yahudi isimleri

İbrani İsimleri ve Anlamları – İbranice Kadın ve Erkek İsimleri

İbraniler, Sümer’in dağılışından sonra göçebe olarak Kenan’a yerleşmiş ve belli bir inanç sistemi yaratıp İsrailoğulları olarak ortaya çıkmış, Antik İbranice konuşan bir antik Sami milletidir.

İbraniler için geleneksel referans kaynağı Tanah’tır. Bu kaynaklara göre İbraniler, Büyük Tufan sonrasında Yahveh’in elçisi ve peygamberi olan İbrahim’in soydaşlarıydı ve bu soy hattı İshak’ın torunu, Yakup’un ise oğlu Yehuda’ya kadar ilerledi.

Yehuda’dan sonra sadece onun soyundan gelenlere “Yehuda’nın soyundaki kişi” anlamına gelen Yahudī dendi. Antropolojik araştırmalarda İbraniler, Antik Sümer’in parçası olan bir halktı ve Sümer’in dağılışından sonra Bereketli Hilal bölgesi üzerinde göçebe yaşama başladılar.

İbranice, ya da yaygın olmayan ismiyle İbranca, Afroasyatik diller ailesinin Kuzeybatı Semitik dilleri koluna bağlı bir Semitik dildir. Geçmişte İbraniler ve İsrailoğulları tarafından konuşulmuş İbranice, günümüzde Yahudilerin millî dilidir. Ayrıca İbranice, İsrail’in resmî dilidir ve yeryüzünde yaklaşık 15.000.000 konuşanı vardır.

2013 istatistik verilerine göre Modern İbranice, Dünya çapında 9.000.000’dan fazla kişi tarafından konuşulmaktadır. Geçmişsel olarak bu dil, Tanah’da “İbranice” adıyla anılmasa da, Yahudilerin ve atalarının ulusal dili olarak kabul edilir.

Paleo-İbranicenin ilk yazılı örnekleri M.Ö. 10. yüzyıldan kalmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa’da yaşamış Aşkenazi Yahudileri’nin, Roma sürgünüyle Yahudiye’den çıktıkları zamanlardan beri unutmaması nedeniyle günümüzde hâlâ konuşulan tek Kenan dili olma özelliğine sahiptir.

İbranice İsimler – İsrail’de en çok kullanılan isimler

İbranice popüler kadın isimleri arasında Alona, Devira, Eliana, Hila ve Liora yer almaktadır.

Popüler İbranice erkek isimleri arasında ise Adam, Eliahu, Harel, Moriel ve Şalom yer almaktadır.

İbranice Kadın İsimleri Ve Anlamları

Adina – Adina “nazik” anlamına gelir.

Adira – Adira “güçlü, güçlü” anlamına gelir.

Adiva – Adiva “zarif, hoş” anlamına gelir.

Adıya – Adiya “Tanrı’nın hazinesi, Tanrı’nın süslemesi” anlamına gelir.

Adva – Adva “küçük dalga, dalgalanma” anlamına gelir.

Ahava – Ahava “aşk” anlamına gelir.

Aliza – Aliza “sevinç, neşeli bir” anlamına gelir.

Alona – Alona “meşe ağacı” anlamına gelir.

Bat-Ami – Bat-Ami “halkımın kızı” anlamına gelir.

Batya, Batia – Batya, Batia “Tanrı’nın kızı” anlamına gelir.

Bat-Yam – Bat-Yam, “denizin kızı” anlamına gelir.

Batsheva – Batsheva Kral Davut’un karısıydı.

Bat-Shir – Bat-Shir, “şarkının kızı” anlamına gelir.

Bat-Tziyon – Bat-Tziyon “Zion’un kızı” anlamına gelir.

Behira – Behira “hafif, berrak, parlak” anlamına gelir.

Berura, Berurit – Berura, Berurit “saf, temiz” anlamına gelir.

Chagit – Chagit “şenlik, kutlama” anlamına gelir.

Chagiya – Chagiya “Tanrı’nın Festivali” anlamına gelir.

Chana – Chana, Kutsal Kitaptaki Samuel’in annesiydi. Chana “lütuf, zarif, merhametli” anlamına gelir.

Chava (Eva / Eve) – Chava (Eva / Eve) Kutsal Kitaptaki ilk kadındı. Chava “yaşam” anlamına gelir.

Chaviva – Chaviva “sevgili” anlamına geliyor.

Chaya – Chaya “yaşıyor” anlamına geliyor.

Dena (Dinah) – Dena (Dinah), Yakup’un kızıydı. Dena “yargı” anlamına gelir.

Derora – Derora “kırlangıç” veya “özgürlük” anlamına gelir.

Devira – Devira “kutsal alan” anlamına gelir ve Kudüs Tapınağı’nda kutsal bir yere işaret eder.

Devorah (Deborah, Debra) – Devorah (Deborah, Debra), İncil’deki Kenan kralına karşı isyanı yöneten peygamber ve yargıçtı. Devorah “nazik sözler” veya “arı sürüsü” anlamına gelir.

Dikla – Dikla “hurma (hurma) ağacı” anlamına gelir.

Ditza – Ditza “sevinç” anlamına gelir.

Dorit – Dorit “bu çağın kuşağı” anlamına gelir.

Eliana – Eliana “Tanrı bana cevap verdi” anlamına gelir.

Eliezra – Eliezra “Tanrım benim kurtuluşumdur” anlamına gelir.

Eliora – Eliora “Tanrım benim ışığım” anlamına gelir.

Eliraz – Eliraz, “Tanrım benim sırrım” anlamına gelir.

Elisheva – Elisheva, Harun’un İncil’deki karısıydı. Elisheva “Tanrı benim yeminim” anlamına gelir.

Eilona, ​​Aylona – Eilona, ​​Aylona “meşe ağacı” anlamına gelir.

Emuna – Emuna “inançlı, sadık” anlamına gelir.

Geula – Geula “kurtuluş” anlamına gelir.

Gevira – Gevira “hanımefendi” veya “kraliçe” anlamına gelir.

Gibora – Gibora “güçlü, kahraman” anlamına gelir.

Gila – Gila “sevinç” anlamına gelir.

Gili – Gili “sevincim” anlamına geliyor.

Ginat – Ginat “bahçe” anlamına gelir.

Harela – Harela “Tanrı’nın dağı” anlamına gelir.

Hedya – Hedya “Tanrı’nın yankısı” anlamına gelir.

Hertzela, Hertzelia –  Hertzel’in kadınsı şeklidir.

Hila – Hila “övgü” anlamına gelir.

Hillela – Hillela, Hillel’in kadınsı halidir. Hillel “övgü” anlamına gelir.

Irit – Irit “nergis” anlamına gelir.

Itiya – Itiya “Tanrı benimle” anlamına gelir.

Yedida (Jedida) – Yedida (Jedida) “arkadaş” anlamına gelir.

Yemima (Jemima) – Yemima (Jemima) “güvercin” anlamına gelir.

Yitra (Jethra) – Yitra (Jethra) Yitro’nun (Jethro) dişil formudur. Yitra “zenginlik” anlamına gelir.

Yemina (Jemina) – Yemina (Jemina) “sağ el” anlamına gelir ve gücü gösterir.

Yoana (Joana, Joanna) – Yoana (Joana, Joanna), “Tanrı cevap verdi” anlamına gelir.

Yardena (Jordena, Ürdün) – Yardena (Jordena, Ürdün) “aşağı akmak, inmek” anlamına gelir. Nahar Yarden, Ürdün Nehri’dir.

Kefira – Kefira “genç dişi aslan” anlamına gelir.

Kelila – Kelila “taç” veya “defne” anlamına gelir.

Kerem – Kerem “bağ” anlamına gelir.

Keren – Keren “korna, güneş ışını” anlamına gelir.

Levana – Levana “beyaz, ay” anlamına gelir.

Levona – Levona, beyaz rengi nedeniyle çağrılan “frankincense” anlamına gelir.

Liat – Liat, “sen benim içinsin” anlamına gelir.

Liba – Liba, Yidiş’te “sevilen” anlamına gelir.

Liora – Liora, “ışığım” anlamına gelen eril Lior’un kadınsı halidir.

Liraz – Liraz “sırrım” anlamına gelir.

Lital – Lital “çiğ (yağmur) benimdir” anlamına gelir.

Maayan – Maayan “ilkbahar, vaha” anlamına gelir.

Malkah – Malka “kraliçe” anlamına gelir.

Margalit – Margalit “inci” anlamına gelir.

Marganit – Marganit mavi, sarı ve kırmızı çiçekleri ile ortak bir İsrail bitkisidir.

Matana – Matana “hediye” anlamına gelir.

Maya – Maya, su anlamına gelen mayim kelimesinden gelir.

Maytal – Maytal “çiğ su” anlamına gelir.

Mehira – Mehira “hızlı, enerjik” anlamına gelir.

Natania – Natania, “Tanrı’nın armağanı” anlamına gelir.

Na’ava – Nava “güzel” anlamına gelir.

Nekhama – Nechama “konfor” anlamına gelir.

Nediva – Nediva “cömert” anlamına gelir.

Nessa – Nessa “mucize” anlamına gelir.

Neta – Neta “bir bitki” anlamına gelir.

Netana, Netania – Netana, Netania, “Tanrı’nın armağanı” anlamına gelir.

Ofra – Ofra “geyik” anlamına gelir.

Ora – Ora “ışık” anlamına gelir.

Orli – Orli (ya da Orly) “benim için ışık” anlamına gelir.

Orit – Orit Ora’nın değişik bir şeklidir ve “ışık” anlamına gelir.

Orna – Orna “çam ağacı” anlamına gelir.

Pelia – Pelia “merak, bir mucize” anlamına gelir.

Penina – Penina Elkanah’ın İncil’deki karısıydı. Penina “inci” anlamına gelir.

Peri – Peri İbranice “meyve” anlamına gelir.

Puah – İbranicide “inandırıcı” ya da “ağlamak”

Renana – Renana “sevinç” veya “şarkı” anlamına gelir.

Reut – Reut “arkadaşlık” anlamına gelir.

Reuvena – Reuvena, Reuven’in kadınsı bir şeklidir.

Reviv, Reviva – Reviv, Reviva “çiğ” veya “yağmur” anlamına gelir.

Rina, Rinat – Rina, Rinat “sevinç” anlamına gelir.

Sarida – Sarida “mülteci, arta kalan” anlamına gelir.

Shai – Shai “hediye” anlamına gelir.

Shaked – Shaked “badem” anlamına gelir.

Shalva – Shalva “huzur” anlamına gelir.

Shamira – Shamira “bekçi, koruyucusu” anlamına gelir.

Shani – Shani “kırmızı renk” anlamına gelir.

Talia – Talia “Tanrı’dan gelen çiy” anlamına gelir.

Talma, Talmit – Talma, Talmit “höyük, tepe” anlamına gelir.

Talmor – Talmor “yığılmış” ya da “mırıldanı serpilmiş, parfümlü” anlamına gelir.

Tamar – Tamar, İncil’deki Kral Davud’un kızıydı. Tamar “palmiye ağacı” anlamına gelir.

Yael – Yael (Jael) İncil’de bir kahramandı. Yael “yükselmek” ve “dağ keçisi” anlamına gelir.

Yaffa, Yafit – Yaffa, Yafit “güzel” anlamına gelir.

Yakira – Yakira “değerli” anlamına gelir.

Yam, Yama, Yamit – Yam, Yama, Yamit “deniz” anlamına gelir.

Zemira – Zemira “şarkı, melodi” anlamına gelir.

Zimra – Zimra “övgü şarkısı” anlamına gelir.

Ziva, Zivit – Ziva, Zivit “ihtişam” anlamına gelir.

Zohar – Zohar “hafif, parlak” anlamına gelir.

İbrani Erkek İsimleri ve Anlamları

Adam: “insan, insanlık” anlamına gelir

Adiel: “Tanrı tarafından süslenmiş” veya “Tanrı şahidimdir” anlamına gelir.

Alon: “meşe ağacı” anlamına gelir.

Ami: “halkım” anlamına geliyor.

Amos: Amos, Kuzey İsrail’den bir 8. yüzyıl peygamberiydi.

Ariel: Ariel, Kudüs’ün adıdır. “Tanrı’nın aslanı” anlamına gelir.

Bartholomew: Aram ve İbranice sözcüklerden “tepe” veya “karık” için.

Baruch: İbranice “kutsanmış”

Bela: İbranice kelimelerden “yutmak”, Bela, İncil’deki Jacob’ın torununun adıydı.

Ben: “oğul” anlamına gelir.

Ben-Ami: Ben-Ami “halkımın oğlu” anlamına gelir.

Ben-Zion: Ben-Zion “Zion’un oğlu” anlamına gelir.

Benyamin (Benjamin): Benyamin, Jacob’un en küçük oğludur. Benyamin “sağ elimin oğlu” anlamına gelir
(çağrışım “güç” dir).

Chanan: Chanan “lütuf” anlamına geliyor.

Chasdiel: İbranice “Allahım lütfu”

Chavivi: İbranice “sevgili” ya da “arkadaşım” için.

Doran: “hediye” anlamına gelir. Evcil hayvan varyantları Dorian ve Doron içerir. “Dori” “benim neslim” anlamına gelir.

Dotan: Dotan, İsrail’deki yer “yasa” anlamına geliyor.

Dov: “ayı” anlamına gelir.

Dror: Dror dağ “özgürlük” ve “kırlangıç.”

Eli: Eli bir Rahip ve İncil’deki hakimlerin sonuncusuydu.

Eliezer: Eliezer, “Tanrım yardım eder” anlamına gelir.

Eliahu (İlyas): Eliahu (İlyas) bir peygamberdi.

Eliav: İbranice “Tanrı benim babam”.

Elisha: Elisha bir peygamber ve Elijah’ın öğrencisiydi.

Eshkol: “üzüm küme” anlamına gelir.

Hatta: İbranice’de “taş” anlamına gelir.

Ezra: Ezra, Babil’den dönüş ve Nehemya ile birlikte Kudüs’teki Kutsal Tapınak’ı yeniden inşa etme hareketine liderlik eden bir rahip ve yazardı. Ezra İbranice “yardım” anlamına gelir.

Gershem: İbranice’de “yağmur” anlamına gelir. İncil’de Gershem, Nehemya’nın bir düşmanıydı.

Gidon (Gideon): Gidon (Gideon) İncil’de bir savaşçı-kahramandı.

Gilad: Gilad, İncil’deki bir dağın adıydı. İsim “sonsuz sevinç” anlamına gelir.

Harel: “Tanrı’nın dağ” anlamına gelir.

Hevel: “nefes, buhar” anlamına gelir.

Hila: İbranice kelimesinin “övgü” anlamına gelen kısaltılmış versiyonu.

Hillel: Hillel, birinci yüzyılda bir Yahudi bilim adamıydı. Hill Hill, övgü anlamına geliyor.

Hod: Hod Asher kabilesinin bir üyesiydi. Hod “ihtişam” anlamına gelir.

Idi: Talmud’da bahsedilen 4. yüzyıl bilgininin adı.

Ilan: Ilan (ayrıca Elan yazıldığından) “ağaç” anlamına gelir

Ir: “şehir ya da kasaba” anlamına gelir.

Yeremya: “Tanrı, bağları gevşetecek” veya “Tanrı yükselecek” anlamına gelir. Yeremya, İbranice peygamberlerden biriydi.

Jethro: “bolluk, zenginlik” anlamına gelir. Jethro, Musa’nın kayınpederiydi.

Josiah : anlamına geliyor “Rab’bin ateşi”. İncil’de Josiah, babası öldürüldüğünde sekiz yaşında tahttan yükselen bir kraldı.

Yahuda (Yehuda): Yahuda İncil’de Yakup ve Leah’ın oğluydu. İsim “övgü” anlamına gelir.

Joel (Yoel): Joel bir peygamberdi. Yoel “Tanrı istekli” anlamına gelir.

Jonah (Yonah): Jonah bir peygamberdi. Yonah “güvercin” anlamına gelir.

Katriel: “Tanrı benim tacımdır ” anlamına gelir.

Kefir: “genç yavru ya da aslan” anlamına gelir.

evi: Levi, Jacob ve Leah’ın İncil’deki oğluydu. İsim “katıldı” veya “görevli” anlamına gelir.

Lior: ” Işıkım var” anlamına geliyor.

Liron, Liran: ” Neşem var” anlamına gelir.

Merom: “yükseklikler” anlamına gelir. Merom, Joshua’nın askeri zaferlerinden birini kazandığı bir yerin adıydı.

Micah: Micah bir peygamberdi.

Michael: Michael, İncil’de Tanrı’nın bir meleği ve elçisidir.

Mordechai: Mordechai, Kraliçe Esther’in Esther Kitabındaki kuzeniydi. İsim “savaşçı” anlamına geliyor.

Moriel: “Tanrı benim rehberim” anlamına geliyor.

Nir: “pulluk yapmak” veya “tarla açmak” anlamına gelir.

Nissan: Nissan bir İbranice ayın adıdır ve “afiş, amblem” veya “mucize” anlamına gelir.

Nissim: Nissim İbranice sözcüklerden “işaretler” veya mucizeler için türetilmiştir. ”

Nitzan: “bir bitki tomurcuğu” anlamına gelir.

Ori: “ışığım” anlamına gelir.

Otniel: “Tanrı’nın gücü” anlamına gelir.

Ovadya: “Tanrı’nın hizmetkarı” anlamına gelir.

Oz: “güç” anlamına gelir.

Paz: “altın” anlamına gelir.

Peresh: “At” veya “yer kıran biri”

Pinchas: Pinchas, Harun’un İncil’deki torunuydu.

Penuel: “Tanrı’nın yüzü” anlamına gelir.

Ram: “yüksek, yüce” veya “güçlü” anlamına gelir.

Raphael: Raphael, İncil’de bir melekti. Raphael, “Tanrı iyileştirir” anlamına gelir.

Ravid: “süsleme” anlamına gelir.

Raviv: “yağmur, çiy” anlamına gelir.

Segev: “zafer, görkem, yüceltilmiş” anlamına gelir.

Shalev: “huzurlu” anlamına gelir.

Şalom: “barış” anlamına gelir.

Shaul (Saul): Shaul bir İsrail kralıydı.

Tam: “tam, bütün” veya “dürüst” anlamına gelir.

Tamir: “uzun, görkemli” anlamına gelir.

Tzvi (Zvi): anlamına gelir “Geyik” veya “gazelle”

Uzi: “gücüm” anlamına geliyor.

Uziel: “Tanrı benim gücümdür ” anlamına gelir.

Vardimom: “gülün özü” anlamına gelir.

Vofsi: Naftali kabilesinin bir üyesi. Bu ismin anlamı bilinmiyor.

Yakar: “kıymetli” anlamına gelir.

Yarden: “aşağı akmak, inmek” anlamına gelir.

Yaron: “O şarkı söyler” anlamına gelir.

Zakai: “saf, temiz, masum” anlamına gelir.

Zamir: “şarkı” anlamına gelir.

Zekeriya (Zachary): Zachariah, İncil’de bir peygamberdi. Zachariah “Tanrı’yı ​​hatırlamak” anlamına gelir.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Erdal Çolak’ın Tarihin Başladığı Uygarlık Kürdistan ve Kürtler kitabı

Erdal Çolak’ın Tarihin Başladığı Uygarlık Kürdistan ve Kürtler kitabı okuyucuyla buluştu

Bu kitabın önemi geçmişin saklı ve esrarengiz derinliklerinde dolaşarak tarihe ve geleceğe özelliklede Kürt halkına …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!