Kur'an'da Geçen Erkek İsimleri

Kur’an’da Geçen Erkek İsimleri ve Anlamları – Dini Erkek İsimleri ve Anlamları

Kur’an veya Kur’an-ı Kerim, Müslümanlara göre, ayetleri Allah tarafından melek Cebrail aracılığıyla İslam peygamberi Hz. Muhammed’e vahiyler hâlinde indirilen bir kutsal kitaptır.

İslam inancında, Kur’ân, Hz. Muhammed’in gerçek bir peygamber olduğunu kanıtlayan, O’nun en önemli ve en büyük mucizesi sayılmaktadır. İslam hukukunun (şeriat) oluşturulmasında hadis ile birlikte dayanak alınır ve Müslümanlar ibadetlerinde Kur’an’dan çeşitli bölümleri okurlar.

Günümüzde Müslümanlar arasında, Kur’an’ın değişik okuma şekillerine bağlı olarak farklı mushaflar bulunduğu bilinmektedir. Bunların en yaygını Hafs Mushafı ve Verş Mushafıdır. Ancak bu değişikliklerde okuyuş şekillerinin ötesinde farklılıkların bulunduğu da araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur.

Kur’an’da geçen erkek isimleri a dan z ye

A ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Abd: Sonuna Allah Teâlanın sıfatları getirilerek erkek ismi olarak kullanır. Kul, köle, hizmetçi, itaat edici. Genellikle Allah’ın isimleriyle birlikte “Allah’ın kulu” şeklinde kullanılır.
Abdi: Bakara suresi’nde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.
Abid: Kaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.
Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.
Abdullah: Allah’ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.
Abdülkadir : Değer, onur, şeref, kıymet, itibar, parlaklık, kudret sahibi, kudretli, kuvvetli
Adnan : Üstün insan.
Adem: Yokluk, hiçlik, varlığın zıddı ve varlığın yaratılmasından önceki hal. Kuran’da “Ey benî-Âdem! (Ey Âdem Oğullları)” diye geçer.
Adil: Adaletli, hakkını veren, adaletli davranan, doğruluktan ayrılmayan, dürüst, eşit. Hz. Ömer’in lakabı (Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan) Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.
Adin: Kur’an’da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.
Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
Afil: Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.
Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
Ahad: İhlas suresi’nde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.
Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
Ahlas: Temiz Yürekli, iyi insan anlamına gelir.
Ahmed : Çok övülmüş, beğenilmiş.
Akif: İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen, Bir şeyde sebat eden. İ’tikafa giren. Direnen.
Ali: Allah’ın güzel isimlerinden biri olan Ali adının iki farklı anlamı vardır. Ali isminin ilk anlamı yüce, üstün ve
izzet sahibi olandır. Ali ismi aynı zamanda meşhur demektir.
Alican : Cana yakın, kanı sıcak, candan.
Alim. Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.
Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.
Alişir : Aslan Ali.
Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.
Alper : Cesur asker, yiğit asker.
Alperen : Hem din adamı hem komutan olan yiğit.
Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.
Amil: Kuran’da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.
Âmir : İmâr eden.
Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.
Araf: Adetler, usuller. Cennet ile cehennem arasındaki yer. Sert, tepe. Arafat: Mekke’nin yakınında bulunup hacıların arefe günü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.
Arafat: Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne indirilmiş ve bir süre ayrı kalıp nihayet Arafat Dağı’nda buluşmuşlardır. ‘Buluşma ‘ anlamına gelen ‘te’arrafe’ kökünden alınmıştır.
Asel: Arapça’da bal manasına gelir. Muhammed süresi 15.ayette geçer.
Asım: İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Yasak, yanına yaklaşılamayan. Günahtan, haramdan çekinen. Asım b. Umeyr: İslam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı.
Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.
Atalay : Tanınmış, ünlü.
Atâullah : Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.
Avşar : İşi hemen yapan.
Aykan : Kanı parlak ve canlı.
Aykut : Armağan, mükafat, ödül.
Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
Ayvaz : Koca, eş.
Azer: Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.
Azim: Allahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura sureleri’nde yer almaktadır.
Aziz:Kuran’ı Kerimde geçen isimlerden biri olan Aziz, küçük, büyük tüm günahlardan uzak duran, takva sahibi ve değerli manasına gelir.Babacan : Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
Azmi: Kur’an’da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.

B ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Bedir: Erkek ismi olarak kullanır. Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay anlamına gelir. Medine’de bir yer.
Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.
Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.
Bahri: Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.
Baki: Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.
Barak: Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça’da bereketli anlamındadır.
Basri: Kuranda yer alan bu ismin anlamı görebilmek, görme ile ilgili, gören anlamına gelir.
Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.
Batu : Güçlü, kudretli.
Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.
Behcet : Sevinç, güler yüzlü, şirin.
Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.
Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
Behram : Merih yıldızı.
Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.
Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.
Bektaş : Akran, eş.
Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel.
Bera : Fazilet, meziyet sahibi.
Berat: Erkek ismi olarak kullanır. Müsâade, izin, nişan, rütbe anlamına gelir.
Berk: Sağlam, dayanıklı gibi anlamlara gelir.
Berka: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur’an’da Rum ve Rad sureleri’nde yer alır.
Berkan : Şakıyan, parıldayan.
Berkin : Güçlü, sağlam.
Beşer : İnsan.
Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.
Beyda: Kurak bir yer anlamına gelir.
Bilal : Su.
Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.
Bişr : Güler yüzlü.
Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.
Bukra: Kalem Suresi’nin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.
Burak : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.
Burhan : Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.
Bülent : Yüksek, yüce, uzun.
Bünyamin: Hazret-i Yusuf’un kardeşinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanır.

C ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.
Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.
Cabbar: Güçlü ve kudretli gibi anlamlarına gelir.
Cahid: Kur’an’da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.
Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.
Candar : Silahlı asker.
Caner : Can dostu.
Canib : Yan, taraf, yön.
Cârullah : Allah’a yakın olan, Allah dostu.
Cebrail: Allah’ın 4 büyük isimlerinden bir tanesi anlamına gelir.
Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
Celil: Allah’ın isimlerinden biri olan Celil, yüce anlamına gelir.
Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.
Cem : Hükümdar, şah.
Cemal : Yüz güzelliği
Cemaleddin : Dinin güzeli, dinin cemali.
Cemali : Yüzü güzel olan, güzellik sahibi.
Cemil: Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.
Cenab : Büyük, şerefli
Cerrah : Ameliyat yapan, operatör.
Cevat : Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.
Cevdet : Güzel, kusursuz, cömert, olgun.
Cevheri : Cevher sahibi.
Cezmi : Azimli, kararlı.
Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
Civan : Genç, taze, delikanlı.
Cihanşah : Dünyanın padişahı.
Cudi: ismi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.
Cumâ: Kur’ân’ın 62. Sûresidir. Erkek ismi olarak kullanılır. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelir. Cuma günü, Müslümanların kutsal günü, haftalık bayramı; Cuma günü kılınan öğle namazı.
Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.
Cüneyt : Küçük asker, askercik.

D ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Dâhi : Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.
Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.
Dânâ : Çok bilen, bilgili.
Daniş : Bilgi, bilme, biliş, ilim.
Danişmend : Bilgili, âlim.
Dâver : Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.
Davut: Kur’ân-ı Kerim’de geçen 26. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Düzene uyan, güzel sesli
anlamındadır.
Dehri: Çok bilgin, bilgili insan anlamına gelir.
Derviş : Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.
Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.
Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.
Diyar: Kız ismi olarak da kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede geçmektedir.
Doğan : Atılgan ve yiğit.
Dülger : Marangoz.

E ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Ebrar: İyi, özü sözü doğru olan insan anlamına gelir.
Ecehan : Hanların başı.
Ecmel : En güzel, en yakışıklı.
Ecvet : En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.
Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.
Edhem : Kara donlu, yağız at.
Efe : Batı anadolu yiğidi, zeybek.
Efken : Atıcı, yıkıcı.
Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
Ekmel : En olgun, mükemmel.
Ekrem : Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.
Elvan : Renkli, renk renk.
Emced : Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.
Emin: Emniyette olan, korkusuz gibi anlamlarına gelir.
Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.
Emre : Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.
Enes : İnsan.
Engin : Uçsuz bucaksız deniz.
Ensar: Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.
Enver : Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.
Ercümend : Muhterem, şerefli, itibarlı.
Erdem : Fazilet.
Ergün : Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.
Erhan : Yiğit hakan.
Erkam : Rakamlar, isimler.
Erkan : Esaslar, direkler, reisler.
Erkin : Bağımsız hareket eden.
Erman : Arzusu, isteği olan.
Erol: Sözünde duran er.
Ertuğrul : Temiz, yürekli, doğru insan.
Esat : Çok uğurlu ve mutlu.
Esed : Aslan, gazanfer, cesur.
Esved : Siyah, esmer.
Eşref : En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.
Etem : Kusursuz, noksansız.
Evran : Baht, büyük yılan.
Eymen : Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.
Eyüp : Tevbe eden, hatalarına pişman olan.

F ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Fazlı : İyilik, fazilet, erdem, lütuf.
Fahreddin : Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.
Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.
Faris : Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.
Faruk : Hak ile bâtılı ayıran.
Fasih : Güzel, düzgün ve açık konuşan.
Fatih : Fetheden, zapteden, aşan.
Fatin: Zeki, anlayışlı.
Faysal : Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.
Fazlullah : Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli
Feda : Kurban olma, gözden çıkarma.
Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.
Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.
Feramuş : Hatırdan çıkan, unutulan.
Ferhan : Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.
Ferhat : Sevinç, neşe sahibi.
Feridüddin : Dinin en üstünü.
Feridun : Tek, eşi ve benzeri olmayan, kıymetli cevher.
Ferman : Emir. Padişahların tarafından verilen emir.
Ferruh : Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.
Fettah : Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.
Feyyâz : Feyz, bereket ve bolluk veren.
Feyzullah : Allahü teâlânın feyzi.
Fuat : Kalb, gönül.
Furkan : İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.
Fuzuli : Fazla, anlamsız, yersiz.

G ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Gani: 1. Zengin, varlıklı. 2. Bol. 3. Allah adlarındandır.
Gazanfer : Yiğit, aslan gibi cesur.
Gazi : Savaştan sağ dönen.
Gevheri : Pırlanta gibi temiz insan.
Gıyas : Yardım eden.
Giray: Kırım hanı.
Gürbüz : Toplu, güçlü dinç erkek.

H ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Habbab : Seven, sevgili, dost.
Habil : Yumuşak ve temiz huylu.
Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.
Hafi : Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.
Hafid : Torun.
Hakan : Türk hükümdarı.
Hakem : Hüküm veren.
Haki : Hikaye eden, anlatan.
Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.
Haldun : Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.
Halife : Birinin yerine geçen .
Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.
Halim: Halim, kolay kolay öfkelenmeyen, yumuşak huylu ve sakin anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 15 bin kişi Halim ismini taşıyor.
Halit: Halit “Sürekli, sonsuz, ebedî.” anlamına gelmektedir. Kökeni Arapça’dır.
Haluk : İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.
Hamdullah : Allahü teâlâya hamd eden.
Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.
Hamza : Aslan, heybetli, azametli.
Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.
Hanefi : İstikamet üzere olan.
Hani : Yumuşaklık ve vakar sahibi.
Hamdi: Allah’a şükreden anlamına gelir.
Hamid: Kuran’ı Kerim’de geçen Hamid ismi, davranışları ve sözleriyle övgüyü hak eden manasına gelir. İsmin ”Hamit”
şeklinde kullanımı da yaygındır.
Hasan : Güzel, iyi, hoş.
Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.
Hasibi : Cömert, hayırhah.
Hasin : Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.
Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.
Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.
Hatip : Hitabeden, güzel söz söyleyen.
Hayali : Hayal eden.
Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.
Hayrani : Hayran olan.
Hayreddin: Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.
Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.
Haşmet : Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.
Hayri: İyilik yapan, iyi insan anlamına gelir.
Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.
Hızır : Yeşil.
Hicabi : Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.
Hicret: Bir ülkeye göç etmiş olan, göç etme.
Hidayet: Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
Hilmi : Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.
Himmet : Lütfeden, gayret eden.
Hişam : Haya eden, utanan.
Hud : Büyük, çok hürmet eden.
Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.
Hurşid : Güneş.
Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.
Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.
Hüdayi : Hüdânın kulu.
Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.
Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.
Hüseyin : Küçük güzel.
Hüsrev : Padişah, hükümdar, sultan.

İ ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

İbrahim: Peygamber ismidir, aynı zamanda hak anlamına gelir.
İdris: Peygamber adı olan İdris, kiraz türlerinden bir tanesidir.
İhsan : Hakkından fazlasını veren.
İhvan : Sadık, samimi, candan dost.
İhsan: Bağışlama, bağışta bulunma.
İlyas: İlyas Peygamberin ismidir.
İsa: Kur’ân’da geçen 36. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Kurtuluş, Allah kurtarsın, Allah’ın hizmetkârı.
İshak: Kur’ân-ı Kerim’de geçen 9. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Gülmek, gülen anlamlarına geliyor.
İlhami : İlham sahibi.
İlker: İlk erkek çocuk.
İmadeddin : Din direği, devleti ayakta tutan.
İmam : Nümune, rehber, önder, başkan.
İnayetullah : Allah’ın lütfu, ihsanı.
İnşirah: 1. Açıklık, ferahlık, rahatlık. 2. Kur’an-I Kerim’de bir sure.
İslam : Müslüman, Hakka teslim olan.
İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet eden.
İzzet : Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

K ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Kaan: Kağan. Hanların hanı, şahinşah.
Kabil : Kabul eden, önde olan.
Kadem : Ayak, adım.
Kader: 1. Alın yazısı, yazgı. 2. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.
Kâdir : Tükenmez güç ve kudret sahibi.
Kadîr: Çok güçlü, çok kudretli.
Kadı : Hüküm, karar ve hakimlik.
Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.
Kamer: Ay.
Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
Karun: Çok zengin anlamına gelen Karun, birçok ayette yer almaktadır.
Kasım: Taksim eden, bahşeden.
Kâzım : Öfkesini, gazabını yenen.
Keleş: Güzel yakışıklı, bahadır.
Kemal : Olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi.
Keramet : Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.
Kerami : Soylu, şerefli.
Kerem : Asalet, izzet ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.
Keremşah : Çok cömert, çok eli açık, çok soylu.
Kerim: 1. Cömert, eli açık. 2. Ulu, büyük
Key : Büyük hükümdar, padişah.
Keşşaf : Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.
Kılıç: İki yüzü keskin eski bir silah.
Kıymet : Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.
Kiram : Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.
Korkut: Büyük dolu tanesi.
Kuddusi : Mukaddes, ulvi, pak.

L ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Levent : Bahriyeli. Boylu poslu, yakışıklı.
Levni : Renkli, boyalı.
Lut. Hz. İbrahim’in peygamber yeğeni. Lut (a.s.) Kur’an’da adı geçen peygamberlerdendir.
Lokman: Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim.

M ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Mahdum : Hizmet edilen, evlat.
Mahmud : Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.
Mahmur : Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.
Malik: Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.
Murat : İstek, arzu, maksat. Seçilen
Mazhar : Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.
Memun : Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.
Mecdeddin : Dinin büyüğü.
Mecnun : Deli, divâne, delice seven.
Medeni: Şehirli, bilgili ve görgülü.
Melik: Mutlu, bahtiyar ve sevinçli kelimeleriyle eş anlamlı olan Melik, aynı zamanda mülk sahibi ve hükümdar manasına gelir.
Memati: Ölüm anamına gelen Memati, İsra ve Enam surelerinde yer almaktadır.
Mert : Sözünün eri, yiğit, bahadır.
Mestan : Mest olmuş, bayılmış.
Metin : Sağlam, dayanıklı.
Mir : Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.
Miraç : Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .
Mirkelam : Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.
Mirza : Hükümdar soyundan gelen, beyzade.
Misbah : Lamba.
Mithat : Methetme, övme.
Muammer : Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.
Muaz : Sığınan, korunan, sarılan.
Muhammed : Yerde ve gökte çok övülen.
Muharrem : Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.
Muhtar : Seçilmiş, seçkin.
Muhterem : Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.
Muhteşem : Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.
Muhyiddin : Dini ihya eden.
Muktedi : İktida eden, tâbi olan, uyan.
Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.
Muktefi : İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.
Musa: Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.
Muslih : Islah eden, düzelten.
Mustafa : Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.
Mutahhar : Temizlenmiş, mübarek.
Mutasım : Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.
Muteber : Kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.
Mutemed : Kendisine itimat edilen, güvenilen.
Muttalib : Talep eden, isteyen.
Mübarek : Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.
Mübeşşir : Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.
Müjdat : İyi haber, müjdeli haber.
Mükerrem : Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.
Mülayim : Yumuşak huylu, medenice hareket eden.
Mümin: 1. İnançlı, iman eden. 2. Müslüman.
Münteha: Son, sonuç.
Mümtaz : İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
Müren : Akarsu, nehir, ırmak.
Mürsel : Gönderilmiş, yollanmış, nebi.
Müşir : İşaret eden, yol gösteren, mareşal.
Müzdad : Artmış, çoğalmış, uzun.

N ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Nabi : Haberci, haber veren.
Naci: Cehennemden kurtulmuş, cennetlik kişi anlamına gelir.
Namdar : Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.
Nasreddin : Dine yardım eden.
Nebi : Haberci, haber getiren, peygamber.
Necat : Kurtuluşa, selamete eren.
Necati : Kurtulan, felah bulan.
Neccar : Dülger, marangoz, doğramacı.
Necdet : Kahraman, yiğit, efe.
Necih : Başarılı, galip, muzaffer.
Necmi : Yıldız
Nefi : Kazançlı, kârlı.
Nejat : Soy nesil, nesep, tabiat.
Nesimi : Hoş ve mülayim.
Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.
Neşet Yetişen, ileri gelen, doğan.
Neşat : Sevinç, neşe, keyif.
Nihat : Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.
Nijad : Soy.
Nisa: 1. Kadın.2. Kur’an-ı Kerim’de IV. sure.
Niyazi : Yalvaran, yakaran, dua eden.
Nizam : Düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.
Numan : Refah, konfor.
Nuaym : Hayat güzelliği, refah.
Nuri: Nura ait anlamına gelir.
Nusret : Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.

O ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Oğuz : Doğru, sağlam, güçlü, genç.
Oğuzhan : Oğuzların hükümdarı.
Okan : Anlayışlı, kavrayışlı.
Oktay : Hiddetli, kızgın, sinirli.
Orhan : Şehrin hakimi.
Osman : Aşere-i mübeşşeredendir. Yani Cennete girecekleri müjdelenen on kişiden biridir. Üçüncü İslâm halifesidir.
Ozan : Halk şairi, geveze.

Ö ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Öktem : Gösterişli, korkusuz, güçlü.
Ömer : Diri, canlı, yaşayan hayat süren
Önder : Lider, şef, reis.

P ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Peyami : Haberci.

R ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Raci : Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.
Racih : Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.
Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme.
Rahim: 1. Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. 2. Tanrı´nın adlarından. –> Detaylı Bilgi…
Rahman: 1. Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan. 2. Tanrı’nın adlarından.
Ramazan : Çok sıcak olan, günahları yakan.
Ramiz : İşaret koyan, işaretle konuşan.
Rauf : Pek esirgeyen, çok merhamet eden.
Recai : Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran.
Recep : Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.
Refah : Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.
Re’fet : Acıyan, merhamet eden.
Reha : Kurtuluş, halas.
Reis : Baş, başkan.
Resül : Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.
Reşat : Hak yolunda yürüme, doğru yol.
Reşid : Akıllı, iyi ve olgun.
Rifat : Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.
Rüçhan : Üstün olan.
Rıdvan : Razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.
Rıza : Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.

S ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Sacit: Secde eden.
Sadeddin : Dinin mübarek kişisi.
Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.
Sadun : Uğurlu olan, uğur getiren.
Safa : Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.
Saffet : Saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.
Saffan : Saf, halis.
Salahaddin : Dine bağlı, dini düzgün.
Salih: Dinin emir ve yasaklarına uyan.
Sâman : Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.
Samet: Ülkemizde yaklaşık 110 bin kişi Samet ismini taşıyor. Samet yüce, ulu, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan demektir.
Sedat : Doğru ve haklı
Sefa (Safa): Mekke’de bulunan mukaddes iki tepeden birinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik: Eğlence, neşe, zevk: Saflık, berraklık.
Selami : Barış, huzur ve selamet sahibi.
Selçuk: Sel gibi akan.
Selim: Maddî ve mânevî kusûru, noksanı olmayan: Sağlam, doğru.
Selman : Barışçı, sulhçu.
Serdar : Asker başı, kumandan, komutan, reis.
Serhat : Sınır boyundaki asker.
Sertaç : Başa konan taç.
Server : Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.
Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.
Seyfi : Kılıç kuşanmış, asker.
Seyfullah : Allah’ın kılıcı, askeri.
Seymen : Çiftlik bekçisi.
Seyyid : Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler.
Sezgin : Sezen sezici, duygulu, hassas.
Sinan : Mızrak, süngü.
Sirac : Lamba, ışık, güneş, ay.
Siraceddin : Dinin kandili.
Siyami : Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.
Soner : Bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.
Sunullah : Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.
Süleyman: Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.

Ş ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Şaban : Aralık, fasıla.
Şabi : Cemaat ehli.
Şadan : Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.
Şahap : Alev, ateş parçası, akan yıldız.
Şahinalp: Şahin gibi yiğit.
Şahsüvar : Usta binici, çok iyi ata binen.
Şâfi : Şefaat eden, şifa veren.
Şarani : Saçı gür
Şecaeddin : Dinin kahramanı, dinin yiğidi.
Şehlevent : Uzun boylu, yakışıklı genç.
Şemseddin : Dinin güneşi.
Şemsi : Güneş gibi parlayan.
Şerafeddin : Dinin şereflisi.
Şeref : Asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.
Şevket : Büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.
Şevki : Şevkli, neşeli, istekli.
Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.
Şihab : Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.
Şihabeddin : Dinin parlak yaldızı.
Şinasi : Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.
Şir : Aslan.

T ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Taceddin : Dinin tacı.
Taci : Taçlı.
Tahsin : Kale gibi sağlamlaştırma.
Taki : Günahtan kaçınan, dinine bağlı.
Talat : Yüz, çehre, dindar.
Talha : Bir zamk ağacı.
Tamer : Tam erkek.
Taner : Şafak gibi canlı erkek.
Tanju : Türk hükümdarı [Çinlilerce] Tarkan : Dağınık, perişan.
Tarık : Sabah yıldızı, parlak yıldız.
Tayfur : Uçan, yükselen.
Taylan : Uzun boylu.
Tayyar : Uçan, uçucu uçma kabiliyeti olan.
Tekin : Uğurlu, hayırlı.
Temel : Asıl, esas.
Tevfik : Uygun getirme, Allah’ın yardımına kavuşma.
Timur : Demir gibi sağlam.
Timurtaş : Demir ve taş gibi sağlam.
Tufan : Afet, felaket, çok şiddetli yağmur.
Turan : Cesur atılgan, yiğit.
Turanşah : Cesur Türk hükümdarı.
Turgay : Küçük kuş, sığırcık.
Turgut : Belde, yerleşme merkezi, mesken.

U ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Ubeydullah : Kulcağız, kölecik.
Uçar: 1.Uçucu, uçan. 2. Özgür.

Ü ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Üsame : Bir aslan cinsi.

V ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Vakkas : Savaşçı, okçu.
Vakur : Ağırbaşlı, temkinli.
Vakıf : Duran, ayakta duran.
Vâlâ : Yüksek, yüce.
Vecdi : İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.
Vecit : Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.
Vecihi : Bir kavmin büyüğü.
Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.
Vefa : Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.
Veli : Ermiş.

Y ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Yahya : Canlı, hayat süren.
Yakup: Kuran’da geçen 11. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Koca; Sözüne güvenilir, mert; Sert, kolay bükülmez.
Yasin: Kur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir.
Yaver : Yardım edici, imdada koşan.
Yavuz : Yaman, korkusuz.
Yekta : Tek, eşsiz, benzersiz.
Yusuf: Kuran-ı Kerim’de geçen 12. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Güzelliğin sembolü: İnleyen, ah eden.
Yunus: Kur’an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

Z ile başlayan Kur’anda geçen erkek isimleri

Zafer : Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.
Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.
Zakir: Zikreden, zikredici anlamına gelir.
Zamir : Yürek, iç, vicdan.
Zekai : Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.
Zekeriyya : Erkek zat.
Zeyd : Artan, çoğalan.
Zeynel : Süslü.
Ziver : Süs, ziynet ehli.
Ziya : Işık, aydınlık, nur.
Ziyad : Fazlalık, çokluk, bolluk.
Zübeyr : Akıllı
Zülkarneyn: Kuran-ı Kerim’de geçen 33. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.
Zülkifl: Kuran’da geçen 14. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Nasip ve kısmet sahibi.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Adıyaman

Adıyamanlı Ses Sanatçıları

Adıyaman, (Kürtçe: Semsûr) Adıyaman ilinin merkezi olan şehirdir. Kuzeyden Çelikhan, doğudan Kahta, güneydoğudan Samsat ve …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!