Lazca Kız İsimleri

Lazca Kız İsimleri ve Anlamları

Lazlar, Güney Kafkas dillerinden Lazca konuşan ve Türkiye ve Gürcistan’ın Karadeniz kıyısındaki bölgelerinde yaşayan bir etnik gruptur.

Asıl olarak Lazların ülkesi olan Lazistan’ı kapsayan Lazistan sancağı 1851 yılında ortaya çıktı ve sancak bu tarihte Trabzon Eyaleti’ne bağlıydı. Tarihsel olarak Gürcülerin yaşadığı bölge olan Klarceti’nin bir bölümü (Livana) de bu sancağın sınırlarına dahil edilmiştir. Osmanlı Devleti 1867 yılında eyaletten vilayet sistemine geçti ve 1869 yılında Trabzon Eyaleti’nin yerini Trabzon Vilayeti aldı.

Günümüzde Lazların toplam nüfusunun tahminleri en düşük 150.000 ve en yüksek 1 milyon arasında değişmektedir. Lazlar en yoğun olarak Türkiye’nin kuzeydoğusunda yaşamaktadır. Lazların konuştuğu Lazca, Gürcüce, Svanca ve Megrelce ile birlikte Güney Kafkas dil ailesini oluşturur. 2001’de yaklaşık 130.000-150.000 konuşanı ile Lazca UNESCO tarafından yok olma tehlikesi altındaki dil olarak sınıflandırılmıştır.

Lazca dört Kartvel dilinden biridir. Mingrelian ile birlikte, bu Kartvelian dil ailesinin Zan kolunu oluşturur. İki
dili, bazı dilbilimcilerin Megrelce ve Lazca’yı tek bir Zan dilinin lehçeleri veya bölgesel varyantları olarak
adlandırdıkları görülür, bu görüş Sovyet döneminde resmi olarak kabul edilmişti ve bugün Gürcistan’da bu hala böyle kabul edilmiştir.

Bununla birlikte, genel olarak, Megrelce ve Lazca, hem konuşmacı topluluklarının uzun süredir devam eden ayrılığı (500 yıl) hem de karşılıklı anlaşılırlık eksikliği nedeniyle ayrı diller olarak kabul edilir.

17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi’nin yazdığı “Seyahat Defteri”nde geçen Lazca metinler, Lazcaya ilişkin bilinen en eski yazılı kayıtlardır. Latin harfleriyle yazılmış bilinen en eski Lazca kayıt, İspanyol filolog Lorenzo Hervás‎‎’ın
1787’de yazdığı Kelime Bilgisi, Çok Dillilik ve 150’den fazla dile giriş (1787) kitabında geçmektedir.

Kitapta Lazca sözlük listesi ve dilbilgisi notları yer almaktadır. Hervás, Lazca ile ilgili bilgileri Polonyalı bir
Prens vasıtasıyla İstanbul’da yaşayan İtalyan şarkiyatçı E. Toderini’den toplamıştır.

Lazca Kız İsimleri ve Anlamları

En popüler ve sevilen Lazca kız isimleri arasında Loresima, Ezmoce, Gyuli, Pavri, Moni ve Liva yer almaktadır.

Tutaste: Ay ışıklı, ay ışığı görünen hava

Parpali: Kelebek

Loresima: Papatya

Kiana: (e) (k) Dünya

Şana: Mutluluk

Loya: Tatlı

Mcima: Yağmur

Medea: Kolhiskralınınkızı

Mzuğa: (e) (k) Deniz

Moni: Boncuk

Bedi : Talih, kader

Dadali : Güzel, gül

Esvara: Her şey,

Ezmoce : Rüya

İlimba : Sevilir olan

Liva : Kar suyu

Mani : Çabuk, hızlı

Mira : Yüz, çehre

Peri : Renk

Pavri : Yaprak

Aliyoni: Deniz kuşu, martı

Butka : Yaprak

Elva: Yukarı çıkmak

Gyuli: Gül

İsina:Bahçe

Loresima:Papatya

Mani: Çabuk

Nena: Dil

Okro: Altın

Tana: Parla, ışılda

Da: Kızkardeş

Nana: Anne

Şina: Anmak, Hatırlamak

Oropa: Aşk, sevda

Oroperi: Sevdalı, sevgili.

İrden: Büyüyor

İmorden: Büyüyor

İrday: Büyüsün

Opordaje: Sevimli. sevilen, sevme ifadesi (e.k)

Timya: Nadir, az bulunan.

Mtuta: Ay

Çona: Işık

Çonaşk’imi: Işığım

Mcora, Mjora: Güneş

Mz’guda: Fidan, Filiz

Timya: nadir bulunan

Şana: şenlik coşku

Butka: yaprak

Liva: baharda karların erimesine yardımcı olan ılık rüzgar

Tutaste: Ayışığı

Loya: Tatlı kız, Şekerli (şeker)

Çona: ışık

Zuğa: deniz

Pukuyi: Çiçek

Tanura: gündoğumu

Culi: gül

Arxela: bir mutluluk

Şineri

Bedi

Barva

Butka

İsina

Liva

Dadali

Esvara

Ezmoce

İlimba

Liva

Mani

Mira

Peri

Pavri

Biç’ina

Akoni

Aşena

Dirvana

Ekana

Jurte

İrday

Lande

Medi

Orena

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

İnsan evriminin süreçleri

İnsan evrimi, milyonlarca yıl süren bir süreçte gerçekleşmiştir ve çeşitli hominid türlerinin gelişim ve adaptasyonunu …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!