Molla Bahri Efendi Kimdir Hayatı

Molla Bahri Efendi, 1921 yılında (Hicri1339, Rumi1337) Elazığ, Palu’ya bağlı yeni adıyla Gemtepe (Ğeydmem) köyünde dünyaya geldi.
Babası köyün önde gelen simalarından İsmail Efendi’dir.

İsmini babasının dostu, Şeyh Said hadisesinde çokça adı geçen, sonunda da idam edilen Şeyh Şerif koydu.
Adı Bahri’dir deyince Bingöllü Hacı Süleyman Efendi (Şeyhin müridi)’’ Efendi biz buralarda Bahri adını hiç duymadık.

Buralarda Bahri adı yok.
Neden Bahri adını koyuyorsunuz.’’deyince, Şeyh’’ O ilim deryası olacak. Bunu göreceksiniz. Onun için adını Bahri koydum’’ diye cevap verir.
Henüz küçük yaştayken babasından Kur’an dersi almaya başladı.

Daha sonra köylerine imam olarak gelen Bingöl’e bağlı Çan köyünden Molla Hasan Efendi’den Kur’an derslerini almaya devam etti.
Bir sene sonra Molla Hasan Gökdere’ye bağlı Züver köyüne gitti.

Oda dayılarının köyü olan Züver’e giderek Ondan Kur’an dersi almaya devam etti.
Kur’an-ı hatmettikten sonra büyük Ğeylan köyüne gitti.

Burada da Molla Mustafa Efendi’den yedi sene fıkıh derslerini okudu.
Molla Mustafa’nın ölümünden sonra Karakoçan’a bağlı yığ (yeni adıyla Bulgurcuk) köyüne gitti.

Sarıcan’lı Seyda Molla Muhammed burada imamlık yapıyor ve dersler veriyordu.
İki sene Bulgurcuk’ta Seyda Molla Muhammed’den okumaya devam etti.

1944 senesinde askere gitti.
Savaş yıllarıydı.

İstanbul Beykoz’da 36 ay askerlik yaptı. Terhis olduktan sonra evde sadece bir hafta kaldı.
Molla Muhammed Sarıcan köyünde dersler veriyordu.
O da Sarıcan’a gitti.

Bir sene burada hem okuyor, hem de dersler veriyordu.
Hocası Gözerek köyüne gidince O da hocasıyla beraber gitti.

3 sene burada okudu.
Daha sonra hocası Okçular köyüne gidince bir senede burada okudu.

Bir yılın sonunda hocası Ğeylan-ı Kebir’de ders vermeye başladı.
Yine hocasıyla beraber gitti.

Bir yıldan sonra hocasıyla beraber Gözerek köyüne geri döndü.
1954 senesinde Seyda Molla Muhammed hayatını kaybetti.

Tahsilini henüz tamamlayamamıştı.
Bunun için Diyarbakır’a gitti.

Bir sene Diyarbakır’da aslen Siirt’li olan Molla Said Cimzırk’ın derslerine devam etti.
1955 senesinde burada tahsilini tamamlayarak hocası Molla Said’den icazet aldı.

1955 ve 1960 seneleri arasında Ğeydmem köyünde dersler vermeye başladı.
Her sene 50 60 civarında talebesi olurdu.
1960 ve 1986 seneleri arasında da Karakoçan’a bağlı Bulgurcuk köyünde tedrise aralıksız devam etti.

Her gün sabah evden çıkar gece yarılarına kadar medresede dersler vermeye devam ederdi.
1986 senesinde Elazığ’a yerleşti.

Son yıllara kadar burada da dersler vermeye devam etti.
Halen kendi ismini taşıyan camide zaman zaman vaaz ve nasihat etmeye devam etmektedir.

İlmi hayatının yanında tasavvufi hayatı da önemli bir yer tutar.
Özellikle son yıllarda bu durum daha da artmıştır.

İbadetlere karşı çok düşkündür.
Denilebilir ki; günün fazlası ibadetle geçer.

Sufi meşreplidir.
Nafile ibadetlere çokça devam eder.

Genç yaşından beri Palu’lu Şeyh Haydar Baba’nın müridi olmuş Kadiri tarikatında amel yapmaya devam etmiştir.
Ziyaret edenlere farz ibadetlere devam etmelerinin yanında nafile ibadetlere de devam etmeleri için tembihlerde bulunur.

İlk bakışta insanda sevgi ve saygı uyandıran, sade bir hayat sürdüren, sohbetleri ve vaazları dinleyiciyi etkileyen bir kişiliğe sahiptir.
Bireysel hayatında ev halkına karşı çok Müşfik davranır.
Buyurgan değildir.

Onun için doğal olan herkesin görevini yapmasıdır.
Zaten aile içinde bir misafir gibidir. Misafirlerle beraber oturur.

Kimsenin olmadığı zamanlarda misafirlerinin bütün hizmetlerini kendisi görür.
Sabırlı ve mütevekkil bir yaradılışa sahiptir.

Çok mütevazı bir kişiliğe sahiptir.
Seçici değildir, halkla kolay iletişim kurar, onlarla anladıkları dilden konuşur.
Kimseye tepeden bakmaz.

Onun için en makbul insan kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışan kimsedir.
Talebeleri dahil herkese karşı saygılıdır. Sorulan sorulara dikkatli bir şekilde cevap verir.
Eğer soru fıkıh ile ilgiliyse bildiği halde yeniden araştırır, sonra cevap verir.

Kimi soruları günlerce sabırla kitaplardan araştırdığı vakidir.
Bilmediği bir şey hakkında asla konuşmaz, bilmiyorum diyebilecek olgunluktadır.

Cömerttir.
Denilebilir ki; şöhretinin bir kısmını ilim ve irfanından dolayı kazandıysa, bir kısmını da cömertlikten ve misafirperverlikten kazanmıştır.
Evinden misafir eksik olmaz.

Misafire ikram etmekten büyük bir haz duyar.
Hiçbir zaman dünyalıkta gözü olmadı.

Zaten dünyalık olarak oturduğu evin dışında hiçbir şeyi de yoktur.
Dostlarına ve arkadaşlarına karşı çok vefalıdır.
Dost, akraba ve hasta ziyaretlerini imkânı ölçüsünde ihmal etmez.

Hayırseverdir.
Akraba ve yoksullara karşı çok merhametlidr.
Sahip olduğu olanakları hiç kimseden esirgemez.

Herkesin derdiyle dertlenmek gibi bir yaradılışa sahiptir.
Yaşadığı muhitte aşiret kavgaları, köy kavgaları, arazi ve sınır ihtilafları, ölüm ve yaralamalar gibi çokça olaylar yaşanırdı. Seyda’nın özelliklerinden biri de bu ihtilafları ve düşmanlıkları bitirmek için aracılık yapmaktı.

Nerede böyle bir ihtilaf veya düşmanlık varsa aracı olur, tarafları bir şekilde uzlaştırmanın ve barıştırmanın bir yolunu bulurdu.
Bölgemizde birçok ihtilaf ve kan davaları bu şekilde sona ermiştir.

Allah’a şükür önceleri çokça yaşanan bu tür anlaşmazlık ve düşmanlıklar şimdilerde yok denecek kadar azalmıştır.
87 yaşında olan Seyda’nın beş kız ve üç erkek çocuğu bulunmaktadır.

AYRICA BAKIN

Amber Dawn Frank Kimdir Hayatı

Amerikalı oyuncu Amber Dawn Frank,  2 Aralık 1998 tarihinde Tampa Florida’da dünyaya  geldi. Şu anda Santa …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!