kars susuz ilçesi

KARS SUSUZ AŞİRETLERİ HANGİLERİDİR – Susuz Aşiretleri İsimleri

Susuz Kuzeydoğu Anadolu’nun en yüksek yaylalarının eteğinde vadi tabanına kurulmuştur. İlçenin kuzeydoğu ve doğusu Arpaçay, kuzeyi Hoçvan, batısı Göle ilçesi, güneyi ise Kars İl sınırı ile çevrilidir.

Kars’ın 23 km kuzeyinde yer almış olan Susuz bir vadi tabanına yerleşmiştir. Doğu-Batı yönünde uzanan çayırları boldur. İlçe alanının %43 ‘ü çayır ve meralarla kaplıdır.

Batı ve kuzeyi 3192 metrelik Kısır Dağı ile çevrilidir. Susuz Deresi batı-doğu doğrultusunda derin bir vadi şeklinde yarılmıştır.

Bu vadi Susuz’un 5 km batısında çok sarp kayalık olduğu halde doğuya doğru dikliğini kaybederek vadi tabanında birleşmektedir.

Daha doğuda koruluğun ve en geniş çayırların yayıldığı görülür. Susuz vadisinde güneye doğru geniş düzlükler hakimdir. Bu düzlük güneyde Kars Çayı ile sınırlandığı halde doğuda Arpaçay ve Akyaka düzlüğüne kavuşur.

Rusya ile Türkiye arasında sınır çizen Arpaçay’a kadar devam eden bu ova şehrin sınırını da belirler.

Kars iline bağlı bir ilçe olan Susuz burada kurulan Cilavuz Köy Enstitüsü ile adını duyurmuştur. O dönemde ilin ve komşu ilçelerin eğitim ve kültür merkezi olmuştur.

Cumhuriyet’in ilânından sonra Kars ilinin merkez ilçesine bağlı bir bucak olan Susuz, 1959’da ilçe konumuna getirilmiştir.

İlçe halkı Kafkasya’dan geldiğinde ilçenin su olmayan mezarlık üstündeki Harabeler bölgesine yerleşmiş, suyu ise ilçe merkezinden almak zorunda kalmıştır. Bu nedenle ilçenin adı Susuz olarak değişmiştir.

Susuz İlçesi ismine tezat yeşili ve sulak çayırlarıyla meşhurdur.

Cılavuzdere yöresinde yapılan araştırmalarda Alt Paleolitik Çağ’a ait olduğu sanılan kalıntılara rastlanmıştır. Bu da yörenin çok eski bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Tarihi Kars ile aynıdır.

Kars yöresi, MÖ 9. yüzyılda Urartu egemenliğine girmiştir.

Urartu Kralı II. Sardur MÖ 8. yüzyılda Sevan Gölü’nün batısındaki toprakları ele geçirmiş, daha sonra Kimmerler ve İskitler yöreyi istila etmiş, Medler de MÖ 560’ta Urartu egemenliğine son vermiştir.

Bazı tarihlerde MÖ 6. yüzyıldan başlayan Armeniai Krallığının ve Prensliklerinin burada hakim olduğundan söz etmektedirler.

Pers yönetimi altında Satraplık görevini üstlenen bu prensliklerin başlıcaları Orontes Hanedanı (MÖ 400-200), Artaksias Hanedanı (MÖ 200) idi.

Arapların denetiminde kurulan Ermeni yönetimlerinden Bagratlı Hanedanının bir kolu Ani ve Kars’ta hüküm sürmüştür. Bizanslılar 1045’te yöreyi ele geçirmiştir.

11. yüzyılın ortalarında Selçuklu akınları başlamıştır.

Selçuklu hükümdarı Alpaslan 1064’te yöreye hakim olmuş, merkezi Ani olmak üzere Selçuklulara bağlı Ani-Şeddadlılar Hükûmeti kurulmuştur.

1064 yılında Sultan Alparslan tarafından fethedilmesinin ardından Kars ve çevresi, Selçuklulara bağlı beylikler tarafından idare edilmeye başlanmıştır.

1071 Malazgirt Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Erzurum, Erzincan, Tercan ve Pasinler’le birlikte Kars’ı da kumandanlarından Kasım Bey’e vermiştir.

İlçe halkının en önemli geçim kaynağı hayvancılık olmakla birlikte hayvancılıktan elde edilen ürünleri işleyecek tarımsal sanayi tesisleri yoktur.

Dolayısıyla tarımsal ürünlerden sağlanan gelir düzeyi düşüktür. Özellikle hayvansal ürünler, bal, yağ, yumurta, et, süt, beyaz peynir, kaşar peynir ve yapağı yün olarak değerlendirilmektedir.

Eksik ya da yanlış aşiretleri bildirebilirsiniz: bernamegeh@gmail.com

kars susuz ilçesi

KARS SUSUZ AŞİRETLERİ LİSTESİ

-Redkî

-Qaskî

-Bırukî

-Kurdkî

-Delkî

-Celalî

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

Phyllis Allen Kimdir Hayatı

Amerikalı sinema ve vodvil oyuncusu Phyllis Allen, 25 Kasım 1861 tarihinde dünyaya geldi. Sessiz sinema …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!