KARS DİGOR AŞİRETLERİ HANGİLERİDİR – Digor Aşiretleri İsimleri

Günümüz Digor kasabasının 1880’li yıllarda Rus egemenliği altında iskân edilmiştir.

Fakat kasaba içinde şimdi yıkılmış olan büyük Ermeni kilisesi (Tekor Basilikası) çok eski dönemde kentte önemli bir yerleşim bulunduğunu ispatlar.

Kentin Doğusunda Ermenistan, batı ve kuzeyinde merkez ilçe, batı ve güneyinde ise Kağızman yer almaktadır.

Digor İlçesi Kars Şehir Merkezine 41 km uzaklıkta olup kara yolu ile yaklaşık 40 dakikaya ilçe merkezine varılmaktadır.

Digor’un Denizden yüksekliği 1.450 m’dir.

Digor ilçesinin yüzölçümü 1.136 km² olup, toplam 24.863’tür.

İlçe topraklarını Arpaçay ile Dumanlı Dağı’ndan kaynaklanan ve Arpaçay ile birleşen Digor Çayı sulamaktadır.

Bu akarsuların vadi tabanlarında düzlükler yer almaktadır.

Digor toprakları Erzurum-Kars platosu’nun doğu ucunda yer almaktadır.

İlçeyi Anadolu’nun kuzey yarısındaki kıvrım sistemine bağlı olan dağlar engebelendirmektedir.

Güneybatı kesiminde volkanik Yağlıca Dağı (2.961 m) eteklerinden Arpaçay’a doğru dalgalı bir alan uzanmaktadır.

Bu alanı güneyde 2000 m yüksekliğinde Başköy Yaylası (Nahçıvan Çukuru) sınırlamaktadır.

Yağlıca Dağı’nın kuzeybatısında da Hacıhalil Dağı (2.366 m) bulunmaktadır.

İlçe ekonomik yapı olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

İlçede ekilebilen arazilerin ancak % 5’inde sulu tarım yapılabilmektedir.

2009 yılından önce ilçede işsizlik ve göç yaygındı.

2009 yılından itibaren İlçe ekonomisi Belediyenin yardımları ve teşvikiyle yetersizde olsa biraz iyileşme yoluna girmiştir.

İlçede ticaret ve sanayinin gelişebilmesi için gerekli olan devlet yatırımları yetersiz kalmaktadır.

İlçede yer alan Tekor kilisesi 480 yılında inşa edilmiştir.

Bilinen en eski Ermenice yazıta sahip olması ve modern dönemde ayakta kalan en eski kubbeli Ermeni kilisesi olması bakımından tarihi önemi büyüktür.

1912 depreminden etkilenen kilise 1960’lı yıllarda resmi makamlarca yıktırıldı.

Kilisenin geriye kalan taşlarıyla Digor belediye binası inşa edildi.

1920 yılında Kâzım Karabekir tarafından alınan Digor, Gümrü Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmıştır.

Bir süre bir nahiye olarak Kağızman ilçesine bağlı kaldı.

1953 senesinde 6068 sayılı kanun ile ilçe yapılmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2020 senesi verilerine göre Digor ilçesinin resmi nüfusu 21.490’dır.

Bu nüfusun 2.473’ü merkez ilçede, geriye kalanlar ise köylerde yer almaktadır.

İlçede 48 İlköğretim, bir genel Lise ve bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mevcuttur.

Digor İlçe Hastanesi Baştabipliği 7 hekim, 2 sağlık memuru, 2 hemşire, 3 ebe, 2 Sağlık Teknisyeni, 1 Ayniyat, 1 şoför ve 1 hizmetli olmak üzere toplam 19 personeli çalışmaktadır.

Hastane bünyesinde 2 ambülans bulunmaktadır.

Digor İlçesi Hastanesine bağlı Alem ve Bacalı Köylerinde birer Sağlık Evi halka hizmet vermektedir.

İlçe merkez otobüsleri Kars Merkezinde Digor Durağı veya Digor Garajı denen yerden hareket etmektedir.

İlçede karasal iklim hüküm sürmektedir.

Yazları serin kısmen de sıcak, kışları sert ve soğuk geçmektedir.

Digor’da her aşiret bulunmakta.

Fakat biz sadece nüfusu daha çok olan aşiretlere yer verdik.

Eksik yada yanlış olan bilgileri bize bernamegeh@gmail.com adresi ile bildirebilirsiniz

KARS DİGOR AŞİRETLERİ LİSTESİ

-Redkî

-Qaskî

-Bêskî

-Muskî

-Şerefka

-Melle

-Dılxêrî

-Cemaldinî

-Sipkî (Bırımî)

-Sımaîlka

-Qaskî

-Bırukî

-Mıllî

-Heyderî

-Şemskî

-Celalî

-Gelturî

-Badıkî

-Êlî

-Piri

-Kurdkî

-Seydoyî

-Mırdêsî

-Azîzî

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

Amber Dawn Frank Kimdir Hayatı

Amerikalı oyuncu Amber Dawn Frank,  2 Aralık 1998 tarihinde Tampa Florida’da dünyaya  geldi. Şu anda Santa …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!