Kur'an'da Geçen Kız İsimleri

Kur’an’da Geçen Kız İsimleri ve Anlamları – Dini Kız İsimleri ve Anlamları

Kur’an veya Kur’an-ı Kerim, Müslümanlara göre, ayetleri Allah tarafından melek Cebrail aracılığıyla İslam peygamberi Hz. Muhammed’e vahiyler hâlinde indirilen bir kutsal kitaptır.

İslam inancında, Kur’ân, Hz. Muhammed’in gerçek bir peygamber olduğunu kanıtlayan, O’nun en önemli ve en büyük mucizesi sayılmaktadır.

İslam hukukunun (şeriat) oluşturulmasında hadis ile birlikte dayanak alınır ve Müslümanlar ibadetlerinde Kur’an’dan çeşitli bölümleri okurlar.

Günümüzde Müslümanlar arasında, Kur’an’ın değişik okuma şekillerine bağlı olarak farklı mushaflar bulunduğu bilinmektedir.

Bunların en yaygını Hafs Mushafı ve Verş Mushafıdır. Ancak bu değişikliklerde okuyuş şekillerinin ötesinde farklılıkların bulunduğu da araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur.

Kur’an’da geçen kız isimleri a dan z ye

A ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Aden: Cennet bahçesi.

Ahsen: Çok güzel, en güzel.

Aksa: 1. En uzak. 2. Nihayet. 3. Irak

Alev: 1.Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule. 2.Kıvılcım.

Aleyna: 1.Bizim üzerimize, bizim hakkımızda. Bize. 2. Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan.

Aliye: Yüksek, yüce.

Altın: 1. Parlak sarı renkte, kolay işlenen, değerli paslanmaz maden. 2. Üstün nitelikli, değerli kimse.

Amine: 1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Yüreğinde korku olmayan, korkusuz.

Asel: 1.Cennetteki dört ırmaktan biri. 2.Bal ırmağı. 3.Bal.

Atiye: 1. İhsan, lütuf, bağışlama. 2. Armağan.

Azze: Pek çok ayette yer almaktadır. Saygıdeğer ve saygılı manasına gelmektedir.

Anife: Kuranda Muhammed suresinde yer almaktadır. Gençlik çağının başlangıcı anlamına gelmektedir.

Asiye: Asiye Hz. Musa’yı nehirden çıkartıp büyüten firavunun eşinin ismidir. Acı çeken ve asi kadın anlamına gelmektedir.

Azra: Azra Medine’nin bir diğer ismidir. Kuranda geçen Azra ismi el değmemiş anlamına gelmektedir.

Ahsa: Ahsa Kuranın pek çok ayetinde geçmektedir. Bu isim sayma veya hapsetme anlamına gelmektedir.

B ile başlayan Kur’anda geçen kız isimleri

Benan: 1. Parmaklar, parmak uçları, 2. Parmakla gösterilen, ünlü, tanınmış.

Benna: Sad suresinde geçen bir isimdir. Yapı kuran, oluşturan kişi anlamına gelir.

Berra: 1. Hayırsever. 2. Bereket ve bolluk getiren.

Berre: 1. Temize çıkarma. 2. Uzaklaştırma 3. Beri kılma.

Beyza: Çok beyaz, daha ak; çok temiz, lekesiz.

Büşra: Müjde, sevinçli haber.

Buğlem: Kuranda geçen Buğlem ismi cenneti müjdeleyen melek anlamına gelmektedir.

Berra: Berra doğru sözlü ve hayır işleyen kimse manasına gelmektedir.

Beylem: Beylem Kuranda geçen bir isim olup çiçek buketi anlamına gelmektedir.

Bükre: Fetih suresinde geçen bu isim sabah vakti anlamını taşır.

C ile başlayan Kur’anda geçen kız isimleri

Cedide: İsra suresinde geçen ve az zamandır bilinen anlamına gelir.

Cennet: Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt.

Ceylin: Cennet kapısı anlamına gelir.

Cezva: Eskiden ikizler burcuna verilen isim.

D ile başlayan Kur’anda geçen kız isimleri

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol.

Dilay: Ay gibi güzel ve gönülleri aydınlatan anlamlarına sahiptir.

Duha: Duha kuşluk vakti anlamına gelmektedir. Bu isim hem kız hem de erkek çocuklarına verilebilir.

Dürre: İnci tanesi anlamına gelmektedir.

Didar: Didar güzel yüz ve güzel görünüş anlamına gelmektedir.

E ile başlayan Kur’anda geçen kız isimleri

Ebrar: 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar.

Ecre: Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır.

Ecrin: 1. Bedel. Karşılık, mükafat. 2. Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır.

Ecmel: Oldukça güzel anlamındadır.

Eda: 1. Davranış, tavır. 2. Naz, işve.

Ekin: 1. Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl. 2. Buğday. 3. Kültür.

Elif: 1. Arap alfabesinin ilk harfi. 2. İnce uzun boylu kız. 3. Alışmış, alışkın.

Emel: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek.

Eslem: Allah’a teslim olan kişi, günahsız ve de çok değerli kimsedir.

Esma: Adlar, isimler.

Esra: En çabuk, pek çabuk.

Eser: 1. Soğuk. 2. Sert esen rüzgâr. 3. Belirti, iz. 4. Ar. Yapıt.

Efide: Efide kalp manasına gelmektedir. Kuranda ise Efide ismi Ahkaf ve Secde surelerinde geçmektedir.

Esife: Bu isim kederli, tasalı ve gamlı anlamına gelmektedir. Kuranda Araf suresinde de geçmektedir.

F ile başlayan Kur’anda geçen kız isimleri

Fecir: Sabaha karşı ortalığın aydınlanmaya başladığı zaman, tan vakti.

Felek: 1.Gök, gökyüzü, sema. 2.Dünya,alem. 3. Talih, baht.

Feriha: Ferah, rahat, sevinçli.

Firdevs: Cennet, cennet bahçesi.

Ferda: Gelecek ve yarın anlamlarına gelir.

G ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Gül: Katmerli, kokulu çiçekleri olan, pek çok türleri bulunan gülgillerin örnek bitkisi.

Güneş: Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.

Gözen: Samimi ve ilginç anlamlarına gelir.

H ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Hacer: 1. Taş, kaya. 2. İsmail Peygamber’in annesinin adı.

Havva: 1. Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın. 2. Esmer kadın.

Hikmet: 1.Bilgelik. 2.Tanrı’nın insanlar tarafından anlaşılamayan amacı.3.Gizli sebep. 4. Öğüt verici söz.

Huda: 1. Doğru yol gösteren, hidayet eden. 2. Allah’ın isimlerinden. 3. Kur’an-ı Kerim. Ek almadan isim olarak kullanılmaz. Hudanur gibi.

Hüsna: Çok, en çok, pek çok güzel.

Hilal: Ayça, yeni ay gibi anlamlara gelir.

Hüma: Devlet kuşu, saadet anlamlarına gelir.

Henna: Kına ağacı anlamındadır.

I ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Itır: Güzel koku anlamındadır.

İ ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

İkra: Oku anlamına gelir.

Irmak: Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.

İrem: 1. Cennete benzetilerek yapılan bahçe. 2. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe. 3. Eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan.

İnci: İstiridye gibi kimi kavkılı deniz hayvanlarının içinde oluşan değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi.

İpek: 1. Bir tür böceğin ördüğü kozadan elde edilen ve kumaş yapımında kullanılan ince parlak tel ve bundan yapılan kumaş. 2. Zarif, kibar, ince.

İffet: 1. Temizlik. 2. Namus.

İmran: Evine bağlı olan kadın anlamındadır.

İzgi: Adil, zeki ve güzel anlamındadır.

K ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Kader: 1. Alın yazısı, yazgı. 2. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

Kevser: 1. Cennette bir havuzun adı. 2. Kur’an-ı Kerim’in bir suresi. 3. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık. 4. Cennette bulunduğuna inanılan bir ırmak.

Kıvılcım: 1. Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası. 2. Harekete geçiren etken.

Kübra: En büyük, çok büyük olan.

L ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Lina: 1. Antik Yunan’da olimpiyat oyunlarını kazananlara verilen ve zeytin dallarından yapılan taç. 2. Arapçada yumuşak hurma ağacı.

M ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Maide: 1. Yemek, ziyafet. 2. Üzerinde yemek bulunan sofra.3. Kur’an-ı Kerim’in bir suresinin adı.

Medine: 1. Kent, şehir. 2. Hicaz’da Hz. Muhammed’in türbesinin bulunduğu şehir.

Melek: 1.Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık. 2. Terbiyeli, uysal kimse.

Melike: 1. Kadın hükümdar. 2. Padişah karısı.

Melda: Narin ve ince yapılı anlamındadır.

Menşure: Saçılmış, dağılmış.

Merve: 1. Çakıl taşı. 2. Mekke’de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı.

Meryem: 1. Peygamber İsa’nın annesi. 2. Dindar kadın. 3. İbr. İsyan, ayaklanma.

Mukaddes: Kutsal, mübarek.

Müberra: Temize çıkmış, aklanmış.

N ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Nehir: Irmak.

Neşe: Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret.

Nimet: 1.İyilik, lütuf, ihsan. 2.Yaşamak için gerekli her şey. 3.Yiyecek içecek, özellikle ekmek. 4.Yararlanılan imkân.

Nisa: 1. Kadın.2. Kur’an-ı Kerim’de IV. sure.

Nur: 1. Aydınlık, ışık, parıltı. 2. Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık. 3. Kur´an-ı Kerim.

Nuran: Nurlu, ışıklı, aydınlık.

Neveda: Farklı havası olan anlamındadır.

Ö ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Özgün: Şiir anlamındadır.

P ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Pamira: Orta Asya’da yayalardan birinin ismidir.

R ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Rana: Göze hoş gelen, güzel anlamındadır.

Ravza: Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe.

Reyhan: Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.

Rüya: Düş.

S ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Saliha: 1. Elverişli, iyi, uygun, yakışır. 2. Yetkisi ve hakkı olan. 3. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.

Sara: Halis, katkısız, temiz.

Saye: Sahip çıkan anlamındadır.

Seher: Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı, seher vakti.

Sena: 1. Övme, övüş.2. Işık, şimşek parıltısı.

Serap: 1. Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanılması, ılgın. 2. Öteki dünya.

Serra: Genişlik, kolaylık.

Sevgi: İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Sevinç: İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku.

Sıdıka: 1. Çok doğru, yalan söylemeyen. 2. Hz. Ayşe’nin lakabı. 3. Hz. Meryem’in lakabı.

Sultan: 1. Padişah, hükümdar. 2. Hükümdar ailesinden olan kadınlara verilen ad. 3. Sevilen, beğenilen, baş tacı edilen.

Ş ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Şeyma: Vücudunda ben gibi izi olan demektir. Peygamber (s.a.v)’in süt kardeşinin ismidir.

Şifa: Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma.

Şura: Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer.

T ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Tayyibe: 1. İyi, güzel, hoş. 2. Çok temiz.

Tuba: 1. Güzellik, iyilik, hoşluk. 2. Cennette bulunduğuna inanılan, kökü yukarıda, dalları aşağıda büyük bir ağaç.

Tuana: Cennete düşen ilk yağmur damlasıdır.

Tamay: Dolunay demektir.

U ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Ufuk: Necm suresinde geçer. Kız ve erkek ismidir.

Ü ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Ülfet: Dostluk kurulabilecek kişi demektir.

V ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Vildan: 1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar, köleler.

Vicdan: Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

Y ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Yağmur: Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet.

Yakut: Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taş.

Yaprak: Bitkilerin solunumunu sağlayan, çoğunlukla yeşil ve türlü biçimlerdeki bölümü.

Yezra: Çoğalma, yayılma.

Yıldız: 1. Gökyüzündeki ışıklı gök cisimlerinin her biri. 2. Baht, talih, yazı.

Yüsra: 1. Sol taraf. 2. Kolaylık.

Yonca: Başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, çayır bitkisi.

Z ile başlayan Kur’an’da geçen kız isimleri

Zehra: Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse.

Zekiye: Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.

Ziynet: Süs, bezek

Zümra: zeki, güzel, bilgili ve iyi ahlaklı kadın anlamındadır.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Hildebrandslied (Hildebrand Şarkısı)

**Hildebrandslied (Hildebrand Şarkısı)**, 9. yüzyılın başlarında yazılmış, Eski Yüksek Almanca dilinde bir destandır. Bu destan, …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!