Kübizm karşıtları neyi savunurlar?

Kübizme karşı çıkanlar genellikle şu argümanları ve savunuları öne sürerler:

Geleneksel Sanat Anlayışı

  1. Gerçekçilik ve Doğalcılık: Kübizmin soyut ve parçalı yapısına karşı çıkanlar, sanatın gerçekliği ve doğayı olduğu gibi yansıtması gerektiğini savunurlar. Onlara göre, sanatçının amacı, doğanın ve insan figürünün güzelliğini ve doğruluğunu vurgulamak olmalıdır.
  2. Tek Bir Perspektif: Geleneksel sanatçılar, tek bir perspektifin ve merkezileşmiş bir kompozisyonun izleyiciye daha anlaşılır ve estetik bir deneyim sunduğunu düşünürler. Çoklu perspektif ve parçalanmış formlar, izleyiciyi gereksiz yere zorlayıcı olarak görülür.
  3. Figüratif Sanat: Kübizmin soyut doğası, figüratif ve anlatısal sanatın önemini azaltır. Kübizme karşı çıkanlar, sanatın hikaye anlatma ve belirli bir temayı işleme kapasitesine sahip olması gerektiğini savunurlar.

Estetik ve Anlaşılabilirlik

  1. Estetik Değer: Kübizmin bazı eleştirmenleri, bu akımın eserlerini estetik açıdan hoş bulmazlar. Onlara göre, kübist eserler fazla karmaşık ve anlaşılmazdır, bu da sanatın izleyiciyle duygusal ve estetik bir bağ kurma kapasitesini azaltır.
  2. Sanatın Anlaşılabilirliği: Kübizm, izleyici için anlaşılması zor ve kafa karıştırıcı olabilir. Bu nedenle, bu akımın savunduğu görsel dilin geniş kitleler tarafından erişilebilir ve anlaşılabilir olmadığı düşünülür.

Geleneksel Teknikler

  1. Akademik Teknikler: Geleneksel sanatçılar ve eleştirmenler, klasik tekniklerin ve becerilerin sanatın temel unsurları olduğuna inanırlar. Kübizmin serbest ve deneysel doğası, bu tekniklerin ve becerilerin göz ardı edilmesi olarak görülür.
  2. Sanat Eğitimi: Kübizme karşı çıkanlar, sanat eğitiminin geleneksel yöntemlerle devam etmesi gerektiğini savunurlar. Onlara göre, kübizm gibi avangart akımlar, sanat eğitiminin temel prensiplerini ve disiplinini zayıflatır.

Sanatın Sosyal Rolü

  1. Toplum ve Sanat İlişkisi: Kübizme karşı çıkanlar, sanatın toplumla güçlü bir bağ kurması gerektiğine inanırlar. Kübizmin soyut doğası, toplumun geniş kesimleri tarafından anlaşılması ve takdir edilmesi zor olabilir, bu da sanatın toplumsal rolünü zayıflatabilir.
  2. Sanatın Evrenselliği: Geleneksel sanatın evrensel değerleri temsil ettiği düşünülür. Kübizmin yenilikçi ve deneysel yaklaşımı, bu evrensel değerlerle çelişkili olarak algılanabilir.

Kübizme karşı olanlar, sanatın daha geleneksel, figüratif ve anlaşılabilir olması gerektiğini savunarak, bu akımın estetik, teknik ve toplumsal yönlerini eleştirirler. Bu eleştiriler, sanat dünyasında farklı yaklaşımların ve bakış açılarının bir arada var olmasına katkı sağlar.

AYRICA BAKIN

FUTBOL FELAKETİ!

TEMEL DEMİRER   “Futbolu eskiden açlar oynar, zenginler izlerdi. Şimdi ise zenginler oynuyor, açlar izliyor.”[1] …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!