MİLLİ İBRAHİM PAŞA

MİLLİ İBRAHİM PAŞA VE ÇOCUKLARININ FARKLI YAPILARI 

Ali BURAN 

İbrahim Paşa, ünlü İngiliz yazarı Mark Sykes’i çadırında omzunu öperek karşılar. Sykes gözlemlerinde İbrahim Paşa’nın kendine güvenen, hakim karakterli ve feodal bir baron olduğunu tespit etmiştir. Mark Sykes onunla ilgili gözlemlerini taçsız kral diye kitaplarına da yazmıştır.

İBRAHİM PAŞANIN ÇOCUKLARININ  FARKLI YAPILARI 

İbrahim Paşa, ünlü İngiliz yazarı Mark Sykes’i çadırında omzunu öperek karşılar.

Sykes gözlemlerinde İbrahim Paşa’nın kendine güvenen, hakim karakterli ve feodal bir baron olduğunu tespit etmiştir. Mark Sykes onunla ilgili gözlemlerini taçsız kral diye kitaplarına da yazmıştır.

İbrahim Paşanın iki hanımı vardı. İlki Kikan/Xelcanlı XINSA/HİNSA  Han/hatundur. Xınsa/Hinsa’dan  Abdulhamit (Diyarbakır’da Zindanda boğduruldu) Mahmut, İsmail ve Halil olmuştur. İkinci hanımı GE’S Arap Aşiretinden ŞEMSE  Hatundur. ŞEMSE’DEN Abdurrahman ve Temo olmuştur.

İbrahim Paşanın İki andan olan çocuklar 1918 Kurulan Kürt Teali Cemiyeti faal üyeleri yine 1927 de Suriye’den tüm Kürt Aydın ve ileri gelenlerin kurdukları XOYBUN/HOYBUN  örgütünün faal üyeleridir. İbrahim paşa ve çocukları İttihat-i Terakkinin zoru ile 1908 Abdulhamit ikinci  Meşruiyetin ilani ile çok zor koşularda yaşamışlardır.

BİNBAŞI NOEL, TEMO  VE ABDURRAHMAN İBRAHİM PAŞA

Binbaşı Noel, İbrahim Paşa’nın iki oğlu ile görüşürken çok ilginç tartışmalara şahit olur. İbrahim Paşanın oğlu Mahmut Bey İngilizlerle işbirliği yapmayacağını söyler.  Arap anadan olan (Abdurrahman 1977 yılında öldü. Temo 1936’da öldürüldü). Ağabeyleri Mahmut Beyi rencide edip İttihat Terakki yanlısı olduğunu şiddetle eleştirir. Temo daha ileri giderek, ”Hamidiye Alaylarında Edirne’de bizleri hafif Silahlarla koca bir tepe üstüne çıkarıp bizleri Bulgar hedefleri yapmıştır. Ayrıca tüm ceddimiz Osmanları /Türkler yok etmiştir, Biz nasıl onlarla beraber olur ve onlara güveniriz diye söyler. Binbaşı Noel bu sohbetten sonra ayrılır.

Hatta bir ara Temo ile Abdurrahman Beyler 3000 süvari ile Wêranşehir Harran’ı işgal eder. Daha sonra yapılan görüşmelerden sonra geri çekilir.  Mahmut Bey ise Maraş ve Urfa’nın işgallerine karşı çıkıp devlete bağlılığını bildirir. Bunun üzerine İngilizler bir daha Temo ile Abdurrahman beyin taleplerini dile getirmez. Not: M. Sykes’ın verdiği harita incelenmeye değer.

Önceleri Osmanlı Devleti iç ve dış meseleleri ile uğraşmaktaydı. Özellikle; Anadolu’nun hemen hemen, her yerinde başı bozukluk  en büyük sorunlardan biriydi. Heyet-i Islâhiye´nin başındaki Abidin Bey, Doğu Anadolu’da söz sahibi olan tüm aşiret reislerini göz altına almıştır. Bu reislerden biri de Sivas’ta tutulan Milli Aşiret reisi İbrahim Paşadır.  Daha sonra serbest bırakıldı ama Sivas’ta ikamete mecbur kılındı. Heyet-i İslâhiye’nin amaçlarından bir diğeri ise bölgede ziraatın yaygınlaştırılması, bölgenin imarı ve madenlerin işletilmesiydi. Kısa bir süre sonra tekrar aşîret merkezi olan Viranşehir’e dönen İbrahim Paşa  daha sonra yapmış olduğu hizmetlerden dolayı paşalığa yükselmiştir.

Hamidiye Alaylarının kuruluş aşamasında 1892 yılında kaymakamlığa atanan İbrahim Paşa, Padişah II. Abdülhamit’e bağlılığını bildirerek padişahın doğudaki sınırları korumak için kurmak istediği Hamidiye Alayları’na aşiretiyle katılacağını bildirmiştir. II. Abdülhamit alayların başına İbrahim Paşa´yı atadı. İbrahim Paşa böylelikle diğer aşiretlerin mensuplarını toplayarak büyük bir ordu kurdu. 11 alaydan beşi Milli Aşireti’nden oluşuyordu. Paşa, Padişah tarafından Mirliva’lığa yükseltildi. Bu Aşiretlerin ileri gelenleri Annemin  Dedem Bişar Ağa Binbaşı  (E’zidi) Babamın Dedesinin kardeşi Kûran’lı Ahmet Ağa binbaşı Soske/ dedemin kardeşi Hamza Sancaktar Bulgar çatışmasında öldürüldü. Hiderkan’lı Sinan Ağa Binbaşı ve kaymakam vekili. Hüse’ne KANCO Binbaşı Kasra Kanco sahibi ve İbrahim Paşa kasası. Sykes, İbrahim Paşa için Taçsız kral Baron  diyordu.

BİR AİLE BELGEM: çok insan tarafından bilinmeyen bu aile belgemi ilk EZELDEN VİRANŞEHİRLİYİZ Sitesi Yöneticisi Sayın Mehmet KAYAK’A açıklıyorum.

 Annem, ADUL//ADLE’ tahminen 17 yaşındayken, Osmanlı Hamidiye Paşası İbrahim Paşa’nın küçük oğlu Temo (Temir Bey) bir çok atlı eşliğinde bugünkü OĞLAKÇİ köyünden zorla kaçırılıyor. Annem tahminen birkaç ay Halep’te Temo’nun yanında kalıyor. Temo bir gece obada faili meçhul olarak öldürülür. Kimilerine göre, Türkiye ve Suriye istihbarat servisleri tarafından, kimilerine göre ise eskiden beri Millî Aşireti’ne karşı Osmanlılarla hareket eden Arap Şemir, Ges ve Fedan aşiretleri tarafından misilleme olarak öldürüldü. Ancak çok sonra anlaşıldı ki İbrahim Paşa’nın bütün çocukları Şêx Said isyanını desteklemiş. Hepsi 1918’de Kürt Teali Cemiyeti üyesi ve 1927’de kurulan Xoybûn’un kurucuları arasında yer almışlar. Bu olaydan sonra Millî Aşireti’nin kararıyla annemi dedem  gelin olarak uygun görüp, babama istemişler. Annem E’ZİDİLİKTEN İslamiyete geçişi çok zor ve zahmetli olmuştu bana hep anlatırdı. Allahtan rahmet diliyor saygı ile anıyorum.

MİLLİ İBRAHİM PAŞA’NIN SECERESİ

(Doğumu ve öldürülmesi (1863)-18.7.1909 Nusaybin de) İttihat Terakki ve Araplar tarafından öldürülmesi.

1) Zor Temur Paşa*

2) Oğlu veya Üvey Kardeşi İbrahim paşa

3) İbrahim oğlu Eyyüp Beg (zengil Zerin) 1812-1834 Diyarbakır zindanında öldürüldü.

4) Mahmut Beg Diyarbakır’da Osmanlı tarafından öldürüldü.

5) İbrahim Paşa (1863)-18.7.1909 Nusaybin de)

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

Şovenizmin tehlikeleri nelerdir?

Şovenizmin bir dizi tehlikesi vardır ve bunlar genellikle toplumlar arasındaki ilişkileri bozabilir, barışı tehdit edebilir …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!