Kazakistan İsimleri ve Anlamları

Kazakistan İsimleri ve Anlamları – Kazak Kız ve Erkek İsimleri

Kazakistan, resmî adıyla Kazakistan Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Orta Asya’da, küçük bir bölümü Doğu Avrupa’da yer alan bir ülkedir.

2.724.900 km² yüzölçümü ile (Batı Avrupa’nın yüzölçümü kadar) dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir. Müslüman çoğunluklu ülkelerin ve Türk devletlerinin yüzölçümü bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir.

Komşuları olarak kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin bulunur. Ülkenin ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü’ne kıyısı vardır.

Bağımsızlığın kazanılmasına doğru 1989 yılında 16.464.464 kişi olan ülke nüfusu, 1999 yılına gelindiğinde Slav ve Almanların ülkeden göç etmeleriyle 14.900.000’e kadar düşmüştür. 2010’da bu sayı 16.500.000’e yükselmiş ve 01.07.2021 itibarıyla 19.194.656’ya ulaşmıştır.

“Kazak” adı Kazakların göçebe kültürünü yansıtan “gezinmek” anlamına gelir. -stan eki ise “arazi” veya “yer” anlamına gelir, böylece Kazakistan kelimenin tam anlamıyla “gezginlerin ülkesi” olarak tercüme edilebilir.

25 Ekim 1990’da Kazakistan, Sovyetler Birliği içinde bulunan bir cumhuriyet olarak kendi topraklarındaki egemenliğini ilan etti. Ağustos 1991’de Moskova’da yapılan darbe girişiminin ardından Kazakistan, 16 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan ederek bağımsızlığını ilan eden son Sovyet cumhuriyeti oldu. On gün sonra ise Sovyetler Birliği dağıldı.

Kazakça Erkek İsimleri ve Anlamları

Aydos – “ayın arkadaşı”, Aydos adının, Yunanca kartal anlamı taşıyan “aetos” tan dönüştüğü düşünülmektedir. Ayrıca “Orta Anadolu’da yaygın bir bozlak türü”dür.

Aynur – Kazakça ve Arapça “ay ışığı” anlamına gelir. Ayrıca 1- Sözüne sadık. 2- Erdemli. 3- Tutumlu. anlamlarınıda içerir.

Aysultan – Ay gibi güzel olan sultan. Aysultan ismi Arapça kökenli bir ismidir.

Akbulut – 1. Beyaz, bembeyaz bulut. 2. Beyaz bulutlar gibi temiz kimse. 3. Bulutlu havalardaki bunaltıcı sıcaklık. 4. Pamuk bulutları.

Alihan – “asil” anlamına gelen “Ali” ve “hükümdar” anlamına gelen “han” öğelerinden oluşan Kazak adı.

Amangeldi – “güvenlik geldi” için Kazak ve Kırgız kökenli.

Amir – “prens” veya “güçlü” anlamına gelen Arapça bir isim.

Arman – Kazakça “dilek” veya “umut”

Aristan – “aslan”

Balta – “balta”

Batırbek – Bu Kazak adı, “kahraman” anlamına gelen “batır” ve “reis” anlamına gelen “bek” in birleşimidir.

Beksultan – Bu Kazak adı, “efendi” anlamına gelen “bek” ve “hükümdar” anlamına gelen “sultan” kelimelerinin birleşimidir.

Bolathan – Bu Kazak ismi, “çelik” anlamına gelen “bolat” ile “hükümdar” anlamına gelen “han” kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

Diyas – “güneş” veya “gün”

Erasil – Kazakça “asil adam” anlamına gelir.

Kanat – Bu isim Kazak dilinde “kanat” anlamına gelir.

Nursultan – Bu isim, Arapça ve Kazakça “ışık” anlamına gelen “nur” ve “hükümdar” anlamına gelen “sultan” kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Qazir – Kazakça “anında bitti” ve hazır anlamına gelir.

Serikbolat – Bu Kazak isminin anlamı “çeliğin yoldaşı”.

Timur – Bu isim “demir” anlamına gelir.

Tursinbek – Bu isim Kazakça “yaşasın” anlamına gelir.

Ulugbek – Kazakça “büyük reis” anlamına gelir.

Yerhan – Kazakça “yiğit han” anlamına gelir.

Hansultan – Kazakça “Hükümdar ve sultan” anlamına gelir.

Rustem: Bu, Rostam isminin Kazakça versiyonudur.

Medet: Yardım, imdat

Mevlan: Mevla sözcüğünden türemiş olan bu sözcük, “mevlâ” veya “efendi” anlamlarına gelir.

Kazakça Kadın İsimleri ve Anlamları

Agila: akıllı, bilge anlamına gelen Arapça agil kelimesinden gelir.

Azapa: Arapça’dan tercüme edilen Azab, un, ıstırap anlamına gelir.

Neriman: güçlü ve yiğit olan, cesur insan, pehlivan

Aygerim – Kazakça “harika ay” için.

Aygul – Kazakça ve Türkçe “ay benzeri çiçek” anlamına gelir.

Aysulu – Kazakça “ay gibi güzel” anlamına gelir.

Ayşe: Rahat, huzur içinde yaşayan.

Emine: Güvenilir, inanılır. – Tehlikesi olmayan, sakıncasız.

Aylin: Aylin isminin anlamı ise; ayın ve bir takımyıldızların etrafındaki ışık çemberidir. Aynı zamanda ay ağılı, hale gibi
anlamları da vardır.

Medine: Kına çiçeği

Sofya: bilge ve kültürlü

Safiye: duru ve katkısız

Anar – Kazakça “nar” anlamına gelir.

Batima – Bu, Arapça “Fatima” adının Kazakça şeklidir. “çekinen kimse”, Sütten kesilen, Allah’ın kendisini ve soyunu cehennemin azabından uzak tutacağı kişi, Peygamber efendimizin Hz. Hatice’den doğan ilk kızı, Günah işlemekten sakınan, takva ehli, mümin anlamlarına gelir.

Damira – Kazakça “kalp” veya “akıl” anlamına gelir.

Evnika – “nazik zafer” için Kazakça ve Rusça.

Gulmira – Kazakça “çiçek prenses” anlamına gelir.

Kunsulu – Kazakça “güzellik” anlamına gelir.

Lyazzat – Kazakça ve Arapça “tatlı” veya “hoş” anlamına gelir.

Mahabbat – Bu Kazak adı “aşk” anlamına gelir.

Marzhan – “mercan” veya “inci” için Kazakça ve Farsça.

Şolpan – Kazakça “sabah yıldızı” anlamına gelir.

Tazagül – Kazak dilinde bu kombinasyon “saf” (Taza) ve “çiçek” (gül) anlamına gelir.

Ultuar – Kazakça “erkek çocuk doğur” anlamına gelir.

Ümit – Bu isim Türkçe kökenlidir ve “umut” anlamına gelir.

Zhazira – Kazakça “ada”, Özenli, Ciddi, Neşeli, Uçucu, Yaratıcı anlamlarına gelir.

Zhibek – “ipek” için Kazakça ve Rusça.

Adel: Arapça ve Kazakça adil anlamına gelen adil kelimesinden gelir.

Aziza: Arapça’dan tercüme edilen bu isim şu anlama gelir – şerefli, sevgili, harika, tatlı, değerli.

Unisex Kazak İsimleri ve Anlamları

Aset – Arapça “Asad” adının bir varyasyonu “aslan” anlamına gelir.

Miras – Bu ismin Arapça, Kazakça ve Arnavutça dahil olmak üzere çeşitli kökenleri vardır. “Miras” anlamına gelir.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Hildebrandslied (Hildebrand Şarkısı)

**Hildebrandslied (Hildebrand Şarkısı)**, 9. yüzyılın başlarında yazılmış, Eski Yüksek Almanca dilinde bir destandır. Bu destan, …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!