MAZENDERANLILAR

MAZENDERANLILAR KİMDİR

Mazenderanlılar, İran’ın Mazenderan Eyaleti’nde yaşayan bir halktır.

Hazar denizi’nin güneydoğu kıyısında yaşamaktadırlar.

Konuştukları dil Mazenderanca dilidir.

Mazenderancaya en yakın dil Gilekçedir.

Mazenderanlıların büyük bir kısmı Mazenderan Eyaleti’nde yaşamaktadır.

Küçük bir kısmı ise Tahran ve Gülistan’da yaşamaktadır.

Bilindiği kadarıyla nüfusları yaklaşık 3.5 milyon dolayındadır.

Mazenderanlıların arasında hakim olan din Şii İslam dinidir.

Mazanderani sayısı 2019 yılında 4.480.000 olarak bilinmektedir. 

Mazanderanilerin çoğu Hazar Denizi’nin güneydoğu kıyısında yaşamaktadırlar.

Geleneksel iş kolları çiftçilik ve balıkçılıktır. 

Mazanderaniler komşu Gilaki halkının yanı sıra Gürcüler, Ermeniler ve Azeriler gibi Kafkas halklarıyla da yakından ilişkilidir.

Mazanderan halkının kendine özgü geleneksel giysileri bulunmaktadır.

Mazenderanca, Hint-Avrupa dil ailesinin İrani diller grubunun Kuzeybatı İran dilleri koluna bağlı bir dildir.

Hazar Denizi’nin güney kesiminde ve Gilan ve Gülistan eyaletlerinde konuşulmaktadır.

Mazenderanca gramer, diksiyon ve söz dağarcığı bakımından Gilanice, Zazaca ve Talişçe benzerlik özellikleri barındırmaktadır.

Mazanderani dil, Mazanderaniler tarafından konuşulan bir Northwestern İran dilidir.

Mazanderanilerin çoğu aynı zamanda Farsça’yı da akıcı olarak konuşmaktadır.

Gilaki ve Mazanderani dilleri, Kafkas dilleriyle belirli tipolojik özellikleri paylaşmaktadırlar . 

Eğitimin ve medyanın gelişmesiyle birlikte Mazanderani ve diğer İran dilleri arasındaki ayrımın ortadan kalkması olasıdır. 

Mazenderani, Gilaki diliyle yakından ilişkilidir.

Her iki dilin de birbirine  benzer sözcük dağarcığı  bulunmaktadır.

Atalarının Kafkasya bölgesinden geldikleri, belki de Güney Hazar’daki daha eski bir grubun yerini aldığı ileri sürülmektedir. 

Dilbilimsel deliller kesin olmamakla beraber Gilaki ve Mazanderani dilleri  Kafkas dilleriyle belirli tipolojik özellikleri paylaşmaktadırlar. 

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

Pernell Whitaker Kimdir

Whitaker, hafif siklet, hafif ağır siklet ve hafif orta ağır siklet’te 4 defa Dünya Şampiyonluğu …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!