Latin İsimleri

Latin İsimleri ve Anlamları – Latin Erkek ve Kadın İsimleri

Latinler, bugünkü Lazio’ya tekâbül eden bölgede yaşamış olan eski bir İtalik halktır. Bağımsız şehir devletlerinde yaşamışlarsa da, ortak bir dilleri (Latince), ortak dinî inançları ve yakın akrabalıkları vardı. Aeneas’ın kayınpederi Latinus’un torunları olduklarına inanırlardı. Latin şehirleri birbirleriyle ticaret yapmak ve birbirlerinin şehirlerinde ikamet etmek için ortak haklar geliştirmişlerdi.

Antik Roma’nın toprak talepleri diğer Latinleri MÖ 341’de Roma’ya karşı birleştirmiş, ancak zafer Roma’nın olmuştu (MÖ 338). Sonuç olarak Latin devletlerinin bazıları Roma devletine bağlanmış ve halklarına da Roma vatandaşlığı verilmişti. Kalanlar ise Roma müttefiki olmuş ve bazı imtiyazlar elde etmişlerdir.

Roma’nın İtalya’da genişlemesiyle ‘Latin’ kelimesi etnik bir terim ve hukukî bir kategori haline gelmiştir. Günümüzün Latin halkları ise İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar, Portekizliler ve Rumenlerdir.

Latince, Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik koluna ait bir dildir. Latin alfabesinin kökeni Etrüsk alfabesi ile Yunan alfabesine dayanır.

Latince, Roma’nın da yer aldığı Orta İtalya’daki Latium bölgesinin dilidir. Roma Cumhuriyeti’nin yükselişe geçmesiyle İtalya’da, sonra da batı Roma İmparatorluğu’nda hâkim dil haline geldi. Latinceden İngilizceye geçen çok sayıda kelime bulunur. Özellikle teoloji, bilim, tıp ve hukuk alan alanlarındaki birçok terimin kökeni Latinceye (ve Grekçeye) dayanır.

Latincenin günümüze ulaşan en eski örneği, MÖ 7. yüzyıla tarihlenen bir toka üzerine Yunan alfabesi ile yazılmış 5 harflik bir metindir.

Latince Erkek İsimleri ve Anlamları

Astraios: Eos”un yani şafak kızıllığının kocasıdır. Yıldızlara hükmederdi.

Askanios: Aeneas ile Kreuse”nin oğlu

Amadeus – tanrıyı sevmek.

Atticus – Atina bölgesinden. Ama aynı zamanda edebiyatta potansiyel olarak gelmiş geçmiş en sevilen karakterlerden birinin adı.

Barnabas – teselli oğul anlamına gelir.

Brutus – İngiltere’nin adını aldığı adam.

Caius –  ‘Anahtar’

Aison: İolkos şehrinin kralı. Pelias”ın ağabeyi, İason”un babası.

Aithalides: Hermes”in oğlu, Arganautlar seferine haberci olarak katılmıştı. Efsaneye göre babası ona öldükten sonra mezarda bile her şeyi hatırlayabilecek bir hafıza vermişti.

Cato – her şeyi bilen.

Cirrus – saç tutamı. Ama aynı zamanda gökyüzündeki incecik bulutların da adıdır.

Auson: Odysseus ile Kalypso”nun oğlu. Latinos adında Latinlaerin babası sayılan bir oğlu vardı.

Autolykos: Odysseus”un dedesi. Hermes”in oğlu idi.

Clementius veya Clement – merhametli.

Cornelius – boynuz.

Cyprian – Kıbrıslı bir adam anlamındadır.

Aleksandros: Kahraman Paris”in bir lakabı.

Alkaios: Perseus”un üç oğlundan biri

Decimus – onuncu çocuk anlamındadır.

Emilianus – istekli. Emile, Emiliano veya Emilio, hepsi modern alternatiflerdir.

Faustus – şanslı.

Horace – zaman. Bir Roma şairi.

Athamas: Phtiksos”un babası, İno”nun kocası.

Ignatius – ateşli.

Italus – İtalya’nın adamı.

Janus – geçit veya kapı.

Julius – genç. Hala Julian şeklinde kullanılmaktadır.

Augustus: İki bin yılı aşkın bir süredir lider olarak tanınan Caesar Augustus, esasen Roma İmparatorluğu’nu kuran adamdı. Adı heybetli veya muhteşem anlamına gelir.

Aurelian. Askeri zaferleriyle tanınan bir imparator. Bugün, Latin ülkelerinde Aureliano hala popüler bir isimdir. Altın demektir.

Sezar: Başlangıçta daha çok bir unvan (bugünkü ‘kral’ gibi), Caesar benzersiz bir Latince erkek bebek ismidir.

Akis: Faunus ile Nympha Symaethis”in oğlu

Claudius. Claude olarak kısaltın ve küçük oğlunuz için sevimli ve sofistike bir ad olsun

Gordion: Üç imparator bu isme sahipti. Gordon veya Jordan’da benzersiz bir bükülme yaratıyor.

Aigisthos: Kral Thyestesİn kendi öz kızı Pelopia”dan kazandığı oğlu. Baba ile kızı arasındaki sapkın ilişkinin ürünü olan bu çocuk, halkın ayıplamasından utanıldığı için doğruca ormana bırakılmıştı.

Hadrianus: Bu Latin erkek ismi, Adrian’ın eski bir varyasyonudur.

Leo: Yaklaşık 2000 yıldır sevilen bir isim. Sevimli, güçlü ve basit.

Akaman: Alkmanion ile Kallirhoe”nin oğlu.

Nero: Siyah, güçlü veya – Fince’de rastgele– dahi anlamına gelebilir.

Tacitus: Hem imparator hem de tarihçi, adı sessiz anlamına gelir.

Tiberius: Adı, Roma’nın içinden geçen nehir olan Tiber’den geliyor.

Arkas: Zeus ile peri kızı Kallisto”nun oğlu. Arkadiaların atası, Erato”nun sevgilisi.

Arkhelaos: Temenos”un oğlu. Herakles”in torunu.

Arkhemoros: Hyripyle”nin İason”dan olan oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldü.

Akhales: Herakles (Hercul) ile Omphale”nin oğullarından biri.

Titus: Eski Roma’da en yaygın Latince isimlerden biri, onur unvanı anlamına geliyor.

Trajan: Çok önemli bir erkek bebek için güçlü bir isim. En iyisi olarak biliniyordu.

Zeno: Havalı, şık ve güçlü bir Latin erkek ismi. Zeus’un hediyesi anlamına gelir.

Justus – dik

Juvenal – genç.

Livy – zeytin ağacı. Cinsiyetten bağımsız bir isim.

Lucan – Lucania’dan bir adam.

Lucius – hafif.

Aegee: (Aige) Ege Theseus”un babası ve Athena kralı.

Aias: Troia savaşına katılmış iki kahramanın adı

Aias, Salamis kralı Telemon”un oğlu. İlias”ta Akhilleus”tan sonra en yiğit, güzel bir kahraman olarak anılır.

Aias, Lokri”in oğlu, kırk gemi ile Troia”ya gitti, çok hızlı koşardı.

Aidoneus: Yeraltı dünyasının tanrısı Hades”in bir diğer adı.

Aigeus: Atina kralı Theseus”un babası. Theseus Minotauros”a karşı kazandığı zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederekkendisini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize ege denizi denir.

Leon: arslan demek.

Dennis, Denis veya Dennys: Yunan mitolojisinde şarap tanrısı Dionysus’tan gelen bir isim. Denny, Deen, Den gibi kısaltmaları da kullanılır.

Magnus – harika.

Maximus – en büyüğü.

Octavius ​​- sekizinci çocuk.

Ovid – koyun çobanı. En zorlayıcı isim anlamı değil, biliyoruz. Ama o gelmiş geçmiş en büyük aşk şairlerinden biriydi.

Paulinus – küçük.

Pliny – zengin, bol, mükemmel.

Pontius – köprü.

Ptolemy – savaş.

Quintus – beşinci çocuk.

Valery: güçlü ve sağlıklı

Olivia: ‘Zeytin ağacı’ demek.

Victor: kazanan, güçlü.

Roman – güçlü ve güçlü. Bugün dünyanın bazı bölgelerinde yaygın bir isim.

Rufus – kızıl saçlı.

Seneca – eski.

Septimus – yedinci çocuk.

Silvanus – orman.

Claude: Latincede ‘topal’ demek. Ünlü bir Roma ailesinin soyadı oldu. 7’nci yüzyıldaki Aziz Claude’tan dolayı Hristiyanlar arasında isim olarak yayıldı. Ressam Claude Monet ile birlikte yeniden yaygınlık kazandı.

Silvius – orman

Sirius – parlıyor, kavuruyor. Ayrıca gökyüzündeki en parlak yıldız.

Tarquin – gururlu.

Tatius – onurlu.

Thaddeus – cesur yürek.

Ulysses – öfkeli. Ama efsanenin cesur kahramanı.

Urban – şehirli.

Virgil – gelişen.

Jupiter veya Jove: Tanrıların kralı. Evet, Jüpiter oldukça güçlü bir isim. Jüpiter’in takma adı olan Jove, aynı derecede güçlü ama biraz daha naziktir.

Bacchus: Şarap ve sarhoşluk tanrısı. İsim bugünlerde benzersiz.

Cupid: Aşk ve sevgi tanrısı.

Aeneas. Genellikle çok yönlü bir kahraman olan Aeneas, Romalıların efsanevi babasıydı. Adındaki varyasyonlar – İtalyan Enea gibi – bugün hala var.

Mercury. Tüm tanrıların en zekisi olarak bilinir.

Neptune. Deniz tanrısı.

Liber: Bize özgürlük kelimesini verir.

Faunus. Doğa tanrısı.

Phoebus. Güneş tanrısının adı.

Mars. Giriş gerektirmez

Romulus. Kardeşi Remus (aşağıda) ile birlikte Roma’yı kurdu.

Remus. Aynı şekilde, nazik ve asil bir isim.

Vulcan: Ateş tanrısı Vulcan, kulağa oldukça etkileyici gelen bir Latince isim

Adrogos: Girit kralı Minos”un oğullarından biri.

Aeson: (Aison) Thessalia kralı Pelias”ın kardeşi ve Jason”ın babası.

Agemedes: Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi”deki Apollon tapınağını yaptı.

Agememnon: Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında,Yunan ordularının baş komutanı.

Agathon: Atinalı ünlü bir trajedi yazarı.

Popüler Latince Erkek İsimleri ve Anlamları

Adrogos: Girit kralı Minos”un oğullarından biri.

Aeson: (Aison) Thessalia kralı Pelias”ın kardeşi ve Jason”ın babası.

Remus. Aynı şekilde, nazik ve asil bir isim.

Vulcan: Ateş tanrısı Vulcan, kulağa oldukça etkileyici gelen bir Latince isim

Mercury. Tüm tanrıların en zekisi olarak bilinir.

Neptune. Deniz tanrısı.

Liber: Bize özgürlük kelimesini verir.

Faunus. Doğa tanrısı.

Phoebus. Güneş tanrısının adı.

Leon: arslan demek.

Dennis, Denis veya Dennys: Yunan mitolojisinde şarap tanrısı Dionysus’tan gelen bir isim. Denny, Deen, Den gibi kısaltmaları da kullanılır.

Trajan: Çok önemli bir erkek bebek için güçlü bir isim. En iyisi olarak biliniyordu.

Zeno: Havalı, şık ve güçlü bir Latin erkek ismi. Zeus’un hediyesi anlamına gelir.

Justus – dik

Cyprian – Kıbrıslı bir adam.

Aleksandros: Kahraman Paris”in bir lakabı.

Gaius – sevinin.

Horace – zaman. Bir Roma şairi.

Latince Kız İsimleri ve Anlamları

Adrianna: Adrianna popüler bir Latince isimdir ve ‘Adria şehrinden olan’ anlamına gelir.

Alba: Bu isim, ‘adil veya beyaz olan’ anlamına gelir.

Amelia: ‘çalışkan, gayretli’ anlamına gelir.

April: ‘Açık olan’ ve Nisan ayı demektir.

Arabella: Arabella, Isabella’nın bir alternatifidir. ‘Duaya teslim olmak’ anlamına gelir.

Aurora: Bu isim ‘şafak’ anlamına gelir.

Bea: Beatrice’in kısaltması, ‘mutluluk getiren’ anlamına gelir.

Beitris: Latin kökenli olan bu isim İskoç kültüründen gelir ve ‘yolcu olmak’ anlamına gelir.

Camilla: Bu güzel isim ‘kusursuz karakter’ anlamına gelir.

Cara: Bu isim ‘sevgili’ anlamına gelir.

Celeste: Bu isim Latince Caelestis isminin bir türevidir. ‘Göksel’ veya ‘ilahi’ anlamına gelir.

Celine: Bu isim Celeste’den gelir ve ‘göksel’ anlamına gelir.

Claude: Claude adı Latince Claudius’tan gelir ve ‘topallama’ veya ‘kekemelik’ anlamına gelir.

Diana: Diana ‘ilahi’ demektir.

Emily: Latince kökenli bu isim, ‘çalışkan’ veya ‘hevesli’ anlamlarına sahiptir.

Emma: Bu sevimli isim ‘bütün’ veya ‘evrensel’ anlamına gelir.

Estelle: Adı ‘yıldız gibi olan’ anlamına gelir.

Felicia: Bu isim ‘çok şanslı olan’ anlamına gelir.

Felicity: Felicity adı ‘mutlu’ veya ‘iyi şans’ anlamına gelir.

Frances: Bu isim ‘Fransa’dan’ veya ‘özgür olan’ anlamına gelir.

Frankie: ‘Fransa’dan gelen’ anlamına gelir.

Gillian: Bu isim, ‘gençlik’ anlamına gelen Latince Julian adından türetilmiştir.

Gloria: “şanlı kadın” anlamına gelir.

Graciela: Latince gratia kelimesinden türetilen Graciela adı ‘hoşluk’ anlamına gelir.

Helena: Bu ismin ‘ışık’, ‘meşale’ veya ‘güneş ışını’ gibi anlamları vardır.

Hillary: Bu, ‘çok neşeli veya esprili olan’ anlamına gelir.

Ivory: Bu isim ‘temiz olan’ anlamına gelir.

Jillian: Bu isim ‘genç’ anlamına gelir.

Joy: ‘sevinç’ veya ‘neşeli’ anlamına gelir.

Klaudie: Ad Latince kökenlidir ve ‘topal’ anlamına gelen Claudius kelimesinin bir türevidir.

Laura: Laura adı ‘defne bitkisi’ anlamına gelir.

Levian: Bu güzel isim ‘bir şimşek çakması’ anlamına gelir.

Lucia: Lucia adı, ‘ışık’ anlamına gelen Latince Lux kelimesinden gelmektedir.

Luna: Luna adı ‘ay’ anlamına gelir.

Marisa: Bu Latince isim ‘deniz’ anlamına gelir.

Miranda: Bu isim ‘hayran olunan kimse’ anlamına gelir.

Natalie: “Noel günü doğan” anlamına gelir.

Neonella: Neonella adı ‘güzel’ veya ‘tatlı kız’ anlamındadır.

Nora: Nora adı ‘onur’ ve ‘ışık’ anlamına gelir.

Olethea: basitçe ‘çok doğru olan biri’ anlamına gelir.

Olivia: Bu isim ‘zeytin ağacı’ anlamına gelir.

Plena: ‘bol veya eksiksiz’ anlamına gelir.

Regina: “kraliçe olan” anlamına gelir.

Sabrina: ‘sınır çizgisi’ anlamı vardır.

Sage: ‘bilge olan’ anlamına gelir.

Serena: Bu isim, ‘sakin’ anlamına gelen Latince serenus kelimesinden gelir.

Stella: Stella adı ‘yıldız olmak’ anlamına gelir.

Tacita: Bu isim, ‘konuşmayı sevmeyen’ veya ‘çok suskun olan’ anlamlarındadır.

Tarsicia: Adı ‘Türk şehri Tarso’da doğan kişi’ anlamına gelir. Aynı zamanda ‘yiğit’ anlamına da gelebilir.

Tiffany: Bu isim “üçlü” anlamına gelir.

Tish: Tish adı, ‘sevinç’ anlamına gelen Tisha’nın kısaltmasıdır.

Tracy: Bu isim ‘korkusuz savaşçı’ anlamına gelir.

Umbelina: ‘Koruyucu gölge veren’ anlamına gelir.

Valeria: ‘güç ve sağlık’ anlamına gelir.

Vera: Vera adı ‘gerçek’ anlamına gelir.

Violet: Bu güzel isim Latin kökenlidir ve menekşe rengi anlamına gelir.

Vivienne: ‘canlı’ anlamına gelir.

Xema: Bu isim ‘değerli’ anlamına gelir.

Zea: Zea, Latince kökenli nadir bir isimdir ve ‘tahıl’ anlamına gelir.

Zerlina: isim ‘muhteşem şafak’ anlamına gelir.

Popüler Latince Kadın İsimleri ve Anlamları

Adrianna: Adrianna popüler bir Latince isimdir ve ‘Adria şehrinden olan’ anlamına gelir.

Beitris: Latin kökenli olan bu isim İskoç kültüründen gelir ve ‘yolcu olmak’ anlamına gelir.

Claude: Claude adı Latince Claudius’tan gelir ve ‘topallama’ veya ‘kekemelik’ anlamına gelir.

Diana: Diana ‘ilahi’ demektir.

Emily: Latince kökenli bu isim, ‘çalışkan’ veya ‘hevesli’ anlamlarına sahiptir.

Frankie: ‘Fransa’dan gelen’ anlamına gelir.

Graciela: Latince gratia kelimesinden türetilen Graciela adı ‘hoşluk’ anlamına gelir.

Helena: Bu ismin ‘ışık’, ‘meşale’ veya ‘güneş ışını’ gibi anlamları vardır.

Ivory: Bu isim ‘temiz olan’ anlamına gelir.

Jillian: Bu isim ‘genç’ anlamına gelir.

Klaudie: Ad Latince kökenlidir ve ‘topal’ anlamına gelen Claudius kelimesinin bir türevidir.

Laura: Laura adı ‘defne bitkisi’ anlamına gelir.

Marisa: Bu Latince isim ‘deniz’ anlamına gelir.

Nora: Nora adı ‘onur’ ve ‘ışık’ anlamına gelir.

olethea: basitçe ‘çok doğru olan biri’ anlamına gelir.

Plena: ‘bol veya eksiksiz’ anlamına gelir.

Regina: “kraliçe olan” anlamına gelir.

Sabrina: ‘sınır çizgisi’ anlamı vardır.

Tacita: Bu isim, ‘konuşmayı sevmeyen’ veya ‘çok suskun olan’ anlamlarındadır.

Umbelina: ‘Koruyucu gölge veren’ anlamına gelir.

Valeria: ‘güç ve sağlık’ anlamına gelir.

Xema: Bu isim ‘değerli’ anlamına gelir.

Zerlina: isim ‘muhteşem şafak’ anlamına gelir.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Erdal Çolak’ın Tarihin Başladığı Uygarlık Kürdistan ve Kürtler kitabı

Erdal Çolak’ın Tarihin Başladığı Uygarlık Kürdistan ve Kürtler kitabı okuyucuyla buluştu

Bu kitabın önemi geçmişin saklı ve esrarengiz derinliklerinde dolaşarak tarihe ve geleceğe özelliklede Kürt halkına …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!