Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir

Romancı ve gazeteci Hüseyin Rahmi Gürpınar 17 Ağustos 1864 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 

Hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşa’nın oğlu olan Hüseyin Rahmi, üç yaşındayken annesinin vefatı üzerine, Girit’te bulunan babasının yanına gönderildi. 

İlkokula başladı fakat babasının evlenmesi üzerine altı yaşında yeniden İstanbul’a anneannesinin yanına gönderildi ve öğrenimine burada devam etti.

 Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve idadide okuyan Hüseyin Rahmi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey’in himayesiyle Mekteb-i Mülkiye’ye girdi (1878).

 Okulun ikinci sınıfındayken ciddi bir hastalık geçirdi.

 Hüseyin Rahmi buradaki öğrenimini yarıda bıraktı (1880). 

Kısa bir süre, Adliye Nezareti Ceza Kalemi’nde memur, Ticaret Mahkemesi’nde Azâ Mülazımı olarak çalışan Hüseyin Rahmi hayatını yazarak kazanmaya çalıştı.

1887 yılında Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başlayan Hüseyin Rahmi, daha sonra İkdam ve Sabah gazetelerinde mütercim ve muharrir olarak çalıştı.

Birinci Meşrutiyet döneminde 37 sayı süren Boşboğaz ve Güllâbi isimli bir gazete çıkardı.

 İbrahim Hilmi Bey ile birlikte çıkardığı Millet gazetesi de uzun ömürlü olmadı.

 1925 ve 1927 seneleri arasında yayımlanan Türk Kadın Yolu isimli derginin yazarları arasındaydı.

 Sonraki çalışmalarını İkdam, Söz, Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine neşretti.

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 5. ve 6. dönemlerde Kütahya milletvekili oldu.

 Hüseyin Rahmi, ömrünün son otuz bir senesini geçirdiği Heybeliada’daki köşkünde 8 Mart 1944 tarihinde hayatını kaybetti. 

Cenazesi oradaki Abbas Paşa Mezarlığı’na defnedildi.

AYRICA BAKIN

Avrupa Destanları

Avrupa destanları, kıtanın çeşitli kültürlerine ait kahramanlık hikayeleri ve mitolojik anlatılardır. İşte bazı önemli Avrupa …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!