Luvis Şeyho Kimdir

Luvîs Şeyho, (d. 5 şubat 1859, Mardin – ö. 7 aralık 1927, Beyrut)

5 Şubat 1859’da Mardin’de doğdu. Dokuz yaşlarında iken Beyrut’a giderek büyük kardeşiyle birlikte öğrenim gördü. 1874’te Katolikliğin bir kolu olan Cizvit mezhebine girdi. 1880’de Beyrut’taki Cizvit üniversitesinden mezun oldu.

1882’de Cizvitlerin Beyrut’taki Arapça Dil Okulu’nda öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1887-1894 yılları arasında Paris’te Arap edebiyatı ve tarihi üzerine eğitim gördü. Bu dönemde Paris’teki Bibliothèque Nationale’de bulunan Arapça yazma eserleri inceledi.

1894’te Avrupa seyahatinden Beyrut’a döndükten sonra kendini Arap dili ve edebiyatı çalışmalarına verdi. 1897’de el-Meşriḳ dergisini kurarak ölümüne kadar neşriyle meşgul oldu. Bu dergi, Arap edebiyatı, tarihi ve kültürü üzerine önemli bir kaynaktır.

Şeyho, Arap edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Arap edebiyatı tarihinin çeşitli dönemlerine ve türlerine dair eserler yazdı. Ayrıca, Arapça yazma eserlerin tıpkıbasımlarını ve neşirlerini yaptı.

Şeyho’nun başlıca eserleri şunlardır:

  • el-Meşriḳ (dergi, 1897-1927)
  • Târîḫu’l-âdâbi’l-ʿArabiyye fi’l-ḳarni’t-tâsiʿ ʿaşer (1908-1910)
  • Maǧâni’l-edeb fî hadâʾiki’l-ʿArab (1901)
  • Nuzhetu’t-tarf fî muhtasari’s-sarf (1898)
  • Maʿrizu’l-hutûti’l-ʿArabiyye (1903)

Şeyho, 7 Aralık 1927’de Beyrut’ta öldü.

Şeyho’nun Arap edebiyatına katkıları

Luvîs Şeyho, Arap edebiyatına yaptığı katkılarla önemli bir isim olarak kabul edilir. Şeyho, Arap edebiyatı tarihinin çeşitli dönemlerine ve türlerine dair eserler yazmış, Arapça yazma eserlerin tıpkıbasımlarını ve neşirlerini yapmıştır.

Şeyho’nun Arap edebiyatına yaptığı başlıca katkılar şunlardır:

  • Arap edebiyatı tarihinin araştırılması ve yazılması alanında öncü çalışmalar yapmıştır. Şeyho, Arap edebiyatı tarihinin çeşitli dönemlerine dair eserler yazmış, bu alandaki çalışmalarıyla Arap edebiyatı tarihinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamıştır.
  • Arap edebiyatı türlerinin araştırılması ve tanıtılması alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Şeyho, Arap edebiyatında şiir, nesir, edebiyat eleştirisi gibi çeşitli türlerin araştırılması ve tanıtılması için çalışmalar yapmıştır.
  • Arapça yazma eserlerin tıpkıbasımlarını ve neşirlerini yaparak bu eserlerin günümüze ulaşmasına katkı sağlamıştır. Şeyho, Beyrut’taki Cizvit kütüphanesinde bulunan binlerce Arapça yazma eserin tıpkıbasımlarını ve neşirlerini yapmıştır. Bu çalışmalar, Arapça yazma eserlerin araştırılması ve incelenmesi için önemli bir kaynak oluşturmuştur.

Luvîs Şeyho, Arap edebiyatına yaptığı katkılarla bu alanda önemli bir isim olarak kabul edilmektedir. Şeyho’nun çalışmaları, Arap edebiyatı araştırmalarının gelişmesine ve Arap edebiyatı eserlerinin günümüze ulaşmasına katkı sağlamıştır.

AYRICA BAKIN

Alexandra Anna Daddario Kimdir Hayatı

Amerikalı oyuncu Alexandra Anna Daddario, 16 Mart 1986 tarihinde dünyaya geldi. Avukat bir ailenin çocuğudur. …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!