MIZARLI AŞIK MEHMET YILMAZ KİMDİR

Asıl adı Mehmet Yılmaz olan ve çevresindekiler tarafından Âşık Mızarlı Mehmet olarak bilinen şair, 1933 senesinde Gaziantep’in Nizip ilçesinin Mızar köyünde dünyaya geldi.

Âşığın baba adı Ahmet, anne adı da Ayşe’dir (Ayuş).

Babası Mızar köyünden olup annesi Gaziantep’in yerlisidir.

Soyadı kanunundan önce köyde “Keklikler” olarak tanınırlardı.

Dedeleri, Keklik Ahmet ve Keklik Mahmut isimleriyle anılmaktadır. (Erdemir 2007: 6)

Âşık Mızarlı okuma yazma bilmemektedir.

1955 senesinde askere giderek 4 ay Kütahya’da, 20 ay da Eskişehir’de olmak üzere iki yılda askerliğini tamamladı.

Mızarlı Mehmet’in babası çobandı.
Âşık Mızarlı askere gidene kadar çobanlık, rençberlik ve amelelik yapmıştır.

Daha sonra âşıklığını devam ettirmekle beraber kebapçılık yapmaya başladı.

Âşık Mızarlı Mehmet, Remziye Hanım ile hayatını birleştirdi.

Mızarlı Mehmet’in Bekir, Zeki, Ahmet ve Osman adlarında dört oğlu ve Zeliha, Hatice, Ayşe, İnci, Ayşegül, Nadire ve Zehra isimlerinde yedi kız çocuğu olmak üzere on bir çocuğu bulunmaktadır. (Erdemir 2007: 6)

Şiirlerinde Mızarlı mahlasını kullanan âşığın babasının sesi de güzeldir.

Âşıkta çocukluktan itibaren türkü söyleme sevdası vardır.

Âşık Mızarlı Mehmet, on iki yaşından sonra sazlı-sözlü ortamlara girmeye başladı.

On beş yaşındayken âşık olduğu kızı alamaması ve bu kızın daha sonra hayatını kaybetmesi onu derinden etkiledi.

Mehmet, küçük yaşlardan itibaren sazlı sözlü ortamlarda bulundu.

Yerel ve ulusal televizyon ve radyo programlarına, muhtelif yerlerde düzenlenen âşık bayramlarına, düğünlere, şenliklere hem bireysel olarak hem de diğer âşıklarla beraber katılırdı.

Ayrıca 1975 senesinden itibaren Konya Âşıklar Bayramı’na her sene katılırdı ve “doğmaca” dalında her sene birincilik ödülü alırdı.

Âşık Mızarlı Mehmet, âşıklık geleneğindeki gibi bir usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmemiştir.

Kendisi yeteneğinin Allah vergisi olduğunu ifade etmektedir.

Konya Âşıklar Bayramı’nın kendisinin gelişmesine katkı sağlayacağını söylemektedir.

Burayı bir eğitim yuvası olarak görmektedir (Erdemir 2007: 7).

Âşık Mızarlı Mehmet, şiirlerinde semai, koşma, türkü, ağıt gibi nazım biçimlerini kullanmaktadır.

Şiirlerinde 7’li, 8’li ve 11’li hece ölçüsünü tercih etmektedir.

Mızarlı, genellikle, 7’li hece ölçüsüyle kaleme aldığı şiirlerinde 4+3, 8’li hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde 4+4, 11’li hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde de 4+4+3 ya da 6+5 duraklarını kullanmaktadır. (Erdemir 2007: 8)

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Kübizm karşıtları neyi savunurlar?

Kübizme karşı çıkanlar genellikle şu argümanları ve savunuları öne sürerler: Geleneksel Sanat Anlayışı Gerçekçilik ve …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!