Kemalettin Kamu

Kemalettin Kamu Kimdir, Hayatı

Kemalettin Kamu, Gurbet Şairi olarak tanınmıştır.

Gurbet Şairi Kemalettin Kamu, 15 Eylül 1901 tarihinde babasının görevi dolayısıyla bulunduğu Bayburt’da dünyaya geldi.
Babası, Kılıçoğlu Osman Nuri Efendi, Erzurum’un köklü ailesi Kılcızâdelerdendir.
Annesi Hayriye Hanım’dır.

Çocukluğu babasının memur olarak bulunduğu Erzurum’da geçti.
Babası tarafından dokuz yaşındayken hafızlığa gönderildi, orada bir senelik eğitimden sonra 1910 senesinde dışarıdan sınava girerek rüştiyenin birinci sınıfta öğrenim görme hakkı kazandı.

Erzurum’da başladığı ortaokul öğrenimini babasının mal müdürü olarak atandığı Erzincan-Refahiye’de tamamladı.
Babası emekliye ayrıldıktan sonra halkın ısrarıyla belediye başkanı olarak bu ilçede kaldı.

Kemalettin Kamu da ilçenin tahrirat kâtipliğine (yazı işleri müdürlüğü) vekâleten tayin edildi.
Refahiye’de iken Erzurum’un işgal edildiği haberini alan babasının kalp sektesinden vefat etmesi üzerine aile, Refahiye’den ayrılmak zorunda kaldı.

Annesiyle önce Sivas’a sonra Kayseri’ye göç etti.
Bir süre Bursa’da matematik öğretmeni olan ağabeyi Hüsnü Bey’in yanında bulundu, daha sonra İstanbul’a giderek İstanbul Darülmuallimini’nde (Erkek Öğretmen Okulu) öğrenimini sürdürdü.

Kemalettin Kamu, İstanbul’da lise yıllarında kaleme aldığı şiirleri Süleyman Nazif’in gazetesinde yayımlandı.
13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul’un işgali üzerine ünlü Gurbet şiirini yazdı ve lise son sınıf öğrencisiyken Kurtuluş Savaşı’na katılmak amacıyla İstanbul’u terk etti ve Ankara’ya gitti.

15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgali üzerine “Türk’ün İlahisi” isimli şiirini kaleme aldı.
Kurtuluş Savaşı sırasındaki şiirleriyle dikkat çekti.

Hece ölçüsü kullandığı şiirleriyle Milli edebiyat akımına bağlı bir şair olarak tanınmaktadır.
İlk şiirlerinde vatan sevgisi; milli mücadele, sonraki şiirlerinde aşk, gurbet, yalnızlık gibi konuları ele aldı.

Kemalettin Kamu’nun Kurtuluş Savaşı yıllarında kaleme aldığı şiirler okul kitaplarına girdi, tanınan ve sevilen bir şair oldu.
Bazı şiirleri bestelenip şarkı ya da marş oldu.

İstiklâl Marşı seçimine de katıldı.
1923 senesinde İstanbul’a döndü.
Erkek Muallim Mektebi’nden mezun oldu.

Çankaya adlı şiiriyle Cumhuriyet’e olan bağlılığını bir dini inanca dönüştürmüştür.
Büyük tepki toplayan bu şiirin Yozgat milletvekili olan Ahmet Cevdet Taflıoğlu’na ait olduğunu söylense de bu şiirin Kemalettin Kamu tarafından 1934 yılında Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlandığı belirtilmektedir.

1926 senesinde 25 yaşındayken âşık olduğu genç kızla evlenme hazırlığındayken bir anlaşmazlık sonucu evlilikten vazgeçti ve hayatı boyunca yalnız yaşadı.
İntizar (İrşad Şiiri) isimli ünlü şiirini hayal kırıklığıyla neticelenen bu ilişkisi üzerine kaleme aldı.

Kemalettin Kamu, Ankara’da Matbuat Genel Müdürlüğü’nde çalıştı.
Kısa süre sonra başyazar oldu ve Anadolu Ajansı 11 kişilik kurucular heyeti içinde yer aldı.

1926 senesinden 1933 senesine kadar ajans başmuharrirliği görevini yaptı.
1933 senesinde neşriyat ve istihbarat müdürlüğüne getirildi.

1929 senesinde Anadolu Ajansı’nın İstanbul teşkilatını kurmak üzere görevlendirildi.
Bir sene kadar İstanbul’da kaldıktan sonra tekrar Ankara’daki görevine döndü.

1933 yılında Anadolu Ajansı’nın Neşriyat ve İstihbarat Müdürlüğü görevine tayin edildi.
1933 senesinde Anadolu Ajansı temsilcisi olarak gittiği Paris’te Siyasal Bilimler alanında öğrenim gördü.

Burada şiirden uzak kalan şair, bir taraftan Fransızcasını geliştirirken diğer taraftan ekonomi ve politika üzerine eğitim aldı.

Soyadı Kanunu çıktığında soyadı olarak “bir ülkede yaşayanların tamamı” anlamına gelen “Kamu”yu seçti.
4 Kasım 1938 tarihinde öğrenimini tamamladı ve Paris’ten dönünce önce İstanbul’a gitti.

Bir süre Anadolu Ajansı’nın İstanbul’daki bürosunu idare ettikten sonra yeniden Ankara’ya döndü.
Şiirlerinin yanı sıra ekonomiyle ilgili çalışmalar da yaptı.

Türk Dil Kurumu Terim Kolu Başkanlığı yaptı.
Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde yazılar kaleme aldı.

Atatürk ve İsmet İnönü’nün çeşitli gezilerine katıldı.
Kemalettin Kamu, 1939 senesinde Rize milletvekili olarak meclise girdi.

Milletvekilliği sırasında Anadolu Ajansı’ndaki işlerini de yürüttü.
Ayrıca Türk Dil Kurumunda terimler konusunda çalışmalara katıldı.

6. 7. dönemlerde Rize, 8. dönemde Erzurum milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Bir yandan da Türk Dil Kurumu’nda Terim Kolu Başkanlığı yaptı.

Kemalettin Kamu, 6 Mart 1948 tarihinde Ankara’da 47 yaşında kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi.

Vefatından sonra kaleme aldığı şiirler 1949 senesinde Rıfat Necdet Evrimer tarafından “Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri” kitabında toplanmış ve yayınlanmıştır.

“Hicret”, “Hicret Akşamları”, “Bingöl Çobanları”, “Türk’ün İlâhisi”, “Gurbet”, “İzmir Yollarında”, “Gurbet Gecelerinde”, “Bahtiyarlık”, “Zafer” gibi şiirleri de çok bilinen eserleri arasındadır.
Şiirlerinde toplumsal temalara ağırlık verdi.

Kendine “Gurbet Şairi” unvanını kazandıran Gurbet şiiri 1990 senesinde Hümeyra tarafından bestelendi ve seslendirildi ve Tutkulardan İntihar adlı albümüne eklenmiştir.

AYRICA BAKIN

Hangi besinlerde demir bulunur

Demir, vücut için önemli bir mineraldir ve çeşitli besinlerde bulunur. İşte demir açısından zengin olan …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!