Moğol İsimleri

Moğol İsimleri Ve Anlamları – Moğolca Erkek ve Kadın İsimleri

Doğu ve Orta Asya’da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülke toprakları tarihî Dış Moğolistan bölgesine denk düşer. Kuzeyde Rusya; güney, doğu ve batısında Çin’e bağlı İç Moğolistan ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi vardır.

Moğolistan’ın Kazakistan’a sınırı olmamasına rağmen ülkenin en batısı Kazakistan’ın doğu ucuna 37 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca Kazakistan’dan sonra denize kıyısı olmayan en büyük ikinci ülkedir.

Yüzölçümü 1.564.116 kilometre kare, nüfusu 3,3 milyon civarı olan Moğolistan, en geniş on dokuzuncu ülke ve en seyrek nüfuslu ülkedir.Ülke çok az ekilebilir toprağa sahiptir.

Moğol Erkek İsimleri ve Anlamları

– Aral

Hem Moğolca hem de Türkçede geçen bu isim erkeklere özel bir isimdir.

Aral ismi göl anlamına gelmektedir.

– Giray

Giray ismi Moğol kökenli olan bir erkek ismi olarak bilinir.

Giray ismi, eski hanlıklarda yer alan prenslerin kullanmış oldukları unvana verilen isimdir.

– Noyan

Sadece erkekler için kullanılır.

Noyan isminin anlamı bey ve başkomutan şeklindedir.

– Loya

Türkçede ve Moğolcada geçen Loya ismi erkekler içinde kızlar içinde kullanılmaktadır.

Loya ismi büyük ve gösterişli anlamlarına gelmektedir.

– Baycu

Baycu ismi erkek kardeş anlamında kullanılır.

– Celasun

Erkekler için kullanılan bir Moğol ismidir.

Kahraman, cesur ve yiğit anlamları bulunan popüler isimlerden birisidir.

Moğol Kız İsimleri ve Anlamları

– Meral

Moğol kökenli olan bu isim kızlar için oldukça hoş bir isimdir.

Meral isminin anlamı ise geyik ve ceylan olarak ifade edilmektedir.

– Olca

Olca isminin anlamı bolluk, bereket ve ganimettir. Ayrıca ismin kadın esir anlamı da olduğu görülmektedir.

– Ayceren

Ayceren ismi ay gibi güzel olan ve parlak ceylan anlamlarına gelmektedir.

– Selenge

Selenge, Moğolistan’da bulunan bir nehrin adıdır. İsmin türetildiği kelime ise ‘seleh’ kelimesidir. Anlamı ise derin ve bol balıkiçeren sudur.

– Ulcay

Ulcay ismi anlam olarak talih, baht ve şans olarak ifade edilir. Aslında bu isim Olcay isminden ortaya çıkmıştır.

Moğolca İsimler Ve Anlamları

Nuyan- Başkomutan, bey

Olca- Kadın esir, bolluk, bereket

Ceylan- Hızlı koşan, zarif, memeli hayvan

Noyan- Başkomutan, bey

Kubilay- Ünlü bir hükümdar

Ceren- Halk ağzında ceylan anlamına gelir

Cebesoy- Soyu dayanıklı ve sağlam insanlara dayanan kimse

Talaykurt -Denizci yiğit

Alangoya – Altın geyik

Göktalay- Mavi deniz

Şölen- Bir olayı kutlamakamacıyla yapılan yemekli toplantı

Ayceren- Ay gibi güzel ve parlak ceylan

Akcebe- Beyaz zırh

Yıldıku- Yıldız

Cangiray- Dürüst, samimi hükümdar

Suyurgan-Bağışta, ihsanda bulunan

Tendübay- Yiğit, cesur kimse

Hülagü- Kula Tüylü At

Ernoyan- Yiğit, başkomutan

Cangiray- Dürüst, samimi hükümdar

Selenge- Gökkuşağı

Talay- Deniz, büyük nehir

Ergun- Hızlı, çevik

Ögeday- Çok akıllı, bilgili

Manas- Heybetli, görkemli

Olcay-Bahtlı, şanslı, talihli

Ogeday- Çok akıllı, bilgili

Nogay- Köpek

Maral- Geyik, ceylan

Tendü- Yiğit ve cesur

Nayman- Sekiz

Ötüken- Yer ihalesi

Nayman- Sekiz kabileden oluşan topluluk

Olcaytürk- Şanslı ve talihli Türk

Talayhan- Denizlerin hükümdarı

Olcaytu- Bahtlı, şanslı, talihli

Moğolistan nüfusunun %80’ini Halha Moğolları, %8’ini diğer Moğol halkları, %5’ini Kazaklar, kalanını Tuvalar gibi diğer Türk halkları, Ruslar ve Çinliler meydana getirir.

En kalabalık Moğol azınlık grupları, batı eyâletlerinde yaşayan Moğolî halklar olan Oyratlar ve Ulan Bator’un kuzeyinden îtibâren Rus sınırına kadar, esas olarak Selenge Vâdisinde oturan Buryatlardır.

Güneydoğuda Dariganga Moğolları, kuzeybatıda Hubsugul Gölü yakınında Darhat Moğolları vardır. Kazak Türkleri, Moğol olmayan en kalabalık azınlık grubu olup halk ülkenin batı kesiminde yer alan Bayan Ölgii ilinde yoğunlaşmıştır.

Sınırlı sayıdaki Ruslar, Ulaanbaatar ve diğer yerleşim merkezlerinde bulunur. 10.000 civârındaki Çinli nüfus, ülkenin inşaat sektöründe önemli rol oynar.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Sürrealizm nedir neyi amaçlar?

Sürrealizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve bilinçaltının serbestçe ifade edilmesini amaçlayan bir sanat ve …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!