Muğla’da iş bırakma eylemlerine katılan 400 sağlık çalışanına soruşturma açıldı

ANKA’dan Esma Turan’ın aktardığına göre Muğla Tabip Oda Başkanı Cafer Şahin, güvenli ve insanca çalışma koşulları için 14, 15, 16 Mart, 15 Haziran ve 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde yaptıkları iş bırakma eylemlerine katılan 400 hekim, ebe ve hemşire hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını söyledi.

Muğla Tabip Odası, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün, iş bırakma eylemlerine katılan 400 hekim, ebe ve hemşire hakkında disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.

Muğla Tabip Odası, Muğla Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Muğla Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Muğla Dişhekimleri Odası, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü önünde bugün ortak bir basın açıklaması okudu. Açıklamaya, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de destek verdi.

‘Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız’

Sağlık çalışanlarına verilecek olan cezaların örgütler tarafından dava edileceğini söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

“Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 20 Mart 2014 tarih ve 975 sayılı kararında ‘üyesi bulunduğu sendikanın kararına uyarak göreve gelmeme eylemine katılan kişinin bu faaliyetinin sendikal faaliyet olarak kabul edilmesi ve ceza tesis edilmesinde hukuka uyarlılık görülmediği’ açıkça ifade edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’mız da 7 Ocak 2022 tarih ve 161 sayılı yazısında, bu Danıştay kararına atıfta bulunarak sendika kararı ile iş bırakmalarda ceza tesis edilmemesi gerektiği konusunda görüş bildirmiştir. Bu karar ve görüşlere rağmen Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı işlemler hukuksuz olup, verilecek olan cezalar örgütlerimiz tarafından dava edilecektir.

Ayrıca verilen cezalar, sayın bakanımız tarafından defalarca müjde tweet’leriyle duyurulan teşvik ödemelerinin de kesilmesine yol açacak ve bir fiile iki ceza verilerek ayrıca başka bir hukuksuzluğun da önü açılacaktır. Biz, bu açıklamaya katılan sağlık örgütleri olarak, bu işlemler karşısında kararlılık ve direncimizin artacağını, sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildiririz.

Ayrıca sorumlular hakkında 6023 sayılı Kanun’a istinaden, tabip odası faaliyetlerini engellemek fiiliyle Muğla Tabip Odası’na başvuracağımızı, sendikal faaliyetleri engellemek fiiliyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı ve il insan hakları kuruluna da konuyla ilgili olarak şikayette bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz.”

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Erdal Çolak’ın Tarihin Başladığı Uygarlık Kürdistan ve Kürtler kitabı

Erdal Çolak’ın Tarihin Başladığı Uygarlık Kürdistan ve Kürtler kitabı okuyucuyla buluştu

Bu kitabın önemi geçmişin saklı ve esrarengiz derinliklerinde dolaşarak tarihe ve geleceğe özelliklede Kürt halkına …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!