Militarizm nedir neyi amaçlar?

Militarizm, bir toplumda veya devlette askeri değerlerin, düşüncelerin ve kurumların baskın hale gelmesi anlamına gelir.

Bu kavram, genellikle silahlı kuvvetlerin toplumsal ve politik yaşamda merkezi bir rol oynaması, askeri bütçenin yüksek olması, askeri teknolojilerin öncelik kazanması ve askeri liderlerin politik kararlarda etkili olması ile ilişkilendirilir.

Militarizmin amaçları ve özellikleri şunlardır:

1. **Güvenlik ve Savunma**: Militarizm, ulusal güvenliği sağlamak ve dış tehditlere karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturmak amacı güder. Bu, büyük bir orduyu ve gelişmiş silah sistemlerini içerir.

2. **Güç Gösterisi ve Caydırıcılık**: Askeri gücün sergilenmesi, potansiyel düşmanları caydırmak ve uluslararası arenada ülkenin prestijini artırmak amacı taşır. Bu, askeri tatbikatlar, silah gösterileri ve uluslararası askeri ittifaklar aracılığıyla gerçekleştirilir.

3. **Ulusal Birlik ve Disiplin**: Militarizm, toplumda disiplin, birlik ve vatanseverlik duygularını güçlendirmeyi hedefler. Askeri eğitim ve zorunlu askerlik, bu değerlerin yayılmasına yardımcı olur.

4. **Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma**: Askeri harcamalar ve savunma sanayi, ekonomik büyüme ve teknolojik ilerleme için bir araç olarak görülür. Özellikle savunma sanayiine yapılan yatırımlar, teknoloji ve mühendislik alanlarında yenilikleri teşvik eder.

5. **Politik Güç ve Kontrol**: Askeri liderlerin politik karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynaması, politik istikrarı ve iç düzeni sağlama amacını güder. Bu durum, askeri darbeler veya askeri vesayet rejimlerinde açıkça görülebilir.

Militarizmin eleştirileri de mevcuttur. Aşırı militarist politikalar, sivil özgürlüklerin kısıtlanmasına, demokratik kurumların zayıflamasına ve barışçıl çözümler yerine askeri müdahalelerin tercih edilmesine yol açabilir. Ayrıca, yüksek askeri harcamalar, sosyal hizmetlere ve altyapıya ayrılan kaynakların azalmasına neden olabilir.

Özetle, militarizm bir toplumda askeri gücün ve değerlerin ön plana çıkarılmasıdır ve bu yaklaşım, güvenlikten ekonomik kalkınmaya kadar çeşitli amaçlar güdebilir. Ancak, dengeli bir yaklaşımın sağlanması, militarizmin olumsuz etkilerini minimize etmek için önemlidir.

AYRICA BAKIN

FUTBOL FELAKETİ!

TEMEL DEMİRER   “Futbolu eskiden açlar oynar, zenginler izlerdi. Şimdi ise zenginler oynuyor, açlar izliyor.”[1] …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!