Blog Layout

Kübizm karşıtları neyi savunurlar?

Kübizme karşı çıkanlar genellikle şu argümanları ve savunuları öne sürerler: Geleneksel Sanat Anlayışı Gerçekçilik ve Doğalcılık: Kübizmin soyut ve parçalı yapısına karşı çıkanlar, sanatın gerçekliği ve doğayı olduğu gibi yansıtması gerektiğini savunurlar. Onlara göre, sanatçının amacı, doğanın ve insan figürünün güzelliğini ve doğruluğunu vurgulamak olmalıdır. Tek Bir Perspektif: Geleneksel sanatçılar, …

DEVAMINI OKU

Kübizmin temel ilkeleri ve özellikleri

Kübizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve sanat dünyasında köklü değişiklikler getiren bir akımdır. Temel ilkeleri ve özellikleri şunlardır: Temel İlkeler Çoklu Perspektif: Kübist sanatçılar, nesneleri tek bir açıdan değil, birden fazla açıdan aynı anda gösterirler. Bu, izleyiciye nesnenin farklı yüzeylerini ve açılarından nasıl göründüğünü aynı anda görme imkanı sağlar. …

DEVAMINI OKU

Kübizm nedir neyi amaçlar?

Kübizm, 20. yüzyılın başlarında Paris’te ortaya çıkan bir sanat akımıdır ve Pablo Picasso ile Georges Braque tarafından geliştirilmiştir. Kübizm, geleneksel perspektif anlayışını reddederek, nesneleri ve figürleri parçalanmış ve yeniden birleştirilmiş biçimde sunar. Bu akımda, nesneler genellikle farklı açılardan aynı anda gösterilir ve bu şekilde üç boyutlu bir algı yaratılmaya çalışılır. …

DEVAMINI OKU

Kürt kültüründe Simurg ya da Zümrüdü Anka Kuşu

Kürt kültüründe Simurg ya da Zümrüdü Anka Kuşu, önemli bir yer tutar ve diğer kültürlerdeki anlatılardan bazı farklılıklar gösterir. Kürt mitolojisinde Simurg, genellikle doğaüstü bir koruyucu ve bilgelik sembolü olarak tasvir edilir. İşte Kürtlerde Simurg hikayesinin ana hatları: Kürt Mitolojisinde Simurg 1. **Koruyucu ve Kurtarıcı** – Kürt hikayelerinde Simurg, sık …

DEVAMINI OKU

Simurg ya da Anka Kuşu’nun hikayesi

Simurg’un hikayesi, birçok farklı kültürde ve edebiyatta yer bulmuş, derin sembolik anlamlar taşıyan bir efsanedir. Yeniden doğuş, ölümsüzlük, bilgelik ve içsel keşif gibi temaları işler. Bu hikaye, sadece bir mitolojik anlatı değil, aynı zamanda felsefi ve spiritüel bir öğretidir. Simurg, Pers mitolojisinde “Otuz Kuş” anlamına gelir. Anka Kuşu ise Arap …

DEVAMINI OKU

Üftade Kimdir Hayatı

Üftade, Bursa’nın Araplar mahallesinde dünyaya geldi. Doğum tarihi kaynaklarda 895 (1490) olarak verilmekteyse de müridi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Vâḳıʿât’ında geçen bir ibareden 900 (1495) yılı civarında dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. Adı Mehmed, lakabı Muhyiddin’dir. Şiirlerinde kullandığı “Üftâde” mahlasıyla bilinmektedir. Babasının Manyas’tan gelip Bursa’ya yerleştiği kaydedilmektedir. Üftâde, çocuk yaşlarında intisap ettiği Bayramî …

DEVAMINI OKU

Emperyalizm insan haklarını nasıl ihlal eder?

Emperyalizm, insan haklarını çeşitli şekillerde ihlal eder. Emperyalist politikalar ve uygulamalar, genellikle yerel halkların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eder, adaletsiz ve baskıcı sistemler oluşturur. İşte emperyalizmin insan haklarını ihlal ettiği bazı yollar: ### 1. **Siyasi Hakların İhlali** – **Öz Yönetim Hakkının Kısıtlanması:** Emperyalist güçler, yerel yönetimleri kontrol altına alarak …

DEVAMINI OKU

Emperyalizm sömürgecilik midir?

Emperyalizm ve sömürgecilik kavramları birbiriyle yakından ilişkilidir ancak tamamen aynı anlama gelmezler. Emperyalizm, daha geniş bir kavramdır ve sömürgecilik onun bir alt türüdür. Aralarındaki farkları şu şekilde özetleyebiliriz: Emperyalizm: – **Tanım:** Bir devletin başka bir devlet veya bölge üzerinde siyasi, ekonomik veya kültürel olarak hakimiyet kurma politikasıdır. – **Kapsam:** Emperyalizm, …

DEVAMINI OKU

Em peryalizm çevreyi nasıl tahrip eder?

Emperyalizm, çevreyi çeşitli yollarla tahrip eder. Emperyalist güçlerin ekonomik kazanç arayışı, doğal kaynakların aşırı ve plansız bir şekilde kullanılmasına yol açar. İşte emperyalizmin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin bazıları: 1. **Doğal Kaynakların Aşırı Kullanımı:** Emperyalist ülkeler, sömürge bölgelerindeki madenler, ormanlar, su kaynakları ve tarım alanları gibi doğal kaynakları kontrol altına alarak …

DEVAMINI OKU
error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!