’ veya ‘nefes almak’ anlamına gelir ve tarihteki en eski kadın isimlerinden biri olan Havva’nın bir şeklidir.

Lana: ‘Işık’ veya ‘dünya’ anlamına gelen Svetlana’nın kısa biçimi.

Lara (Rus kökenli): Bir zamanlar antik bir şehrin adı olan Larisa’nın kısa hali.

Lucija: ‘Işık’ anlamına gelen Lucia’nın bir çeşidi.

Marija: Marija, ‘sevgili’ anlamına gelen Meryem’in bir varyasyonudur.

Marta: ‘hanım’ anlamına gelen Martha’nın bir biçimi.

Nika: ‘halkın zaferi’ anlamına gelen Nikola’nın dişi formu.

Petra: ‘taş’ anlamına gelen Peter’ın dişil formu.

Rita: ‘inci’ anlamına gelen Margaret’ten türetilen Margherita’nın kısa bir biçimi.

Sara: ‘prenses’, ‘hanım’ veya ‘asil kadın’ anlamına gelen Sarah’ın bir biçimi.

Hırvatistan Erkek İsimleri ve Anlamları

Borna: Bu ad, ‘savaşmak’ anlamına gelen Slav öğelerinden türetilmiştir.

David (İbranice kökenli): ‘sevgili’ anlamına gelir.

Filip: ‘Atları seven’ anlamına gelen Philip’in Hırvatça şekli.

İvan: ‘Tanrı merhametlidir’ anlamına gelir. Diğer formlar Ivano ve Jan’dır.

Jakov: ‘topukta tutulan’ anlamına gelen Jacob’ın Hırvatça adı.

Leon (Yunanca kökenli): Yunanca ‘aslan’ kelimesinden türetilmiştir.

Luka (Yunan kökenli): Lucas’ın Hırvatça karşılığı, ‘Luciana’dan’ anlamına gelir.

Matej : ‘Tanrı’nın armağanı’ anlamına gelir ve Matta’nın Hırvatça şeklidir.

Mateo: ‘Tanrı’nın armağanı’ anlamına gelir ve Matta’nın Hırvatça şeklidir.

Mihael: ‘Kim Tanrı gibidir?’ anlamına gelen Michael’ın Hırvatça biçimi.

Petar: Hırvatça ‘taş’ anlamına gelen Peter’ın karşılığı.

Roko: Dinlenme anlamına gelir.

Andrija : ‘Erkek’ veya ‘erkeksi’ anlamına gelen Andrew’un Hırvatça adı.

Bartol : Hırvatça Bartholomew için, ‘Talmai’nin oğlu’ anlamına gelir.

Damjan : Damian’ın Hırvatça adı, ‘evcilleştirmek’ anlamına gelir.

Darijo : Hırvatça Darius, ‘sahip olmak’ anlamına gelir.

Deniel : ‘Tanrı benim yargıcımdır’ anlamına gelen Daniel’in Hırvatça adı.

Dorijan : Hırvatça Dorian, ‘denizin çocuğu’ anlamına gelir.

Franjo : ‘Özgür adam’ anlamına gelen Francis’in Hırvatça adı.

Jurica : ‘çiftçi’ anlamına gelir.

Karlo: Hırvatça’da ‘insan’ ve ‘savaşçı’ anlamına gelen Charles’ın karşılığı.

Lovrenco : ‘Laurentum’dan’ anlamına gelen Lawrence’ın Hırvatça adı.

Marijo: Hırvatça’da ‘Mars’tan’ ve ‘erkek’ anlamına gelen Marius’un karşılığı.

Matko : ‘RAB’bin armağanı’ anlamına gelir ve Matthias adının küçültülmüş halidir.

Mihovil : Hırvatça Mikail, anlamı ‘Tanrı gibi kim?’.

Noa: Hırvatça’da ‘dinlenme’ anlamına gelen Nuh’un karşılığı.

Niko: ‘halkın zaferi’ anlamına gelen Nicholas’ın Hırvatça biçimi.

Pavao : Paul’ün Hırvatça adı, ‘alçakgönüllü’ veya ‘küçük’ anlamına gelir.

Sebastijan : Hırvatça Sebastianus, anlamı ‘Sebaste’den’.

Adam (İbranice kökenli): Anlamı ‘insan’.

Alojz : ‘Ünlü savaşçı’ anlamına gelir.

Alojzije : ‘Ünlü bir savaşçı’ anlamına gelir.

Antun : ‘Paha biçilmez olan’ demektir.

Blago : ‘Nazik’, ‘kutsanmış’ ve ‘yumuşak’ anlamına gelir.

Borislav : Anlamı ‘savaş zaferi’.

Dmitar : ‘Yeryüzünü seven’ anlamına gelir.

Dragutin : ‘Sevgili ve değerli olan’ anlamına gelir.

Dubravko : ‘koru’ veya ‘ağaç’ anlamına gelir.

Emerik : İş-gücü anlamındadır.

Grga : ‘Uyanık ve dikkatli olan’ anlamına gelir.

Hrvoje : Hırvatça ‘hrvat’ kelimesinden türetildiği için ‘Hırvat’ anlamına gelir.

Ime : Mucize anlamına gelir.

Ivor : ‘Savaşçının yayı’ anlamına gelir.

Jadranko : ‘Hadria şehrinden olan bir adam’ anlamına gelir.

Jadrian : ‘Adriyatik denizinden olan’ anlamına gelir.

Jerko : ‘kutsal bir isim’ veya ‘zarardan kurtulan’ anlamına gelen Jerominin küçültülmüş hali.

Keften : Kestane demektir.

Kreo : ‘Yaratıcı’ anlamına gelir.

Kristofor : ‘Mesih’e tapan’ anlamına gelir.

Kruno : Krunoslav’ın kısaltılmış versiyonu, ‘tacın zaferi’ anlamına geliyor.

Ljubo : Anlamı ‘barış ve sevgi’.

Lucijan : ‘Işığa doğan kişi’ anlamına gelir.

Srecko : ‘Aileye şeref getiren’ anlamına gelir.

Tin (Vietnam kökenli): ‘Düşünür’ anlamına gelir. İlk ad olarak kullanılmadığında Tin, ‘aziz’ anlamına gelen Hırvatça bir ek adıdır.

Tvrtko : Anlamı ‘zor’.

Vedran : ‘Açık’ ve ‘neşeli’ anlamına gelir.

Vid : ‘odun’ anlamına gelir.

Vinko : Fethetmek anlamına gelir.

Vjeko : ‘Çağların görkemi’ anlamına gelir.

Zelimir : ‘Barış isteyen’ anlamına gelir.

Zlatan : ‘altın saçlı adam’ anlamına gelir.

Zunich : ‘Ağaçkakan’ anlamına gelir.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Patricia Marie Patty Andrews Kimdir Hayatı

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Patricia Marie “Patty” Andrews,  16 Şubat 1918 tarihinde dünyaya geldi. 1950’li …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!